Pagina's

dinsdag, december 29, 2009

Productie windmolens Kubbeweg


Vlakbij mijn huis ligt het windpark 'Kubbeweg'. Windpark Kubbeweg in Biddinghuizen was bij de oprichting in 2006 het grootste particuliere windpark van Nederland. De agrariërs aan de Kubbeweg hebben samen een bedrijf opgericht voor het windpark. Het park bestaat uit zeventien windturbines met een totale capaciteit van 34 megawatt. Dat is genoeg om meer dan 25.000 huishoudens per jaar van stroom te voorzien.

De ondernemers van de Kubbeweg hebben als eerste particuliere windmoleneigenaren een eigen onderstation laten bouwen. Hierdoor kan de opgewekte stroom direct aan het net geleverd worden. Hierdoor is het windpark niet afhankelijk van grote energiebedrijven. Hier (link) kan de actuele productie van de windmolens online gevolgd worden.

dinsdag, december 22, 2009

Quote: aso-roker

Maar wat is dan een aso-roker? Dat zijn die mensen te lui zijn om even naar de rookruimte of buiten te lopen om een peuk op te steken. Dat zijn die mensen die met slappe excuses als het achteruit gaan van de omzet het rookverbod proberen te omzeilen. Dat zijn de mensen die, toen ze hoorden dat er niet meer gecontroleerd werd, meteen weer de asbakken op de toog zetten in hun kroeg. Dat zijn de mensen die tijdens een concert naast je een peuk opsteken omdat de beveiliging toch niet bij ze kan komen. Stuk voor stuk nare egoïsten die vinden dat jij hun verslaving en de uitwassen daarvan op de koop toe moet nemen. Dampen maar en fuck de niet-rokers. Het is net zoiets als midden op de dansvloer een flinke bolus gaan zitten draaien. Als je die behoefte hebt doe je dat ook op een plek die daarvoor bedoeld en gemaakt is?


Jacob de Schout gaat ouderwets los. Het hele stuk vind je op de toonaangevende opiniewebsite DeJaap.nl.

Quote: betrouwbare overheid

‘Je moet een overheid nooit geloven op haar woorden, maar alleen op haar begroting.’


Aldus oud-minister Jan de Koning (CDA). Een uitspraak die nog steeds staat als een huis.

Hef marine of luchtmacht op

Nu is de Defensiebegroting circa 1,2 procent van het bnp. Een veel betere zoekrichting zou zijn van de drie krijgsmachtonderdelen marine, land- en luchtmacht er één op te heffen. Het waterhoofd van de Haagse staven zou dan flink kunnen worden verkleind, terwijl het aantal eenheden van de overblijvende krijgsmachtonderdelen uitgebreid kan worden binnen een opgelegde bezuiniging.

Een dergelijk voorstel zal heel emotioneel worden ontvangen. Ik realiseer me dan ook heel goed dat er geen politicus is die hier in het publiek over durft te praten.


Oud oppergeneraal Hans Couzy loopt niet weg voor keuzes. Bezuinigen? Hef gewoon een krijgsmachtonderdeel op.
Even bellen met België dan maar? Nemen jullie onze luchtmacht over, dan doen wij voor jullie de marine er wel even bij. Scheelt direct weer de aanschaf van een hele dure JSF.

donderdag, december 17, 2009

Femke Halsema wint prestigieuze prijs

Femke Halsema wint de prestigieuze Frontaal Naakt Award. Volkomen terecht, vindt ze zelf. “Ik verdedig als één van de weinigen in Nederland ook het recht op vrije meningsuiting van mensen met wie ik het oneens ben.”Meer op Frontaal Naakt.

woensdag, december 16, 2009

Draaikonten rondom windmolens


Bij de kust van de Noordoostpolder moet een groot windmolenpark gaan verschijnen. De plannen hiervoor waren al in het omgevingplan opgenomen. Onlangs verscheen de MER en een eerste versie van het rijksinrichtingsplan. De exacte contouren van het windmolenpark worden nu duidelijk. Op Urk blijkt niet iedereen even blij te zijn met het windmolenpark. Het comité ‘Urk briest’ timmert stevig aan de weg.

De plaats en omvang van het windmolenpark waren al vastgelegd in het omgevingplan. De Christelijke partijen SGP, ChristenUnie en het CDA in de Staten van Flevoland lijken nu op de eerder ingenomen standpunten terug te komen. De SGP was al langer tegenstander van het windmolenpark. Tijdens de laatste statencommissievergadering bleek echter dat ook het CDA en de ChristenUnie van mening waren veranderd. Zij zijn niet helemaal tegen het windmolenpark, maar stellen voor de molens op de Zuidermeerdijk ter hoogte van Urk te laten vervallen. Zij werden hierop aangesproken in de commissie. In een uiterst zwak betoog mompelden zij iets over veranderende inzichten. Hierop doorvragen leverde weinig op, want sinds de vaststelling van het omgevingsplan waarmee ook deze Christelijke partijen hebben ingestemd, is er namelijk helemaal niets veranderd. Het blijft een rare ommezwaai van deze partijen. Zouden de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en het feit dat deze partijen zo sterk op Urk vertegenwoordigd zijn, hier misschien iets mee te maken hebben? Wordt ongetwijfeld vervolgd tijdens de eerste Statenvergadering van het nieuwe jaar, waarbij over dit onderwerp middels bijvoorbeeld een motie een advies uitgebracht moet worden aan de minister. De voorlopige stand van zaken: VVD, PvdD en GroenLinks willen gewoon dat het gehele plan doorgaat, SGP is ronduit tegen, CDA en ChristenUnie willen wel door maar dan zonder de molens op de Zuidermeerdijk. En de PvdA? Die is nog steeds ouderwets aan het twijfelen.

Het kan echter nog gekker. De CDA wethouder Willy Schutte van de Noordoostpolder is de weg helemaal kwijt bent. Hij schreef een brief aan de Urker politiek en de Tweede Kamer waarin hij haarfijn aangaf op welke onderdelen ze bezwaar zouden moeten maken tegen het windmolenpark. Hij ondertekende de brief met ‘Willy Schutte, CDA wethouder Noordoostpolder’. En dat is bijzonder merkwaardig want het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de Noordoostpolder zijn altijd uitgesproken voorstander geweest van het windmolenpark. In allerijl werd er een persconferentie belegd. Gezeten naast de burgemeester legde de CDA wethouder uit dat het toch allemaal niet zo bedoeld was. Het is de vraag of hij daarmee wegkomt. Verschillende partijen in de gemeenteraad van de Noordoostpolder zijn hun messen voor aankomende donderdag al aan het slijpen. Het is dus nog maar de vraag of de politieke brekebeen Willy Schutte daarmee wegkomt.

Eén ding staat vast: de komende periode zal het windmolenpark nog regelmatig op de politieke agenda staan. Wordt ongetwijfeld vervolgd….

UPDATE: CDA Wethouder Willy Schutte van de Noordoostpolder heeft het debat in de gemeenteraad overleefd. Schutte erkende dat hij verkeerd heeft gehandeld. Na lang debat accepteerde de raad zijn uitleg en wilde hem zo vlak voor de verkiezingen niet naar huis sturen. Het bleef bij een motie van treurnis.

dinsdag, december 15, 2009

In Memoriam Cees Meijer 1940-2009

We verliezen in Cees Meijer (23 januari 1940 – 9 december 2009) een groot inspirator. Cees was een bevlogen politicus met een enorme passie voor natuur en milieu. In Zeewolde stond hij aan de wieg van Schoon Zeewolde (1991) en later de plaatselijke afdeling van GroenLinks (1999). Sinds 2002 was hij Statenlid voor GroenLinks in de Provinciale Staten van Flevoland. Ook zette Cees zich in voor de samenwerking met de Partij van de Arbeid, die in 2006 zou leiden tot een gecombineerde fractie in de Zeewolder gemeenteraad. Cees had het hart op de goede plaats. Eerlijk en oprecht kwam hij voor zijn mening uit. Voor anderen kon dat wel eens lastig zijn, want hij bezat een grote dossierkennis en liet zich niet met een kluitje in het riet sturen. Politieke spelletjes waren hem vreemd, reden waarom hij alom waardering en respect afdwong. Bovenal was hij een hartelijk en betrokken mens. Cees was al enige tijd ernstig ziek. Hij zou eind april volgend jaar een Koninklijke onderscheiding krijgen, maar door zijn ziekte werd de uitreiking naar voren gehaald. Hij genoot zichtbaar van zowel het lintje als de vele mooie woorden die hem op zaterdag 5 december ten deel vielen in de raadszaal van het gemeentehuis. Velen gaven hem die middag een hand. Deze gold als felicitatie, maar achteraf ook als laatste groet. We zijn Cees veel dank verschuldigd en kunnen ons nog niet zo goed voorstellen hoe we zonder hem verder moeten. We leven mee met zijn vrouw Toos, zijn dochters Marika en Laura en verdere familie.


Bestuur en leden van PvdA/GroenLinks Zeewolde.

Foto Rob Ter Haar

Herinneringen aan Cees

De woensdag 9 december jl. overleden Cees Meijer was een markante Zeewoldenaar die veel heeft betekend voor de lokale samenleving. Of je het nu met hem eens was of niet, hij en zijn standpunten dwongen alom brede waardering en respect af. Cees was daarbij een soort baken, een herkenningspunt ook. Zeewolde groeide en groeide, de hele wereld veranderde bij wijze van spreken met de dag, maar het leek wel of Cees altijd maar hetzelfde en dezelfde bleef. Je wist als het ware al wat hij ging zeggen en toch bleef hij altijd helder en actueel. In het archief vonden we een vijftien jaar oud interview met Cees (rubriek ‘Op de plaats rust’ in de Zeewolder Krant, dinsdag 21 februari 1995). Het is grappig om dit na al die jaren weer terug te lezen. Hieronder enige gedeelten uit het interview.

Brede grijns
De krachtproef tussen de gemeente en de plaatselijke milieubeweging Schoon Zeewolde duurde nog ongeveer een maand. Geen van beide gaf een duimbreed toe, het was het bedrijf Balamundi zelf dat de pijp aan Maarten gaf: men zag af van de aanvraag. Meijer: ,,Voor ons was het een eclatant succes. Op een ander moment kwam ik de directeur van Balamundi nog eens tegen, Verhoef heette hij, geloof ik. ‘Alles gehoord en gezien hebbende, zou ik als inwoner van Zeewolde waarschijnlijk ook lid zijn geworden van jullie vereniging’, zei hij me.” Nog kan ‘het gezicht’ van Schoon Zeewolde een brede grijns niet onderdrukken. (…)
Ook de combinatie Schoon Zeewolde – Cees Meijer ‘stond’. De PTT’er daarover: ,,Dat is zo’n beetje gegroeid. Na Balamundi voelde ik me moreel verplicht ermee door te gaan. Daarnaast hou ik ervan om maatschappelijk bezig te zijn. Je kunt zodoende iets voor anderen doen. Dat klinkt heel erg verheven, maar ik voel het wel zo. En je komt ook nog eens met andere mensen in aanraking. Je legt contacten en bouwt daardoor aan netwerken met deskundigen, beleidsmakers, politici en niet te vergeten de pers. Zonder pers kun je je hele verhaal wel vergeten. (…) Milieugroeperingen hebben bij het grote publiek bij tijd en wijle iets ‘drammerigs’. Meijer: ,,In het begin werd er inderdaad in het dorp en op het gemeentehuis wel eens geroepen ‘daar heb je Schoon Zeewolde ook weer’. Men was nog niet gewend aan een club als de onze en men begreep niet zo dat wij ook iets over een bepaalde zaak wilden zeggen. Dat is de laatste tijd gelukkig wel minder. Vergeet niet dat ook wij een heleboel hebben moeten leren.” (…) Iemand met een drukke baan en dito nevenwerkzaamheden kampt al gauw met tijdgebrek. Dan kun je wel een natuurliefhebber zijn, ‘het komt er niet van’. Meijer: ,,Mijn vrouw Toos en ik willen al tijden de vogelcursus van het IVN doen, maar op een of andere manier komen we er niet toe. Twee jaar geleden kocht ik al wel een kijker, maar daar bleef het tot nu toe bij. Is wel jammer, moet ik zeggen.” (…) Meijer heeft twee favoriete plekjes. Ten eerste is dat de tuin. ,,Het is maar een kleintje, maar vooral in de zomer mag ik er graag in rommelen.” Daarnaast is hij weg van het bankje op de top van het gronddepot aan de Gelderseweg. ,,Niet dat ik er nu zo vreselijk vaak kom, maar een mooi plekje is het zeker. Je hebt er een prachtig uitzicht op Zeewolde, de verdere polder en natuurlijk het water van het Wolderwijd.” Toos Meijer-Oskam komt er bij staan en corrigeert haar man. ,,Is dat zijn liefste plekje, zegt hij? Dat is niet zo. Zijn liefste plekje is boven, achter de computer,” aldus Toos.

Groene voorbeeld
Terug naar december 2009. Cees Meijer is niet meer. Z’n groene voorbeeld en de herinneringen aan dit bijzondere mens blijven echter. Of zoals z’n broer vrijdag het bij de crematieplechtigheid uitdrukte: ,,Je bent pas dood als iedereen je is vergeten.”

Bron: Zeewolde Actueel, 15 december, Schoppen Troef

woensdag, december 09, 2009

Overlijden Cees Meijer

Tot ons verdriet is overleden:

Cees Meijer

Cees was sinds 2003 prominent Statenlid van de GroenLinks fractie in de Provinciale Staten van Flevoland. Een zeer bevlogen politicus met een passie voor milieu en natuur. Zijn inbreng, deskundigheid en Cees als persoon gaan wij erg missen.

Toos, kinderen en kleinkinderen wensen wij veel sterkte met dit gemis.

GroenLinks Flevoland

Adilia Roda
Ellen van den Berg
Frans van Schoot
Frank Pels
Simon Miske
Leo Broekhuis

Column 8 december 2009: Cees Meijer

Cees
,,Wethouder Broertjes was echter nog steeds niet om. Ik kondigde daarom aan dat we indien nodig alle wettelijke middelen zouden hanteren om het bedrijf tegen te houden en dat hadden we ook écht gedaan.” Een citaat uit het interview met Cees Meijer in het jubileumboek ’25 jaar Gemeente Zeewolde’ dat het afgelopen voorjaar verscheen. Cees – we tutoyeren maar, dat is wel zo persoonlijk – had het hier over de eventuele komst van het PVC-verwerkende bedrijf Balamundi naar bedrijventerrein Trekkersveld. Het bedrijf moest uit Huizen weg vanwege stankoverlast. Balamundi is nooit in Zeewolde gekomen. De eerdere ingediende plannen werden ingetrokken. Waarom? Dat moet ongetwijfeld zijn gekomen door de ‘tussenkomst’ van het actiecomité Schoon Zeewolde onder leiding van Cees Meijer. Het citaat gaf helder aan waar hij in de discussie stond. Cees zou zich nooit hebben neergelegd bij een besluit het bedrijf in Zeewolde welkom te heten, maar alle wettelijke middelen hebben gebruikt om het te weren. Doorzetten, doorgaan, niet opgeven, het zijn allemaal werkwoorden die op Cees van toepassing zijn. Soms ook doordrammen, maar dat kun je nodig hebben om je doel te bereiken.
Waar Cees eveneens altijd tegen ageerde was vliegtuiglawaai boven Zeewolde. Hij waarschuwde er al tegen in 1995. Telkens als er gesproken werd over uitbreidingsplannen van Lelystad Airport, dan stond Cees op de barricaden. Het milieu in het algemeen was in het geding en (geluids)overlast voor Zeewolde in het bijzonder.
Je mag Cees niet verwijten dat hij overal tegen was. Hij is al enige jaren voorzitter van de plaatselijke afdeling van het IVN. De natuur met alles wat daarin groeit en bloeit is zijn grote passie. Ooit werd er een prachtige foto van hem gemaakt voor de rubriek ‘Op de plaats rust’ in de voormalige Zeewolder Krant. Cees werd geportretteerd in het ‘gronddepot’ nabij de latere MMM-boerderij, omdat hij daar zo graag vertoefde.
Ook in politiek opzicht komt Cees al jarenlang gevraagd en ongevraagd voor zijn mening uit. In 1999 richtte hij in Zeewolde een eigen afdeling op van GroenLinks. De partij had toen nog te weinig stemmen voor een eigen zetel in de gemeenteraad. Dat veranderde in 2006 door samenwerking met de PvdA. Een gecombineerde lijst (en een groeiende aanhang in het dorp) zorgde ervoor dat Boete Korteweg in genoemd jaar namens GroenLinks zijn opwachting in de raad kon maken. Cees zelf stond niet op de lijst. Dat hoefde ook niet, want hij was in 2003 namens zijn partij lid van de Provinciale Staten geworden. Cees bleef z’n werk gewoon doordoen en het maakte hem daarbij niet uit waarvoor hij op pad was. Schoon Zeewolde, StEM, GroenLinks, IVN, Cees bleef altijd en overal zichzelf. Soms gebeurde dat ook tegen de stroom in. Heel Zeewolde ‘schreeuwt’ al jarenlang om de verdubbeling van de Gooiseweg. Maar Cees was nog niet overtuigd, zo liet hij begin dit jaar weten tijdens het Politiek Café in The Harbour. Zou verplaatsing van al de logistieke bedrijven op het Trekkersveld niet veel goedkoper en beter zijn voor het milieu? Die vraag was Cees ten voeten uit. Anderen mochten er anders over denken, hij legde zíjn visie op tafel. Principieel, eerlijk, consequent en doordacht. En politieke spelletjes zijn nooit aan Cees besteed geweest.
De link van GroenLinks naar de Koningin zal wellicht niet iedereen direct leggen. Dat hoeft ook niet. Als er één is die een Koninklijke onderscheiding verdient, dan is Cees het. Jammer dat dat waarschijnlijk niet meer kan rond 30 april. Dan maar vast op 5 december. Niet als een surprise van Sinterklaas, maar als tegenprestatie van ons allemaal.Bron: Zeewolde Actueel, 8 december 2009, Schoppen Troef

Koninklijke onderscheiding Cees Meijer nu reeds uitgereikt


Zeewolde - Namens Hare Majesteit benoemde burgemeester Gerrit Jan Gorter zaterdagmiddag 5 december Cees Meijer tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten
Eigenlijk zou Meijer (69) het lintje pas vlak voor Koninginnedag 2010 uitgereikt krijgen. De GroenLinkser is echter zeer ernstig ziek en heeft menselijkerwijs gesproken nog slechts kort te leven. De aanvragers van de onderscheiding wisten burgemeester Gorter te bewegen zijn kanalen in Den Haag aan te boren de uitreiking van het lintje naar voren te halen. Dit gelukte. Afgelopen zaterdagmiddag om 15.00 u. vond in de raadszaal van het gemeentehuis de plechtigheid plaats, waarin Meijer de versierselen kreeg opgespeld die bij zijn onderscheiding hoorden.
Tijdens zijn inleidende toespraak vertelde Gorter in het kort welke weg Meijer in de richting van zijn lintje had afgelegd. Daarvoor moest hij allereerst terug naar Grootebroek (West-Friesland), waar Meijer een groot deel van zijn leven woonde samen met zijn vrouw Toos en hun beider dochters Marika en Laura. Meijer werkte er voor de PTT (vanaf 1989 KPN). In 1987 kwam de PTT’er met zijn familie in Zeewolde te wonen, omdat dat veel dichter bij zijn hoofdkantoor in Amersfoort lag. In 1991 stond Meijer aan de wieg van Schoon Zeewolde, het actiecomité dat werd opgericht naar aanleiding van de mogelijke komst naar het Trekkersveld van het PVC-verwerkende bedrijf Balamundi (BNI) uit Huizen. Meijer zou voorzitter blijven tot 1999, het jaar waarin Schoon Zeewolde bij gebrek aan een opvolger werd opgeheven. Gorter noemde verder een andere passie van Meijer, de natuur met al haar pracht en praal. Sinds enige jaren is Meijer voorzitter van IVN-Zeewolde, een organisatie die hij al veel langer een warm hart toedroeg. Ook in politiek opzicht heeft Meijer z’n sporen verdiend. Zo was hij in 1999 een van de oprichters van de Zeewolder afdeling van GroenLinks, de partij die zeven jaar later plaatselijk een gecombineerde lijst aanging met de Partij van de Arbeid. Samen boekten zij toen een zetel winst. In 2003 werd Meijer namens GroenLinks gekozen tot Provinciaal Statenlid van Flevoland. In 2007 volgde er een nieuwe termijn van vier jaar. Gorter noemde voorts het werk had Meijer had verricht voor StEM (Stichting Ecologie en Milieu) en de vele acties die Meijer op touw had gezet om vliegtuiglawaai boven Zeewolde tegen te gaan. Ook refereerde de burgemeester aan Meijers steun voor Amnesty International en ‘s mans collecteren voor de Hartstichting. Na het noemen van al dit werk volgde het ‘Het heeft Hare Majesteit behaagd…’. Meijer werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg daarvoor in zijn rolstoel het bijbehorende lintje opgespeld. Gorter had bovendien een prachtige bos bloemen voor de echtgenote van de gedecoreerde.
Felicitaties waren er hierna van vertegenwoordigers van het IVN en GroenLinks. Ook las Boete Korteweg (raadslid PvdA/GroenLinks) een gelukwens voor die Femke Halsema (landelijk partijleider GroenLinks) speciaal voor Meijer had gestuurd. Het laatste woord was aan de kersverse lintjesdrager zelf. Meijer bedankte voor de vele goede woorden, maar wees ook op de omstandigheden waarin de onderscheiding werd uitgereikt. ,,Men zal mij niet meer met het lintje door het dorp zien hollen,” deed hij de aanwezigen weten dat de vele felicitaties voor hem tegelijk een triest randje hadden.

Bron: de Zeewolde Actueel, d.d. 8 december 2009

zondag, december 06, 2009

Quote: Haagse kaasstolp


Dat is typisch politiek uit de Haagse kaasstolp


Jan-Nico Appelman - statenlid voor het CDA in de Flevolandse Provinciale Staten - maakt terecht gehakt van de 'anti-Oostvaarderswold-motie' van Tweede Kamerlid Ger Koopmans (CDA). Over deze 'anti-Oostvaarderswold-motie' wordt aanstaande dinsdag gestemd in de Tweede Kamer.

Koninklijke onderscheiding voor Cees Meijer


Op 5 december 2009 was er een onverwachte verrassing voor ons: Cees Meijer, statenlid voor Groenlinks in Flevoland, kreeg een Koninklijke onderscheiding. Hij werd zaterdag 5 december Koninklijk onderscheiden door burgemeester Gerrit Jan Gorter. Cees Meijer is nu Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ondanks het feit dat dit pas de avond van tevoren bekend werd, was de raadzaal van Zeewolde eigenlijk te klein. Er waren stoelen bijgezet, maar toch moesten er nog mensen staan. Vele kennissen, familie, gemeentelijke en provinciale politici, mensen van StEM, de bomenstichting en IVN waren op de gebeurtenis afgekomen. Femke Halsma schreef hem een brief die werd voorgedragen.

Vanuit de provinciale fractie kennen wij Cees vooral als een bevlogen Statenlid. Hij is een wandelende kennisbank en ideeëngenerator, vooral op het gebied van duurzame energie, ruimtelijke ordening, natuur & milieu en luchthaven Lelystad. Maar Cees deed nog zoveel meer. Hij was de drijvende kracht achter de Roode Schuur en IVN Zeewolde. Ook was hij op landelijk niveau actief bij het IVN. Daarnaast was hij één van de oprichters en zeer actief lid van de stuurgroep ecologie en milieu (StEM).

Hij richtte in 1991 'Schoon Zeewolde' op en hij raakte bekend door het succesvolle protest tegen de komst van het PVC- verwerkend bedrijf Balamundi naar Zeewolde. In Zeewolde was hij al vanaf 1995 (!!) één van de drijvende krachten tegen de uitbreiding van Lelystad Airport tot een tweede Schiphol.

In 1999 richtte hij de lokale afdeling op van GroenLinks in Zeewolde en is sindsdien voorzitter van deze afdeling. Paul Rosenmöller reisde hiervoor destijds speciaal af naar Zeewolde. In 2002 was Cees lijsttrekker voor GroenLinks in Zeewolde voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij kwam slechts circa 30 stemmen tekort voor een gemeenteraadszetel. Cees zat echter niet bij de pakken neer en zorgde voor een lijstverbinding met de PvdA. PvdAGroenLinks won in 2006 bij de gemeenteraadsverkiezingen drie zetels in Zeewolde. Cees is betrokken bij de gemeenteraadsfractie, maar hij nam zelf geen zitting in de gemeenteraad. Hij zat namelijk vanaf 2003 al voor GroenLinks in de provinciale staten.

Vanuit de Provinciale Statenfractie zijn wij zeer trots op Cees. Cees heeft zich altijd enorm ingespannen voor een beter milieu en de natuur. Niet alleen binnen GroenLinks, maar ook daarbuiten. Deze onderscheiding was eigenlijk gepland voor april, maar is vervroegd vanwege de ziekte van Cees. Wij willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet om deze Koninklijke onderscheiding in een zo'n kort tijdbestek te organiseren.

Adilia Roda
Ellen van den Berg
Frank Pels
Frans van Schoot
Simon Miske

vrijdag, december 04, 2009

Hef provincies en waterschappen op!

"Laat ik het maar eens duidelijk en scherp zeggen: stop met de provincies en de waterschappen in de huidige vorm."


Aldus Alexander Pechtold.

De nieuwe ideeën van D66: vier provincies en geen gemeenten meer met minder dan 50.000 inwoners. Groot is volgens D66 altijd beter.

dinsdag, november 17, 2009

campagnevergadering


Van de briljante website 'de Jaap':

Zomaar een campagnevergadering van een lokale politieke partij. Aanwezig een stel dames en heren die allen toch wel de 40 gepasseerd zijn. Nou oké dan, in een hoekje zit een jonger lid van de partij.
[..]
Het jongste lid wordt nog stiller dan hij al was. Zijn zomerse kleur, opgedaan tijdens de zomervakantie op Ibiza, verbleekt. Nog even en we gaan op een zeepkist staan, denk hij.

‘Voorzitter, wat dacht u van een zeepkist’, roept een brildragende man met wit haar. Al 20 jaar is hij erbij. Heeft er al wat jaren op zitten in de raad. Zijn monologen zijn alom bekend. Bijna dodelijk zelfs maar niemand die deze man eens het advies zal geven, dat hij zijn plaats eens beter kan opofferen aan een jonger lid vol nieuwe ideeën.

De voorzitter knikt instemming. ‘Ja, een zeepkist is best makkelijk te realiseren. Ik stel voor dat we dat ook maar toevoegen aan ons actieplan zodat iedereen weet dat wij er zijn. Even het lijstje doorlopen, we hebben flyeren, een caravan, de zeepkist en…uhm…’.

De jongste aanwezige twijfelt. Zal hij zijn mond houden? Of toch zijn gedachten over een moderne campagne bekend maken. De twijfel is groot. Want, als de eerder genoemde actie-elementen het campagneplan moeten gaan worden, dan hoeft het voor hem niet meer.

‘Meneer de voorzitter, zou ik even mogen?’ klinkt het bijna mompelend uit zijn mond. Verbaasd kijkt de voorzitter op. ‘Ja natuurlijk, zeg het maar, wat wil jij met ons delen?’

Het jongste lid raapt alle moed bij elkaar.
[..]


Lees het hele artikel op 'De Jaap' (onthoud die naam).

dinsdag, oktober 06, 2009

Buma Stemra

Buma Stemra over muziek op weblogs.(Bert Brussen is weer lekker op dreef. Check ook de tekst op de Abri in de achtergrond.)

woensdag, september 16, 2009

Staatsschuld?

Meneer de voorzitter, onze fractie is voornemens een belasting te heffen op knettergekke kledingstukken als het joodse keppeltje, de refolange rok en het hangjongerenpetje. Volgens onze fractie zijn deze kop- en beenvodden een symbool van onderdrukking en zou men voortaan toestemming moeten vragen om dit soort onzin te dragen. Wij denken aan een belasting van 1000 euro per jaar zodat de joden, refo’s en hangjongeren eindelijk eens iets terug betalen aan onze samenleving.

Voorts zijn wij van mening dat zeiljacks, Uggs, witte broeken, driekwartbroeken, bodywarmers, poloshirts, batikshirts, het diadeem voor mannen, Crocs, rode broeken, skinny jeans, All Stars, Lovers, bontkraagjes, Birkenstocks, Marlies Dekkers-pendekken, D&G-zonnebrillen, baggies, hele grote hippe zonnebrillen, leggings, rugbyshirts, bootschoenen, sportsandalen, korte sokjes, shirts met zogenaamd leuke tekst, ringbaardjes, mannenstaartjes, mannenknotjes, duim- pink- en teenringen, spijkerrokken en witte shirts onder overhemden de Nederlandse wegen vervuilen. Wij zijn dit knettergekke kleedgedrag dan ook spuug- en spuugzat. Wat ons betreft betalen al deze mensen voor straf extra belasting en gaat dat geld naar blijf-van-mijn-lijf-huizen. Tot zover voorzitter.


Bert Brussen weet wel raad met de oplopende staatsschuld.

dinsdag, september 01, 2009

Nieuwsbrief GeenLuchthavenFlevoland.nl en GroenLinks Flevoland


Het is nu ook mogelijk om je op te geven voor de digitale nieuwsbrief van GeenLuchthavenFlevoland.nl en GroenLinks Flevoland. Bij plaatsing van een nieuw item op de websites ontvang je een mailtje. Er wordt maximaal één mailbericht per dag verzonden. Het mailadres wordt uiteraard niet voor spam gebruikt. Je vindt onderaan elk mailbericht een link om jezelf - indien gewenst - weer af te melden. Deze service draait bij Feedburner, een onderdeel van Google.Vul je emailadres in en je ontvangt automatisch mail bij plaatsing van een nieuw artikel op de site van GeenLuchthavenFlevoland.nl en GroenLinks Flevoland:

Delivered by FeedBurner

Stillere windmolen door zaagtanden


Zaagtanden op de achterrand van het buitenste kwart van de wieken halveren het geluid dat windmolens produceren. Onderzoeker Stefan Oerlemans promoveert vrijdag in Enschede op zijn onderzoek naar het geluid dat vliegtuigvleugels en windmolenbladen produceren. Hij ontdekte dat het gezoef van windmolens vooral wordt veroorzaakt door het buitenste deel van de wieken tijdens de neergaande slag. Dit wordt vooral veroorzaakt door de turbulente wervelingen aan de achterkant van het blad. Oerlemans constateerde dat het ontstaan van een nieuwe geluidsbron achterwege bleef wanneer de wieken van de windmolen werden voorzien van zaagtandprofielen aan de achterrand. Een halvering van de geluidsproductie van de windmolen was het gevolg.

Over Frank Pels

maandag, augustus 31, 2009

Opwarmer voor het politieke seizoen

Aanstaande donderdag is er na twee maanden vakantie weer een Statenvergadering. Om alvast een beetje op te warmen onderstaande filmpje......

Zonne-energie kun je gewoon zelf opwekken

De overheid talmt met een vaste vergoeding voor zonne-energie, dus zijn burgers zelf maar begonnen met een energiebedrijfje. Bijna een jaar geleden pleitten Peter van Vliet en Jan Juffermans in een petitie voor een zogenoemd feed-in-tarief voor zonne-energie.

Lees verder bij Trouw>>

zondag, augustus 30, 2009

Tegenstand Lelystad Airport groeit

De luchthaven Lelystad (Lelystad Airport) heeft plannen voor uitbreiding. De start- en landingsbaan moet verlengd worden zodat er grote vliegtuigen zoals Boeings en Airbussen kunnen gaan landen en opstijgen. Het moet een tweede Schiphol worden met vier miljoen passagiers per jaar.

Maar gelukkig lijkt de tegenstand steeds meer te groeien. Vanuit Flevoland tekenden vele mensen bezwaar aan. Inmiddels begint ook het CDA - voorheen altijd warm voorstander van de uitbreiding - te twijfelen. Het CDA in Almere pleit voor een onafhankelijk onderzoek nadat zij de analyse van Hans Buurma hebben gelezen. Berdien Steunenberg van het CDA laat in de Almere Vandaag (klik hier voor het hele artikel) strijdvaardig het volgende weten:

Ik wil nog niet onze plannen onthullen, maar we zullen Almeerders en de politiek eens goed laten weten dat de kwestie wat ons betreft nog zeker niet van de agenda is. We gaan de boel eens flink wakker schudden.


Het begint erop te lijken dat GroenLinks niet meer alleen staat in haar politieke strijd tegen de uitbreiding van Lelystad Airport.

Ondertussen neemt de weerstand tegen de uitbreiding van Lelystad Airport ook buiten Flevoland toe. In onderstaande reportage wordt aandacht besteed aan de bezwaren van de inwoners op de Veluwe.

Onzekere toekomst vliegveld LelystadDeze analyse is uitgevoerd door mr dr Hans Buurma. Hij publiceert over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart in relatie tot de klimaatcrisis en de overlast voor de bevolking. Buurma is zijn loopbaan begonnen als vliegtuigbouwkundige. Hij heeft zich als organisatieadviseur eerst gespecialiseerd in logistieke vraagstukken en naderhand in management en marketing van overheidsbeleid.

De komst van 35.000 vliegtuigbewegingen van charters en goedkope vluchten uit Schiphol maakt van vliegveld Lelystad een typische “Low Budget Airport”, die veel overlast veroorzaakt, niet aantrekkelijk is voor het bedrijfsleven en de kleine luchtvaart zal verdringen. Dit concludeert Buurma uit een kritische analyse van het MER Lelystad Airport 2009 en de Luchtvaartnota 2009.

Samenvatting
Goedkope vluchten leveren bij luchthavens slechts een beperkte extra werkgelegenheid op. Schiphol wil deze activiteit naar regionale vliegvelden verplaatsen omdat de economische voordelen marginaal zijn en de overstapvluchten en zakelijke passagiers in de weg zitten die wel aantrekkelijk zijn voor de luchthaven. Lelystad Airport zou met een verlengde startbaan alleen voor zakenmensen en luchtvaartgebonden bedrijven aantrekkelijk worden als er een fijnmazig netwerk van internationale vliegverbindingen zou komen. Daarvoor is echter onvoldoende capaciteit, vanwege de grote hoeveelheid goedkope vluchten. Dat blijkt ook uit het Milieu Effect Rapport. Het beoogde zakenleven zal naar het nabije Schiphol trekken en vliegveld Lelystad mijden.

Niet alleen Flevoland wil luchtvaartgebonden bedrijven aantrekken, maar ook Schiphol, Amsterdam en Noord-Holland. Vestiging van luchtvaartgebonden ondernemingen is een belangrijke succesvoorwaarde voor behoud van het KLM-netwerk, aldus de Luchtvaartnota. Die concurrentie kan Flevoland niet aan, want het heeft veel minder te bieden dan het machtige Schiphol.

Voor de kleine luchtvaart verliest Lelystad zijn aantrekkelijkheid. Verkeersvliegtuigen hebben altijd voorrang. De startbaan zal alleen mondjesmaat toegankelijk zijn voor eenmotorige vliegtuigen, zodat lange wachttijden in de lucht en op de grond zullen ontstaan. Een zeer groot deel van de kleine luchtvaart zal naar andere vliegveldjes verhuizen, wat verlies van huidige werkgelegenheid zal opleveren.
Per saldo zal de werkgelegenheid veel minder stijgen dan men verwacht. Dat economisch voordeel weegt onvoldoende op tegen de aanzienlijke toename van de geluidsoverlast die op de bevolking zal drukken. Flevoland krijgt slechts een druk, goedkoop en lawaaiig luchtverkeer dat veel lasten en weinig lusten biedt.

De provincie Flevoland zou baat hebben bij een second opinion van zware deskundigen in vervoerseconomie en logistiek.

Low budget Airport
De Schiphol Group wil met deze uitzetting ruimte maken voor uitbreiding met vluchten die wel aantrekkelijk zijn, omdat ze het verbindingennetwerk van de KLM versterken met internationale overstappers en nationaal zakenverkeer. De passagiers van Transavia, Martinair en Easyjet willen zo goedkoop mogelijk vliegen en zo weinig mogelijk besteden op de luchthaven. Vliegveld Lelystad zal alleen werkgelegenheid bieden aan afhandelaars van stromen passagiers, parkerende auto’s en vliegtuigen.

Nachtvluchten
Nachtvluchten zijn verboden op Lelystad, maar het is niet ondenkbaar dat daar hetzelfde gebeurt als op Schiphol. Het oorspronkelijke strenge nachtelijke vliegverbod van Schiphol is onder druk van chartermaatschappijen heel geleidelijk veranderd in gedoogbeleid. Chartervliegtuigen worden pas winstgevend als ze enige keren per dag heen en weer vliegen, dus moeten ze kunnen starten vanaf half vijf
’s morgens en diep in de nacht mogen landen. De kans is groot dat het nachtregime ook op Lelystad Airport onder druk van de luchtvaartlobby snel zal verdwijnen. Geluidoverlast zal dan ook slaapproblemen opleveren.

Zakelijke passagiers en toeristen
Bij de KLM en de Schiphol Group is uit ervaring bekend dat zakenmensen behoefte hebben aan een fijnmazig netwerk van internationale vliegverbindingen. Daarom geven ze de voorkeur aan het uitstekend bereikbare Schiphol. Het dichtbij gelegen vliegveld Lelystad beschikt niet over zo’n netwerk en zal door zakelijke passagiers niet of nauwelijks worden gebruikt. De verwachting dat buitenlandse toeristen op Lelystad zullen gaan vliegen vanwege een paar trekpleisters in Flevoland, is verre van realistisch. Die zijn vanuit Schiphol beter te combineren met bezoekjes
aan Amsterdam en de vele trekpleisters in de Randstad.

Bedrijven aantrekken
De overheid in Flevoland denkt de werkgelegenheid te kunnen uitbreiden, door vooral bedrijven aan te trekken die zich richten op internationale handel en dienstverlening. Door het ontbreken van een fijnmazig netwerk van luchtverbindingen is vliegveld Lelystad onvoldoende aantrekkelijk voor zulke
luchtvaartgebonden bedrijven. Een vergelijking met vliegveld Eindhoven gaat niet op, omdat dit verder van Schiphol af ligt en er al veel bedrijfsleven in en rond Eindhoven is, dat los van het vliegveld is ontstaan.
Flevoland moet vanuit een zwakke positie gaan concurreren met een krachtig machtsblok van de Schiphol Group, de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam, die nu al precies dezelfde bedrijven werven onder goedkeurend oog van de regering. Die vindt namelijk dat de toekomst van Schiphol en het KLM-netwerk afhangt van de vestiging van luchtvaartgebonden ondernemingen in de regio, maar rept in de Luchtvaartnota niet van expliciete steun aan de economische ontwikkeling van vliegveld Lelystad. Flevoland en vliegveld Lelystad hebben geen argumenten om tegen deze concurrenten op te bieden. Maar het is nog erger: omdat vliegveld Lelystad Schiphol verlost van die economisch onaantrekkelijke vluchten, kan het KLM-netwerk verder groeien en wordt Schiphol nóg aantrekkelijker voor internationale handel en dienstverlening, wat de concurrentiepositie van de regio Lelystad nog verder verzwakt. Het is de vraag of politieke bestuurders en bedrijven in Flevoland dit risico hebben onderkend.

Kans op vertrek kleine luchtvaart
Zodra de goedkope vluchten het gebruik van die ene startbaan gaan domineren, zal er voor de kleine luchtvaart onvoldoende ruimte overblijven. Die 35.000 vliegtuigbewegingen per jaar zijn er gemiddeld bijna 100 per dag, wat neerkomt op bijna 10 per uur overdag. Dan blijft er bijzonder weinig ruimte over voor kleine vliegtuigen. Op spitsuren hebben verkeersvliegtuigen de volle baancapaciteit nodig.
Op andere tijden blijft hoogstens een versnipperde helft van de tijd over voor kleine vliegtuigjes. Hun bewegingsvrijheid is beperkt, want de veel snellere verkeersvliegtuigen hebben altijd voorrang. Het grote snelheidsverschil met kleine vliegtuigen vereist tussenruimtes van vele minuten vanwege de veiligheid. Ritsen is onmogelijk. Er ontstaan dus voor de kleine luchtvaart veel te lange wachttijden op
de grond en in de lucht. In het Milieu Effect Rapport wordt 80% van de huidige kleine luchtvaart meegeteld, maar aan de gevaarlijke snelheidsverschillen tussen verkeersvliegtuigen en kleine vliegtuigjes is ten onrechte totaal geen aandacht besteed. De kleine luchtvaart kan alleen ongestoord starts en landingen maken als er urenlang geen grote vliegtuigen landen. Dat zal zelden voorkomen. De kleine luchtvaart zal naar Teuge, Hilversum en andere kleine vliegvelden verhuizen. Het Milieu Effect Rapport gaat niet in op de milieueffecten van die verhuizing naar andere provincies. Het vertrek van de kleine luchtvaart betekent dat de bijbehorende werkgelegenheid van vliegveld Lelystad zal verdwijnen. Al met al blijft er geen behoorlijk economisch voordeel voor Flevoland over.

Second opinion
De gemeentelijke en provinciale bestuurders en volksvertegenwoordigers staan niet alleen voor het economisch belang, maar ook voor het welzijn en de gezondheid van hun kiezers. De baanverlenging is nog geen feit. Het is nog niet te laat om alsnog een kritisch onderzoek te laten instellen door erkende deskundigen in vervoerseconomie en logistiek, die geen belang hebben bij de Schiphol Group. De politiek kan op grond van hun second opinion een afweging maken van de te verwachten overlast tegen een economisch voordeel dat waarschijnlijk veel geringer is dan men tot nu toe heeft aangenomen. Een kwestie van voortschrijdend inzicht.

maandag, augustus 03, 2009

De wartaal van Sarah Palin

Weer eens een berichtje over de - volgens geruchten - bijna gescheiden Sarah Palin. Onlangs nam zij afscheid als gouverneur van Alaska. Daarbij sloeg zij totale wartaal uit.

William Shatner (Star Trek) weet er toch nog wat van te maken: poëzie!

woensdag, juli 08, 2009

Geen tweede Schiphol!


De luchthaven Lelystad (Lelystad Airport) heeft plannen voor uitbreiding. De start- en landingsbaan moet verlengd worden zodat er grote vliegtuigen zoals Boeings en Airbussen kunnen gaan landen en opstijgen. Het moet een tweede Schiphol worden met vier miljoen passagiers per jaar.

Wat levert het op?
Vooral goedkope chartermaatschappijen zullen gaan vliegen vanaf Lelystad Airport. Op lokaal niveau zal de uitbreiding economisch nauwelijks van belang zijn. Er werken nu al veel Flevolanders op Schiphol. Zij kunnen misschien dichterbij aan de slag, maar van extra banen zal nauwelijks sprake zijn. Het niet-Schipholgebonden verkeer is voornamelijk in handen van low-budget-maatschappijen, en juist zij proberen maximaal te besparen op arbeidskosten. Deze vluchten leveren economisch bijna niets op, daarom wil Schiphol ze graag gaan verplaatsen naar Lelystad Airport. In plaats van investeren in een betonnen start- en landingsbaan zou er beter geïnvesteerd kunnen worden in duurzame (groene) banen.

Overlast
De uitbreiding van luchthaven Lelystad zal veel overlast veroorzaken in de woonkernen Lelystad, Almere, Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Zeewolde, Harderwijk, Hierden, Nunspeet, Ermelo en omliggende plaatsen.

De uitbreiding van luchthaven Lelystad zal voor mens en dier de rust verstoren in een groot aantal natuurgebieden, waaronder de Oostvaardersplassen, Natuurpark Lelystad, het Larserbos, het Knarbos, de Hollandse Hout, het Harderbos, het Horsterwold, het Hulkesteijnse bos, het Veluwemeer en de Veluwezoom.

Verruiming van de luchtvaartcapaciteit is in strijd met de wereldwijde doelstelling om uitstoot van CO2 te verminderen. Extra luchtvaartcapaciteit is het slechts denkbare antwoord op de klimaatcrisis. De recessie wordt er evenmin mee bestreden.

Wat betekent het voor mij?
Lelystad Airport ligt 10 kilometer van de bebouwde kom van Biddinghuizen. Dronten ligt op 13 kilometer afstand van de luchthaven. Iedereen die graag wil weten wat dat betekent aan geluidsoverlast moet maar eens op bezoek gaan in plaatsen rondom Schiphol.
De gevolgen van geluidsoverlast voor de gezondheid zijn redelijk bekend. Slechte nachtrust, meer stress, verminderde leerprestaties van kinderen en een verhoogde kans op een verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste.

Wat kan ik doen?
Gelukkig is het nu nog niet zover. Op dit moment liggen de plannen ter inzage en kan hiertegen bezwaar worden gemaakt door een ‘zienswijze’ in te dienen.
Wilt u geen tweede Schiphol in uw achtertuin? Dien dan voor 22 juli een schriftelijke zienswijze in (mail of brief). Dat is niet moeilijk, er zijn voorbeeldbrieven beschikbaar. Hoe meer bezwaren er binnen komen, hoe groter de kans dat geen tweede schiphol in de polder komt. Meer informatie en voorbeeldbrieven kunt u hieronder vinden. De voorbeeldbrieven kunt u uiteraard geheel naar eigen inzicht aanpassen.

Uw bezwaarschriften kunt u als volgt verzenden:

Per brief naar:
Provincie Flevoland
Aanwijzing Luchtvaartterrein Lelystad
Postbus 55
8200 AB LELYSTAD

Per email naar: inspraak.luchthaven@flevoland.nl

Vermeld in elk geval uw naam, adres, postcode en woonplaats. Indien u dat wenst, kunt u verzoeken om vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.

Voorbeeld bezwaar / zienswijze
- voorbeeld zienswijze (zienswijze zoals ingediend door Frank Pels);
- zienswijze van de actiegroep Vlieg op!
- voorbeelden van VIVF (Verontruste Inwoners Van Flevoland)
- voorbeeld Leefbaar Zeewolde
- voorbeeld van StEM Zeewolde

Meer informatie
- Officiële informatie en documenten
- Verontruste Inwoners Van Flevoland (VIVF)
- Tafel van Alders
- Bewoners Aanspreekpunt Schiphol;
- Milieucommissie voor luchtvaartterrein Lelystad
- De inspraak van GroenLinks

Contactgegevens GroenLinks
- Cees Meijer (fractie staten Flevoland)
- Paul Vermast (fractie GroenLinks Dronten)
- Frank Pels (fractie staten Flevoland)
- website GroenLinks Flevoland
- website GroenLinks Dronten

zondag, juli 05, 2009

Inspraak MER Lelystad Airport

De luchthaven Lelystad (Lelystad Airport) heeft plannen voor uitbreiding. Het moet een 'tweede' Schiphol worden met vier miljoen passagiers per jaar. Niet alle Flevolanders vinden bulderende opstijgende Boeings op lage hoogte boven Zeewolde, Almere, Dronten en Lelystad een goed idee. Op 29 juni 2009 kon er in het provinciehuis van Flevoland worden ingesproken op de MER (milieu-effect rapportage). Hierbij waren zo'n 200 mensen aanwezig, waarvan er 24 inspraken. De MER was zeer uitvoerig (zo'n 800 bladzijden) en bovendien zeer taaie kost. De meeste mensen waren echter opvallend goed ingevoerd in de materie. Een groot aantal insprekers wisten een uitstekend verhaal te houden met soms een verfrissende invalshoek.

Hieronder een greep uit mijn bevindingen van de avond:
- mensen vertrouwen het maar niks. Als de luchthaven er ligt, zal deze onbeperkt gaan groeien (salami-tactiek), en waarom is er slechts gekeken tot 2015?
- 800 pagina's tekst en maar zes weken gelegenheid voor reactie en dat ook nog in een vakantieperiode. A-sociaal noemde een inspreker het.
- er waren veel klachten over de vliegroutes. Deze blijken niet te kloppen en kunnen ook zo weer gewijzigd worden zonder inspraak of overleg met wie dan ook. Leefbaar Zeewolde toverde een tekening van de luchtverkeersleiding tevoorschijn met hele andere vliegroutes. Het zeer belangrijke onderdeel geluid van de MER klopt daarmee dus niet.
- uiteraard veel klachten over de geluidsoverlast die zal ontstaan (slechter slapen, meer stress, schoolprestaties van kinderen gaan achteruit);
- veel opmerkingen over de vliegroute over de Oostvaardersplassen. Vogels en vliegtuigen verdragen elkaar slecht. Een vogel in de motor van een vliegtuig kan een motorstoring veroorzaken. En een botsing met een vliegtuig is voor een vogel ook niet erg gezond. En dan hebben we het nog niet eens over stress bij vogels en andere dieren als gevolg van het vliegtuiglawaai.
- er waren maar erg weinig Statenleden (bijna heel GroenLinks was aanwezig en er waren een paar verdwaalde SP-ers);
- een aantal insprekers kondigden al aan hun protest door te zetten tot aan de Raad van State.
- GroenLinks heeft ook ingesproken.

Schriftelijk kunnen zienswijzen nog worden ingediend tot woensdag 22 juli. Een voorbeeld bezwaarbrief is te downloaden via de site van StEM Zeewolde.

Hieronder nog een korte foto-impressie en een aantal filmpjes.


Verslag omroep Flevoland


Inspraak GroenLinks Dronten


Inspraak StEM Zeewolde


Milieudefensie voorafgaande aan de inspraak-avond (1)


Milieudefensie voorafgaande aan de inspraak-avond (2)

dinsdag, juni 23, 2009

He's Barack Obama

Een fantastisch animatiefilmpje over de (te) hoog gespannen verwachtingen met Barack in de hoofdrol als superhero Obama.

Try JibJab Sendables® eCards today!

zondag, juni 21, 2009

Quote

Afgelopen donderdag zijn de Algemene Beschouwingen geweest in de Staten van Flevoland. Wat zou Harry Dijksma -VVD gedeputeerde- daarover te zeggen hebben;

Er was een nieuwe vorm van debatteren, wat een levendige vergadering veroorzaakte, maar een rommelige besluitvorming, die geen eenduidigheid kende. Het leek er meer op dat debating het doel was geworden, waardoor de inhoud en richting van het provinciale beleid uit het oog werd verloren. We zullen dit als een leerproces beschouwen. Het College zal nu zelf richting moeten bepalen. De Staten kunnen dan in oktober nog via amendementen bijsturen.


Pardon?? Geen eenduidigheid? GS zelf richting bepalen? Ik ben razend benieuwd wat Harry Dijksma daarmee bedoeld.......

Een zonnige toekomst voor FlevolandOp 18 juni hebben de Flevolandse Staten op initiatief van de GroenLinks fractie unaniem een motie voor duurzame energie aangenomen. In de motie wordt het College verzocht om een revolving fund in te richten ten behoeve van inititieven voor duurzame energie opwekking, met name zonne-energie. Het fonds wordt gevoed door opbrengsten van de verkoop van de aandelen Essent en Nuon.

Een revolving fund betekent dat de financiële drempel (extra investering) aan de voorkant van het project wordt weggenomen. De initiatiefnemer gebruikt een deel van het positieve rendement (energie-opbrengsten) om het geleende bedrag af te lossen. Zo komt het uitgeleende geld weer terug in het provinciale fonds en is dit weer beschikbaar voor nieuwe leningen. Het voordeel is dat de middelen tot in lengte van jaren inzetbaar blijven. Met een revolving fund maakt eenmalig subsidiëren plaats voor duurzaam financieren.

De motie is Statenbreed aangenomen. Het Statenbrede enthousiasme voor zonne-energie is deels te verklaren door het feit dat Flevoland al redelijk vol staat met windmolens waardoor het maatschappelijk draagvlak voor uitbreiding van windenergie gaat afnemen. Met de windmolens wordt momenteel in zo'n 50 % van het energiegebruik door huishoudens en bedrijven in de provincie voorzien. Om het percentage duurzame energie verder op te trekken is verbreding naar andere energiebronnen nodig.

Meer informatie:
- Adilia Roda (fractievoorzitter GroenLinks Flevoland) op omroep Flevoland over de zonne-energiemotie;
- artikel op website GroenLinks Flevoland;
- de motie zelf als PDF en Word-bestand;
- het initiatief voorstel zonne-energie van GroenLinks Flevoland(PDF);

zaterdag, juni 20, 2009

dinsdag, juni 16, 2009

Wat wil Wilders nou echt?

Pieter Hilhorst doet in de Volkskrant een poging de ideeën van de PVV te doorgronden. De ideeën van Wilders rammelen aan alle kanten.

Doordat Wilders zelden wordt gevraagd naar de uitwerking van zijn plannen, weet hij de onbedoelde effecten ervan weg te moffelen. Zo stelt hij voor immigranten de eerste tien jaar geen recht te geven op een uitkering. Dat betekent dat ze in die tijd ook geen premies hoeven te betalen.

Daardoor zijn immigranten tien jaar lang voor werkgevers veel goedkoper dan Nederlandse werknemers. Je hoeft geen econoom te zijn om te voorspellen dat dit grote gevolgen heeft voor de kans op laaggeschoold werk van autochtone Nederlanders. Wie goed kijkt naar zijn voorstellen, ziet dat goochelaar Geert zijn publiek voor de gek houdt.

Nieuwe website gaat Wilders van repliek dienen

Prettige Voortzetting is een website met een duidelijk doel: Wilders en de PVV van repliek dienen.

De gevestigde politieke partijen, als ook de meeste opiniemakers in de media, weten niet goed hoe ze met de populistische aanpak van Geert Wilders om moeten gaan. Er wordt emotioneel gereageerd, aangevallen op de vorm in plaats van de inhoud, er wordt genegeerd of vergoeilijkend gedaan. Wat men vooral vaak doet is voorzichtig, stapje voor stapje, wat dichter bij de PVV aanschuiven. In de hoop weer wat van de kiezers terug te winnen, of in ieder geval de electorale exodus een halt toe te roepen.

Het echte debat wordt vaak niet aangegaan. Niet in de laatste plaats omdat Geert Wilders daar zelf vaak geen ruimte toe biedt. Hij valt aan en trekt zich terug of loopt op cruciale momenten weg. Een tactiek die voor drama zorgt en zijn populariteit geen schade berokkent, maar niet leidt tot een daadwerkelijke discussie.

Deze site wil een prettige voortzetting zijn van deze pogingen. Het mag duidelijk zijn dat wij het doorgaans stevig oneens zijn met de PVV. Dit wil echter niet zeggen dat wij de waarheid in pacht hebben. Wij proberen inhoudelijk te discussiëren, met onderbouwde argumenten. Toch zullen wij er af en toe flink naast zitten. We staan dan ook open voor reacties van alle zijden van het politieke spectrum.

Kortom, wij hopen een levendige bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat, en wensen u nog een prettige voortzetting.


Voor de betere discussies: prettigevoortzetting.nl

dinsdag, mei 26, 2009

Lijsttrekker GroenLinks komt naar Lelystad


Kijk, dat kunnen andere partijen nou weer niet zeggen. Judith Sargentini komt zaterdag 30 mei naar Lelystad. Sargentini is de lijstrekker van GroenLinks voor de Europese verkiezingen op 4 juni.

Om 14.00 uur zal zij in gesprek gaan met kiezers bij de zuil van Lely op het Stadhuisplein.

Programma

10.00u: GroenLinks leden verzamelen handtekeningen voor de 'green deal'

14.00u: EP-lijsttrekker Judith Sargentini zal kort het woord voeren en zich daarna mengen onder de bezoekers van de markt. Om de aandacht te vestigen op de kansen voor zon en wind in Flevoland zal Sargentini aan marktbezoekers papieren windmolentjes uitdelen.


Green Deal
GroenLinks vraagt rond de verkiezingscampagne aandacht voor een Europese én groene aanpak van de kredietcrisis: de Green Deal. De Europese Groene Partij is een Europabrede petitie gestart om steun te vergaren voor de Green Deal. Bijna 30 Europese groene partijen (van binnen en buiten de EU) werken samen binnen deze Europese partij.

Meer informatie over de Europese standpunten van GroenLinks vind je op www.zinineuropa.groenlinks.nl.

zaterdag, mei 09, 2009

Negatieve kijktip: verkiezingsdebat Paul en Witteman

Het verkiezingsdebat bij Pauw & Witteman op donderdagavond was een zooitje. Europese lijsttrekkers roeptoeterden door elkaar heen. Onafgebroken VVD-spambordjes in beeld, en de regie liet het toe. VVD’er Hans van Baalen was de grootste roeptoeter 'Bla bla bla,denk mee, stem op de VVD’.

Ook de lijsttrekkers zelf vonden het geen succes. Judith Sargentini (GroenLinks) laat het volgende weten:

Het was een hectische uitzending. Negen lijsttrekkers in een studio, ga er maar aan staan. Ik kan mij voorstellen dat het voor de kijker niet altijd even duidelijk was waar het debat over ging. Toch ben ik ontzettend blij dat er op televisie nu aandacht wordt besteed aan Europa. Het is belangrijk om aan het Nederlandse publiek te laten zien dat er wat te kiezen valt tijdens de verkiezingen van een nieuwe Europarlement. Ik kreeg een hoop positieve reacties na afloop. Hopelijk heb ik het GroenLinks-geluid goed kunnen overbrengen en mensen kunnen overtuigen om GroenLinks te stemmen. Wat mij betreft gaan de verkiezingen niet om ‘meer’ of ‘minder’ Europa, maar over een ‘groen’ in plaats van ‘grijs’ Europa.


Wim van de Camp (CDA), twitterde haastig: “We moeten ons niet zo snel ergeren. ook niet aan VVD bordjes!!”. SP’er Dennis de Jong blogt over het debat: “Wat een kippenhok!.”

Oordeel hieronder zelf over het debat.

zondag, mei 03, 2009

Snoeiharde VVD censuur?

De VVD. Liberalen. Zo op de bres voor Nekschot en andere onterecht vervolgde kunstenmakers met hun “vrijdenkersruimte“. Maar wat blijkt: VVDNEXT, een onafhankelijk, kritisch maar loyaal VVD-blog, is gesloten. Hun hyves ook. Blijkbaar is de VVD, net als Wilders, alleen voor vrijheid van meningsuiting als het ze uitkomt.

(bron: Overalleseenmening.nl)

Doutze Kroes

Heb je wat moeite om weer te beginnen na een lang weekend? Speciaal voor jou daarom hierbij Doutze Kroes bij Rayman is laat.zaterdag, mei 02, 2009

De sukkels van Wellink

'De sukkels in de samenleving krijgen de rekening uiteindelijk, maar misschien moet ik hier dat zo niet zeggen'

Speech van Nout Wellink op het HBO-raad jaarcongres. Bron: Scienceguide

Boomsa over homo's

Geknipt uit de papieren Intermediair van 1 mei 2009.


God maakt geen onderscheid in mensen, die houdt net zoveel van homo's als van hetero's.


De geschorste EO-presentator Arie Boomsma in l'homo, voorjaar 2009


Zou een meerderheid van de EO-achterban het eens zijn met Boomsma?

donderdag, april 30, 2009

Het beeld van Koninginnedag 2009Eén gek met een Suzuki Swift bepaalt het beeld van Koninginnedag 2009.......

Quizvraag

“Als er tijdens Koninginnedag één iemand met Varkensgriep rondloopt, en deze persoon niest in de massa, is deze persoon dan schuldig aan genocide?


Quizvraag bij Bert Brussen. Natuurlijk weer met waanzinnige prijzen.

Taboe: privémeningen Beatrix op internet


Kringen rond het hof klappen uit de school: in dit opzienbarende radiofragment onthult royaltywatcher Nono Vermeulen meningen van koningin Beatrix die nooit naar buiten hadden mogen komen. Wat vindt de majesteit van het ontslagrecht? Hoe denkt de koningin over Schiphol? Hoe reageert Beatrix op het huidige klimaat in Nederland? Luister naar dit fragment uit het VPRO-radioprogramma Binnenland 1.

dinsdag, april 14, 2009

Het failliet van het Nederlandse onderwijs

Kijk en huiver....
Bron: Endandit

Meer op zondagavond bij RTL met de nieuwe quiz Lekker Slim.

UPDATE: Bert Brussen fileert het programma op 925.

Het concept is al zo oud als de wereld. Domme mensen voor de camera is in wezen niets anders dan gebochelden op een kermis of “wilden uit Afrika” in een kooi op een dorpsplein. Het is authentiek leedvermaak en het feit dat deze “kandidaten” volwassen zijn (ja, ze mogen ook stemmen) en zich vrijwillig hebben aangemeld maakt het voor de kijker ook nog eens een schuldgevoelvrije belevenis.
[..]
In het buitenland levert het concept van pijnlijk domme vrouwen vragen laten beantwoorden of gewoon alleen in de camera laten kijken al jaren hoge kijkcijfers en navenante inkomsten op. Programma’s als Legally Blond, Beauty and the Nerd en alles met Paris Hilton en/of Jessica Simpson in de hoofdrol vinden gretig aftrek.

maandag, april 13, 2009

Drugs op Urk

Bij Urk denk je aan vis. Maar Urk is de afgelopen jaren ook berucht geworden om het enorme drugs- en drankgebruik onder jongeren. Zembla maakte er al eens een reportage over.
Onlangs werd er door de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar het drugsgebruik onder de Urker jeugd. De cijfers logen er niet om. Maar liefst drie keer zoveel drugs verdwijnt er in de Urker neuzen en aderen ten opzichte van het Flevolands gemiddelde.
De onderzoeker had alleen wat kleine vergissingen gemaakt in haar opsomming van de driehonderdvierennegentig geloofsgemeenschappen, kerken, religieuze afsplitsingen en andere strengchristelijke groeperingen die Urk rijk is.
De Christelijke mannenbroeders in de gemeenteraad van Urk grepen deze kleine omissie dankbaar aan om het hele rapport naar de prullenbak te verwijzen en het drugs- en drankprobleem vooral verder te negeren. In onderstaand ontluisterend filmpje wordt verslag gedaan van de behandeling van het rapport in de gemeenteraadscommissie van Urk. Let vooral eens op de lichaamstaal van de verantwoordelijke ChristenUnie wethouder Dittie Hoekstra. Dittie Hoekstra kan de drugsproblematiek voorlopig weer even keihard negeren om zich met belangrijkere zaken bezig te houden, zoals het opstellen van gemeentelijk beleid om seks voor het huwelijk te voorkomen.

Een oplossing voor de drugs- en drankproblemen op Urk wordt de komende vijftig jaar niet verwacht.zaterdag, april 04, 2009

PVV slaat geen deuk in een pakje boter

Uit de Volkskrant:

Het is vaker beweerd, maar dat de Partij van de Vrijheid (PVV) voornamelijk rechts en dwars is en geen resultaat boekt als wetgever, blijkt méér te zijn dan een mening. Het volgt ook uit een cijfermatige analyse van het stemgedrag van de PVV in de eerste twee jaar van het huidig kabinet.
[..]
Ze wist niet één opvatting om te zetten in wetgeving en vindt ondanks geflirt met sociale onderwerpen haar trouwste bondgenoten op rechts; bij de VVD en Rita Verdonk.
[..]
Dat de PVV niet productief is in het beïnvloeden van wetten en amendementen, blijkt uit de jaarverslagen van de Tweede Kamer van 2007 en 2008. Van de 24 amendementen van de PVV werd er niet één aangenomen.

donderdag, april 02, 2009

Energie uit de bodem


In 2020 moet 20 procent van onze energie duurzaam worden opgewekt. Op dit moment wordt in Nederland 2,8 procent van onze energie duurzaam opgewekt. Dit betekent dat alle zeilen moeten worden bijgezet. In Flevoland wordt er overal ingezet op windenergie en een beetje op zonne-energie. Voor duurzame energie moeten we niet alleen naar boven kijken voor wind en zonne-energie, maar ook naar beneden. Ook uit onze bodem kan energie worden gewonnen. Met een relatief ondiepe filters kan warmte en koude uit de bodem worden gehaald. Wel is in dit geval nog een warmtewisselaar of warmtepomp nodig die elektriciteit verbruikt, daarom blijft de besparing van dit soort systemen beperkt tot maximaal 60 procent CO2 uitstoot. Dieper in de bodem, op circa 1800 meter diepte, is de bodem al zo’n 80 graden warm. Dit warme water kan rechtstreeks, dus zonder warmtepomp, worden gebruikt voor verwarming van woningen, bedrijven en kassen. Er zijn plannen om in de Noordoostpolder aardwarmte te gaan winnen voor verwarming van kassen.
Met aardwarmte en koude/warmteopslag kan ongeveer circa vier procent van de totale energiebehoefte van Nederland worden voorzien. Wind en zon zijn natuurlijk de belangrijkste bronnen van duurzame energie. Maar alle beetjes zijn welkom, dus ook nog een beetje aardwarmte hier, een beetje golfslagenergie daar en wat groen gas. Zo ziet onze energietoekomst er volgens GroenLinks uit.

Voor al deze technieken geldt dat eerst behoorlijk geïnvesteerd moet worden, en dat dit later terugverdiend kan worden. GroenLinks heeft daarom plannen voor een provinciaal revolving fund. Een revolving fund betekent dat de financiële drempel (grote investering) aan de voorkant weggenomen wordt. De initiatiefnemer gebruikt een deel van het positieve rendement om het geleende bedrag af te lossen. Zo komt het uitgeleende geld weer terug in het provinciale fonds en is dit weer beschikbaar voor nieuwe leningen. Het voordeel is dat de middelen tot in lengte van jaren inzetbaar blijven. Met een revolving fund maakt eenmalig subsidiëren plaats voor duurzaam financieren. Het revolving fund kan bij start éénmalig worden gevuld met een deel van de opbrengsten van bijvoorbeeld de verkoop van nutsbedrijven.

Meer over duurzame energie>>

maandag, maart 30, 2009

PVV doet zichzelf een groot plezier

De PVV deed zichzelf een groot plezier door weg te lopen uit de tweede kamer. Dankzij de afwezigheid van de partij van de onvrijheid, ook wel bekend onder de naam PVV, haalde een voorstel om de begroting van de ‘multiculti’s’ van de NPS met een bescheiden bedrag te korten het niet. Kan de PVV niet vaker wegblijven?

Bron: NPS

Eén effect werd echter donderdagnacht na het debat al onmiddellijk duidelijk, toen de Tweede Kamer begon aan de wekelijkse stemmingen. Niet alleen stemmingen over het crisisdebat, maar ook over zaken die de dagen daarvoor waren behandeld. Zoals de Mediawet, waar het PVV-Kamerlid Martin Bosma zich nogal duchtig had geweerd tegen de in zijn ogen te linkse publieke omroep. Vooral de ‘multi-culti’s’ van de NPS moesten het in onvervalste PVV-stijl ontgelden.

Bosma kondigde in het debat dan ook aan sympathiek te staan tegenover een voorstel van zijn collega’s van het CDA, de VVD, de ChristenUnie en de SGP om het budget van de NPS volgend jaar met een overigens bescheiden bedrag te korten. Toen het voorstel donderdagnacht in stemming werd gebracht, bleken vijf fracties (CDA, VVD, ChristenUnie, SGP en Verdonk) voor met in totaal 71 zetels. De PvdA, de SP, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren waren met in totaal 70 zetels tegen. Maar omdat de negen leden van de PVV-fractie al een tijdje waren vertrokken, werden zij geacht tegen te zijn, zodat het voorstel donderdagnacht met 71 tegen 79 zetels alsnog werd verworpen.

Je hoeft natuurlijk geen groot rekenwonder te zijn om te weten, hoe die stemming uitgepakt was als de PVV-fractie er wel was geweest.

zaterdag, maart 28, 2009

Zo doe je dat....

.... aandacht vragen voor dierenwelzijn.

dinsdag, maart 24, 2009

Kernenergie, maar dan anders

Onder onze voeten - in de kern van onze planeet- borrelt een kernreactor. Deze kern is ongeveer zo groot als de maan en zo heet als de buitenkant van de zon. Deze kernreactor zorgt ervoor dat 99 procent van onze aardbol warmer dan 1000°C is en van die overgebleven 1 procent is 99 procent nog steeds warmer dan 100°C. Deze warmte vormt een onuitputtelijke bron van energie. Op IJsland liggen de warmtebronnen dicht aan het oppervlak en zijn relatief makkelijk te benutten. Direct om de huizen te verwarmen, indirect om met stoom middels stoomturbines en generatoren stroom op te wekken. Dat gebeurt ondermeer ook nabij San Francisco en in Nieuw Zeeland, waar een aantal van dergelijke geothermische elektriciteitscentrales staan.

In Nederland zitten de lagen met dergelijke hoge temperaturen helaas wat dieper. Maar ook in Nederland kan van deze aardwarmte worden geprofiteerd. Op circa 1500 tot 1700 meter is de bodem al ruim 75 graden. Niet voldoende om stroom mee op te wekken, maar wel warm genoeg voor verwarming van woningen, kantoren en kassen. Bij gebruik van geothermie komt nauwelijks CO2 vrij, want alleen de waterpompen verbruiken wat energie (C02 uitstoot neemt ongeveer 90% af). Dat is nog eens een besparing van CO2 uitstoot en fossiele brandstoffen!

Met name de provincie Zuid Holland is erg actief op dit gebied. Bleiswijk herbergt sinds eind 2007 het eerste geothermische tuinbouwbedrijf van Nederland: A+G van den Bosch. Deze tomatenkweker bespaart ieder jaar 3 miljoen kubieke meter aardgas door water van zo'n anderhalve kilometer (65 à 70 graden) diepte op te pompen en na gebruik (30 graden) weer in de bodem terug te pompen. De gemeente Den Haag heeft vergevorderde plannen om zo'n 6000 woningen te gaan verwarmen met geothermie.
Op dit moment liggen er in heel Nederland zo'n 35 aanvragen voor geothermie. In Flevoland is een ondernemer in de Noordoostpolder begonnen met een vooronderzoek naar de toepassing van geothermie.

de temperatuur van de Nederlandse bodem op 2000 meter diepte

Natuurlijk zijn er ook nadelen van geothermie. In Nederland wordt de warmte naar boven gehaald met behulp van water. Geothermie is dus alleen mogelijk op plaatsen met een doorlatende diepe ondergrond. Toepassing van geothermie in bijvoorbeeld Almere en Zeewolde lijkt onzeker.

Geschiktheid Nederlandse ondergrond voor geothermie

De investeringskosten voor geothermie zijn hoog. Het vooronderzoek en het boren van de filters zijn erg duur, daarna zijn de kosten voor onderhoud erg laag. De ondergrond vertoont altijd wat variatie, dus er is een risico op 'misboren'. Minister Van der Hoeven werkt op dit moment aan een garantiefaciliteit om het risico van geothermische boringen (deels) af te dekken.

Wat kan de lokale overheid doen?
Geothermie is rendabel vanaf een bepaalde omvang. Bovendien moet er bij de uitgifte van vergunningen voor geothermie rekening gehouden worden met de onderlinge afstand van de bronnen. De provinciale danwel gemeentelijke overheid heeft hierin een belangrijke rol. De gemeente Lansingerland heeft bijvoorbeeld een aardwarmteconvernant afgesloten dat haar hele grondgebied omvat. Deze gezamenlijke aanpak om tot een maximaal rendement te komen is uniek in Nederland en beslaat het hele grondgebied van de gemeente. Hiermee wordt voorkomen dat andere mogelijke potentiële gebruikers van geothermie bezwaren gaan indienen tegen de opsporings- en gebruiksvergunning voor geothermie. Door alle aanvragen in een gebied te bundelen en gezamenlijk een opsporingsvergunning aan te vragen, is de kans op bezwaren een stuk kleiner.


Geothermie vraagt om een grote éénmalige investering voor met name het vooronderzoek en het boren van de putten zelf die vervolgens bijna eeuwigdurend meegaan. Het aantrekken van geld voor investeringen is op dit moment een groot probleem. Een (provinciaal) revolving fund kan dit bezwaar wegnemen. Een revolving fund betekent dat de financiële drempel (grote investering) aan de voorkant weggenomen wordt. De initiatiefnemer gebruikt (een deel van) het positieve rendement om het geleende bedrag (en eventueel rentebetaling) af te lossen. Zo komt het uitgeleende geld weer terug in het provinciale fonds en is dit weer beschikbaar voor nieuwe leningen. Het voordeel is dat de middelen tot in lengte van jaren inzetbaar blijven. Met een revolving fund maakt eenmalig subsidiëren plaats voor duurzaam financieren. Het revolving fund kan bij start éénmalig worden gevuld met een deel van de opbrengsten van de verkoop van nutsbedrijven.

Ideale schoonzoon

Merijn Jacops (PvdAGroenLinks Zeewolde) wordt in het zonnetje gezet in de column 'Schoppen Troef' van het toonaangevende en onafhankelijke Zeewolde Actueel.

De komst van PvdA/GroenLinks in het college mag een verademing worden genoemd. Plotseling krijgen we met z’n allen in de gaten dat de wereld groter is dan Zeewolde. De meeste mensen die ’s ochtends het dorp uitrijden en bij Nijkerk of Almere in de file komen te staan, wisten dat natuurlijk al lang. Toch zijn er ook die denken dat het op deze aardkloot allemaal draait om wat er gebeurt tussen de Spiekweg en de Strandweg en tussen de Ossenkampweg en de Eikenlaan. Over hen willen we het deze keer niet hebben. Waarover dan wel? Over Merijn Jacops! Merijn is raadslid namens PvdA/GroenLinks. Hij zou de schoonzoon van Jan Klop geweest kunnen zijn (zoals het CDA ook zo’n ‘koppel’ heeft), maar dit is niet het geval. Dit neemt niet weg dat Merijn hoge ogen zou gooien bij een eventuele verkiezing van een ideale schoonzoon. Een beetje drammerig is Merijn soms wel. Ook dit geeft niet. Mogelijk dat de partij waarvan hij lis is hier iets mee van doen heeft. Hoe het ook zij, Merijn komt regelmatig met de alleraardigste moties. Geen enkel ander raadslid zou op het idee komen! Een tijdje geleden (maar toen maakte PvdA/GroenLinks nog geen deel uit van de coalitie!) wilde Merijn de film van Al Gore draaien in de gemeenteraad. De meeste raadsleden hadden hier geen behoefte aan. Mogelijk hadden ze geen zin geconfronteerd te worden met hun geweten. Of wellicht hadden ze al gore films genoeg gezien. Nu Merijn weet dat er namens zijn partij een wethouder in het college zit, heeft hij meer succes. Zo wist hij te bewerkstelligen dat op dinsdag 10 maart de vlag van Tibet de hele dag wapperde bij het ingepakte gemeentehuis. Zeewolde was een van de acht Nederlandse gemeenten die op deze manier aandacht vroeg voor het Tibetaanse verzet tegen de Chinese overheersing. Bij het hijsen van de vlag hield wethouder Hendrik de Vries (PvdA/GroenLinks) een vlammende speech. Hij vergeleek de Tibetanen met onze Friezen. In beide gevallen ging het volgens hem om uiterst vredelievende volken. De Zeewolder wethouder merkte in dit verband op dat je anno 2009 de heidense voorouders van onze noorderlingen niet meer kwalijk mocht nemen dat zij in 754 een bekende evangelieprediker hadden vermoord. Hier kunnen we natuurlijk een boom over opzetten, De Vries’ stelling was duidelijk: wij nemen onze Friezen toch ook niet serieus met hun afscheidingsplannen, waarom doen de Chinezen dat dan wel richting Tibet? Helaas was er dinsdagmorgen geen Chinese cameraploeg aanwezig in Zeewolde. Daarbij was de te hijsen (Tibetaanse) vlag ook nog eens een vlag van niks. Veel te klein. Volgens De Vries ging het echter om het gebaar. Dagblad Trouw vermeldde dit op dinsdag 10 maart op de voorpagina, ons ‘protest’ krijgt daarmee vele malen meer aandacht dan Merijn ooit had durven dromen!

Licht uit
Voor zaterdag 28 maart heeft Merijn nog een motie ingediend. We verbruiken met z’n allen veel te veel energie. Daar mag best eens bij stil worden gestaan. Het is de bedoeling dat we dat de genoemde zaterdag een uur lang gaan doen, namelijk van 20.30 tot 21.30 u. Het licht moet dan uit. In Australië startte men enkele jaren geleden met het initiatief. Veel Europese steden volgden het voorbeeld vorig jaar en dit jaar moet het nog uitgebreider. Wethouder Hendrik de Vries beloofde Merijn dat hij aandacht zou vragen voor de actie op de Gemeentepagina. Alleen de VVD zag het allemaal niet zo zitten. ,,Laten we de gemeente besturen en overgaan tot de orde van de dag,” was de liberale boodschap in de raadsvergadering waarin Merijn met z’n idee op de proppen kwam. Met een beetje meer fantasie zou onze ideale schoonzoon ook de VVD aan zijn zijde hebben gekregen. [...]


Lees hele column>>