Pagina's

maandag, februari 23, 2009

Den Haag doet greep in schatkist van provincies


De NUON- en Essent-miljarden vloeien (waarschijnlijk) binnenkort naar de kas van de provincies. Een aantal provincies zit nu al behoorlijk in de slappe was. De minister van financiën - Wouter Bos - zit krap bij kas. Het gevolg laat zich raden; volgens het financiële dagblad gaat Wouter Bos binnenkort weer een greep in de provinciekassen doen. Er wordt zelfs gesproken over een halvering van de bijdrage uit het provinciefonds.

Het Rijk maakt zich op voor een forse besparing ten koste van de provincies. Den Haag wacht op een rapport van zijn adviesorgaan ter zake, de Raad voor de Financiële Verhoudingen, dat een greep in de provinciekas rechtvaardigt.

De daadwerkelijke inkomsten van de provincies liggen euro 600 mln tot euro 800 mln boven het bedrag dat zij binnen bestaande afspraken nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Dit bedrag wil Den Haag afromen.

Daarmee dreigen de provincies meer dan de helft te verliezen van de uitkering die zij jaarlijks krijgen van het Rijk. Dit Provinciefonds is jaarlijks goed voor ruim euro 1,1 mrd. De twaalf provincies krijgen samen verder euro 1,3 mrd binnen uit belastingen en half zoveel uit dividend van nutsbedrijven.

Dit zijn bij elkaar de algemene middelen die provincies voor eigen beleid mogen inzetten. Daarnaast ontvangen de provincies nog eens ruim euro 3 mrd aan doelheffingen, EU-subsidies en specifieke uitkeringen voor taken die zij in opdracht van het Rijk uitvoeren.

Den Haag aast al langer op de provinciale rijkdom. In tien jaar tijd zijn de algemene middelen van de provincies verdubbeld, met name door stijging van de provinciale belastinginkomsten en dividenden. De discussie over de provinciale weelde is op scherp gezet door de verkoop van de productie- en leveringsbedrijven van hun energiebedrijven.


Er zijn in Nederland een aantal rijke provincies. Flevoland heeft - als jongste provincie - nooit een groot aandeel kunnen opbouwen in de nutsbedrijven en is dus een 'arme' provincie. Bovendien heeft Flevoland een zeer jonge bevolking, waardoor bijvoorbeeld de kosten voor jeugdzorg aanzienlijk hoger zijn dan de doeluitkering hiervoor. Dat worden dus weer snoeiharde onderhandelingen in het interprovinciaal overleg (IPO).

zaterdag, februari 21, 2009

topmilitair over Uruzgan-missie

Luitenant-kolonel H. Bosch van het keurkorps der zeestrijdkrachten in de Telegraaf:

“De NAVO is bezig een guerrilla te bedwingen. In Nederland spreken we van een opbouwmissie, maar iedereen weet dat het anders is”, aldus Bosch. “De Nederlandse militairen die zijn gesneuveld, stierven voor een goede zaak, zo wordt ons telkens weer uitgelegd. Wat is dan die goede zaak?”


Ik ben benieuwd hoe politiek brekebeen Eimert van Middelkoop zich hieruit gaat redden.

Extreme verhoging loon Statenleden?


Onlangs kwam in de commissie bestuur de vergoeding van de Statenleden weer ter sprake. Er ligt een voorstel om de vergoeding van Statenleden met 23% te verhogen.

De vergoeding van Statenleden is de afgelopen jaren achtergebleven, maar GroenLinks vindt onder de huidige economische omstandigheden een verhoging van 23 procent niet verstandig.
De huidige recessie in Nederland wordt veroorzaakt doordat de wereldhandel inzakt en de export stokt. Voor een zo open economie als de Nederlandse is algehele loonmatiging één van de effectieve maatregelen tegen een recessie. Het proefondervindelijke bewijs daarvoor is in het verleden al enkele malen geleverd. Juist politici zouden het goede voorbeeld moeten geven. In de commissie bestuur werd deze mening van GroenLinks alleen gedeeld door de SP.
CDA, PvdA, PvdD, ChristenUnie, VVD en SGP ondersteunen een brief aan de tweede kamer waarin wordt gepleit voor een salarisverhoging van 23 procent voor Statenleden. Hierbij werd de argumentatie van GroenLinks door de VVD weggezet als 'gelegenheidsargument'.

Op omroep Flevoland gaf Adilia Roda (fractievoorzitter GroenLinks Flevoland) aan nu geen voorstander te zijn van deze verhoging, maar de discussie te willen laten rusten tot het moment dat de economie weer aantrekt.

Minister Guusje ter Horst heeft inmiddels besloten de besluitvorming door de tweede kamer hierover tot nader order uit te stellen.

Geen kerncentrale in Flevoland


Er komt geen kerncentrale in de Noordoostpolder. Dat meldt RTL-nieuws. Er waren vijf locaties in Nederland waar eventueel een nieuwe kerncentrale zou kunnen komen. Twee locaties zijn afgevallen waaronder de Noordoostpolder.

De Westermeerdijk aan het IJsselmeer was de aangewezen plek in Noordoostpolder. Deze plek was uitgekozen vanwege de ruime beschikking over koelwater. Het water is nu de reden dat een kernreactor niet op deze plek komt. Het water zou bij een eventuele kernramp vervuild raken. De andere locatie die niet meer in aanmerking komt is de Moerdijk. Deze plaats is te dicht bevolkt. Plaatsen die overblijven zijn Borsele, Eems en de Maasvlakte. Het RTL-nieuws zou over een geheim document beschikken waar uit dit blijkt. De plannen voor de bouw van een nieuwe kernreactor komen uit de koker van regeringspartij CDA. Het ministerie van Economische Zaken begon in 2007 aan een Milieueffectrapportage voor een kerncentrale in de Noordoostpolder. In dit onderzoek is onder andere gekeken naar een veilige bedrijfsvoering en de invloed op volksgezondheid, natuur en landschap aan de orde.


Geen kerncentrale in Flevoland, dat is natuurlijk goed nieuws. Maar waarom eigenlijk nog een nieuwe kerncentrale? Het probleem van het kernafval dat nog eeuwen radio-actief blijft is nog lang niet opgelost.
Als techneut weet ik dat dergelijke grote constructies altijd haarscheuren zullen hebben. Dit betekent dat een kerncentrale ook bij normale bedrijfsvoering altijd een beetje zal lekken en zo de omgeving een beetje zal besmetten.
Het allergrootste bezwaar is echter de veiligheid. Met alles wat mensen maken en gebruiken gaat het volgens de wet van Murphy vroeg of laat een keer mis. Met alles wat je doet - zoals bijvoorbeeld autorijden of vliegen - loop je de kans dat het mis gaat. Het verschil zit vooral in het gevolg. Een auto- of vliegtuigongeval bijvoorbeeld is erg vervelend maar de gevolgen zijn vooral lokaal en blijven relatief beperkt (maximaal enkele honderden doden). Als er in een dichtbevolkt gebied als Nederland iets misgaat met een kerncentrale, dan worden miljoenen mensen blootgesteld. Nederland, maar ook delen van omliggende landen, wordt daarmee voor tientallen jaren volledig onbruikbaar voor bewoning. Zolang mensen en alles wat ze maken nog niet onfeilbaar zijn, zijn de risico's van kernenergie simpelweg veel te groot. Kijk ook nog maar eens naar de gevolgen van Tsjernobyl.

Weg met die plannen voor een extra kerncentrale, er zijn tenslotte uitstekende alternatieven.

vrijdag, februari 13, 2009

Quote: Diederik Samsom: 'verkoop Essent onverstandig en voorbarig'

Diederik Samsom (PvdA) in de tweede kamer over de verkoop van Essent.

En de aangekondigde verkoopstrategie is bovenal ook onverstandig.
[..]
De hamvraag aan de Minister is nu tweeledig. Allereerst: deelt zij onze analyse over wat een verstandige en een onverstandige aanpak van de Productie en Leveringsbedrijven is? En zo ja, welke acties wil en kan zij ondernemen om de aandeelhouders eveneens van die strategie te overtuigen? Ik ken het geijkte argument dat luidt: ‘daar ga ik formeel niet over’. Mijn fractie draagt u nadrukkelijk op zich daar niet bij neer te leggen. Niemand kan ontkennen dat hier een nationaal – en zelfs internationaal belang in het geding is, een zekere en schone energievoorziening voor de toekomst, voor onze kinderen. En daar gaan we wél over. Als vader, als Kamerlid en ook als Minister.


Deze boodschap van Diederik Samsom lijkt vooralsnog niet geland te zijn bij de fractie van de PvdA in de provinciale staten van Flevoland. Misschien moet Diederik nog maar eens bellen naar zijn Flevolandse partijgenoten......

zondag, februari 08, 2009

Gratis krant uit Belgie, USA, Engeland of Duitsland?


Op Offline Reading kun je elke dag de edities van gratis kranten, zoals Metro, downloaden als pdf. Er zijn edities beschikbaar van over de hele wereld en je kunt zoeken op thema, taal en land van herkomst. Via de RSS-feed of via iTUnes blijf je op de hoogte van de laatste edities van je favoriete krant.

Adviseur fraudeerde met 2000 rapporten

Even een bericht uit mijn eigen vakgebied.

Bericht van VROM over een keiharde fraude met circa 2000 (!) wel erg creatieve bodemrapporten.


Bodemadviseur bekent fraude

30-01-2009
Een erkende bodemadviseur heeft tegenover de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de VROM-Inspectie (VROM-IOD) toegegeven dat hij langdurig rapportages over bodem analyses heeft vervalst. Deze rapportages zijn onder meer gebruikt voor schone grond-verklaringen die bijvoorbeeld nodig zijn bij de sanering van oude olietanks en de aanvraag van een bouw- of milieuvergunning.

Er vindt naar aanleiding van deze vervalsingen een strafrechtelijk onderzoek plaats door de VROM-IOD onder leiding van het Functioneel Parket. Inmiddels is een en ander in werking gesteld om de (Kwalibo)-erkenning van de bodemadviseur in te trekken. Daardoor kan hij niet langer zijn werkzaamheden uitoefenen

De bodemadviseur heeft toegegeven dat hij gedurende dertien jaar rapportages over monsternemingen en analyserapporten heeft vervalst. Per jaar werden volgens zijn verklaring zo ongeveer 150 laboratoriumrapporten vervalst, in totaal dus ongeveer 2000. Uit het onderzoek is niet gebleken dat de bodemadviseur in opdracht handelde. Er wordt nog nagegaan hoe de gedupeerden benaderd kunnen worden en hoe de gevolgen voor hen en voor het milieu in beeld gebracht kunnen worden.

De bodemadviseur was gecertificeerd en werkte met een erkenning op basis van de nieuwe bodemregelgeving ('Kwalibo'). Dit erkenningensysteem dat sinds anderhalf jaar van kracht is, is bedoeld om fraude met vervuilde grond tegen te gaan.

De VROM-Inspectie gaat gerichte steekproeven uitvoeren om eventuele vervalsingen van bodemonderzoeksrapporten op te sporen. De Inspectie zal de bodemadviesbranche stimuleren om signalen over mogelijk frauderende bureaus door te geven. In 2008 zijn twee bedrijven tijdelijk geschorst geweest.


UPDATE: namen en rugnummers zijn bekend. Verschillende media melden dat Bodemstaete uit Vught - vermoedelijk uit kostenoverwegingen - vaak niet eens monsters naar het lab stuurde. Het analyse-rapport werd vervolgens bij elkaar geknipt en geplakt. De website van Bodemstaete meldt dat ze hun activiteiten helemaal hebben beëindigd. Verschillende media melden dat er bij het pand in Vught niet wordt opengedaan en dat de telefoon niet wordt beantwoord. De Kwalibo-erkenning is ingetrokken. De VVMA meldt in een persbericht het volgende:

BRABANT - Nu bekend is gemaakt dat een Brabants bedrijf jarenlang met analysecertificaten heeft gesjoemeld, stelt de bodemadvieswereld zich opnieuw de vraag in hoeverre zij dergelijke praktijken voor eens en altijd kunnen voorkomen (Perbericht VVMA, 6 februari).
Vanuit de bodemadviesbranche is jarenlang geïnvesteerd in kwaliteitsborging, certificering en een persoonserkenning voor ervaren en goed opgeleide bodemintermediairs. Vanuit de zogenoemde Kwalibo bodemwetgeving is getracht om de kwaliteit in de gehele bodemketen via verplichte certificering en persoonserkenning te waarborgen. Een initiatief dat vanuit de bodembranche zelf is geïnitieerd, aldus Jurgen Pijpker, voorzitter van de VVMA, de branchevereniging voor de bodemadviesbureaus en waarbij nota bene specifieke aandacht is uitgegaan naar het voorkomen van fraude. Zo dient elke erkende bodemintermediair een recente verklaring omtrent gedrag (VOG-verklaring) aan het ministerie VROM te overleggen.

Uit een eerste analyse blijkt dat het frauderende bedrijf analysecertificaten heeft vervalst om kosten te besparen, die vervolgens wel naar de klant werden doorbelast. In hoeverre er ook sprake is van fraude tijdens het nemen van de bodemmonsters wordt op dit moment nog onderzocht.

Na alle inspanningen en investeringen vanuit de bodembranche blijkt het derhalve nog steeds kinderlijk eenvoudig om met onderzoeksresultaten te rotzooien. Als de berichtgeving klopt, dan is een dergelijke fraude niet middels certificering en persoonserkenning te voorkomen. Rotte appels zul je altijd houden, aldus Pijpker. Wel moeten we als branche lering uit deze zaak trekken, waardoor er mogelijk meer openheid ontstaat en iedere kwestie die tot fraude zou kunnen leiden, aan Justitie wordt gemeld. Het is jammer dat we als branchevereniging alleen via de media worden geïnformeerd. Een evaluatie van deze kwestie is derhalve gewenst, temeer omdat de vervalste rapporten zo snel mogelijk uit de bodemketen moeten worden verwijderd. Je moet er immers niet aan denken dat je als integer adviesbureau een verkeerd advies hebt gegeven omdat het onderliggende rapport niet betrouwbaar is gebleken.

Het is nog onbekend in hoeverre en op welke wijze het frauderende bureau wordt vervolgd. In elk geval wordt de Kwalibo erkenning van het bureau ingetrokken, waardoor onderzoeksrapporten van dit bureau niet meer door toetsende instanties (bijv. voor een aanvraag bouwvergunning) zullen worden geaccepteerd. Hierdoor kan het bureau haar werkzaamheden in feite niet meer voortzetten. Daarnaast is er sprake van een economisch delict, hetgeen mogelijkheden bied voor serieuze geldboetes en celstraffen. Het op een juiste manier vervolgen van de fraudeur heeft een preventieve werking en lijkt mij de enige oplossing voor dergelijke praktijken, aldus Pijpker.Omroep Brabant maakte een video-rapportage.

Tot slot nog een paar screenshots (klik op de afbeelding voor groot formaat) van de website van Bodemstaete voor deze op zwart ging. Best goedkoop zo'n bodemonderzoek voor achthonderd euro terwijl de kostprijs bij serieuze bureau's op zo'n 1500 euro ligt.dinsdag, februari 03, 2009

Als zoekvragen uitlekken

Zoekmachines slaan al je zoektermen op. AOL liet deze gegevens al eens van 650.000 klanten uitlekken.

'I love Alaska' vertelt het verhaal van één van deze gebruikers aan de hand van haar zoekvragen. We komen al snel te weten dat het een vrouw van middelbare leeftijd uit Houston (Texas) is. Aan de hand van haar vragen uit de AOL's zoekdatabase wordt haar persoonlijke verhaal vertelt in een aantal korte filmpjes.

Al snel wordt uit de zoektermen van de vrouw volgens de filmmakers het volgende duidelijk: "a somewhat obese middle-aged lady in her menopause, who is looking for a way to rejuvenate her sex life. In the end, when she cheats on her husband with a man she met online, her life seems to crumble around her. She regrets her deceit, admits to her Internet addiction and dreams of a new life in Alaska."

Eén ding is al snel duidelijk aan de hand van deze filmpjes. Met de zoektermen van iemand kom je snel heel veel te weten over iemands persoonlijke leven.

Hieronder de trailer en de eerste aflevering. Alle afleveringen vind je hier.
I Love Alaska - Episode 1/13 from SubmarineChannel on Vimeo.

Uitkomst Irak onderzoek nu al uitgelektBron: Lucaswashier

zondag, februari 01, 2009

Architectural Intercourse in Urk


Bericht op website De Speld:

Ontwerp flatgebouw 'pure viezigheid'

Er is flinke beroering ontstaan in Urk over de uitbreidingsplannen aan de oostkant van het dorp. Het gemeentebestuur is bezig met het realiseren van flatgebouwen met appartementen en een aantal vakantiewoningen, om zo het toerisme in het dorp te versterken. De vereniging ‘Houdt de Noordoost netjes’ dreigt echter de bouw van één van de flats tegen te houden omdat zij het ontwerp niet vinden passen binnen de ‘grenzen van de goede zeden’.
Het probleem van de Urker vereniging is dat de te bouwen flat in een meertje staat dat omringd is door een ringdijk. Volgens de vereniging lijkt het geheel op uitvergrootte coïtus met het meer en de dijk als vulva en de flat als penetrerende schacht. “Pure viezigheid, en dat willen we hier op Urk niet. Dat er niemand eerder aan de bel durfde te trekken is echt schandalig” zegt Klaas Hoekstra, voorzitter van ‘Houdt de Noordoost netjes’.
De ontwerper, Remco Haas van HaasVandeplasArchitecten uit Groningen, reageert verbaasd als hij de reden van het protest te horen krijgt: ”Soms krijg je in dit soort dorpen klachten over de hoogte van de flat, of dat het te modern zou zijn. Toen ik begreep wat het echte bezwaar was, heb ik me toch wel even achter de oren gekrabd. De vorm van de kavel, de bestaande wegen en de natuurlijke waterlopen dwongen me tot dit ontwerp. Ik was me van geen kwaad bewust en heb zeker niet opzettelijk willen choqueren.”
De gemeente Urk zit met de zaak in haar maag, en gaat onderzoeken waarom het controversiële ontwerp niet eerder ter discussie is gesteld. Ook wordt bestudeerd of er misschien nog aanpassingen mogelijk zijn om het geheel binnen de grenzen van het fatsoen te krijgen. De plaatselijke SGP toont zich strijdvaardig, en heeft al aangegeven desnoods tot de hoogste instanties door te willen procederen: ‘Wij drijven zaken niet graag op de spits, maar er zijn grenzen aan ons geduld.’Lees verder op De Speld>>

Rabo-lied

Jaren bankier ik al bij de Rabobank. U weet wel: altijd zo lekker gewoon gebleven. Of toch niet? Sinds ik het Rabobank-lied gehoord heb, begin ik toch een beetje te twijfelen.(gejat van Bert Brussen)