Pagina's

dinsdag, september 21, 2010

Bio-energiek ondernemen (Inaugurele rede 14 oktober CAH Dronten)


~~mededeling~~
In september 2009 is Han van Kasteren benoemd als lector Duurzame Energie en Groene Grondstoffen met als missie de samenhang tussen Duurzame Energie en Groene Grondstoffen te verankeren in het huidige curriculum en de CAH afgestudeerden voldoende mee te geven om klaar te zijn voor de maatschappelijke omwentelingen die hen in de toekomst op dit gebied te wachten staan.

Het lectoraat richt zich hierbij specifiek op lokale mogelijkheden om slimme combinaties te maken tussen bedrijven waardoor het potentieel aan energie in grondstoffen en reststromen ten volle benut wordt. Han van Kasteren zal gedurende zijn lezing ingaan op de kansen en uitdagingen die de energie- en grondstoffenproblematiek biedt in relatie tot het onderwijs en bedrijfsleven aan de hand van zijn eigen loopbaan en ervaringen op dit gebied de afgelopen 20 jaar. Daarna nodigt hij u uit om samen nieuwe, energieke ondernemingskansen te delen en te ontwikkelen in de vorm van interactieve workshopsessies.

Datum, tijd, plaats
De inaugurele rede wordt gehouden op donderdag 14 oktober 2010 in het gebouw “Drieslag United”, De Drieslag 2, 8251 JZ in Dronten.

Programma
13:15 uur Ontvangst
14:00 uur Welkom door dagvoorzitter Wiggele Oosterhoff
14:15 uur Inaugurele rede dr. ir. Han van Kasteren “Bio-energiek ondernemen”
15:00 uur Pauze
15:20 uur Workshops
16:00 uur Co-referent door publiek
16:30 uur Installatie door ir. Wim van de Weg, directeur CAH Dronten
17:00 uur Receptie

Aanmelden
U kunt zich tot 11 oktober aanmelden voor de inaugurele rede van Han van Kasteren via www.cah.nl/lectoraten

Workshops
Doel van iedere workshop is ideeën/problemen die spelen in dit veld te bediscussiëren en wat de mogelijkheden zijn voor ondernemers om te komen tot een ondernemend (samenwerkings-)projectidee. Het draait daarbij niet alleen om de nieuwste innovatieve technieken, maar ook om vernieuwende projecten.

Workshop 1 Bioraffinage
Bioraffinage is de duurzame verwerking van biomassa tot een spectrum van verkoopbare producten. Succesvolle toepassing is echter nog met vele onzekerheden omgeven zoals beschiktheid van de biomassa, type verwerkingsproces, scheiding van de producten, kwaliteit van de reststromen. Centrale vraag van de workshop is kansrijke opties voor een bioraffinage concept te identificeren. Inzetten op bijzondere wlantinhoudstoffen, olie uit algen, bio-plastics, etc.

Workshop 2 Vergisting
Vergisting omvat het omzetten van bioafbreekbare stofstromen in nuttige producten. Implementatie van vergisting hangt sterk af van het omzettingsrendement van input en benutting van de eindproducten. De centrale vragen zijn: “Hoe is de vergisting van reststromen rendabel te maken? Welke combinaties van benuttingsopties (warmte, elektriciteit, grondstoffen) bieden ondernemers kansen?”

Workshop 3 Polderlandschap als grondstof- en energiebron
Veel houtachtige biomassa, waaronder snoeiafval, wordt versnipperd of gewoon achtergelaten in de natuur. Maar wist u dat óók snoeiafval een meerwaarde heeft als energiebron? Er zijn tal van alternatieven te noemen hoe dit verwerkt kan worden tot groene energie. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de vraag hoe we met deze biomassabron (financiële) meerwaarde kunnen creëren.

Workshop 4 Energieopslag
Bij energieconversie komt vrijwel altijd warmte vrij en het economische rendement van het hele proces is sterk afhankelijk van het tot waarde brengen van alle onderdelen dus ook van warmte. Vraag en aanbod lopen daarbij gewoonlijk niet gelijk op. De centrale vraag tijdens de workshop zal dan ook zijn: “Hoe en op welke manier kunnen warmteopslagsystemen worden ontworpen en benut om de energie efficiency te optimaliseren?”

Geen opmerkingen: