Pagina's

dinsdag, januari 13, 2009

Verkoop Essent aan RWE: duurzaamheid verkocht!Verkoop van onze energievoorziening aan een buitenlandse partij vond ik al niet zo'n goed idee. Verkoop van Essent aan RWE is al helemaal geen goed idee. RWE is vooral bekend van bruinkoolwinning (Gatzweiler!) en door het gebruik van bestaande en bouw van nieuwe, bruinkoolcentrales, kolencentrales en kerncentrales. Uiteraard ligt verplaatsing van een groot deel van de werkgelegenheid (op termijn) richting Duitsland in het verschiet. Reden voor GroenLinks Flevoland om - samen met een aantal andere GroenLinksfracties - te komen met onderstaand persbericht.De fracties van Groen Links in een aantal provincies die aandeelhouder zijn van Essent (Noord-Brabant, Limburg, Overijssel, Drenthe en Flevoland) waren al geen voorstander van de verkoop van het Productie en Leveringsbedrijf van Essent. Daarmee zou de overheidsinvloed op dit energiebedrijf sterk afnemen. Deze is nodig om de leveringszekerheid met name aan mensen met een laag inkomen en de duurzaamheid van de productie van energie te bewaken.
De meerderheden, waarvan in de meeste gevallen CDA, PvdA en VVD deel uit maken, beslisten echter anders. Wel eisten deze dat werkgelegenheid en duurzaamheid een rol zouden spelen bij de verkoop.
Inmiddels is bekend geworden dat de raad van bestuur van Essent toe werkt naar een overname van dit bedrijf door het grote Duitse concern RWE.
Het goede nieuws is dat een overname door Vattenfall van de baan lijkt. Dit bedrijf kwam meermalen in opspraak door lekkende kerncentrales.
Het slechte nieuws is dat een overname door RWE betekent dat – afgezien van de verplaatsing van het hoofdkantoor en daarmee werkgelegenheid naar Duitsland – Essent in handen valt een concern dat weinig op heeft met duurzaamheid.
In Limburg is bekend dat RWE massaal bruinkool afgraaft in Gatzweiler, waardoor niet alleen een aantal dorpen zijn verdwenen maar waardoor ook verdroging van een natuurgebied als De Meinweg dreigt en mogelijk zelfs De Grote Peel.
Niet alleen met bruinkoolcentrales maar ook met kolencentrales is RWE verantwoordelijk voor een enorme uitstoot van CO2. Bij de planning van nieuwe energiecentrales door RWE wordt niet alleen gekozen voor bruinkool- en steenkoolcentrales, waaronder een in de Eemshaven, maar vooral kerncentrales. RWE is bezig met de bouw van kerncentrales in Roemenië en Bulgarije, waar de aardbevingsgevoeligheid groot is, en met de voorbereiding van 3 à 5 kerncentrales in Duitsland zodra een meerderheid van CDU en FDP een beëindiging van de Atomaus-stieg kunnen doordrukken.

Er is dus vanuit het oogpunt van duurzaamheid alle reden om niet akkoord te gaan met de verkoop van Essent aan de RWE. De GroenLinks-fracties in de provincies zullen hier niet mee akkoord gaan. Mocht het desondanks toch zover komen dan rest de klanten van Essent die milieu en natuur een warm hart toedragen en die hun verantwoordelijkheid willen nemen in de bestrijding van de klimaatcrisis, slechts de mogelijkheid om te zien naar een andere leverancier die een duurzamere energieproducent is dan RWE.

Adilia Roda, lid Provinciale Staten voor GroenLinks in Flevoland
Johan Martens, lid Provinciale Staten voor GroenLinks in Noord-Brabant
Kees Schröer, lid Provinciale Staten voor GroenLinks in Limburg
Mimi van Olphen, lid Provinciale Staten voor GroenLinks in Overijssel
Jan Langenkamp, lid Provinciale Staten voor GroenLinks in Drenthe

Geen opmerkingen: