Pagina's

maandag, januari 17, 2011

Vragen aan Gedeputeerde Staten over subsidie MFG Biddinghuizen

De komst van het multifunctioneel gebied (MFG) in Biddinghuizen is uiterst onzeker door het vervallen van een provinciale subsidie van € 1.000.000,=. De statenfractie van GroenLinks is hierdoor onaangenaam verrast. Statenlid Adilia Roda van GroenLinks heeft hierover vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

“In het MFG Biddinghuizen worden verschillende functies gecombineerd zoals bijvoorbeeld een bibliotheek, een drietal scholen, een aantal steunpunten en sociale voorzieningen” aldus Roda. “Door deze functies efficiënt te combineren wordt tijd en geld bespaard, waardoor voorkomen wordt dat zulke voorzieningen verdwijnen uit de relatief kleine kern van Biddinghuizen. Dit is van groot belang voor de leefbaarheid.”

De subsidie is opgenomen in de begroting van de provincie en wordt grotendeels gefinancierd van Europese gelden. Bij onderbesteding van Europese gelden, dienen deze weer terug betaald te worden. “Om onderbesteding te voorkomen doordat er bijvoorbeeld een project uitvalt of vertraagd wordt, is besloten meer projecten in aanmerking te laten komen voor deze regeling” volgens Roda. “Hierbij is echter nooit aangegeven dat dit ten koste zou gaan van bestaande projecten zoals het MFG. Het MFG is een rijdende trein, de tijdelijke noodgebouwen die voor de bouw nodig zijn, zijn al geplaatst!”. GroenLinks vraagt opheldering over deze gang van zaken en roept het college van Gedeputeerde Staten op naar alle mogelijkheden te kijken om het MFG alsnog door te laten gaan.

Meer informatie hier.

Geen opmerkingen: