Pagina's

zondag, mei 30, 2010

Quote: vrouwen kunnen niet tegen kritiek

U voelt het vervolg al komen: als je eerlijk tegen een vrouw zegt wat je van haar vindt, is de kans op oorlog groot. Want vrouwen kunnen niet tegen kritiek. En de man die niet snapt dat hij zijn vrouw steeds opnieuw dient te prijzen, is een slecht echtgenoot.


En dat zeg ik niet, maar een zekere David in the Sunday Times. De achternaam van David is om onduidelijke redenen niet bij het artikel vermeld.

hulpactie voor Jelte (Biddinghuizen)

Er is een actie op touw gezet om de 9-jarige Jelte Stronkhorst te helpen met revalideren. Jelte raakte vorig jaar in coma na een ruzie in een speeltuin in Elburg.

Met behulp van een Britse behandelmethode moet Jeltes situatie verbeteren. Er worden nu 100 vrijwilligers gezocht die dagelijks de armen en benen van de jongen bewegen. Zo moet de normale ontwikkeling zoveel mogelijk gestimuleerd worden.

Daarnaast is de familie op zoek naar donoren om een Amerikaanse zuurstofbehandeling te kunnen bekostigen.

Meer informatie op www.help-jelte.nl

het geheime wapen van Job

Alle kritiek op het campagneteam van de Partij van de Arbeid moet worden ingetrokken. Met dit meesterlijke campagnelied gaat Job Cohen het helemaal maken.

woensdag, mei 26, 2010

GroenLinks tegen Vee-industrie

De GroenLinks-fractie in de Provinciale Staten van Flevoland is tegen meer ruimte voor intensieve veehouderij. De provincie Flevoland wil meer ruimte bieden aan de intensieve veehouderij tot maar liefst 7.000 m² per bedrijf. Nu gaat het nog om 2.500 m² per bedrijf.

GroenLinks Statenlid Adilia Roda hierover: "Flevoland wil bijna driemaal zoveel ruimte bieden voor de zeer omstreden vee-industrie, dit terwijl er op dit moment een breed maatschappelijk protest is tegen deze vorm van vee-industrie. Landelijk zien wij een trend tot afschaling van het bedrijfsoppervlak voor intensieve vee-industrie. Het is dan ook frappant dat juist in Flevoland - u weet wel - de duurzaamste provincie van Nederland, nu een onderzoek gaande is naar de vergroting van het bedrijfsoppervlak." Roda doelt daarmee op de MER-procedure die de provincie Flevoland is gestart om deze uitbreiding mogelijk te maken.

Roda: "De intensieve vee-industrie levert goedkoop vlees, de zogenaamde kiloknallers, maar heeft ook nadelige gevolgen voor mens, dier en ons leefmilieu. De verschillende uitbraken van de dierziektes hebben laten zien dat intensieve vee-industrie een heilloze weg is. Het houden van zoveel dieren bij elkaar heeft ook nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. Daarnaast zijn er negatieve gevolgen voor de consument door overmatig gebruik van antibiotica en hormonen in de intensieve veeindustrie. Ook voor het welzijn van de dieren zijn dit soort grote intensieve veehouderijen bijzonder slecht."

Onlangs bepleiten meer dan tweehonderd hoogleraren voor een einde van de huidige praktijk van intensieve veehouderij. Vijfentwintig van hen zijn van Wageningen UR. In de petitie 'Pleidooi voor een Duurzame Veehouderij - einde aan de georganiseerde onverantwoordelijkheid' pleiten zij voor een ingrijpende verandering van de veehouderij. Dieren moeten meer ruimte krijgen voor natuurlijk gedrag, zoals het buiten rondscharrelen. Het transport van levende dieren moet worden beperkt en het fokken van vee moet niet uitsluitend gericht zijn op toename van de productiviteit. De petitie is te vinden op www.duurzameveeteelt.nl

De fractie van GroenLinks gaat dit onderwerp inbrengen tijdens de Algemene Beschouwingen a.s. donderdag 27 mei. GroenLinks zal hierbij vragen om een onderzoek naar de mening van de inwoners van Flevoland. Formele besluitvorming in de Provinciale Staten over de uitbreiding van de veeteelt wordt verwacht begin 2011.

dinsdag, mei 18, 2010

GroenLinks tegen privacyschendende OV-actie

Flevoland biedt reizigers met de OV-chipkaart 20 procent korting op busreizen. Maar anoniem reizen met de OV-chipkaart mag dan niet meer. De gebruiker moet voor deze korting dus zijn privacy opgeven. GroenLinks Flevoland keurt dit af en gaat dit aan de orde stellen.

GroenLinks Statenlid Adilia Roda hierover: "Wij zijn voorstander van de OV-chipkaart die vele voordelen biedt. Het bezit van de chipkaart moet dan ook worden gestimuleerd'. Met deze kortingsactie heeft Roda veel moeite. 'De korting geldt alleen op een persoonlijke chipkaart. Al je reistransacties in de systemen van de OV-bedrijven en Translink Systems worden vastgelegd. Hiermee is dus precies bekend waar en wanneer je gereisd hebt en niet iedereen zit hierop te wachten."

In het verleden heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aangegeven dat reizigers niet door prijsdruk gedwongen mogen worden hun anonimiteit op te geven. "Deze kortingsactie staat haaks op de intenties van het CBP" aldus Roda die hierover vragen zal stellen in de Statencommissie Werk op 20 mei 2010. Roda meent dat ook mensen met een anonieme chipkaart van deze korting moeten kunnen profiteren.

UPDATE: bericht en interview op omroep Flevoland.

UPDATE 2: De beveiliging van de website Ervaarhetov.nl blijkt zo lek als een mandje. Ook Flevoland laat haar kortingsactie via deze website lopen. Weer een extra reden om te kiezen voor een anonieme OV-chipkaart.

zondag, mei 16, 2010

Totale waanzin uit de koude oorlog

Totale waanzin uit de koude oorlog: een nucleaire bom die je vanaf je schouder kunt afschieten. Met een maximaal bereik van ongeveer 3 mijl moet je toch wel compleet gestoord zijn om zoiets te bedenken, laat staan om het te gebruiken.Dit soort 'tactische' kernwapens zijn tot op heden buiten de ontwapeningsverdragen gevallen. De lijst van waanzinnige 'tactische' kernwapens is lang: wat te denken van artillerie, landmijnen, dieptebommen, torpedo's en anti-vliegtuig raketten.
Hoog tijd dat ook deze 'tactische'kernwapens worden ontmanteld.

zaterdag, mei 15, 2010

GroenLinks wil niet nog meer ruimte voor intensieve veehouderij

De provincie Flevoland wil meer ruimte bieden aan de intensieve veehouderij. Een meerderheid van Provinciale Staten wil van 2.500 vierkante meter per bedrijf naar 7.000 vierkante meter per bedrijf.

Deze uitbreiding is een ontwikkeling die haaks staat op de manier waarop GroenLinks tegen de ontwikkeling van de agrarische sector aankijkt. GroenLinks vindt niet dat een bedrijfstak die zeer omstreden is in deze tijd drie keer zoveel ruimte moet krijgen. De intensieve veehouderij levert goedkoop vlees zoals de kiloknallers, maar heeft ook nadelige gevolgen voor mens, dier en ons leefmilieu.

De verschillende uitbraken van de dierziektes hebben laten zien dat intensieve veehouderij een heilloze weg is. Het houden van zoveel dieren bij elkaar heeft ook nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. Q -koorts is hiervan het meest recente voorbeeld. Daarnaast zijn er negatieve gevolgen voor de consument door overmatig gebruik van antibiotica en hormonen in de intensieve veehouderij. Ook voor het welzijn van de dieren zijn dit soort grote intensieve veehouderijen bijzonder slecht.

In Brabant gaan ze paal en perk stellen aan de intensieve veehouderij. En dan zou Flevoland de deuren openzetten voor een enorme invasie van pluimvee, varkens en koeien?

GroenLinks ziet liever dat de biologische landbouw zich verder ontwikkeld. De keuze voor meer intensieve veehouderij staat hier haaks op. GroenLinks zal zich in Provinciale Staten keren tegen deze keuze voor drie keer zoveel ruimte voor de intensieve veehouderij.

Wat kunt u doen?
Op dit moment ligt de startnotitie voor een milieu-effectrapporage ter inzage, die de eerste stap vormt in een procedure voor een aanpassing van het Omgevingsplan. Deze aanpassing moet drie keer zoveel ruimte voor de intensieve veehouderij mogelijk maken.
Als u het hier niet mee eens bent en dat aan de provincie wilt laten weten, dan kunt u dat doen door een zienswijze in te sturen. Een voorbeeld hiervan vindt u hier.

maandag, mei 10, 2010

Angst zaaien voor beginners

Extreem slechte B-film getiteld 'angst zaaien voor beginners, de schaamte voorbij'

Starring by Rita Verdonk.

Zo slecht dat het weer leuk begint te worden.