Pagina's

dinsdag, september 06, 2011

Dijkgraaf Henk Tiesinga slachtoffer van bekende laffe PVV- tactiek

Afgelopen zomer lag dijkgraaf Tiesinga van het waterschap Zuiderzeeland onder vuur. In het IJsselmeer en bij dijken van de Noordoostpolder wordt een groot windmolenpark gepland. Tiesinga was een tijdje (technisch) voorzitter van dit lokale initiatief ‘de Windkoepel’. Ondanks het feit dat de molens op minimaal 1500 meter van Urk komen te staan, is er op Urk veel weerstand tegen deze windmolens.

De windmolens komen in het water en net achter de dijk. Hiervoor werd een vergunning aangevraagd bij het waterschap waarvan Tiesinga dijkgraaf is. ‘Belangenverstrengeling’ kirde de opgewonden PVV-statenfractie in komkommertijd, wellicht geïnspireerd door het actiecomité ‘Urk briest’ die een bijzondere kijk op het windmolenpark hebben. Ook commissaris der Koningin van Flevoland – Leen Verbeek – kreeg en passant nog even een veeg uit de pan van de PVV. Zelfs de burgemeester van Urk, Kroon, kon het niet nalaten in de media te roeptoeteren dat dijkgraaf Tiesinga ‘een dubbele pet’ draagt.

De democratisch gekozen algemene vergadering van het waterschap Zuiderzeeland liet een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek pleitte de dijkgraaf volledig vrij en werd dan ook unaniem overgenomen door de Algemene vergadering.

Paul Vermast (GroenLinks) en Michiel Rijsberman (D66) gaven op hun weblog aan dat zij vinden dat Tiesinga ‘de schijn’ tegen heeft.

Vermast en Rijsberman gaan hierbij voorbij aan een bekende laffe tactiek van de PVV. De PVV neemt ‘linkse kerkgangers’ op de korrel om daarna weer oorverdovend stil te blijven. De Pers heeft hierover al eens een artikel geschreven. Het PVV-recept is eenvoudig. Je maakt een persoon of organisatie verdacht, door ze te beschuldigen van ‘belangenverstrengeling’, ‘islamisering’ of ‘multicul’ – om er daarna het zwijgen toe te doen. Soms hebben ze een punt. Maar ook als de tegenpartij met een gefundeerd weerwoord komt, herroepen ze niets. De lijst van ‘slachtoffers’ is lang. Alles wat naar Islam, Links en Milieu riekt, het KNMI (‘klimaatalarmisten’), de ‘staatsomroep’, ontwikkelingsorganisatie ICCO (‘extremistische actiegroep’ vanwege het geven van subsidie aan een pro-Palestijns actiegroep). En natuurlijk iedereen die te slap is in de integratiediscussie. Arabist Maurits Berger en de Universiteit van Leiden kwamen onder vuur te liggen toen ze een conferentie over de sharia in het Westen organiseerden. Hup, Kamervragen van Joram van Klaveren van de PVV: of de vraagstelling van het congres niet tekenend is voor ‘de voortgaande islamisering van het onderwijs’? Alle media doken op Berger. De PVV deed er vervolgens het zwijgen toe. Gevolg: die oorspronkelijke beschuldiging blijft toch een beetje rondzwerven. Berger: ‘Het is alsof je iemand op de radio een hoerenloper noemt, en daarna elk commentaar weigert.’

Dijkgraaf Tiesinga kan aan deze lijst van slachtoffers worden toegevoegd. Zijn werkzaamheden voor de Windkoepel waren algemeen bekend. Hij heeft zich niet met de vergunningverlening bemoeid en keurig volgens de regels gehandeld. Desondanks is nu de schijn opgeroepen dat er mogelijk iets niet klopt en die schijn is natuurlijk niet zomaar verdwenen.

7 opmerkingen:

Michiel Rijsberman zei

Beste Frank, lees het rapport nog eens door. De onderzoekers komen tot de conclusie dat de Dijkgraaf de schijn van belangenverstrengeling op zich heeft geladen. Met zijn inzet voor het verkrijgen van een subsidie, waarbij hij zijn netwerk heeft aangewend én door onduidelijk te zijn over zijn rol (wat op zich al tegen de integriteitsrichtlijnen is). Daar had hij de PVV helemaal niet bij nodig.

Dat is dus niet mijn mening, dat is de feitelijke constatering van het onafhankelijke onderzoeksbureau. Al ben ik met je eens dat de PVV een onfatsoenlijke toon aanslaat. Maar Tiesinga vrijpleiten vanwege de toon van de PVV of omdat die partij je in het algemeen niet aanstaat is te makkelijk.

Frank Pels zei

@Rijsberman

Het waterschap beoordeelt alleen de vergunningen voor het plaatsen van de molens nabij de dijk. Hierbij letten ze alleen op de veiligheid van de dijk. Hierbij is de dijkgraaf niet betrokken geweest.
Andere aspecten zoals ruimtelijke inpassing worden niet door het waterschap beoordeeld. De provincie ging hier overigs wel over; de provinciale Staten gingen destijds unaniem akkoord, zelfs de ChristenUnie en de SGP.
Van feitelijke belangenverstrengeling is dan ook geen sprake. Blijft nog de vraag over of het handig was dat de dijkgraaf ook een tijdje technisch voorzitter was van de Windkoepel: Tja……… daar kun je achteraf misschien van zeggen dat dat misschien minder wenselijk was.

Ook is het wel heel merkwaardig dat dit nu komt opborrelen. De plannen zijn allang bekend en de rol van Tiesinga bij de Windkoepel ook. Zou het er misschien iets mee te maken hebben dat de andere protesten tegen de windmolens niet succesvol waren? Of dat het komkommertijd was?

Anoniem zei

Dit gaat geheel voorbij aan de werkelijkheid. Frank Pels denkt in termen van een bestuurlijk-politiek spel, en verwijt de PVV dat ze niet volgens de regels spelen.

De werkelijkheid is dat een deel van de bevolking van Urk geen molens wil. Dat betekent simpelweg dat ze geen molens willen. Dat heeft niets met de politiek te maken. De politiek kan erover praten, de Provincie kan erover debatteren, maar de rechtse Urkers willen geen molens.

Hier zie je in het klein de hele problematiek rond Geert Wilders en de PVV. Men leeft in twee gescheiden werelden. De beroepspolitici denken dat de aanhangers van Wilders mee willen spelen in hun politiek-bestuurlijk spelletjes, maar die mensen zelf willen vooral geen Islamisering, of zoals in dit geval, geen windmolens. Wat de politici daarover te zeggen hebben, interesseert ze eigenlijk niet.

Er heerst een totaal gebrek aan communicatie tussen politici aan de ene kant, en de rechtse burger aan de andere kant. Blijkbaar is geen ene politicus bereid om hierover na te denken. (Tofik Dibi is een mooi voorbeeld van de totale mis-communicatie met PVV-ers, maar het probleem is van alle partijen, en niet alleen GroenLinks).

Wat nodig is, in eerste instantie, een erkenning van de standpunten van de rechtse bevolkingsgroep. In dit geval moeten de statenleden erkennen, dat een deel van de bevolking van Urk geen molens willen. Dat lijkt eenvoudig maar het gaat tegen hun bedrijfscultuur in. De statenleden moeten bijvoorbeeld ophouden, om het probleem te wijten aan beeldvorming, zoals Frank Pels hier doet.

Er is niets misgelopen in de beeldvorming. De tegenstanders van de molens zijn simpelweg tegen de molens, einde zaak. Er is hier niets aan te doen. Ze blijven tegen de molens. Als de molens toch komen, dan worden ze kwaad, wellicht kwaad genoeg om geweld te gebruiken.

Frank Pels staat hier model voor de politieke elite in Nederland, die de hersens breken over het populisme, en niet kunnen begrijpen dat het verschijnsel niet inpasbaar is in de politieke cultuur. Waarom is het zo moeilijk om dat toe te geven?

Frank Pels zei

" Ze blijven tegen de molens. Als de molens toch komen, dan worden ze kwaad, wellicht kwaad genoeg om geweld te gebruiken."

Je zult begrijpen dat ik hier niet serieus op in ga.

Nog even een kleine uitleg bij het begrip democratie: dat is feitelijk een dictatuur van de meerderheid. Het windmolenpark is destijds in de democratisch gekozen provinciale staten van Flevoland aan de orde geweest. Alle partijen - zelfs de ChristenUnie en SGP - waren toen voor.

Nog even over de 'rechtse minderheid'. Zo'n 15% van de mensen heeft PVV gestemd. Dat betekent dus dat 85% van de mensen NIET op de PVV heeft gestemd. Daarom krijgt de PVV niet altijd haar zin, zo werkt dat in een democratie.

En wat betreft de beeldvorming van de molens, kijk dan nog eens hier: http://frankpels.blogspot.com/2011/02/beeldvorming-windmolens-bij-urk-klopt.html

Erwin zei

Volgens mij is de statenfractie van de PVV niet slim genoeg om van tactisch handelen te spreken. Het zou kunnen dat ze Urk Briest napraten. Ze raakten echter wel een punt, want de belangenverstrengeling is dubieus. De voorbarige steun van Leen Verbeek maakte het er niet beter op. En het democratisch gehalte van waterschapsverkiezingen neigt naar nul. Vooral nu alleen organisaties kunnen meedoen (en geen privé-personen) speelt het belangenverstrengeling en vriendjespolitiek in de hand.

Anoniem zei

De PVV en haar kiezers hebben totaal geen boodschap aan de werking van de democratie, zoals Frank Pels dat voorstelt. Wat hun betreft, zijn ze simpelweg 'het Nederlandse volk', en alle overige partijen bestaan uit graaiende, pluche-plakkende, linkse landverraders, en die hebben geen recht van spreken. Als Provinciale Staten voor de molens stemmen, dan is dat het bewijs dat PS corrupt is / in handen van de ecomafia / vol moslims en hun linkse vriendjes, enzovoort.

Ik zei al dat de houding van Frank Pels in de molen-affaire, model staat voor het onvermogen van de Nederlandse elite tegenover de PVV. Zijn reactie bevestigt dat. Het is zinloos om te wijzen op de bestuurlijke processen, of de uitslagen van de verkiezingen - dat heeft totaal geen effect op een PVV-er.

Anoniem zei

Ik ben in het geheel geen aanhanger van de PVV-gedachte, maar ik vind het te simpel om deze zaak aan de PVV toe te schrijven. Ja, er is deze zomer aandacht ontstaan na Statenvragen. Daarna zijn de media er in gedoken. Ik weet toevallig dat er een medium is dat de zaken wel degelijk zorgvuldig heeft onderzocht. Wat op pagina 30 van het rapport over schijn van belangenverstrengeling en communicatie staat is bijvoorbeeld letterlijk door Omroep Flevoland gemeld!
Wat mij verbaast is dat de dijkgraaf vindt dat het rapport hem eerherstel geeft. Maar hoe kan het dan dat het rapport een nevenfunctie goedkeurt, die letterlijk in tegenspraak is met de geest van de waterschapswet en gedragscode van hetzelfde waterschap?
Dat heeft niets met PVV, snel scoren of iets dergelijks te maken. Dat zijn FEITEN en WETTEN en CODES.
Heel vreemd was het te horen tijdens de vergadering van maandag dat aanvankelijke kritische vragen over de rol van Tiesinga omsloegen om de constatering dat dit een 'goed rapport' was.