Pagina's

woensdag, januari 02, 2008

College Zeewolde valtIn de Zeewolder-politiek rommelt het al een tijdje. Donderdag voor de kerst trok de ChristenUnie de stekker uit de coalitie van de VVD, Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie.

Wethouder Thijs van Daalen aan het begin van de Raadsvergadering: “Ik constateer dat ik, door gebrek aan samenwerking en vertrouwen, in het college langzaam verder in de grindbak terecht kom. Dat leidt tot sterk afnemende mogelijkheden om goed te kunnen besturen”.
Hij noemde daarbij met name dat hij binnen het college niet de sociale agenda kon uitvoeren. Het college is volgens hem in toenemende mate loshangend zand. 'Ieder gaat voor zichzelf. Er wordt veel partijpolitiek bedreven in het college. Goed bestuur wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. Er wordt onvoldoende gezamenlijk gezocht naar “het beste voor de inwoners”. "

De druppel die de emmer deed overlopen was het gedoe rondom de nieuw te bouwen multifunctionele accomodatie in de polderwijk.

Nu heeft deze coalitie het nog lang uitgehouden. Leefbaar Zeewolde en de VVD, samen goed voor acht van de zeventien zetels, vinden elkaar erg lief. Tijdens de campagne in 2006 liet Helma Lodders, wethouder van de VVD, zich al ontvallen dat wat haar betreft twee wethouders genoeg waren. Helma droomde duidelijk van een huwelijk met alleen Leefbaar. Helaas voor haar waren er drie partijen nodig voor de collegevorming, net zoals in de afgelopen perioden. De afgelopen periodes hebben het CDA en de ChristenUnie elkaar afgewisseld als derde wiel aan de VVD/Leefbaar wagen.

Na de verkiezingen in maart 2006 mocht eerst het CDA aanschuiven. Na wekenlang praten bedankte het CDA uiteindelijk voor de eer en mocht de ChristenUnie het gaan proberen. De ChristenUnie kreeg met name op sociaal gebied behoorlijk wat van haar punten in het coalitie-akkoord. Maar ondanks deze ronkende teksten in het coalitie-akkoord kwam er weinig van de sociale agenda terecht. Als de centen verdeeld moesten worden, waren de VDD en Leefbaar Zeewolde niet thuis. Niet zo vreemd als je bedenkt dat de VVD in Zeewolde behoorlijk rechts is. Vorig jaar nog haalden zij bijvoorbeeld nog Rita Verdonk met veel enthousiasme binnen. Leefbaar Zeewolde heeft wel mooie ronkende sociale teksten in haar programma staan, maar ze zijn in de praktijk behoorlijk rechts.

En hoe nu verder?
De zetelverdeling is alsvolgt:

4 zetels: Leefbaar Zeewolde
4 zetels: VVD

3 zetels: CDA
3 zetels: PvdA/GroenLinks
3 zetels: ChristenUnie
===========+
17 zetels totaal

Ben Sonneveld van Leefbaar Zeewolde is op dit moment druk aan het informeren. Een combinatie van de VVD en Leefbaar Zeewolde, net zoals in de afgelopen perioden, ligt voor de hand. Hiervoor is nog een derde partij nodig. De ChristenUnie is net uitgestapt, dus historisch gezien is het CDA nu weer aan de beurt.

Toch lijkt de vorming van een combinatie met de VVD en Leefbaar Zeewolde op dit moment erg moeizaam. Leefbaar Zeewolde heeft zich in de afgelopen periode niet erg populair gemaakt bij de ChristenUnie, het CDA (o.a. het havendebat en het piepelen van Verschure als commissievoorzitter) en PvdAGroenLinks (teveel om op te noemen).

Volgens mij wordt het - naar landelijk voorbeeld - tijd voor de combinatie CDA/ChristenUnie/PvdAGroenLinks.

Wordt vervolgd.....

Geen opmerkingen: