Pagina's

woensdag, mei 26, 2010

GroenLinks tegen Vee-industrie

De GroenLinks-fractie in de Provinciale Staten van Flevoland is tegen meer ruimte voor intensieve veehouderij. De provincie Flevoland wil meer ruimte bieden aan de intensieve veehouderij tot maar liefst 7.000 m² per bedrijf. Nu gaat het nog om 2.500 m² per bedrijf.

GroenLinks Statenlid Adilia Roda hierover: "Flevoland wil bijna driemaal zoveel ruimte bieden voor de zeer omstreden vee-industrie, dit terwijl er op dit moment een breed maatschappelijk protest is tegen deze vorm van vee-industrie. Landelijk zien wij een trend tot afschaling van het bedrijfsoppervlak voor intensieve vee-industrie. Het is dan ook frappant dat juist in Flevoland - u weet wel - de duurzaamste provincie van Nederland, nu een onderzoek gaande is naar de vergroting van het bedrijfsoppervlak." Roda doelt daarmee op de MER-procedure die de provincie Flevoland is gestart om deze uitbreiding mogelijk te maken.

Roda: "De intensieve vee-industrie levert goedkoop vlees, de zogenaamde kiloknallers, maar heeft ook nadelige gevolgen voor mens, dier en ons leefmilieu. De verschillende uitbraken van de dierziektes hebben laten zien dat intensieve vee-industrie een heilloze weg is. Het houden van zoveel dieren bij elkaar heeft ook nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. Daarnaast zijn er negatieve gevolgen voor de consument door overmatig gebruik van antibiotica en hormonen in de intensieve veeindustrie. Ook voor het welzijn van de dieren zijn dit soort grote intensieve veehouderijen bijzonder slecht."

Onlangs bepleiten meer dan tweehonderd hoogleraren voor een einde van de huidige praktijk van intensieve veehouderij. Vijfentwintig van hen zijn van Wageningen UR. In de petitie 'Pleidooi voor een Duurzame Veehouderij - einde aan de georganiseerde onverantwoordelijkheid' pleiten zij voor een ingrijpende verandering van de veehouderij. Dieren moeten meer ruimte krijgen voor natuurlijk gedrag, zoals het buiten rondscharrelen. Het transport van levende dieren moet worden beperkt en het fokken van vee moet niet uitsluitend gericht zijn op toename van de productiviteit. De petitie is te vinden op www.duurzameveeteelt.nl

De fractie van GroenLinks gaat dit onderwerp inbrengen tijdens de Algemene Beschouwingen a.s. donderdag 27 mei. GroenLinks zal hierbij vragen om een onderzoek naar de mening van de inwoners van Flevoland. Formele besluitvorming in de Provinciale Staten over de uitbreiding van de veeteelt wordt verwacht begin 2011.

Geen opmerkingen: