Pagina's

vrijdag, november 17, 2006

Nogmaals Oostvaarderswold

Gaat minister Veerman van Landbouw de provinciale plannen voor het Oostvaarderswold vernietigen of niet? CDA-Tweede kamerlid Annie Schreijer heeft schriftelijke vragen aan de minister gesteld. Schreijer wil weten of de provincie de motie van het CDA - waarin stond dat de plannen voor de ecologische zone voldoende draagvlak moeten hebben - wel goed heeft uitgevoerd. Het antwoord van de minister wordt over een paar weken verwacht.

Schreijer heeft misschien wel een punt: de gang van zaken in de provinciale staten heeft het draagvlak voor de ecologische zone niet echt bevorderd. Toch denk ik niet dat de minister het besluit van de provincie gaat vernietigen. Alle partijen zijn in het proces gehoord. De provinciale staten hebben vervolgens de verschillende belangen afgewogen en een besluit genomen. De besluitvorming verdiende geen schoonheidsprijs, maar ik denk dat de minister hierin geen aanleiding ziet om het besluit te vernietigen. Het vernietigen van een besluit van een lagere, maar wel democratisch gekozen volksvertegenwoordiging, is een zwaar wapen dat gelukkig zelden wordt ingezet in Nederland.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Het CDA heeft in deze kwestie wel een flinke klont boter op het hoofd (om maar in agrarische termen te blijven). In Provinciale Staten heeft het CDA namelijk (zei het verdeeld) in meerderheid ingestemd met het voorstel van de coalitie en nu vraagt het CDA landelijk om vernietiging. Over de term draagvlak: ergens draagvlak voor hebben betekent niet dat er niemand tegen is. Dat zou er namelijk helemaal niks meer worden besloten in Nederland. Staatsbosbeheer, de minister, een meerderheid in de Staten, vele natuurorganisaties, de gemeente Almere etc. etc. staan allemaal achter dit plan. Plenty draagvlak! Dat neemt allemaal niet weg dat het proces geen schoonheidsprijs verdient. De provincie moet zorgvuldiger omspringen met de belangen van boeren in het gebied. Daar heeft PS dan ook op aangedrongen bij het college.

Frank Pels zei

Ik begrijp uiteraard dat de provinciale staten een afweging van alle belangen moet maken. Als eerste moet de provincie daarvoor natuurlijk luisteren naar de argumenten van de verschillende belanghebbenden.

Het gevoel dat veel mensen hier in Zeewolde hebben - ook onder de achterban van PvdA en GroenLinks - is dat de provinciale staten niet geluisterd hebben naar het belang van Zeewolde en het belang van Zeewolde niet of nauwelijks hebben laten meewegen in de besluitvorming.

Het besluitvormingsproces in de Staten verdient daarom absoluut geen schoonheidsprijs.

Erg jammer: hierdoor is er een (blijvende?) smet ontstaan op de ecologische verbindingszone.........