Pagina's

zondag, oktober 31, 2010

Ook OV-korting met anonieme OV-chipkaart

Flevoland biedt reizigers met de OV-chipkaart 20 procent korting op busreizen. Maar anoniem reizen met de OV-chipkaart mag dan niet meer. De gebruiker moet voor deze korting dus zijn privacy opgeven.

Wij kunnen ons goed voorstellen dat niet iedereen wil dat zijn gegevens worden vastgelegd zodat precies te achterhalen is waar en wanneer je gereisd hebt. De niet-te-kraken beveiliging van de actiewebsite Ervaarhetov.nl bleek eerder dit jaar zo lek als een mandje te zijn. De privé-gegevens van duizenden mensen lagen op straat. Weer een extra reden om te kiezen voor een anonieme OV-chipkaart. Er is voor deze aanbiedingsactie geen enkele reden om deze alleen toe te passen voor persoonlijke OV-chipkaarten.

GroenLinks meent dat de aanbiedingsacties een vorm van prijsdwang zijn en daarmee in strijd met de geest van een advies van het CBP. Het college stelde in 2005 dat: “De niet op naam gestelde kaarten die vervoerders gaan introduceren moeten gebruikt kunnen worden onder faire voorwaarden: er mag geen situatie ontstaan waarin reizigers zich, bijvoorbeeld door prijsdruk, gedwongen zien om met gepersonaliseerde kaarten te reizen, waar zij dit niet willen”.

GroenLinks Flevoland heeft dit eerder aan de orde gesteld en schriftelijke vragen gesteld. De antwoorden zijn hier te lezen en komen er kort op neer dat de provincie Flevoland meent hiermee te voldoen aan de regels. Ook de tweede kamerfractie heeft vragen gesteld aan de minister en vergelijkbare antwoorden gekregen.

Paul Vermast - gemeenteraadslid voor GroenLinks in Dronten - laat het er echter niet bij zitten en heeft in samenspraak met de tweede kamerfractie en de statenfractie van Flevoland op persoonlijke titel een oordeel gevraagd aan het College Bescherming Persoonsgegevens over deze kwestie. Paul Vermast doet dit op persoonlijke titel omdat het CBP enkel klachten van direct belanghebbenden (personen) in behandeling neemt.

Paul Vermast: "Ik ben van mening dat de aanbiedingactie van de provincie Flevoland, een schoolvoorbeeld is van prijsdwang: ik kan alleen profiteren als ik mijn anonimiteit wens op te geven. Ik kan ook geen enkele reden bedenken waarom mijn persoonsgegevens relevant zouden zijn bij deze kortingsactie. Iedereen komt immers in aanmerking."


Ook Tweede Kamerlid Ineke van Gent staat achter deze actie: “GroenLinks wil dat dergelijke kortingsacties ook voor anonieme chipkaarthouders opengesteld worden. Maar de minister blijft de boot afhouden.”

Meer informatie kun je vinden op de website van Paul Vermast.

donderdag, oktober 14, 2010

Brekend: het collegeprogramma Dronten

Verder nog nergens op de internets te vinden. Ik heb hem zojuist gekregen van een hoestende man met regenjas in een kille parkeergarage. Maar hier is hij dan als milieuvriendelijk PDF-je: het collegeprogramma van Dronten 2010-2014 'Ruimte maken voor de toekomst'.  Hier te downloaden als PDF of hieronder online te lezen als je van scrollen houdt.

2010-10-12 College Program Ma 2010 Dronten Ruimte Maken Voor de Toekomst Def

woensdag, oktober 13, 2010

Harder rijden betekent: later thuis

Het kabinet Rutte wil de maximumsnelheid op snelwegen verhogen van 120 naar 130 kilometer per uur. Tenzij milieu of verkeersveiligheid anders eisen. Dus we zijn voortaan sneller op de plaats van bestemming?

"Ik denk niet dat je dat gaat merken’, zegt Henk Meurs, hoogleraar ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit tegen De Volkskrant. ‘Als je op weg bent naar je werk, sta je vooral in de stad gewoon vast. Het aantal minuten op de snelweg is meestal heel beperkt. Dit is typisch een maatregel die leuk is voor de perceptie.’ Meurs denkt dat het verkeer per saldo juist trager zal worden. ‘Het verschil in snelheid tussen voertuigen wordt groter en dat betekent een chaotische verkeersstroom.’  
Uit onderzoek is gebleken dat het vooral de agressieve automobilisten zijn die files veroorzaken als het verkeer wat vertraagt, maar timide chauffeurs zijn net zo erg. De doorstroming van het verkeer is het meest gebaat bij gelijkmatigheidals iedereen even hard rijdt, ontstaat er zelden een file. Agressieve automobilisten moeten vaak hard in de rem doordat ze te dicht op hun voorganger komen; dat stuurt een golf van vertraging naar achteren (de eerste auto remt hard, de tweede nog harder, enzovoort... en een paar honderd meter verderop sta je dan helemaal stil). Timide rijders vertragen voortdurend om een grotere afstand te creëren. Dat levert dezelfde achterwaartse vertragingsgolf op.

Dat denkt ook Hans Godefrooij van onderzoeksbureau DTV. ‘Vrachtwagens mogen nog steeds 80. Als gewone auto’s harder gaan rijden, wordt het snelheidsverschil groter. Stel dat een vrachtwagen gaat inhalen. Dan moet iemand die 120 rijdt op de rem trappen en dat levert achter hem een harmonica-effect op van remmende auto’s. Iemand die 130 rijdt, moet harder remmen. Dat levert dus een sterker harmonica-effect op.’ Komen er meer ongelukken? De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) becijferde vorig jaar dat een snelheidsverhoging van 120 naar 130 zal leiden tot 38 procent meer doden, ongeveer 30 procent meer ernstig gewonden en 20 procent meer gewonden 

maandag, oktober 11, 2010

Vliegroute verhoogt risico op hartaanval aanzienlijk

Dat wonen nabij een luchthaven niet erg gezond is wisten we al. Vandaag werd bekend dat mensen die bij een vliegroute wonen een aanzienlijk hoger risico hebben om te sterven door een hartaanval. Volgens Zwitserse wetenschappers neemt het risico in sommige gevallen wel met 50 procent toe. Dat schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Epidemiology.

De wetenschappers onderzochten 4,6 miljoen mensen ouder dan dertig jaar in Zwitserland. Van hen kwamen tussen 2000 en 2005 ruim 15.000 mensen om door een hartaanval. De onderzoekers keken hoe dicht de mensen bij een vliegroute woonden en hoeveel geluidshinder ze van de vliegtuigen hadden. Daaruit bleek dat mensen die dagelijks gemiddeld blootgesteld worden aan geluidsoverlast van 60 decibel (ongeveer het volume van een stofzuiger), 30 procent meer kans hebben om te sterven aan een hartaanval dan mensen die dagelijks minder dan 45 decibel te verwerken krijgen. Mensen die meer dan vijftien jaar in de herrie zitten, kampen zelfs met een verhoogd risico van 50 procent.

Volgens de onderzoekers is het verhoogde risico niet te verklaren door de sociale en economische situaties van de mensen die onder een vliegroute wonen. „Het effect was vooral duidelijk bij mensen die blootgesteld worden aan hoge niveaus van geluid, en is afhankelijk van hoelang mensen in het lawaaierige gebied wonen”, aldus onderzoeker Matthias Egger van de universiteit van Bern (bron).

Voor GroenLinks is dit één van de redenen om zich met hand-en-tand te blijven verzetten tegen de uitbreiding van Luchthaven Lelystad tot een tweede Schiphol.

zondag, oktober 10, 2010

Rutte over de Islam

Onderstaande tekst stond op dinsdag 9 december 2008  in de Pers. Ik begrijp direct waarom Rutte zo graag met de PVV in zee gaat.

Wat betreft Mark Rutte beperkt de invloed van islam zich tot 'couscous eten'. 
- Wat is er joods aan de joods-christelijke traditie die staat in het beginselprogramma van de VVD? 
Oh, dat kan ik uitleggen! De christelijke traditie bestaat bij gratie van de traditie die er aan voorafging. De christelijke waarden wortelen allemaal in die joodse traditie. Die twee geloven onderscheiden zich fundamenteel van bijvoorbeeld het islamitische geloof. Uit het joods-christelijke gedachtengoed komt de scheiding tussen kerk en staat voort en het concept vergeving. Vergeving tref je in de islam niet aan. 
-Ex-minister Ella Vogelaar was zo warrig dat ze in de islam een waardevolle basis van onze traditie meende te zien.’ Ze stelde vast dat de islam nu eenmaal invloed heeft op onze cultuur. 
‘Voor zo ver dat gaat om couscous eten, vind ik het allemaal prima. Maar het kan niet zo zijn dat wij concessies doen op basiswaarden, zoals de gelijkwaardigheid van vrouwen of homo’s. Er zijn overeenkomsten, maar die punten zitten al in de joods-christelijke traditie. Daar heb ik de islam niet voor nodig. 
- Hard voor moslims om te horen dat hun geloof niets aan Nederland toevoegt. 
‘Ik zie inderdaad in hun waardenstelsel geen toegevoegde waarde.’

donderdag, oktober 07, 2010

GroenLinks en FNV in actie voor spoorverdubbeling Almere - Amsterdam

Onder het motto ‘Enkel spoort niet’ starten GroenLinks en FNV-Bondgenoten Spoor vandaag een actie voor verdubbeling van de Flevolijn bij Almere. Het kabinet wil hier voorlopig vanaf zien. GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent vindt dit onbegrijpelijk: “Nu al zitten veel treinen overvol. En loopt het vast op het tracé. Dat wordt nog erger als de Hanzelijn eind 2012 wordt opgeleverd. Laat staan als Almere verder groeit.”

Met dubbel spoor bij Almere krik je de capaciteit flink op. Dat is echt nodig volgens GroenLinks, want nu wordt het spoor tussen Almere, Amsterdam en Schiphol zo volgepropt dat de boel bij het minste of geringste probleem al vastloopt. Met alle vertragingen van dien. Dubbel spoor zou te duur zijn. Maar het kabinet trok wel ruim vier miljard euro uit om de snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere te verbreden, op sommige plekken zelfs 14 banen breed. Van GroenLinks mag dat wel een onsje minder zodat er ook geld voor het spoor overblijft. “Automobilisten mogen met 130 kilometer over superbrede snelwegen gaan scheuren, terwijl treinreizigers opgepropt in een vertraagde trein moeten staan. Dat kan echt niet, de balans moet hersteld”, zegt Van Gent.

Een goede bereikbaarheid van de Randstad met het openbaar vervoer staat op het spel. Ook mensen uit Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel zijn gebaat bij dubbel spoor. Anders staan ze straks met de mooie nieuwe Hanzelijn vanaf Zwolle in de treinenfile voor Almere.
Via de website van GroenLinks (www.groenlinks.nl/spoor) en FNV-Bondgenoten Spoor (http://www.fnvspoor.nl) kunnen reizigers vanaf vandaag hun steun geven aan de actie. Later dit najaar zal ook actie gevoerd worden op stations langs het traject.

Burgemeester Dronten vindt snoeihard bezuinigen 'een feest'

De gemeente Dronten staat aan de vooravond van de grootste bezuinigingen ooit in haar bestaan. Zwembaden sluiten? Ambtenaren ontslaan? Subsidies schrappen? Zo'n beetje alle maatregelen passeren de revue.
Burgemeester Aat de Jonge had onlangs een interview met de Flevopost. En wat zegt hij daar over de bezuinigingen? Je zou uitspraken verwachten als: 'het zijn moeilijke tijden', 'broekriem aanhalen', 'er moeten pijnlijke keuzes gemaakt worden', 'misschien ontkomen we er niet aan om arbeidsplaatsen te laten vervallen', 'iedereen zal er wat van merken'.

En wat staat er tot mijn stomme verbazing in de krant?

'Ik denk dat de ombuigingsoperatie een feest is. Dat leidt terug tot mijn levensovertuiging. Ieder mens moet ombuigen. Ombuigen is veranderen en ieder mens moet willen veranderen en vernieuwen. Wie niet vernieuwt, veroudert.'

dinsdag, oktober 05, 2010

Quote: Nederland is een bananenrepubliek

Als je vriendelijk bent noem je dit de broekzak van een gek; een verzameling voornemens en vrome wensen die bij toeval in een kaft terecht zijn gekomen en niets met de titel te maken hebben. Maar als je onvriendelijk bent noem je het anders. Verlaging van de vennootschapsbelasting moest Wientjes paaien. Vrijstelling van het rookverbod voor kleine cafés moest de getatoeëerde klasse paaien. Zwijgen over de hypotheekrenteaftrek moest de huizenbezitter paaien. Twaalfduizend extra verpleegkundigen (waar komen die vandaan als arbeidsmigratie wordt afgeknepen?) moest de ouderen paaien. Verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd in 2020 moest de 55-plusser paaien. De maximumsnelheid naar 130 moest de automobilist paaien. Niet vrijgeven van de zondagsopenstelling moest de SGP paaien. Geen ontpoldering van de Hedwigepolder moest CDA'er Koppejan paaien. Nederland is een bananenrepubliek.


Bij de Groene Amsterdammer hebben ze het regeerakkoord 'Vrijheid en verantwoordelijkheid' ook gelezen.

zondag, oktober 03, 2010

HMVT: 20 jaar bodemsanering

Hannover Milieu- en Veiligheidstechniek bestaat 20 jaar. Ter ere daarvan is een boek uitgebracht.

Het boek is hier te downloaden (PDF, circa 4 mb). Ook de scribent van dit stukje is geïnterviewd. Hieronder dit interview.

Frank Pels HMVT Interview


Download hier het interview met Frank Pels.

Regeerakkoord: de consequenties voor Flevoland

Nu tweederde van de CDA congresgangers heeft ingestemd met het regeer/gedoogakkoord wordt het tijd om eens naar de consequenties te gaan kijken. In de media doken al wat zaken op.

Oostvaarderswold
In het akkoord staat het volgende:
Een goed natuurbeheer en het op peil houden van de biodiversiteit zijn belangrijk, ook voor recreatief gebruik. De provincies krijgen meer zeggenschap over het natuurbeheer. De ecologische hoofdstructuur (EHS) wordt in 2018 herijkt gerealiseerd, onder meer door grensverlegging, strategische inzet van ruilgronden en ontstapeling van gebiedscategorieën, met maximale inzet op beheer en minimaal op verwerving. Dat kan dus betekenen dat er minder wordt aangekocht. Vooruitlopend op de herijking worden onder andere de robuuste verbindingen geschrapt. Beheer vindt bij voorkeur langjarig plaats door agrariërs, andere particulieren en terreinbeherende organisaties die samenwerken om meer effectiviteit te bereiken. De programmatische aanpak stikstof (PAS) blijft nodig voor een goed samengaan van economie en ecologie. Bij de uitvoering van de opgaven voor de EHS en Natura2000 worden ruimte en toekomstperspectieven voor ondernemers zoveel mogelijk meegewogen.
De rek en ruimte binnen de toepasselijke Europese richtlijnen worden optimaal benut. Uitgangspunten voor de EU-richtlijnen zijn dat economie en ecologie in evenwicht zijn en dat maatregelen haalbaar en betaalbaar moeten zijn. Nationale koppen op de Europese regelgeving worden opgespoord en verwijderd.

Het lijkt erop dat de PVC (PVV-VVD-CDA) combinatie wil stoppen met de aanleg van de robuuste verbindingszones. Het geld dat hiervoor bestemd is, wordt ingezet voor andere zaken. Het is nu de vraag wat er met het Oostvaarderswold gebeurd. De ontwerpen liggen klaar, ruimtelijke plannen zijn aangepast, er zijn al een hoop boeren uitgekocht en er is al begonnen met de aanleg. Het lijkt mij dat je dit project in dit stadium toch niet meer kunt afblazen. Dat zou voor de betrokkenen een hoop onzekerheid opleveren. Ook de provincie Flevoland heeft dan een behoorlijk probleem omdat een belangrijk deel van het project door de provincie is voorgefinancierd. Komt dat nog terug?

In dit stadium stoppen lijkt mij onbehoorlijk bestuur. De provincie Flevoland en de verschillende politieke partijen zijn druk aan het aftasten wat dit precies betekent. Wordt vervolgd....

Opheffen Flevoland?
In het akkoord staat het volgende:
Het kabinet komt met een voorstel tot opschaling van het provinciaal bestuur in de Randstad (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland), ook om nieuwe bestuurlijke hulpstructuren te voorkomen.

Gaat Flevoland nu verdwijnen? Ik heb al eens eerder aangegeven dat de provincie Flevoland in zijn huidige vorm eigenlijk te klein is; Almere regelt bijna al haar zaken zelf en om dan een compleet middenbestuur op te tuigen voor de resterende vijf gemeenten lijkt wat veel te goede.
Maar om dan maar alles bij de Randstad te voegen gaat mij veel te ver. De Noordoostpolder/Urk richten zich op het noorden. Dronten zoekt aansluiting bij de regio Kampen/Zwolle. Zeewolde richt zich sterk op Harderwijk / Ermelo; de VVD heeft zelfs al eens het idee van 'Woldstad' gelanceerd.

Ik wil best nadenken over alternatieven voor de provincie Flevoland. Maar dan zouden we goed moet kijken naar wat het beste voor de inwoners van Flevoland is en wat de gemeenten en het waterschap graag zouden willen. Deze discussie moet meer zijn dan een ordinaire bezuinigingsoperatie. Ook hiervoor geldt dat nog niet precies bekend is wat deze tekst in het regeerakkoord precies betekent. Wordt vervolgd....

Het hele regeerakkoord is hier na te lezen.