Pagina's

dinsdag, januari 29, 2008

De beste stuurlui (4)

College crisis in Zeewolde
Net voor de kerst trok de ChristenUnie de stekker uit de coalitie van de VVD, Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie. De informateur van Leefbaar heeft vervolgens aan het CDA en PvdA-GroenLinks gevraagd het derde wiel aan de Leefbaar-VVD wagen te zijn. Deze dappere poging faalde echter volgens verwachting. Er werd een extern deskundige ingeschakeld en sindsdien houden de hoofdrolspelers de lippen stijl op elkaar.

Daarom maar eens een bloemlezing van de reacties.

Deel 4: Thijs van Daalen, sinds een maand ex-wethouder

[....]Langzamerhand ging het moeilijker. Toen we eraan begonnen wisten we dat het niet zo eenvoudig zou zijn als het aan het eind van de onderhandelingen leek. Met de fractie hebben we 20 maanden geleden een weloverwogen keuze gemaakt om toch in zee te gaan met Leefbaar Zeewolde en de VVD. We hebben lang gesproken over de samenwerkingsproblemen die bestonden in vorige colleges. Het ging ons met name over de houding naar elkaar, de houding naar de raad en niet in de laatste plaats de houding naar de inwoners. We maakten afspraken met elkaar dat we het ditmaal goed zouden doen. We hebben het ter bevestiging naar elkaar toe ook op papier gezet in het coalitieakkoord. Zo kwamen we als ChristenUnie in een coalitie met Leefbaar Zeewolde en de VVD terecht. Met de duidelijke doelstelling om het dit keer te laten lukken. Het is gewoon niet gelukt en dat vind ik erg jammer!

In het college was het een weerkerend gevecht om te pogen de sociale wegen, die volgens het coalitieprogramma geplaveid zouden moeten worden, in te slaan. Vertragingsactie op vertragingsactie leerde mij dat deze wegen bij de collega’s niet zo gewenst waren. In voorkomende gevallen werd door hen gewoon tegengestemd of onthielden ze hun medewerking. Een team dat in goede samenwerking het beste wil bereiken, dat bestond niet.
De coalitiepartners in de raad waren soms zeer negatief zonder echte argumenten. De “oppositie” zorgde er soms voor dat de sociale plannen toch doorgingen. Er ontstond als gevolg daarvan een sfeer waarin niets meer goed van de grond komt. In het college werd niet primair gekeken naar het belang van alle burgers in het dorp. Er werd vooral op partijpolitieke gronden voor of tegen iets gestemd. De bestuurbaarheid werd steeds minder.

Hetzelfde ondervond onze fractie in de raad. Contact met de fractie van Leefbaar Zeewolde was nauwelijks te krijgen. En als Gerben al eens een keer langs kon komen dan werd hem luid en in onparlementaire bewoordingen te verstaan gegeven dat hij het helemaal bij het verkeerde eind had. Overleg niet mogelijk.
Besluit onze fractie een motie op een bepaald onderwerp te willen indienen. Gaat Gerben in overleg met de coalitiepartijen. De VVD reageert en praat inhoudelijk mee over de teksten. Prima. Van Leefbaar Zeewolde meestal geen reactie. Soms wel plots een motie van hun hand (als verrassing gepresenteerd in de raad zelf) die probeert de motie van de ChristenUnie te overtreffen. Samenwerken? Alleen als het Leefbaar Zeewolde vooruit helpt.

Begin december blijkt dat er geen eenduidig collegebeleid te maken is rondom de ontwikkeling van het scholenproject voor de Polderwijk (Mfa). We besluiten de bal op de helft van de raad te leggen. In beslotenheid, want er zijn financiële en juridische posities in het geding.
Het lijkt er op 20 december - na een aantal onderlinge gesprekken met de coalitiepartners - op dat ook in de raad geen eensluidend coalitiestandpunt kan komen. Het blijkt dat wij samen met CDA en PvdA/GL op een lijn zitten en graag de plannen die door de directeuren van het basisonderwijs zijn gemaakt tot uitvoering willen laten komen. De andere coalitiepartijen willen dat slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet. De ChristenUnie zou een meerderheid in de raad kunnen halen omdat de oppositie partijen hetzelfde willen. Dat zou opnieuw tot een zeer onplezierige situatie in het college gaan leiden.

De fractie en ik besluiten dat het nu genoeg geweest is. Er is op een toenemend aantal dossiers geen eenheid in het college en ook niet in de coalitie. Besturen is wat mij betreft niet meer mogelijk in deze constellatie. De fractie onderschrijft dat volledig, ook op grond van haar ervaringen met Leefbaar Zeewolde in de raad. Ik stap die avond, bij het begin van de raadsvergadering, uit het college en de fractie uit de coalitie. Jammer, heel jammer……..

De collega’s zeggen de kritiek niet te herkennen. Vreemd. We hebben er de afgelopen maanden toch al meerdere keren over gesproken. Maar misschien geeft dat ook wel aan waar het om gaat. Wil je met elkaar tot resultaten komen of ben je alleen met en voor jezelf bezig?

Hoe nu verder? Een interessante vraag. Naar onze mening moet er een andere samenstelling in het college komen om te doen wat goed en nodig is voor Zeewolde. We hebben vastgesteld dat dit in de combinatie met Leefbaar Zeewolde en de VVD niet haalbaar is. We hebben in de raad te maken met een rechts-liberale minderheid (Leefbaar Zeewolde en de VVD) en met een sociaal getinte meerderheid (CDA, PvdA/GL en ChristenUnie). Er zijn dus andere meerderheden denkbaar in de raad van Zeewolde.

Op donderdagavond 20 december hebben de fractievoorzitters onmiddellijk een informateur benoemd. Zoals te doen gebruikelijk neemt de grootste partij daarbij de leiding: Leefbaar Zeewolde. De informateur is ook van die huize. Zover mijn informatie strekt heeft hij inmiddels onderzocht of PvdA/GL of het CDA zouden willen aanschuiven bij de huidige twee demissionaire collegepartijen. Hij heeft te horen gekregen dat zij dat niet zien zitten, om dezelfde reden waarom wij zijn uitgestapt. Met name het CDA kan uit ervaring spreken.

Andere combinaties zijn niet onderzocht. Van een gemeenteraadslid dat informateur is mag je, vind ik, niet verwachten dat hij naar combinaties zoekt waarin zijn eigen partij niet meer voorkomt, dat zou niet eerlijk zijn. Het lijkt mij, gezien alles wat ik hiervoor opschreef, zeer dienstig als de informatie uit handen van de grootste partij gehaald wordt. Een onafhankelijk persoon zal veel beter in staat zijn een goede en onpartijdige analyse te maken en de meest stabiele coalitie uit te denken.

Ik hoop dat er snel meer lijn in komt. De vertragingen die nu telkens worden geïntroduceerd zijn niet goed voor het onderlinge vertrouwen en ook niet goed voor de bestuurbaarheid van ons dorp. Persoonlijk lijkt mij de beste optie als een meerderheid in de raad zich vormt uit de in grote lijnen gelijkgestemde partijen CDA, PvdA/GL en ChristenUnie. Mogelijk aangevuld met een vierde partij.
Hanteer je de stelling dat de grootste partij in een samenstelling de leiding moet nemen, dan is het CDA absoluut aan de beurt om dit op te pakken. Ik denk dat dit heel snel zou kunnen gaan. Het coalitieprogramma ligt al klaar.[....]


Van het weblog van Thijs van Daalen

Geen opmerkingen: