Pagina's

zondag, oktober 03, 2010

Regeerakkoord: de consequenties voor Flevoland

Nu tweederde van de CDA congresgangers heeft ingestemd met het regeer/gedoogakkoord wordt het tijd om eens naar de consequenties te gaan kijken. In de media doken al wat zaken op.

Oostvaarderswold
In het akkoord staat het volgende:
Een goed natuurbeheer en het op peil houden van de biodiversiteit zijn belangrijk, ook voor recreatief gebruik. De provincies krijgen meer zeggenschap over het natuurbeheer. De ecologische hoofdstructuur (EHS) wordt in 2018 herijkt gerealiseerd, onder meer door grensverlegging, strategische inzet van ruilgronden en ontstapeling van gebiedscategorieën, met maximale inzet op beheer en minimaal op verwerving. Dat kan dus betekenen dat er minder wordt aangekocht. Vooruitlopend op de herijking worden onder andere de robuuste verbindingen geschrapt. Beheer vindt bij voorkeur langjarig plaats door agrariërs, andere particulieren en terreinbeherende organisaties die samenwerken om meer effectiviteit te bereiken. De programmatische aanpak stikstof (PAS) blijft nodig voor een goed samengaan van economie en ecologie. Bij de uitvoering van de opgaven voor de EHS en Natura2000 worden ruimte en toekomstperspectieven voor ondernemers zoveel mogelijk meegewogen.
De rek en ruimte binnen de toepasselijke Europese richtlijnen worden optimaal benut. Uitgangspunten voor de EU-richtlijnen zijn dat economie en ecologie in evenwicht zijn en dat maatregelen haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Nationale koppen op de Europese regelgeving worden opgespoord en verwijderd.

Het lijkt erop dat de PVC (PVV-VVD-CDA) combinatie wil stoppen met de aanleg van de robuuste verbindingszones. Het geld dat hiervoor bestemd is, wordt ingezet voor andere zaken. Het is nu de vraag wat er met het Oostvaarderswold gebeurd. De ontwerpen liggen klaar, ruimtelijke plannen zijn aangepast, er zijn al een hoop boeren uitgekocht en er is al begonnen met de aanleg. Het lijkt mij dat je dit project in dit stadium toch niet meer kunt afblazen. Dat zou voor de betrokkenen een hoop onzekerheid opleveren. Ook de provincie Flevoland heeft dan een behoorlijk probleem omdat een belangrijk deel van het project door de provincie is voorgefinancierd. Komt dat nog terug?

In dit stadium stoppen lijkt mij onbehoorlijk bestuur. De provincie Flevoland en de verschillende politieke partijen zijn druk aan het aftasten wat dit precies betekent. Wordt vervolgd....

Opheffen Flevoland?
In het akkoord staat het volgende:
Het kabinet komt met een voorstel tot opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland), ook om nieuwe bestuurlijke hulpstructuren te voorkomen.

Gaat Flevoland nu verdwijnen? Ik heb al eens eerder aangegeven dat de provincie Flevoland in zijn huidige vorm eigenlijk te klein is; Almere regelt bijna al haar zaken zelf en om dan een compleet middenbestuur op te tuigen voor de resterende vijf gemeenten lijkt wat veel te goede.
Maar om dan maar alles bij de Randstad te voegen gaat mij veel te ver. De Noordoostpolder/Urk richten zich op het noorden. Dronten zoekt aansluiting bij de regio Kampen/Zwolle. Zeewolde richt zich sterk op Harderwijk / Ermelo; de VVD heeft zelfs al eens het idee van 'Woldstad' gelanceerd.

Ik wil best nadenken over alternatieven voor de provincie Flevoland. Maar dan zouden we goed moet kijken naar wat het beste voor de inwoners van Flevoland is en wat de gemeenten en het waterschap graag zouden willen. Deze discussie moet meer zijn dan een ordinaire bezuinigingsoperatie. Ook hiervoor geldt dat nog niet precies bekend is wat deze tekst in het regeerakkoord precies betekent. Wordt vervolgd....

Het hele regeerakkoord is hier na te lezen. 

1 opmerking:

Erwin zei

NOP en Dronten werken al veel samen met gemeentes in Overijssel. Zeewolde werkt in verregaande mate samen met Harderwijk. Almere werkt al nauw samen met Amsterdam.
Het ligt voor de hand om bij samenvoeging Flevoland te verdelen over Overijssel, Gelderland en de Randstadprovincie. Laat deze gemeentes zelf kiezen! Overigens is Biddinghuizen veel meer georienteerd op Gelderland dan Overijssel. Het is het overwegen waard om Biddinghuizen in te delen bij Zeewolde/Harderwijk.