Pagina's

zaterdag, januari 03, 2009

Nertsenfokkerij in Zeewolde gaat door

Ondanks vele bezwaren en een gang naar de Raad van Staten kan de nertsenfokkerij volledig los in Zeewolde. Bron: Nee tegen Nertsen!

Het is Stuurgroep voor Ecologie en Milieu (StEM) Zeewolde samen met Bont voor Dieren en buren aan de Sterappellaan niet gelukt om de door de gemeente Zeewolde verleende milieuvergunning voor de nertsenfokkerij met 9000 moederdieren (plus ongeveer 2000 reuen en 50000 jongen per jaar) door de Raad van State te laten vernietigen. Hoewel was aangetoond dat de vergunning niet voldoet aan de normen van de wet geurhinder en veehouderij, mag het bedrijf toch doorgaan, omdat de eerste aanvraag voor de vergunning was ingediend voordat die wet in werking was getreden.
Geen opmerkingen: