Pagina's

zondag, maart 08, 2009

Kamer teveel geregeerd door waan van de dag

De Tweede Kamer vindt zelf dat ze teveel wordt geregeerd door de waan van de dag. Uit het NRC:


Het parlement moet vaker zelf onderwerpen agenderen. De Tweede Kamer laat zich nu te veel leiden door plannen van de regering en door publicitaire incidenten. Dat zijn de de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Parlementaire Zelfreflectie’, dat volgende week dinsdag wordt gepubliceerd.
[..]
Kamerleden vinden blijkens het rapport dat ze minder vragen moeten stellen naar aanleiding van incidenten in de media, maar vaker kwesties moeten bespreken omdat het tijdsgewricht daar om vraagt. Ook moet de Tweede Kamer onafhankelijker opereren van de agenda van de regering. „Nergens staat geschreven”, aldus vicevoorzitter van de Raad van State Tjeenk Willink in een van de gesprekken „dat de Kamer debatteert naar aanleiding van een regeringsstandpunt.” Veel Kamerleden voelen zich „gegijzeld” door „de regeringsbureaucratie”.

Uit het rapport blijkt verder dat Kamerleden het in grote mate eens zijn over de problemen, maar sterk van mening verschillen over mogelijke oplossingen. De belangrijkste twistpunten zijn de hoge omloopsnelheid van politici; incidentpolitiek; de informatieachterstand van Kamerleden ten opzichte van ambtenaren, en de neiging van het parlement om zich te veel als medebestuurder op te stellen. Dat zou ten koste gaan van de controlerende taak van Kamerleden.
[..]


Het is goed dat de Tweede Kamer zelf eens kijkt naar haar functioneren. Maar ik denk niet dat het nu gedaan is met de spoeddebatten over krantenartikelen en de neiging van de Tweede Kamer om elke (vermeende) misstand meteen en reflexmatig om te zetten in wetgeving.

Geen opmerkingen: