Pagina's

dinsdag, december 29, 2009

Productie windmolens Kubbeweg


Vlakbij mijn huis ligt het windpark 'Kubbeweg'. Windpark Kubbeweg in Biddinghuizen was bij de oprichting in 2006 het grootste particuliere windpark van Nederland. De agrariërs aan de Kubbeweg hebben samen een bedrijf opgericht voor het windpark. Het park bestaat uit zeventien windturbines met een totale capaciteit van 34 megawatt. Dat is genoeg om meer dan 25.000 huishoudens per jaar van stroom te voorzien.

De ondernemers van de Kubbeweg hebben als eerste particuliere windmoleneigenaren een eigen onderstation laten bouwen. Hierdoor kan de opgewekte stroom direct aan het net geleverd worden. Hierdoor is het windpark niet afhankelijk van grote energiebedrijven. Hier (link) kan de actuele productie van de windmolens online gevolgd worden.

dinsdag, december 22, 2009

Quote: aso-roker

Maar wat is dan een aso-roker? Dat zijn die mensen te lui zijn om even naar de rookruimte of buiten te lopen om een peuk op te steken. Dat zijn die mensen die met slappe excuses als het achteruit gaan van de omzet het rookverbod proberen te omzeilen. Dat zijn de mensen die, toen ze hoorden dat er niet meer gecontroleerd werd, meteen weer de asbakken op de toog zetten in hun kroeg. Dat zijn de mensen die tijdens een concert naast je een peuk opsteken omdat de beveiliging toch niet bij ze kan komen. Stuk voor stuk nare egoïsten die vinden dat jij hun verslaving en de uitwassen daarvan op de koop toe moet nemen. Dampen maar en fuck de niet-rokers. Het is net zoiets als midden op de dansvloer een flinke bolus gaan zitten draaien. Als je die behoefte hebt doe je dat ook op een plek die daarvoor bedoeld en gemaakt is?


Jacob de Schout gaat ouderwets los. Het hele stuk vind je op de toonaangevende opiniewebsite DeJaap.nl.

Quote: betrouwbare overheid

‘Je moet een overheid nooit geloven op haar woorden, maar alleen op haar begroting.’


Aldus oud-minister Jan de Koning (CDA). Een uitspraak die nog steeds staat als een huis.

Hef marine of luchtmacht op

Nu is de Defensiebegroting circa 1,2 procent van het bnp. Een veel betere zoekrichting zou zijn van de drie krijgsmachtonderdelen marine, land- en luchtmacht er één op te heffen. Het waterhoofd van de Haagse staven zou dan flink kunnen worden verkleind, terwijl het aantal eenheden van de overblijvende krijgsmachtonderdelen uitgebreid kan worden binnen een opgelegde bezuiniging.

Een dergelijk voorstel zal heel emotioneel worden ontvangen. Ik realiseer me dan ook heel goed dat er geen politicus is die hier in het publiek over durft te praten.


Oud oppergeneraal Hans Couzy loopt niet weg voor keuzes. Bezuinigen? Hef gewoon een krijgsmachtonderdeel op.
Even bellen met België dan maar? Nemen jullie onze luchtmacht over, dan doen wij voor jullie de marine er wel even bij. Scheelt direct weer de aanschaf van een hele dure JSF.

donderdag, december 17, 2009

Femke Halsema wint prestigieuze prijs

Femke Halsema wint de prestigieuze Frontaal Naakt Award. Volkomen terecht, vindt ze zelf. “Ik verdedig als één van de weinigen in Nederland ook het recht op vrije meningsuiting van mensen met wie ik het oneens ben.”Meer op Frontaal Naakt.

woensdag, december 16, 2009

Draaikonten rondom windmolens


Bij de kust van de Noordoostpolder moet een groot windmolenpark gaan verschijnen. De plannen hiervoor waren al in het omgevingplan opgenomen. Onlangs verscheen de MER en een eerste versie van het rijksinrichtingsplan. De exacte contouren van het windmolenpark worden nu duidelijk. Op Urk blijkt niet iedereen even blij te zijn met het windmolenpark. Het comité ‘Urk briest’ timmert stevig aan de weg.

De plaats en omvang van het windmolenpark waren al vastgelegd in het omgevingplan. De Christelijke partijen SGP, ChristenUnie en het CDA in de Staten van Flevoland lijken nu op de eerder ingenomen standpunten terug te komen. De SGP was al langer tegenstander van het windmolenpark. Tijdens de laatste statencommissievergadering bleek echter dat ook het CDA en de ChristenUnie van mening waren veranderd. Zij zijn niet helemaal tegen het windmolenpark, maar stellen voor de molens op de Zuidermeerdijk ter hoogte van Urk te laten vervallen. Zij werden hierop aangesproken in de commissie. In een uiterst zwak betoog mompelden zij iets over veranderende inzichten. Hierop doorvragen leverde weinig op, want sinds de vaststelling van het omgevingsplan waarmee ook deze Christelijke partijen hebben ingestemd, is er namelijk helemaal niets veranderd. Het blijft een rare ommezwaai van deze partijen. Zouden de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en het feit dat deze partijen zo sterk op Urk vertegenwoordigd zijn, hier misschien iets mee te maken hebben? Wordt ongetwijfeld vervolgd tijdens de eerste Statenvergadering van het nieuwe jaar, waarbij over dit onderwerp middels bijvoorbeeld een motie een advies uitgebracht moet worden aan de minister. De voorlopige stand van zaken: VVD, PvdD en GroenLinks willen gewoon dat het gehele plan doorgaat, SGP is ronduit tegen, CDA en ChristenUnie willen wel door maar dan zonder de molens op de Zuidermeerdijk. En de PvdA? Die is nog steeds ouderwets aan het twijfelen.

Het kan echter nog gekker. De CDA wethouder Willy Schutte van de Noordoostpolder is de weg helemaal kwijt bent. Hij schreef een brief aan de Urker politiek en de Tweede Kamer waarin hij haarfijn aangaf op welke onderdelen ze bezwaar zouden moeten maken tegen het windmolenpark. Hij ondertekende de brief met ‘Willy Schutte, CDA wethouder Noordoostpolder’. En dat is bijzonder merkwaardig want het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de Noordoostpolder zijn altijd uitgesproken voorstander geweest van het windmolenpark. In allerijl werd er een persconferentie belegd. Gezeten naast de burgemeester legde de CDA wethouder uit dat het toch allemaal niet zo bedoeld was. Het is de vraag of hij daarmee wegkomt. Verschillende partijen in de gemeenteraad van de Noordoostpolder zijn hun messen voor aankomende donderdag al aan het slijpen. Het is dus nog maar de vraag of de politieke brekebeen Willy Schutte daarmee wegkomt.

Eén ding staat vast: de komende periode zal het windmolenpark nog regelmatig op de politieke agenda staan. Wordt ongetwijfeld vervolgd….

UPDATE: CDA Wethouder Willy Schutte van de Noordoostpolder heeft het debat in de gemeenteraad overleefd. Schutte erkende dat hij verkeerd heeft gehandeld. Na lang debat accepteerde de raad zijn uitleg en wilde hem zo vlak voor de verkiezingen niet naar huis sturen. Het bleef bij een motie van treurnis.

dinsdag, december 15, 2009

In Memoriam Cees Meijer 1940-2009

We verliezen in Cees Meijer (23 januari 1940 – 9 december 2009) een groot inspirator. Cees was een bevlogen politicus met een enorme passie voor natuur en milieu. In Zeewolde stond hij aan de wieg van Schoon Zeewolde (1991) en later de plaatselijke afdeling van GroenLinks (1999). Sinds 2002 was hij Statenlid voor GroenLinks in de Provinciale Staten van Flevoland. Ook zette Cees zich in voor de samenwerking met de Partij van de Arbeid, die in 2006 zou leiden tot een gecombineerde fractie in de Zeewolder gemeenteraad. Cees had het hart op de goede plaats. Eerlijk en oprecht kwam hij voor zijn mening uit. Voor anderen kon dat wel eens lastig zijn, want hij bezat een grote dossierkennis en liet zich niet met een kluitje in het riet sturen. Politieke spelletjes waren hem vreemd, reden waarom hij alom waardering en respect afdwong. Bovenal was hij een hartelijk en betrokken mens. Cees was al enige tijd ernstig ziek. Hij zou eind april volgend jaar een Koninklijke onderscheiding krijgen, maar door zijn ziekte werd de uitreiking naar voren gehaald. Hij genoot zichtbaar van zowel het lintje als de vele mooie woorden die hem op zaterdag 5 december ten deel vielen in de raadszaal van het gemeentehuis. Velen gaven hem die middag een hand. Deze gold als felicitatie, maar achteraf ook als laatste groet. We zijn Cees veel dank verschuldigd en kunnen ons nog niet zo goed voorstellen hoe we zonder hem verder moeten. We leven mee met zijn vrouw Toos, zijn dochters Marika en Laura en verdere familie.


Bestuur en leden van PvdA/GroenLinks Zeewolde.

Foto Rob Ter Haar

Herinneringen aan Cees

De woensdag 9 december jl. overleden Cees Meijer was een markante Zeewoldenaar die veel heeft betekend voor de lokale samenleving. Of je het nu met hem eens was of niet, hij en zijn standpunten dwongen alom brede waardering en respect af. Cees was daarbij een soort baken, een herkenningspunt ook. Zeewolde groeide en groeide, de hele wereld veranderde bij wijze van spreken met de dag, maar het leek wel of Cees altijd maar hetzelfde en dezelfde bleef. Je wist als het ware al wat hij ging zeggen en toch bleef hij altijd helder en actueel. In het archief vonden we een vijftien jaar oud interview met Cees (rubriek ‘Op de plaats rust’ in de Zeewolder Krant, dinsdag 21 februari 1995). Het is grappig om dit na al die jaren weer terug te lezen. Hieronder enige gedeelten uit het interview.

Brede grijns
De krachtproef tussen de gemeente en de plaatselijke milieubeweging Schoon Zeewolde duurde nog ongeveer een maand. Geen van beide gaf een duimbreed toe, het was het bedrijf Balamundi zelf dat de pijp aan Maarten gaf: men zag af van de aanvraag. Meijer: ,,Voor ons was het een eclatant succes. Op een ander moment kwam ik de directeur van Balamundi nog eens tegen, Verhoef heette hij, geloof ik. ‘Alles gehoord en gezien hebbende, zou ik als inwoner van Zeewolde waarschijnlijk ook lid zijn geworden van jullie vereniging’, zei hij me.” Nog kan ‘het gezicht’ van Schoon Zeewolde een brede grijns niet onderdrukken. (…)
Ook de combinatie Schoon Zeewolde – Cees Meijer ‘stond’. De PTT’er daarover: ,,Dat is zo’n beetje gegroeid. Na Balamundi voelde ik me moreel verplicht ermee door te gaan. Daarnaast hou ik ervan om maatschappelijk bezig te zijn. Je kunt zodoende iets voor anderen doen. Dat klinkt heel erg verheven, maar ik voel het wel zo. En je komt ook nog eens met andere mensen in aanraking. Je legt contacten en bouwt daardoor aan netwerken met deskundigen, beleidsmakers, politici en niet te vergeten de pers. Zonder pers kun je je hele verhaal wel vergeten. (…) Milieugroeperingen hebben bij het grote publiek bij tijd en wijle iets ‘drammerigs’. Meijer: ,,In het begin werd er inderdaad in het dorp en op het gemeentehuis wel eens geroepen ‘daar heb je Schoon Zeewolde ook weer’. Men was nog niet gewend aan een club als de onze en men begreep niet zo dat wij ook iets over een bepaalde zaak wilden zeggen. Dat is de laatste tijd gelukkig wel minder. Vergeet niet dat ook wij een heleboel hebben moeten leren.” (…) Iemand met een drukke baan en dito nevenwerkzaamheden kampt al gauw met tijdgebrek. Dan kun je wel een natuurliefhebber zijn, ‘het komt er niet van’. Meijer: ,,Mijn vrouw Toos en ik willen al tijden de vogelcursus van het IVN doen, maar op een of andere manier komen we er niet toe. Twee jaar geleden kocht ik al wel een kijker, maar daar bleef het tot nu toe bij. Is wel jammer, moet ik zeggen.” (…) Meijer heeft twee favoriete plekjes. Ten eerste is dat de tuin. ,,Het is maar een kleintje, maar vooral in de zomer mag ik er graag in rommelen.” Daarnaast is hij weg van het bankje op de top van het gronddepot aan de Gelderseweg. ,,Niet dat ik er nu zo vreselijk vaak kom, maar een mooi plekje is het zeker. Je hebt er een prachtig uitzicht op Zeewolde, de verdere polder en natuurlijk het water van het Wolderwijd.” Toos Meijer-Oskam komt er bij staan en corrigeert haar man. ,,Is dat zijn liefste plekje, zegt hij? Dat is niet zo. Zijn liefste plekje is boven, achter de computer,” aldus Toos.

Groene voorbeeld
Terug naar december 2009. Cees Meijer is niet meer. Z’n groene voorbeeld en de herinneringen aan dit bijzondere mens blijven echter. Of zoals z’n broer vrijdag het bij de crematieplechtigheid uitdrukte: ,,Je bent pas dood als iedereen je is vergeten.”

Bron: Zeewolde Actueel, 15 december, Schoppen Troef

woensdag, december 09, 2009

Overlijden Cees Meijer

Tot ons verdriet is overleden:

Cees Meijer

Cees was sinds 2003 prominent Statenlid van de GroenLinks fractie in de Provinciale Staten van Flevoland. Een zeer bevlogen politicus met een passie voor milieu en natuur. Zijn inbreng, deskundigheid en Cees als persoon gaan wij erg missen.

Toos, kinderen en kleinkinderen wensen wij veel sterkte met dit gemis.

GroenLinks Flevoland

Adilia Roda
Ellen van den Berg
Frans van Schoot
Frank Pels
Simon Miske
Leo Broekhuis

Column 8 december 2009: Cees Meijer

Cees
,,Wethouder Broertjes was echter nog steeds niet om. Ik kondigde daarom aan dat we indien nodig alle wettelijke middelen zouden hanteren om het bedrijf tegen te houden en dat hadden we ook écht gedaan.” Een citaat uit het interview met Cees Meijer in het jubileumboek ’25 jaar Gemeente Zeewolde’ dat het afgelopen voorjaar verscheen. Cees – we tutoyeren maar, dat is wel zo persoonlijk – had het hier over de eventuele komst van het PVC-verwerkende bedrijf Balamundi naar bedrijventerrein Trekkersveld. Het bedrijf moest uit Huizen weg vanwege stankoverlast. Balamundi is nooit in Zeewolde gekomen. De eerdere ingediende plannen werden ingetrokken. Waarom? Dat moet ongetwijfeld zijn gekomen door de ‘tussenkomst’ van het actiecomité Schoon Zeewolde onder leiding van Cees Meijer. Het citaat gaf helder aan waar hij in de discussie stond. Cees zou zich nooit hebben neergelegd bij een besluit het bedrijf in Zeewolde welkom te heten, maar alle wettelijke middelen hebben gebruikt om het te weren. Doorzetten, doorgaan, niet opgeven, het zijn allemaal werkwoorden die op Cees van toepassing zijn. Soms ook doordrammen, maar dat kun je nodig hebben om je doel te bereiken.
Waar Cees eveneens altijd tegen ageerde was vliegtuiglawaai boven Zeewolde. Hij waarschuwde er al tegen in 1995. Telkens als er gesproken werd over uitbreidingsplannen van Lelystad Airport, dan stond Cees op de barricaden. Het milieu in het algemeen was in het geding en (geluids)overlast voor Zeewolde in het bijzonder.
Je mag Cees niet verwijten dat hij overal tegen was. Hij is al enige jaren voorzitter van de plaatselijke afdeling van het IVN. De natuur met alles wat daarin groeit en bloeit is zijn grote passie. Ooit werd er een prachtige foto van hem gemaakt voor de rubriek ‘Op de plaats rust’ in de voormalige Zeewolder Krant. Cees werd geportretteerd in het ‘gronddepot’ nabij de latere MMM-boerderij, omdat hij daar zo graag vertoefde.
Ook in politiek opzicht komt Cees al jarenlang gevraagd en ongevraagd voor zijn mening uit. In 1999 richtte hij in Zeewolde een eigen afdeling op van GroenLinks. De partij had toen nog te weinig stemmen voor een eigen zetel in de gemeenteraad. Dat veranderde in 2006 door samenwerking met de PvdA. Een gecombineerde lijst (en een groeiende aanhang in het dorp) zorgde ervoor dat Boete Korteweg in genoemd jaar namens GroenLinks zijn opwachting in de raad kon maken. Cees zelf stond niet op de lijst. Dat hoefde ook niet, want hij was in 2003 namens zijn partij lid van de Provinciale Staten geworden. Cees bleef z’n werk gewoon doordoen en het maakte hem daarbij niet uit waarvoor hij op pad was. Schoon Zeewolde, StEM, GroenLinks, IVN, Cees bleef altijd en overal zichzelf. Soms gebeurde dat ook tegen de stroom in. Heel Zeewolde ‘schreeuwt’ al jarenlang om de verdubbeling van de Gooiseweg. Maar Cees was nog niet overtuigd, zo liet hij begin dit jaar weten tijdens het Politiek Café in The Harbour. Zou verplaatsing van al de logistieke bedrijven op het Trekkersveld niet veel goedkoper en beter zijn voor het milieu? Die vraag was Cees ten voeten uit. Anderen mochten er anders over denken, hij legde zíjn visie op tafel. Principieel, eerlijk, consequent en doordacht. En politieke spelletjes zijn nooit aan Cees besteed geweest.
De link van GroenLinks naar de Koningin zal wellicht niet iedereen direct leggen. Dat hoeft ook niet. Als er één is die een Koninklijke onderscheiding verdient, dan is Cees het. Jammer dat dat waarschijnlijk niet meer kan rond 30 april. Dan maar vast op 5 december. Niet als een surprise van Sinterklaas, maar als tegenprestatie van ons allemaal.Bron: Zeewolde Actueel, 8 december 2009, Schoppen Troef

Koninklijke onderscheiding Cees Meijer nu reeds uitgereikt


Zeewolde - Namens Hare Majesteit benoemde burgemeester Gerrit Jan Gorter zaterdagmiddag 5 december Cees Meijer tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten
Eigenlijk zou Meijer (69) het lintje pas vlak voor Koninginnedag 2010 uitgereikt krijgen. De GroenLinkser is echter zeer ernstig ziek en heeft menselijkerwijs gesproken nog slechts kort te leven. De aanvragers van de onderscheiding wisten burgemeester Gorter te bewegen zijn kanalen in Den Haag aan te boren de uitreiking van het lintje naar voren te halen. Dit gelukte. Afgelopen zaterdagmiddag om 15.00 u. vond in de raadszaal van het gemeentehuis de plechtigheid plaats, waarin Meijer de versierselen kreeg opgespeld die bij zijn onderscheiding hoorden.
Tijdens zijn inleidende toespraak vertelde Gorter in het kort welke weg Meijer in de richting van zijn lintje had afgelegd. Daarvoor moest hij allereerst terug naar Grootebroek (West-Friesland), waar Meijer een groot deel van zijn leven woonde samen met zijn vrouw Toos en hun beider dochters Marika en Laura. Meijer werkte er voor de PTT (vanaf 1989 KPN). In 1987 kwam de PTT’er met zijn familie in Zeewolde te wonen, omdat dat veel dichter bij zijn hoofdkantoor in Amersfoort lag. In 1991 stond Meijer aan de wieg van Schoon Zeewolde, het actiecomité dat werd opgericht naar aanleiding van de mogelijke komst naar het Trekkersveld van het PVC-verwerkende bedrijf Balamundi (BNI) uit Huizen. Meijer zou voorzitter blijven tot 1999, het jaar waarin Schoon Zeewolde bij gebrek aan een opvolger werd opgeheven. Gorter noemde verder een andere passie van Meijer, de natuur met al haar pracht en praal. Sinds enige jaren is Meijer voorzitter van IVN-Zeewolde, een organisatie die hij al veel langer een warm hart toedroeg. Ook in politiek opzicht heeft Meijer z’n sporen verdiend. Zo was hij in 1999 een van de oprichters van de Zeewolder afdeling van GroenLinks, de partij die zeven jaar later plaatselijk een gecombineerde lijst aanging met de Partij van de Arbeid. Samen boekten zij toen een zetel winst. In 2003 werd Meijer namens GroenLinks gekozen tot Provinciaal Statenlid van Flevoland. In 2007 volgde er een nieuwe termijn van vier jaar. Gorter noemde voorts het werk had Meijer had verricht voor StEM (Stichting Ecologie en Milieu) en de vele acties die Meijer op touw had gezet om vliegtuiglawaai boven Zeewolde tegen te gaan. Ook refereerde de burgemeester aan Meijers steun voor Amnesty International en ‘s mans collecteren voor de Hartstichting. Na het noemen van al dit werk volgde het ‘Het heeft Hare Majesteit behaagd…’. Meijer werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg daarvoor in zijn rolstoel het bijbehorende lintje opgespeld. Gorter had bovendien een prachtige bos bloemen voor de echtgenote van de gedecoreerde.
Felicitaties waren er hierna van vertegenwoordigers van het IVN en GroenLinks. Ook las Boete Korteweg (raadslid PvdA/GroenLinks) een gelukwens voor die Femke Halsema (landelijk partijleider GroenLinks) speciaal voor Meijer had gestuurd. Het laatste woord was aan de kersverse lintjesdrager zelf. Meijer bedankte voor de vele goede woorden, maar wees ook op de omstandigheden waarin de onderscheiding werd uitgereikt. ,,Men zal mij niet meer met het lintje door het dorp zien hollen,” deed hij de aanwezigen weten dat de vele felicitaties voor hem tegelijk een triest randje hadden.

Bron: de Zeewolde Actueel, d.d. 8 december 2009

zondag, december 06, 2009

Quote: Haagse kaasstolp


Dat is typisch politiek uit de Haagse kaasstolp


Jan-Nico Appelman - statenlid voor het CDA in de Flevolandse Provinciale Staten - maakt terecht gehakt van de 'anti-Oostvaarderswold-motie' van Tweede Kamerlid Ger Koopmans (CDA). Over deze 'anti-Oostvaarderswold-motie' wordt aanstaande dinsdag gestemd in de Tweede Kamer.

Koninklijke onderscheiding voor Cees Meijer


Op 5 december 2009 was er een onverwachte verrassing voor ons: Cees Meijer, statenlid voor Groenlinks in Flevoland, kreeg een Koninklijke onderscheiding. Hij werd zaterdag 5 december Koninklijk onderscheiden door burgemeester Gerrit Jan Gorter. Cees Meijer is nu Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ondanks het feit dat dit pas de avond van tevoren bekend werd, was de raadzaal van Zeewolde eigenlijk te klein. Er waren stoelen bijgezet, maar toch moesten er nog mensen staan. Vele kennissen, familie, gemeentelijke en provinciale politici, mensen van StEM, de bomenstichting en IVN waren op de gebeurtenis afgekomen. Femke Halsma schreef hem een brief die werd voorgedragen.

Vanuit de provinciale fractie kennen wij Cees vooral als een bevlogen Statenlid. Hij is een wandelende kennisbank en ideeëngenerator, vooral op het gebied van duurzame energie, ruimtelijke ordening, natuur & milieu en luchthaven Lelystad. Maar Cees deed nog zoveel meer. Hij was de drijvende kracht achter de Roode Schuur en IVN Zeewolde. Ook was hij op landelijk niveau actief bij het IVN. Daarnaast was hij één van de oprichters en zeer actief lid van de stuurgroep ecologie en milieu (StEM).

Hij richtte in 1991 'Schoon Zeewolde' op en hij raakte bekend door het succesvolle protest tegen de komst van het PVC- verwerkend bedrijf Balamundi naar Zeewolde. In Zeewolde was hij al vanaf 1995 (!!) één van de drijvende krachten tegen de uitbreiding van Lelystad Airport tot een tweede Schiphol.

In 1999 richtte hij de lokale afdeling op van GroenLinks in Zeewolde en is sindsdien voorzitter van deze afdeling. Paul Rosenmöller reisde hiervoor destijds speciaal af naar Zeewolde. In 2002 was Cees lijsttrekker voor GroenLinks in Zeewolde voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij kwam slechts circa 30 stemmen tekort voor een gemeenteraadszetel. Cees zat echter niet bij de pakken neer en zorgde voor een lijstverbinding met de PvdA. PvdAGroenLinks won in 2006 bij de gemeenteraadsverkiezingen drie zetels in Zeewolde. Cees is betrokken bij de gemeenteraadsfractie, maar hij nam zelf geen zitting in de gemeenteraad. Hij zat namelijk vanaf 2003 al voor GroenLinks in de provinciale staten.

Vanuit de Provinciale Statenfractie zijn wij zeer trots op Cees. Cees heeft zich altijd enorm ingespannen voor een beter milieu en de natuur. Niet alleen binnen GroenLinks, maar ook daarbuiten. Deze onderscheiding was eigenlijk gepland voor april, maar is vervroegd vanwege de ziekte van Cees. Wij willen iedereen bedanken die zich heeft ingezet om deze Koninklijke onderscheiding in een zo'n kort tijdbestek te organiseren.

Adilia Roda
Ellen van den Berg
Frank Pels
Frans van Schoot
Simon Miske

vrijdag, december 04, 2009

Hef provincies en waterschappen op!

"Laat ik het maar eens duidelijk en scherp zeggen: stop met de provincies en de waterschappen in de huidige vorm."


Aldus Alexander Pechtold.

De nieuwe ideeën van D66: vier provincies en geen gemeenten meer met minder dan 50.000 inwoners. Groot is volgens D66 altijd beter.