Pagina's

vrijdag, december 09, 2011

Over luchthaven Lelystad...... en Cees Meijer

Afgelopen woensdag  heeft de Raad van State het zogeheten aanwijzingsbesluit vernietigd. Dat aanwijzingsbesluit is nodig voor de uitbreidingsplannen van Luchthaven Lelystad.

Eén van de argumenten voor dit besluit van de Raad van State was de onduidelijkheid over de vliegroutes.

Onmiddellijk moest ik denken aan Cees Meijer (oud Statenlid GroenLinks). Met groot enthousiasme voerde hij actie in Zeewolde over het punt van de vliegroutes.

Vandaag is het precies 2 jaar geleden dat Cees overleed. Daarom hierbij een filmpje waarin Cees Meijer ingaat op het punt van de vliegroutes (29 juni 2009 - inspraak MER).

Meer over Cees vind je hier.

vrijdag, oktober 28, 2011

Niet verstandig: bezuinigen op preventie

"Voorkomen is beter dan genezen"

Eind oktober/begin november stellen de verschillende lokale overheden hun begrotingen vast. De bezuinigingen gaan vanaf 2012 écht doorwerken in de begrotingen. Er is natuurlijk niets mis met het wegsnijden van wat vetrandjes uit de begroting. Kwalijker wordt het als er bezuinigd wordt op nuttige zaken zoals preventie.

In oktober wordt in de gemeenteraad van Almere het wegbezuinigen van de preventieve logopedie op de basisscholen besproken. Het plan van de gemeente is om in drie jaar tijd de gehele preventieve logopedie uit de basisscholen weg te bezuinigen.
Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen hiervan voor onze basisschool- kinderen.

Waarom zorgen?
Zeven procent van alle kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis. Er zijn minstens zoveel kinderen met taalproblemen als ADHD en minstens 18x zoveel dan met autisme. De taalontwikkelingstoornis is daarmee een van de meest voorkomende problemen.
Sommige kinderen blijven hun hele leven kampen met taalzwakte. Dit heeft directe gevolgen voor de eigen ontwikkeling, het welbevinden, de schoolloopbaan en carrière.

Waarom preventieve logopedie?
De preventieve logopedist heeft een belangrijke rol bij de vroege signalering en het voorkomen van taal- en spraakproblemen. De logopedist op school onderzoekt, controleert, adviseert en geeft voorlichting. Daarmee wordt de kans op uitval op de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid kleiner.

Waarom deze petitie ondertekenen?
U geeft hiermee aan dat u de preventieve logopedie in Almere op alle scholen wilt behouden.
http://petities.nl/petitie/bezuiniging-preventieve-logopedie-almere

donderdag, oktober 06, 2011

De verstikkende dagelijkse sleur van een Ikea-catalogus

Een briljante korte film...

Pagina 23 from Jeroen Houben on Vimeo.

Nu al een klassieker: hoe je onzinnige kamervragen beantwoordt

PVV-Kamerlid Martin Bosma (oud-journalist) stelde kamervragen over het aandeel van 9 procent dat 'SP-financier' Derk Sauer heeft in NRC Handelsblad. Minister Marja van Bijsterveldt laat in de beantwoording doorschemeren dat ze wel wat beters te doen dan dit soort vragen te beantwoorden.

(gelukkig gaat nog de minister nog de tweede kamer over de eigendomspositie van kranten en bestaat er nog zoiets als een vrije pers)

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap over SP-financier Sauer die een substantieel aandelenpakket van
NRC Handelsblad blijkt te hebben (ingezonden 2 september 2011).

1 Heeft u kennisgenomen van het artikel ‘Uitgever van NRC Handelsblad boekt
verlies in eerste jaar’?

Ja, nadat u mij bij mijn overige werkzaamheden daarop wees.

2 Was u ervan op de hoogte dat SP-financier Derk Sauer maar liefst 9 procent van
NRC Handelsblad in bezit blijkt te hebben?

Gelukkig niet. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap volgt de
wederwaardigheden en faits divers rond de spreiding van aandelenbezit in het
particuliere bedrijfsleven niet op de voet. Dat draagt bij aan een zo gering
mogelijke bestuurlijke drukte, beperkte bureaucratische lasten en een optimale
focus op de kerntaken van het departement.


3 Acht u de kans aanwezig dat NRC Handelsblad nog verder links georiënteerd
raakt, bijvoorbeeld doordat NRC-journalisten in het gevlei willen komen bij hun
radicaal-linkse eigenaar?

Ik ga er van uit, dat de mate van Lux in de Libertas toereikend is bij de redactie
van deze krant om de vrees voor een dergelijk gedragspatroon niet overmatig te
doen zijn. Mocht uw vrees echter bewaarheid worden dan kunnen abonnees hun
mening hierover eventueel kenbaar maken door ‘te stemmen met de voeten’.


4 Deelt u de mening dat u als minister dient toe te zien op een scheiding tussen
eigendom en redactie bij dagbladen?

Nee. Ook dat draagt weer bij aan een zo gering mogelijke bestuurlijke drukte,
beperkte bureaucratische lasten en een optimale focus op de kerntaken van het
departement. Vanzelfsprekend acht ik scheiding van redactie en eigenaar van
belang. Maar hier vindt regulering plaats via de Raad voor de Journalistiek.


5 Deelt u een gevoel van verlies dat het eens zo trotse conservatief-liberale
avondblad is verworden tot een politiek-correct blad dat een lofzang brengt op de
multiculturele samenleving, het EU-nationalisme, de ‘arabische lente’, de strijd
tegen Israel, de kunstsubsidies en dat, behoudens een enkele uitzondering, alleen
maar extreem-linkse columnisten heeft?

Mijn gevoelsleven heeft weinig raakvlakken met “trotse conservatief-liberale
tendenties”, maar het primaire gevoel bij uw vraagstelling is er een van de blijde
bewondering voor het werk van NRC-columnisten als Heldring en Hofland. Hun
scherpzinnige geest en gepolijste schrijfstijl zijn al decennia een toonbeeld van
Ausdauer, klasse en jeugdigheid. Een voorbeeld dus voor elke journalist, zelfs als
deze parlementariër is geworden. Lofzangen bieden deze columns, die zich
kenmerken door een kritische journalistieke benadering zelden, is mijn indruk.

maandag, oktober 03, 2011

Rijsberman (D66) en Siepel (ChristenUnie) over de PVV

Rijsberman (D66) en Siepel (ChristenUnie) evalueren kort zes maanden PVV in de provinciale staten van Flevoland:

Een stel recalcitrante pubers die hélémaal niets toevoegen aan de ontwikkeling van Flevoland, maar vooral uit zijn op eigen gewin.

(vrij geïnterpreteerd, klik hier voor debat van 28-9-2011 en hier voor het hele interview met Siepel)

UPDATE: ook het CDA is niet blij
dinsdag, september 06, 2011

Dijkgraaf Henk Tiesinga slachtoffer van bekende laffe PVV- tactiek

Afgelopen zomer lag dijkgraaf Tiesinga van het waterschap Zuiderzeeland onder vuur. In het IJsselmeer en bij dijken van de Noordoostpolder wordt een groot windmolenpark gepland. Tiesinga was een tijdje (technisch) voorzitter van dit lokale initiatief ‘de Windkoepel’. Ondanks het feit dat de molens op minimaal 1500 meter van Urk komen te staan, is er op Urk veel weerstand tegen deze windmolens.

De windmolens komen in het water en net achter de dijk. Hiervoor werd een vergunning aangevraagd bij het waterschap waarvan Tiesinga dijkgraaf is. ‘Belangenverstrengeling’ kirde de opgewonden PVV-statenfractie in komkommertijd, wellicht geïnspireerd door het actiecomité ‘Urk briest’ die een bijzondere kijk op het windmolenpark hebben. Ook commissaris der Koningin van Flevoland – Leen Verbeek – kreeg en passant nog even een veeg uit de pan van de PVV. Zelfs de burgemeester van Urk, Kroon, kon het niet nalaten in de media te roeptoeteren dat dijkgraaf Tiesinga ‘een dubbele pet’ draagt.

De democratisch gekozen algemene vergadering van het waterschap Zuiderzeeland liet een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Dit onderzoek pleitte de dijkgraaf volledig vrij en werd dan ook unaniem overgenomen door de Algemene vergadering.

Paul Vermast (GroenLinks) en Michiel Rijsberman (D66) gaven op hun weblog aan dat zij vinden dat Tiesinga ‘de schijn’ tegen heeft.

Vermast en Rijsberman gaan hierbij voorbij aan een bekende laffe tactiek van de PVV. De PVV neemt ‘linkse kerkgangers’ op de korrel om daarna weer oorverdovend stil te blijven. De Pers heeft hierover al eens een artikel geschreven. Het PVV-recept is eenvoudig. Je maakt een persoon of organisatie verdacht, door ze te beschuldigen van ‘belangenverstrengeling’, ‘islamisering’ of ‘multicul’ – om er daarna het zwijgen toe te doen. Soms hebben ze een punt. Maar ook als de tegenpartij met een gefundeerd weerwoord komt, herroepen ze niets. De lijst van ‘slachtoffers’ is lang. Alles wat naar Islam, Links en Milieu riekt, het KNMI (‘klimaatalarmisten’), de ‘staatsomroep’, ontwikkelingsorganisatie ICCO (‘extremistische actiegroep’ vanwege het geven van subsidie aan een pro-Palestijns actiegroep). En natuurlijk iedereen die te slap is in de integratiediscussie. Arabist Maurits Berger en de Universiteit van Leiden kwamen onder vuur te liggen toen ze een conferentie over de sharia in het Westen organiseerden. Hup, Kamervragen van Joram van Klaveren van de PVV: of de vraagstelling van het congres niet tekenend is voor ‘de voortgaande islamisering van het onderwijs’? Alle media doken op Berger. De PVV deed er vervolgens het zwijgen toe. Gevolg: die oorspronkelijke beschuldiging blijft toch een beetje rondzwerven. Berger: ‘Het is alsof je iemand op de radio een hoerenloper noemt, en daarna elk commentaar weigert.’

Dijkgraaf Tiesinga kan aan deze lijst van slachtoffers worden toegevoegd. Zijn werkzaamheden voor de Windkoepel waren algemeen bekend. Hij heeft zich niet met de vergunningverlening bemoeid en keurig volgens de regels gehandeld. Desondanks is nu de schijn opgeroepen dat er mogelijk iets niet klopt en die schijn is natuurlijk niet zomaar verdwenen.

woensdag, juli 27, 2011

Doe-het-zelf fun: de stofzuiger bazooka

Een leuk klusje voor een zomerdag met de kinderen: De Stofzuiger Bazooka. Met wat PVC pijp en extra hulpmiddelen die je in en om huis kunt vinden maak je in een paar minuten een waanzinnige bazooka.Je kunt de volledige handleiding lezen bij Instructables en als je daar toch bent, stem dan meteen voor het project in de Launch it! challenge van de site. Je kunt nog stemmen tot en met zondag.

maandag, juli 18, 2011

Minister Leers, we wachten op antwoord! (uitzetting fam.Karim naar Irak)


Geachte minister Leers,

Net zoals u waren wij geschrokken van de reportage van Uitgesproken VARA van de ‘Dronter’ familie Karim die is uitgezet naar Irak.

Wij waren blij dat u de uitzettingsbeschikking nogmaals wilde bekijken. Echter, wij zijn teleurgesteld in de uitkomsten van uw brief. Wij baseren ons op Kamervragen die, naar aanleiding van uw brief, op 13 juli door de Kamerleden Hans Spekman, Tofik Dibi en Joël Voordewind zijn gesteld. Immers, u gaat in uw brief, volgens de Kamerleden, niet in op:

- De betekenis van de huidige situatie waarin de familie Karim zich bevindt.

Dit vinden wij onbegrijpelijk. Immers, uit de uitzending van Uitgesproken VARA blijkt onder andere dat de dochters te maken hebben met bloedwraak. In onze optiek heeft Nederland een verantwoordelijkheid en een zorgplicht voor asielzoeker met kinderen die lange tijd in Nederland hebben verbleven. Zeker nu de IND na zes jaar een besluit heeft genomen over de definitieve verblijfstatus van de familie Karim. Ondertussen hebben zij in Nederland een bestaan hebben opgebouwd. De dochters gingen hier naar school, de zonen voetbalden bij onze voetbalclub ASV.

Kortom minister Leers : Wij willen dat u gedegen onderzoek doet naar de situatie waarin de familie Karim zich momenteel bevindt. Zijn zij in gevaar, dan willen wij de familie Karim terug naar Nederland. Terug naar Dronten. Daarom wachten wij op antwoorden op de vragen van de Kamerleden. Ook wij, inwoners van Dronten, wachten op uw antwoord minister Leers.

Roy Breederveld, gemeenteraadslid PvdA
Paul Vermast, gemeenteraadslid GroenLinks

Onderteken ook deze oproep aan minister Leers op Drontenwachtopantwoord.nl

woensdag, juni 29, 2011

Niet storen...

Iets zegt mij dat mijn collega liever niet gestoord wil worden.........

dinsdag, juni 28, 2011

Flevowandkleed gaat digitaal

Op het Flevowandkleed wordt de geschiedenis van Flevoland uitgebeeld. Circa 8 meter is nu ook digitaal te bekijken. Diverse gebeurtenissen zijn door museum Nieuw Land voorzien van een stukje toelichting en links naar meer historische informatie.

Een link om het Flevowandkleed te bekijken vind je hier.

Raoul Heertje fileert vonnis Geert Wilders

Raoul Heertje legt in Jip en Janneke-taal uit wat het absurde is aan de juridische argumentatie waarmee Wilders vrijgepleit wordt van haatzaaien, aanzetten tot discriminatie en belediging op grond van etnische, culturele en godsdienstige achtergrond.

zondag, juni 19, 2011

Handig: nieuwsbrief alle GL afdelingen in Flevoland


Vul hieronder je emailadres in en je wordt aangemeld voor de nieuwsbrief van GroenLinks. Je hoeft dan geen GroenLinks-nieuws meer te missen van de GroenLinks-afdelingen in Flevoland. Je emailadres wordt alleen voor het versturen van de nieuwsbrief gebruikt en zal niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Nadat je jouw mailadres hebt ingevuld krijg je een pop-up scherm van Feedburner. Type de letters van de afbeelding over en druk op 'complete subscription request'. Dit is om spam te voorkomen.

Om er zeker van te zijn dat je ook daadwerkelijk onze nieuwsbrief wilt ontvangen hoef je hierna nog maar 1 ding te doen. Je ontvangt zo dadelijk een email. De email bevat een link en wanneer je op deze link klikt wordt je aanmelding op de nieuwsbrief bevestigd. Vanaf dat moment ben je geabonneerd op de nieuwsbrief. Als je niet op deze email reageert zul je de nieuwsbrief niet ontvangen.

Je kunt altijd eenvoudig afmelden van deze nieuwsbrief door de link onderaan elke nieuwsbrief te gebruiken.


Type je e-mailadres aan je aan te melden voor de nieuwsbrief met nieuws van alle GroenLinks afdelingen in Flevoland:Mocht de nieuwsbrief in je spamfolder of 'ongewenste mail' verdwijnen, markeer dan de afzender van de nieuwsbrief als 'veilige afzender (klik hier voor meer info)' .

RSS
RSS feed vind je hier.

Twitter GL_FL
Twitteraccount vind je hier. Hierop worden ook alle items geplaatst.

donderdag, juni 09, 2011

Jolande Sap op werkbezoek in Flevoland (17 juni)

Fractievoorzitter Jolande Sap brengt op vrijdag 17 juni een bezoek aan Flevoland in het kader van haar groene provincietour. Tot de zomer van 2012 bezoekt ze elke maand een andere provincie. Ze gaat op zoek naar de verhalen van groene ondernemers. Wat zijn de succesfactoren? Wat willen zij dat de overheid doet of juist laat? Tegen welke belemmeringen lopen ze aan? Sap wordt bij haar zoektocht vergezeld door lokale GroenLinks politici en Kamerleden.

Werkbezoek Flevoland
In Flevoland bezoekt Sap samen met Kamerleden Ineke van Gent en Linda Voortman ondermeer het Oostvaarderswold en Brennels Buiten (in de Noordoostpolder), het bedrijf van Bob Crebas, waar ze spreken met groene ondernemers. Tofik Dibi bezoekt intussen een jeugdzorginstelling in Almere.

Borrelen met Sap
De provinciebezoeken worden afgesloten met een politieke talkshow “Borrelen met Sap”. In Flevoland is deze van 16.30 tot 18.00 uur in de Biologische MBO-school Warmonderhof in Dronten. Die bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk.

Meer informatie bij je lokale GroenLinks afdeling of Jeroen Kok: j.kok@flevoland.nl

Het programma vind je hier (link).

dinsdag, mei 17, 2011

The Offline Social Network

Vertel je op straat ook direct wie je vrienden zijn, welke religie je hebt, wat je lievelingsfilm is?

Een verhelderend filmpje:

zaterdag, mei 14, 2011

Quote: het recht op dode dieren

Rianne Meijer legt nog even uit waarom het fokken van nertsen in de 21e eeuw overbodige luxe is.

Lams pleidooi gaat aan alle kanten mank, niet in het minst vanwege het feit dat er vanwege de voortschrijdende technologie inmiddels nep-bont voorhanden is dat zo op ‘the real thing‘ lijkt dat er alleen met een vlammetje of door op het bont te blazen – een beproefde methode om echt van nep te onderscheiden – kan worden vastgesteld of we hier met een imitatie te maken hebben. Wie zich onder het mom van ‘luxe’ per se in een bontmantel wil hijsen, kan dat dus gewoon blijven doen.[..]
Of vlees een onontbeerlijk onderdeel is van een gezonde levensstijl, daarover zijn de meningen verdeeld. Een mens kan, in principe prima zonder vlees, mits hij de tekorten aan vitaminen en mineralen die door die vegetarische levensstijl ontstaan aanvult met behulp van andere producten. Wie geen bont draagt, hoeft daar echter helemaal niets voor te compenseren. We leven hier namelijk niet op de poolcirkel: het is in Nederland zelden zo koud dat alleen een nerts- of konijnenkleedje nog soelaas biedt.
Eigenlijk wil Lam dus het recht behouden dat er voor hem zonder enige logische reden dieren worden doodgemaakt. Want dat is ‘luxe’. Een nogal arbitraire invulling van het fenomeen luxe bovendien, aangezien de nertsen momenteel met duizenden tegelijk zitten te wachten op hun onvermijdelijke einde. Met schaarste heeft Lams luxe derhalve niks te maken. Zijn luxe gaat over het gepeperde prijskaartje dat doorgaans aan een dergelijk jasje of tasje hangt. Zijn luxe is het recht in het openbaar te pronken met het feit dat het hem geen bal kan schelen dat er een paar honderd nertsen voor zijn superhippe pak zijn gestorven.

Gaaf: de google-earth drive simulator

Nieuw van Google: de google-earth drive simulator. Vertrekpunt en bestemming inkloppen en je rijdt door een (semi) 3D omgeving virtueel naar de bestemming. Vooral erg mooi als er ook 3D gebouwen langs de route staan.

maandag, april 18, 2011

De toekomst begint vandaag: bellen met je brein

Handsfree krijgt een nieuwe betekenis: binnenkort heb je een telefoon die je met je hersens bedient.
Stel, je wilt je kantoor even bellen. In plaats van je telefoon te pakken, het nummer op te zoeken in het telefoonboek en vervolgens het knopje in te drukken, doe je niets anders dan denken ‘bel’ en ‘kantoor’. En daar heb je de zaak al aan de lijn.

Het lijkt science fiction, maar op de University of California (VS) hebben ze al werkende prototypes. Breinbellen werk via een scanner om het hoofd die hersengolven kan herkennen die je opwekt door naar getallen te kijken. Via bluetooth is die scanner verbonden met de telefoon. Zodra hersengolven worden waargenomen die duiden op een getal, komt de telefoon in actie. Een groep proefpersonen is zo goed geworden in nummers via hun hersens bellen, dat ze 100 procent accuraat zijn.

Of dit nou een gewenste ontwikkeling is........?

Bron

*brekend* Lowlands wil Biddinghuizen verlaten

Aanleiding voor het mogelijke vertrek van Lowlands uit Biddinghuizen is het voornemen om de toeristenbelasting bijna te verdubbelen.

Lowlands-woordoerder Bente Bollmann geeft toe dat de organisatie met een vertrek heeft geschermd. "Dat is iets wat we hebben geroepen. Er zijn meer terreinen in Nederland en ook daarbuiten." [..]"We zijn in gesprek met de gemeente over hoe dat moet en wat voor gevolgen dat zou hebben", laat Bollmann weten. "We zijn voor iedere overnachting op de camping belasting verschuldigd." Een verhoging van die belasting zal doorberekend worden in de ticketprijs voor Lowlands. "Meestal stijgt de ticketprijs ieder jaar, de afgelopen jaren met een tientje. Dat komt omdat de productiekosten omhoog gaan en dit zijn ook extra kosten. Maar het is onzinnig om daar nu wat over te zeggen, omdat we nog in overleg zijn."
De extra kosten voor toeristenbelasting komen nog bovenop de verhoging van het BTW-tarief voor podiumkunsten, die Lowlands-bezoekers volgend jaar ook voor het eerst zullen voelen. Vorige maand werd Lowlands nog onaangenaam verrast door de 'patseraanpak', die het Openbaar Ministerie in Flevoland voor festivalbezoekers wil introduceren.
Bron

woensdag, maart 30, 2011

Windmolens goedkoper dan kernenergie

Windmolenparken op zee zijn goedkoper dan de constructie van nieuwe kerncentrales. Dat heeft Connie Hedegaard, de Europese commissaris voor klimaatbeleid gezegd na de kernramp in Japan.[..]"Sommige mensen lijken te denken dat nucleaire energie heel, heel goedkoop is", zei ze. "Maar windmolenparken op zee zijn goedkoper dan kernenergie. De mensen moeten inzien dat die technologie heel, heel goedkoop is."
Het hele artikel kun je hier lezen.

dinsdag, maart 29, 2011

Windhandel zonder subsidie

Een artikel in de Intermediair over groene energie.

Windturbineparken zonder subsidie en zonder protest van omwonenden: de Duitse multinational Juwi wil laten zien dat het kan. [..]
Als gevolg van het (Duitse) feedin-tarief ontstond een duurzame miljardenindustrie. Er werken volgens het Duitse ministerie van Economische zaken meer dan 300.000 mensen in de Duitse duurzame energie-industrie.[..]
De kosten van het Duitse subsidiesysteem zijn relatief laag. Het feedin-tarief wordt omgeslagen op de elektriciteitsrekening van alle Duitsers. De regeling kost een gemiddeld huishouden (3.500 kwh/jaar) 3,40 euro per maand.
[..]
Het windpark ten noorden van Urk gaat elektriciteit produceren voor negen cent per kilowattuur. Ook hier is het mogelijk om de bewoners van Urk rechtstreeks te leveren tegen vijftien cent per kilowattuur. Nu betalen ze net als iedere Nederlander bijna een kwartje per kilowattuur. 

Het hele artikel in de Intermediair lees je hier. Binnenkort meer over DEON, het duurzame energiebedrijf van Flevoland in wording. 

maandag, maart 28, 2011

Zin en onzin van bedrijfsfusies

Een artikel in de Intermediair over de zin en onzin van bedrijfsfusies:

Het is al jaren bekend: verreweg de meeste fusies en overnames draaien uit op een mislukking. [..] Slechts in vijftien procent voegt een fusie of overname iets toe; meer marktaandeel. [..] De enigen die er altijd geld aan overhouden zijn bankiers, advocaten en consultants. [..] Waarom trappen topmanagers er steeds weer in? Kopieergedrag is vaak een drijfveer, het meedoen met de grote jongens. [..] Ondernemers willen niet achterblijven bij collega-directeuren die zij tegenkomen, maar willen laten zien dat ook zij iets groots kunnen doen. Probleem is alleen dat als je goed bent in het leiden van een grote onderneming, dat nog niet betekent dat je ook goed bent in het overnemen en integreren van een ander bedrijf. Dat is echt iets heel anders', zegt Van de Kimmenade.

Fusies en overnames hebben alleen zin als dit écht wat toevoegt. Groter is niet beter dan alleen maar groot.
Het hele artikel kun je hier lezen.

woensdag, maart 23, 2011

Jeroen Kok en Simon Miske nieuwe Statenleden GroenLinks

“Het was een moeilijke legpuzzel, maar uiteindelijk zijn alle stukjes op hun plaats gevallen”, zo typeert Jeroen Kok, voorzitter van de GroenLinks Statenfractie in Flevoland, de situatie die was ontstaan nadat Indira Draijer (nummer 4 op de lijst) met veel voorkeurstemmen een zetel had behaald.

Omdat Indira op de datum van benoeming nog geen 18 oud jaar is, kan volgens de Kieswet die benoeming niet doorgaan. GroenLinks behaalde bij de afgelopen Statenverkiezingen in Flevoland twee zetels en de vraag die beantwoord moest worden was, of de gekozen nummer 2 op de lijst, Frank Pels, t.z.t. ‘ruimte’ zou maken voor Indira Draijer.

“Dat was best een moeilijke afweging” stelt Frank Pels. “Ik was in de vorige periode zgn. Burgercielid van verschillende Statencommissies en dan is het natuurlijk een grote uitdaging om in de volgende periode vol aan de bak te gaan. Anderzijds moeten we als GroenLinks blij zijn met ‘jong aanstormend talent’ en daar was ik ook gevoelig voor”. Die positieve instelling vormde de basis voor de oplossing, die in een driegesprek tussen fractievoorzitter Jeroen Kok, samen met Frank en Indira werd gevonden. Na ongeveer een inwerkperiode van een jaar zou Indira het stokje overnemen van Frank. Een oplossing die met volledige instemming van de gehele fractie en tot opluchting van het provinciaal bestuur werd bevestigd.

De verkiezingsuitslag trok veel media aandacht en veel mensen van binnen en buiten de partij ‘stortten’ zich op de zaak en alle pijlen richtten zich op Frank Pels. “Ik ben enorm geschrokken van de felheid en onredelijkheid van al die reacties, met name de felle reacties vanuit onze eigen partij” zegt Frank Pels. “Mijn thuissituatie is op dit moment kwetsbaar en dan kun je zo’n lawine van negatieve reacties er gewoon niet bijhebben. Daarom heb ik besloten om mijn zetel helemaal niet in te nemen”.

De Statenfractie is zeer ontstemd over deze gang van zaken, die men ‘GroenLinks onwaardig’ acht en heeft het provinciaal bestuur gevraagd om in een komende ledenvergadering hier een hard punt van te maken. De beslissing van Frank Pels wordt met ‘politieke tegenzin’ volledig gerespecteerd .

Naast fractievoorzitter Jeroen Kok wordt de tweede zetel nu ingenomen door nummer 3 op de lijst: Simon Miske. In onderling overleg heeft de fractie besloten dat Indira Draijer vanaf 18 mei a.s. burgercommissielid wordt.

dinsdag, maart 22, 2011

PVV Flevoland boos op Ed Nijpels (informateur)

Joram van Klaveren (PVV Flevoland): ‘Je vraagt GroenLinks toch ook niet voor de onderhandelingen afstand te doen van haar ideeën over natuur, duurzaamheid en milieu'
De PVV Flevoland is boos omdat ze waarschijnlijk niet mee mogen doen met de collegevorming in Flevoland. Het hele bericht vind je hier.

donderdag, maart 17, 2011

Provinciale Statenverkiezingen 2011: definitieve uitslag (nu echt)

Vijf keer is scheepsrecht, maar hier is dan de definitieve uitslag van de provinciale statenverkiezingen Flevoland 2011. De hertelling in Flevoland heeft niet geleid tot verandering in de zetelverdeling. De oude provinciale staten hebben op 17 maart ingestemd met dit resultaat. 


VVD  9 zetels (2007: 9)
CDA 4 zetels (2007: 4)
PvdA  6 zetels (2007: 7)
SP  3 zetels (2007: 6)
ChristenUnie 3 (2007: 5)
GroenLinks 2 (2007: 2)
SGP 1 (2007: 1)
Partij voor de Dieren 1 (2007: 1)
D66 3 (2007: 0)
PVV 6 (2007: 0)
50PLUS  1 (2007: 0)
Leefbaar Almere 0 (2007:  0)


Voor de liefhebbers: de resultaten van de hertelling zijn hier na te lezen. 

zaterdag, maart 05, 2011

Vossenjacht in Flevoland

De provincie Flevoland verleende onlangs toestemming voor het afschieten van vossen met lichtbakken. Een omstreden methode omdat deze volgens Europese richtlijnen niet is toegestaan. GroenLinks en de Partij voor de Dieren stelden hierover vragen in de Statencommissie Ruimte van de provincie Flevoland. Onlangs schortte de rechter de vergunning op.  De partij voor de Dieren stelde ook schriftelijke vragen. De schriftelijke vragen en antwoorden zijn in onderstaand document opgenomen:
DOCUVITP-#1127022-V1-Brief Aan Griffier Met Afhandeling Statenvragen PvdD Afschot Konijnen en Vossen                                                                                            

vrijdag, maart 04, 2011

Definitieve uitslag provinciale statenverkiezingen Flevoland (met procesverbaal)

Drie keer is scheepsrecht, maar hier is dan de definitieve uitslag van de provinciale statenverkiezingen Flevoland 2011.


VVD  9 zetels (2007: 9)
CDA 4 zetels (2007: 4)
PvdA  6 zetels (2007: 7)
SP  3 zetels (2007: 6)
ChristenUnie 3 (2007: 5)
GroenLinks 2 (2007: 2)
 SGP 1 (2007: 1)
 Partij voor de Dieren 1 (2007: 1)
 D66 3 (2007: 0)
 PVV 6 (2007: 0)
 50PLUS 1 (2007: 0)
Leefbaar Almere 0 (2007:  0)


Het hele procesverbaal is hieronder te lezen. Uitsplitsing per gemeente vind je hier.

Indira Draaijer is met voorkeurstemmen gekozen voor GroenLinks maar wordt automatisch - omdat  zij nog geen 18 jaar oud is - gepasseerd. Dit is in de kieswet zo geregeld. In plaats daarvan zal Frank Pels (nr 2 op kieslijst) worden benoemd. Een nadere toelichting hierop vind je hier en hier.

Procesverbaal Pro Vinci Ale Statenverkiezingen Flevoland 2011                                                                                           

donderdag, maart 03, 2011

Uitslag provinciale statenverkiezingen Flevoland 2011

UPDATE 11:45: uitslag Dronten bleek toch anders te zijn. Zetelverdeling aangepast. 

Zie het nieuwe overzicht:

VVD 10 (2007: 9)
PvdA 6 (2007: 7)
SP 3 (2007:  6)
CDA 4 (2007: 8)
GroenLinks 2 (2007: 2)
ChristenUnie 3 (2007: 5)
Partij voor de dieren 0 (2007: 1)
D66 3 (2007: 0)
SGP 1 (2007: 1)
50PLUS 1 (2007:0)
PVV 6 (2007: 0)
=================================================
Via deze link een nadere uitsplitsing per gemeente: http://ge.tt/4Sy1dPY

Het volgende valt op:

 • GroenLinks heeft licht gewonnen en loopt een derde zetel nipt mis. D66 haalt met 6,03% 3 zetels. GroenLinks haalt met 5,94% slechts 2 zetels.
 • In Dronten lijkt iets raars aan de hand te zijn. Het totaal aantal kiesgerechtigden was niet bekend. Ook de uitslag is merkwaardig. Het CDA verliest onwaarschijnlijk veel (30,85%=>7,31%). SGP wint onwaarschijnlijk veel (0,74%=>5,88%). Een aantal partijen gaan hertelling aanvragen voor Dronten.

zaterdag, februari 26, 2011

Theoloog Ruard Ganzevoort op werkbezoek in Dronten


Vrijdagmiddag 25 februari was Ruard Ganzevoort op werkbezoek in Flevoland. Ganzevoort is hoogleraar Praktische Theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met als specialisatie pastorale theologie en psychologie. Tevens staat hij op nummer 4 op de lijst van GroenLinks voor de Eerste Kamer. Samen met GroenLinks kandidaat Statenlid Simon Miske uit Dronten ging hij in gesprek met het winkelend publiek op het Havenplein in Dronten. Theoloog Ruard Ganzevoort is ook voorzitter van De Linker Wang, platform voor geloof en politiek binnen GroenLinks. Dezelfde dag werd ook MC|Zuiderzee te Lelystad, ’t Voorhuys te Emmeloord bezocht. Na het bezoek in Dronten vertrok Ruard Ganzevoort met Louis Godschalk (nummer 7 op kieslijst GroenLinks Flevoland) naar Zeewolde voor een bezoek aan de Zonnehoeve. Een politiek café in het restaurant De Haven van Zeewolde vormde de afsluiting van het werkbezoek.

vrijdag, februari 25, 2011

GroenLinks gaat voor groot....

Deze afbeelding wordt de komende dagen getoond op het grote LCD-scherm in het centrum van Dronten....

Klikkerdeklik op de afbeelding voor een grote versie.


Nb: alle eer hiervoor gaat natuurlijk naar Paul Vermast.

donderdag, februari 24, 2011

Geen tweede Schiphol in Flevoland

~ingezonden brief~

Provincie Flevoland wil graag het huidige Lelystad Airport uitbreiden. De kleine sportvliegtuigjes maken dan plaats voor grote, veel lawaai producerende, chartervliegtuigen. Wij zijn tegen de uitbreiding van Lelystad Airport, want dat geeft heel veel geluidshinder, verstoorde nachtrust en is slecht voor de gezondheid. Bovendien levert het heel weinig werkgelegenheid op.

Volgens de plannen vliegen er in 2020 per jaar 35.000 vliegtuigen (100 per dag) met een mogelijk doorgroei naar 90.000 vliegbewegingen (250 per dag). Dat zorgt voor heel veel geluidshinder, verstoorde nachtrust en is slecht voor de gezondheid in Zeewolde, Biddinghuizen, Almere-Hout en Dronten West. Ook de aantrekkelijkheid van als woon- en recreatiegebeid neemt dan sterk af.

Hoewel de minister besloot dat de uitbreiding wordt toegestaan, lijkt de uitbreiding steeds meer op losse schroeven te komen staan. Er wordt geen geld toegekend voor luchtverkeersleiding. Schiphol – eigenaar van de luchthaven – wil ook nog geen geld in de luchthaven investeren. Wij vragen ons af of de uitbreiding er ooit nog gaat komen. Lelystad Airport ligt simpelweg te dicht bij Schiphol. Hierdoor is Lelystad Airport economisch een directe bedreiging voor Schiphol (concurrentie). Daarnaast zit het vliegverkeer elkaar in de weg. Ook ondervindt Lelystad Airport concurrentie van onder andere luchthaven Twente en luchthaven Eindhoven die ook willen gaan groeien.

GroenLinks is als enige partij in de Provinciale Staten van Flevoland altijd tegenstander geweest van de uitbreiding. Andere partijen in de Provinciale Staten van Flevoland staan te juichen voor een tweede Schiphol in de polder. Het zou namelijk goed zijn werkgelegenheid, het levert namelijk maar 'liefst' 200 banen op. De milieuvervuiling en geluidsoverlast van al dit extra vliegverkeer wordt hierbij op de koop toegenomen.

Het tweede Schiphol in de polder zal er niet komen als de provincie niet bereid is enorme sommen geld te investeren. De afgelopen jaren werden er al grote sommen geld in de bodemloze put van Lelystad Airport gestopt. Ook voor de komende jaren zijn weer de grote bedragen gereserveerd in de begroting van de provincie.
Nu (belasting)geld investeren in de ontwikkeling van Lelystad Airport is onverantwoord. Dat is geld over de balk te gooien. Dit geld kan beter ingezet worden om de de Flevolandse economie écht te stimuleren. Wij zijn erg benieuwd hoe de Flevolandse kiezers hierover denken bij de verkiezingen van de provinciale staten (2 maart 2011)!


Simon Miske en Frank Pels
Kandidaten Statenlid GroenLinks

woensdag, februari 23, 2011

Succesvolle duurzame tour GroenLinks

Kandidaten en GroenLinks leden Flevoland toonden zaterdag 19 februari hun groene hart en toerden samen met Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren langs bijzondere locaties. De tour begon bij het zonne-eiland in Almere en ging via stadslandgoed De Kemphaan, Oostvaarderswold, het windmolenpark in de Noordoostpolder naar vliegveld Lelystad. Groenlinks vroeg hiermee aandacht voor de enorme bezuinigingen van het kabinet op natuur, landschap en milieu.De toer begon bij het zonne-eiland in Almere waar een toelichting werd gegeven bij deze vorm van duurzame energie. Vervolgens ging de tour door naar het wandelpad Oostvaarderswold aan de Ibisweg in Zeewolde waar de twitterwalk van Natuur en Milieufederatie Flevoland werd onderschept. Lijsttrekker Jeroen Kok over het Oostvaarderwold ‘Niet alleen voor de natuur is het Oostvaarderswold belangrijk. Het Oostvaarderswold wordt een belangrijk recreatiegebied voor Almere en Lelystad. Bovendien wordt in het Oostvaarderswold natuur gecompenseerd die door de aanleg van bedrijventerreinen en woonwijken verdwijnt bij Lelystad en Almere. Het Oostvaarderswold is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van Flevoland voor zowel mens, plant als dier.’

De reis werd vervolgd naar de Kemphaan in Almere. Tweede kamerlid Liesbeth van Tongeren was onder de indruk van hoe vanuit zeer veel verschillende organisaties en invalshoeken in relatief korte tijd zo’n mooi stadslandgoed is ontstaan.

Hierna stond de Noordoostpolder op het programma. GroenLinks werd ter plaatse voorgelicht over het toekomstige windmolenpark bij de kust van de Noordoostpolder. Aan de hand van tekeningen en visualisaties werd een goed beeld verkregen van het toekomstige windmolenpark. ‘Pas als je ter plaatse gaat kijken kun je vaststellen dat de beeldvorming in de media over het windpark sterk is opgeblazen door het actiecomité 'Urk briest' en een aantal politieke partijen.’ aldus Jeroen Kok ‘Dat is jammer, wij kijken liever naar de feiten. In januari 2010 adviseerde de Provinciale Staten unaniem om 10% minder molens te plaatsen ter plaatse van Urk. De minister heeft dit advies volledig overgenomen waardoor het uitzicht op Urk wordt gespaard.’

De dag werd besloten op de luchthaven Lelystad waar symbolisch een aantal windmolens werden geplaatst. Jeroen Kok hierover: ‘Uitbreiding van de luchthaven levert veel geluidsoverlast op en slechts 200 banen. Liever investeren wij in groene energie. Studies tonen aan dat een eigen duurzaam energiebedrijf ruim 6.000 banen oplevert’.

Meer foto's vind je hier.

maandag, februari 21, 2011

Geen vee-industrie in Flevoland

Ingezonden brief

GroenLinks in Flevoland is tegen meer ruimte voor intensieve veehouderij. Er ligt een voorstel om meer ruimte te bieden aan de intensieve veehouderij tot maar liefst 7.000 m² per bedrijf. Nu gaat het nog om maximaal 2.500 m² per bedrijf.

Wij vinden het kwalijk om bijna driemaal zoveel ruimte bieden voor de zeer omstreden vee-industrie, dit terwijl er op dit moment een breed maatschappelijk protest is tegen deze vorm van vee-industrie. Landelijk zien wij een trend tot afschaling van het bedrijfsoppervlak voor intensieve vee-industrie. Het is dan ook frappant dat juist in Flevoland - u weet wel - de duurzaamste provincie van Nederland, er nu een voorstel is voor vergroting de vergroting van het bedrijfsoppervlak.

De intensieve vee-industrie levert goedkoop vlees, de zogenaamde kiloknallers, maar heeft ook nadelige gevolgen voor mens, dier en ons leefmilieu. De verschillende uitbraken van de dierziektes hebben laten zien dat intensieve vee-industrie een heilloze weg is. Het houden van zoveel dieren bij elkaar heeft ook nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. Daarnaast zijn er negatieve gevolgen voor de consument door overmatig gebruik van antibiotica en hormonen in de intensieve veeindustrie. Ook voor het welzijn van de dieren zijn dit soort grote intensieve veehouderijen bijzonder slecht.

GroenLinks zorgde eerder voor uitstel voor deze uitbereiding van de vee-industrie in Flevoland. Graag zouden wij dit na de verkiezingen van 2 maart willen omzetten in afstel.

Simon Miske en Frank Pels
Kandidaten Statenlid GroenLinks

zondag, februari 20, 2011

Antwoorden MFG Biddinghuizen

Het heeft even geduurd, maar het college van B&W in Dronten heeft dan toch de vragen over het MFG beantwoord.

In een brief van 7 bladzijden (111!!!!!111!!!) en zo'n 40 bladzijden bijlagen worden de gestelde vragen min-of-meer beantwoord.

Mijn observaties bij een eerste lezing:
- er lijken toch wel wat verschillen te zitten in de informatie van de provincie en de informatie van de gemeente (beide proberen hun eigen stoepje schoon te vegen)
- als je zoveel tekst nodig hebt om een paar vragen te beantwoorden: dat is volgens mij geen goed teken

GroenLinks gaat eerst e.a. eens heel goed lezen, vergelijken, navragen, checken en overleggen met andere partijen voordat we met een standpunt komen. Wordt vervolgd....

De Stentor heeft er een kort artikel over geschreven: http://goo.gl/ZXCDJ

Als service voor de geïnteresseerde lezer heb ik de antwoorden van B&W online gezet.
http://ge.tt/2Um0vjX

Beeldvorming windmolens bij Urk klopt niet

Een typisch geval van sterk opgeblazen beeldvorming door het actiecomité 'Urk briest' en een aantal politieke partijen in de media. Bij de Nooroostpolder gaat een windmolenpark verschijnen dat maar liefst voor 900.000 huishoudens stroom gaat leveren. Als gevolg hiervan verdwijnt volgens 'Urk briest', de SP, ChristenUnie en SGP Urk achter een 'ijzeren gordijn'. De waarheid is echter heel anders. Mede dankzij een advies van provinciale staten van Flevoland worden er voor Urk geen molens geplaatst. De molens blijven op minimaal 1,5 kilometer afstand aan weerskanten van Urk. En zo ziet dat er nou uit (klik op plaatje hieronder voor een grotere afbeelding). Deze visualisatie is door de Technische Universiteit Delft gecontroleerd en vormt volgens de TUD een getrouwe weergave van hoe het er straks uitziet.


En kijk nu eens hoe het er volgens 'Urk briest' uitziet (borden van 'Urk briest'):


'Urk briest' lijkt compleet te vergeten dat de molens op minimaal 1,5 kilometer van Urk komen te staan (en absoluut niet voor Urk): geen 'ijzeren gordijn' dus of aantasting van het aangezicht van Urk. Allemaal zwaar overdreven.

Draaikonten door SP, ChristenUnie en SGP
Het windmolenpark wordt geplaatst op de plek die door de Provinciale Staten is aangewezen in het omgevingsplan. De provinciale staten van Flevoland hebben in januari 2010 een advies uitgebracht aan de minister. Dit advies is door alle partijen (dus ook SP, ChristenUnie, CDA en SGP) gesteund. In dit advies wordt gevraagd om het aantal molens met 10% te reduceren om het uitzicht bij Urk te sparen. De minister heeft dit advies volledig overgenomen. De Provinciale Staten van Flevoland hebben dus precies gekregen waarom ze zelf hebben gevraagd. Dat de SP, ChristenUnie, SGP en in mindere mate het CDA er nu heel anders over lijken te denken is uiterst dubieus. Dat zal wel iets met de verkiezingen te maken hebben....

Hieronder: de rapportage van de Technische Universiteit Delft over de visualisatie (bovenste foto) van de windmolens bij Urk ( windkoepel Noordoostpolder).
Rapport-TU-Delft Over Windmolens Bij Urk

Bleker maakt een puinhoop van natuurbeleid

Wordt Spaarnwoude straks een Golfbaan? Komt een bungalowpark in de Oostvaardersplassen? Een hek om de Veluwe? Het zou zomaar kunnen. Het budget voor onderhoud en beheer wordt met 60% gekort en de aanleg van nieuwe natuurgebieden, als compensatie voor de enorme verstedelijking die we de afgelopen decennia in ons land kenden, wordt abrupt gestopt. Onder het motto ‘Hart voor Natuur’ voeren 30 natuur- en milieuorganisaties vandaag actie voor behoud van natuur en landschap in Nederland. En niet voor niets! De regering breekt het natuurbehoud af en vernietigt kapitaal en het landschap op een onomkeerbare wijze, vinden Rik Grashoff en Jolande Sap.

In de ogen van dit kabinet is natuur niet meer dan een vervelende kostenpost. Dat is knap kortzichtig. Natuur kost geld, maar levert ook enorm veel op. Recreëren in de natuur is geen overbodige luxe, maar is van groot belang voor gezondheid en welzijn van mensen. Er wordt ook geld mee verdiend, in de recreatieve sector.  Alleen al op en rond de Veluwe levert de natuur 35.000 arbeidsplaatsen op en wordt er € 1,7 miljard natuurgerelateerde omzet per jaar gegenereerd. De KvK in Flevoland berekende dat het aanleggen van het Oostvaarderswold, het nieuwe bos tussen de Veluwe en de Oostvaardersplassen zo’n 1500 banen oplevert. Natuur in de directe omgeving van de stad is voor velen een belangrijke vestigingsvoorwaarde en bepaalt daarmee mede de huizenprijzen.
Bijna dertig  jaar geleden startte de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur. De provincies gingen aan het werk. Ze maakten plannen, sloten overeenkomsten met boeren, burgers en natuurbeheerders. Veel van die plannen zijn intussen in uitvoering. Tot in oktober 2010 staatssecretaris Bleker beval hiermee onmiddellijk te stoppen omdat de regering alsnog 600 miljoen op het afgesproken budget wil bezuinigen. Vanaf dat moment ligt inderdaad alles stil. Niemand weet meer waar hij aan toe is. Ook boeren en particulieren die meenden afspraken te hebben over verkoop van hun gronden aan de overheid en zich daar op hadden ingesteld.
Maar, “afspraak is afspraak” stellen de provincies terecht. Niet voor niets zijn er destijds handtekeningen van ministers gezet. Vorige week kwamen zes gedeputeerden naar de Tweede Kamer om uitleg te geven.  Gedeputeerden van VVD, CDA, PvdA en GroenLinks, allen hadden ze dezelfde boodschap: we kunnen de bestaande afspraken die we gemaakt hebben met boeren, burgers en natuurbeheerders niet zomaar schenden. En daarnaast is het ook de slechtste oplossing om zomaar abrupt te stoppen. Met ons is nog best te praten over het tempo waarin die natuur gerealiseerd wordt. Maar daar hoort ook bij: geen onomkeerbare besluiten op plekken waar we de EHS later willen afmaken. De staatssecretaris blijft echter onbuigzaam. Sterker nog, hij kiest de weg van politieke powerplay. In een overleg met de provincies dreigde hij met ingrijpen vanuit het Rijk. Desnoods met een noodwet.
Maar wat ons betreft is het simpel: er ligt een bindende overeenkomst die moet worden uitgevoerd. Het wachten is op rechtszaken van particulieren en natuurorganisaties. Desnoods dwingen de provinciebesturen de uitvoering daarvan door het Rijk maar af via de rechter. Liever natuurlijk een bestuurlijke oplossing. Maar dan wel een, die recht doet aan de oorspronkelijke en maatschappelijk breed gedragen doelen van versterking van onze natuur. Niet alleen de aanleg van nieuwe natuur wordt gestopt. Ook het geld voor het beheren en onderhouden van al onze bestaande natuurgebieden wordt voor meer dan de helft weggesneden.
VVD-er Pieter Winsemius schreef Mark Rutte vorige maand een open brief met de vraag of hij vlak voor de verkiezingen een advertentie moest zetten met de tekst: ‘Als je om natuur en milieu geeft, stem dan niet op CDA, PVV of VVD’. Een antwoord van Mark Rutte op zijn vraag hebben wij niet gezien. En wie afgelopen donderdag luisterde naar het debat in de Tweede Kamer over natuurbeleid, zal het met ons eens zijn dat je inderdaad niet bij de VVD, het CDA of de PVV moet zijn als je natuur en milieu belangrijk vindt. Pieter Winsemius, plaats die advertentie nu maar snel. Wij tekenen mee! '

Jolande Sap en Rik Grashoff

maandag, februari 14, 2011

Hoe mooi kan Valentijnsdag zijn?

De PvdA (Lea Bouwmeester en Roy Breederveld) en GroenLinks (Cebus Korteweg en Simon Miske) in alle vroegte in actie voor een beter openbaar vervoer op het busstation in Dronten.

zondag, februari 13, 2011

GroenLinks meesterplakker Piet Schmit

Briljante televisie over de 78-jarige meesterplakker Piet Schmit (GroenLinks) in Dronten. Aanschouw 65 jaar plakervaring:

woensdag, februari 09, 2011

Twee keer verkiesbare Pels


Op de kandidatenlijsten voor de Provinciale Statenverkiezingen (Flevoland) komt twee keer de naam Pels voor. Het gaat om Frank Pels uit Biddinghuizen en Peter Pels uit Lelystad.
De broers bezetten beiden plaats twee op de lijst. Frank komt uit voor GroenLinks en Peter voor de PvdA. Ondanks de verschillende partijen zijn de bloedverwanten het over veel zaken eens.
Alleen de luchthaven Lelystad is een groot twistpunt. Zo wil Frank van GroenLinks een rem op de uitbreiding en is Peter van de PvdA juist voor groei van het vliegveld.


woensdag, februari 02, 2011

Kieskompas


Gelukkig.... Ook bij het Kieskompas weer bij de goede partij uitgekomen.

dinsdag, februari 01, 2011

Stemwijzer

Net de stemwijzer voor Flevoland ingevuld. Ik zit nog steeds bij de goede partij.

zondag, januari 23, 2011

Jeroen Kok in 'over Flevoland gesproken'

Jeroen Kok, lijsttrekker GroenLinks Flevoland in het programma 'over Flevoland gesproken' over duurzame energie, het Oostvaarderswold, de lijstverbinding met D66, belastingen, Lelystad Airport, de mogelijke nieuwe militaire / politiemissie naar Afghanistan en een eventuele deelname aan het college na de provinciale statenverkiezingen. 


Kandidaten Provinciale Statenverkiezing Flevoland

En dan hier (PDF alert) de lijst met alle kandidaten waarop gestemd kan worden bij de verkiezing van de Provinciale Staten van Flevoland.

zaterdag, januari 22, 2011

Top GroenLinks Flevoland tegen missie Afghanistan

De kandidaat Provinciale Statenleden Jeroen Kok (lijsttrekker), Frank Pels (2), Simon Miske (3), Indira Draijer (4), Judith Staalman (5) en Sander Lochtenberg (6) van GroenLinks zijn tegen een nieuwe uitzending naar Afghanistan. Ook de huidig fractievoorzitter en statenlid Adilia Roda is die mening toegedaan. Zij roepen de Tweede Kamerfractie van GroenLinks in Den Haag op om tegen het plan te stemmen. De (kandidaat) Statenleden hebben grote moeite met het militaristische karakter van de nieuwe missie. "We willen absoluut niet in een guerrillaoorlog terecht te komen. Zo'n oorlog is niet te winnen en kost alleen maar onnodige slachtoffers” zegt Jeroen Kok die lijsttrekker is voor GroenLinks voor de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart a.s.

Kok vindt het een prima zaak dat binnen zijn partij een discussie is losgebrand over Afghanistan. "Alle leden kunnen hun mening geven en met de Tweede Kamerfractie in discussie gaan. Zo hoort de partijdemocratie ook te werken. En dit is onze mening", aldus Jeroen Kok.

De Flevolandse (kandidaat) Statenleden hebben er begrip voor dat de Tweede Kamerfractie niet meteen nee zegt en eerst een hoorzitting in de Tweede Kamer wil afwachten. "Het onderwerp leent zich er niet voor om al te gemakzuchtig ja of nee te zeggen. Maar binnen deze zorgvuldige afweging is geen ruimte voor naïviteit. Daarvoor liggen de politieke overtuiging en doelstellingen van GroenLinks te ver af van die van het kabinet” aldus Kok.
De omstreden missie die het Kabinet voorstelt zou gaan om 40 civiele politiefunctionarissen, 20 marechaussees, 165 politietrainers en 125 militairen om hen te beschermen. Daarnaast nog 120 mensen aan personeel om vier F-16's in de lucht te houden en eventuele aanvallen te helpen afslaan. De missie in Kunduz moet lopen van halverwege dit jaar tot halverwege 2014. Bij de missie zou grondig moeten worden samengewerkt met Duitsland. Duitsland heeft de leiding over de NAVO-troepen. Het kabinet moet steun vinden bij de oppositiepartijen omdat gedoogpartij PVV tegen is.
“Zo’n missie lijkt in de verste verte niet op een civiele operatie. Als je een civiele operatie wilt uitvoeren dan stuur je vrachtvliegtuigen met bouwmaterialen voor scholen en geen gevechtsvliegtuigen met scherpe patronen” alsdus Kok.

Als de Tweede Kamerfractie van GroenLinks het kabinetsplan niet steunt zal er geen meerderheid in het Parlement zijn voor dit plan.

donderdag, januari 20, 2011

Deze partijen doen mee aan de verkiezingen

En we weten het eindelijk. Ik kreeg zonet het proces-verbaal van het centraal stembureau.

De volgende partijen doen mee aan de verkiezing voor de Provinciale Staten van Flevoland op 2 maart 2011.


 1. VVD
 2. CDA
 3. PvdA
 4. SP
 5. ChristenUnie
 6. GroenLinks
 7. SGP
 8. Partij voor de Dieren
 9. D66
 10. PVV
 11. 50Plus
 12. Leefbaar Almere
De volgende lijstverbindingen zijn tot stand gekomen om een betere kans op restzetels te hebben. 

 • SGP (7) & ChristenUnie (5)
 • D66 (9) & GroenLinks (6)

maandag, januari 17, 2011

Filmpje GroenLinks Flevoland

Lijsttrekker GroenLinks Flevoland (Jeroen Kok) vertelt kort en krachtig hoe het zit.

Vragen aan Gedeputeerde Staten over subsidie MFG Biddinghuizen

De komst van het multifunctioneel gebied (MFG) in Biddinghuizen is uiterst onzeker door het vervallen van een provinciale subsidie van € 1.000.000,=. De statenfractie van GroenLinks is hierdoor onaangenaam verrast. Statenlid Adilia Roda van GroenLinks heeft hierover vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

“In het MFG Biddinghuizen worden verschillende functies gecombineerd zoals bijvoorbeeld een bibliotheek, een drietal scholen, een aantal steunpunten en sociale voorzieningen” aldus Roda. “Door deze functies efficiënt te combineren wordt tijd en geld bespaard, waardoor voorkomen wordt dat zulke voorzieningen verdwijnen uit de relatief kleine kern van Biddinghuizen. Dit is van groot belang voor de leefbaarheid.”

De subsidie is opgenomen in de begroting van de provincie en wordt grotendeels gefinancierd van Europese gelden. Bij onderbesteding van Europese gelden, dienen deze weer terug betaald te worden. “Om onderbesteding te voorkomen doordat er bijvoorbeeld een project uitvalt of vertraagd wordt, is besloten meer projecten in aanmerking te laten komen voor deze regeling” volgens Roda. “Hierbij is echter nooit aangegeven dat dit ten koste zou gaan van bestaande projecten zoals het MFG. Het MFG is een rijdende trein, de tijdelijke noodgebouwen die voor de bouw nodig zijn, zijn al geplaatst!”. GroenLinks vraagt opheldering over deze gang van zaken en roept het college van Gedeputeerde Staten op naar alle mogelijkheden te kijken om het MFG alsnog door te laten gaan.

Meer informatie hier.

GroenLinks en D66 gaan lijstverbinding aan in Flevoland

GroenLinks en D66 gaan in Flevoland een lijstverbinding aan voor de komende Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart. De twee partijen hopen zo samen hun kansen op een restzetel te vergroten. Uiteraard houden beide partijen ieder een eigen programma, kieslijst en dus hun eigen identiteit.

“Samen hebben we een grotere kans op een restzetel dan afzonderlijk,” aldus D66-bestuursvoorzitter Niels Abcouwer, “door samen op te trekken hopen we na de verkiezingen sterker te staan”.  GroenLinks bestuurslid Leo Broekhuis geeft aan dat er geen inhoudelijke afspraken over politieke standpunten zijn gemaakt. “We laten met de lijstverbinding zien dat we graag willen samenwerken,” zegt Broekhuis. “De verwachting is dat de komende vier jaar regelmatig samen op te kunnen trekken ondanks verschil van mening over sommige onderwerpen.”

De verdeling van zetels volgens de kieswet geeft partijen of lijstverbindingen met meer zetels een grotere kans om een restzetel te krijgen. Die restzetel(s) worden dan op basis van het aantal stemmen toegekend aan de partijen van de verbonden lijsten.

De verkiezingen van 2 maart gaan niet alleen over de provincie. De samenstelling van de eerste kamer wordt ook bepaald door de uitslag van de Statenverkiezingen.

maandag, januari 10, 2011

CDA Flevoland dolenthousiast over boktorrenWie legt het CDA in Flevoland (@) even uit dat je NIET blij met boktorren moet zijn.

zondag, januari 02, 2011

Radio GroenLinks

Maandagavond 3 januari is onze lijsttrekker Jeroen Kok van 18.30 uur tot 19.00 uur te beluisteren in het politieke discussieprogramma 'Forum' van omroep Flevoland. Hij gaat in discussie met Rienk Bogerd die onlangs - na 15 jaar - afscheid nam als Statenlid van de SGP. De discussie gaat over de zin en onzin van de Statenverkiezingen. En zijn het eigenlijk niet stiekem landelijke verkiezingen?

Het jongste kandidaat Statenlid van Flevoland

Met haar 17 jaar timmert Indira Draijer al behoorlijk aan de weg. Ze wil graag in de provinciale staten van Flevoland voor GroenLinks. Met haar vierde plek op de lijst van GroenLinks maakt ze een serieuze kans. Indira Draijer gebruikte de politieke rustige periode tussen kerst en oud-en-nieuw voor een interview op omroep Flevoland en op SBS6.

FLstemt (#FLstemt)

#FLstemt is de (afgesproken) hashtag op twitter voor de statenverkiezing in Flevoland.

Daarom heb ik net de domeinnaam FLstemt.nl geclaimd. Hij was - tot mijn verbazing - nog gewoon beschikbaar.