Pagina's

woensdag, januari 28, 2009

De actuele waarheid over Lelystad Airport

Ingezonden stuk van Cees Meijer, Flevolands statenlid voor GroenLinks. 
Eind 2008 heeft het kabinet vastgesteld dat Lelystad Airport onderdeel zal zijn van het luchthavensysteem Schiphol. Dat betekent geen rol voor de provincie Flevoland. Schiphol bepaalt wat er met Lelystad Airport zal gebeuren. De provincie zegt zelf: ‘Provincie neemt luchtvaarttaken over van het rijk, ... Maar niet voor Lelystad Airport’.

Schipholdirecteur Johan Nijhuis stelt in zijn Nieuwjaarstoespraak vast dat de overheid de voorwaarden moet scheppen voor LA om niet-mainportgebonden vluchten af te handelen. Op Schiphol blijft dan ruimte voor groei van het mainportgebonden verkeer. De provincie Flevoland zegt: ‘We willen niet het afvalputje van Schiphol worden”.

Nijhuis zegt ook dat op LA een aantrekkelijk, kostenwinnend product moet worden neergezet (kostenwinnend voor investeerder Schiphol, CM). “In gedwongen uitplaatsing geloven wij niet, de markt laat zich niet uitplaatsen”, zegt Nijhuis. Hij gelooft ook niet in het spreiden over te veel locaties. Nijhuis: “Om van LA een succesvol alternatief te maken, moet er voldoende volume zijn. Voor maar 10.000 vluchten loont ‘t niet en gaan de sommen van Alders niet kloppen”.Alders rapporteerde over de groeimogelijkheid van Schiphol inclusief de luchthavens Eindhoven en Lelystad.

Nijhuis constateert dat er fors moet worden bezuinigd op Schiphol vanwege o.a. de teruggang in het aantal passagiers. Ook de recessie en de vliegbelasting zijn daar debet aan. De lowcostmaatschappijen (die naar LA verplaatst zouden moeten worden, CM) hebben in 2008 een kwart minder passagiers vervoerd dan in 2007. Gevolg is een daling van de voor Schiphol belangrijke bestedingen, stelt Nijhuis vast.

Dan de luchtroutes. De provincie liet adviesbureau Boer en Croon onderzoek doen naar de mogelijkheid van luchtverkeersleiding op LA. Uitgangspunt is dat Schiphol de investeringen in baanverlenging en luchtverkeersleiding faciliteert. Essentiële voorwaarde is dat de luchtruimcapaciteit rond Schiphol en Lelystad Airport wordt vergroot. Daarmee kan het vliegverkeer boven LA worden afgehandeld zonder hinder voor het vliegverkeer boven Schiphol, zegt onderzoeker Olman van bureau Boer en Croon. Dit proces duurt nog tenminste twee jaar en betekent vooralsnog geen invoering van volwaardige luchtverkeersleiding, aldus Olman in zijn rapport.

Andere vormen van luchtverkeersleiding kan wel, maar daar gaat geen substantiële impuls vanuit voor het aantrekken van bedrijvigheid op of in de directe omgeving van de luchthaven. Inmiddels heeft de minister laten weten dat van ‘een vorm van verkeersleiding’ geen sprake kan zijn. De provincie Flevoland noemt het rapport realistisch, terwijl LA-directeur Oude Weernink ‘afstand neemt van de resultaten van dit onderzoek’. Hij vindt zelfs dat er geen onderzoek gepleegd is. Er zijn alleen meningen verzameld. Hij stelt vast dat bij de provincie onvoldoende expertise aanwezig is om door Oude Weernink gewenste vervolgonderzoeken te begeleiden.

De Kamer van Koophandel stelt nu voor om LA weer voor € 1,00 terug te kopen van Schiphol, teneinde zelf de ontwikkeling van de luchthaven ter hand te nemen.

Cees Meijer


Meer achterinfo>>

“Er is maar één duurzame luchthaven: géén luchthaven”

De luchthaven Lelystad heeft plannen voor uitbreiding. Het moet een 'tweede' Schiphol worden met vier miljoen passagiers per jaar. Niet alle Flevolanders vinden bulderende opstijgende Boeiings op lage hoogte boven Zeewolde, Dronten en Lelystad een goed idee. GroenLinks verzet zich als enige partij in de Flevolandse Staten met hand-en-tand tegen de komst van het vliegveld.

Vier weken lang volgen studenten van de masteropleiding Journalistiek & Nieuwe Media van de Universiteit Leiden het dossier Schiphol op de voet. In opdracht van de Volkskrant brengen zij tussen 12 januari en 6 februari 2009 op de site 'Schiphol Nieuws' de botsende belangen rond de nationale luchthaven in kaart. In woord en (bewegend) beeld, variërend van grondige achtergronden tot live verslaggeving. Natuurlijk mocht een interview met Cees Meijer - Flevolands Statenlid voor GroenLinks - over een tweede schiphol in Flevoland niet ontbreken. Het hele artikel kun je hier lezen.

“Er is maar één duurzame luchthaven: géén luchthaven”

Door Coen Koppen

Lelystad Airport wil met een toekomstige uitbreiding luchtverkeer van Schiphol over nemen. Maar in de Flevolandse politiek zit niet iedereen te wachten op deze plannen. Hoe ziet Cees Meijer, Statenlid van GroenLinks, het debat rond de uitbreiding van het vliegveld?

Heeft u persoonlijk last van het vliegveld hier in Zeewolde?
“Nu nog niet echt, maar zomers hoor je wel kleine vliegtuigjes en helikopters. En dan komen ze over het dorp met dat bromvlieggeluid. Tot ongenoegen van vrijwel iedereen. Wij hebben een keer gekeken hoe ver Zeewolde van Lelystad Airport ligt en zijn op diezelfde afstand rond Schiphol gaan rijden. Je weet niet wat je hoort! Als dat ons te wachten staat: dat is niet niks.”

Heeft GroenLinks wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de geluidsoverlast van Lelystad Airport?
“Nee, zo diep zijn we er niet ingegaan, maar we hebben wel geprobeerd op basis van feitelijkheden dingen aan te geven. Je kan van alles roepen, maar je moet het wel onderbouwen.”

Wat is dan de visie van GroenLinks op Lelystad Airport?
“Wij vinden dat het niet past hier. De provincie zegt dat wij een innovatieve en klimaatvriendelijke provincie moeten zijn. Plus als je daarbij de verhoogde uitstoot van CO2 bij een uitbreiding optelt, dan zeggen wij: schei uit met die vliegerij.”

U ziet geen mogelijkheid om Lelystad Airport klimaatvriendelijk uit te breiden?
“Nee, ik zou niet weten hoe. Er is maar een soort duurzame luchthaven en dat is géén luchthaven.”

Wat doet GroenLinks eraan om de uitbreiding tegen te houden?
“ Elke keer dat het over de luchthaven gaat laten wij weten dat we er tegen zijn. Wij staan daar alleen in. Alle andere partijen hollen achter het Gedeputeerde Staten verhaal aan: dat het goed is voor de werkgelegenheid en goed voor de economische ontwikkeling van Flevoland. Als ik vervolgens aan de gedeputeerde Harry Dijksma (VVD en voorstander van uitbreiding, red.) vraag over wat voor werkgelegenheid het dan gaat, krijg ik daar nooit antwoord op. Gaat het dan om - met alle respect - koffiedames? Mensen die vliegtuigen aftanken? Als je zoveel vluchten hier wil hebben, dan moet je toch een beeld hebben hoe je dat wil inrichten?”

Heeft GroenLinks dan zelf bij Lelystad Airport geïnformeerd wat de plannen zijn?
“Nee, zo expliciet hebben we dat niet gedaan maar de directeur van het vliegveld komt eigenlijk altijd zelf met zijn plannen naar buiten en ze hebben een website waar het laatste nieuws op staat.”

Wat is volgens u het belang van de milieuverenigingen in Flevoland? Hoeveel politiek gewicht leggen ze in de schaal?
“Als de milieuorganisaties een vuist in de politiek willen maken, dan moeten ze dat toch via de partijen doen. En als alle politieke partijen, zelfs de SP voor de uitbreiding zijn en zeggen dat het goed is voor de economie, dan is dat moeilijk. Natuur en Milieu Flevoland (NMF) heeft wel zelf de procedure van de uitbreiding gevolgd en is naar de Raad van State gestapt. En de Raad van State gaf ze gelijk. De procedure van de uitbreiding klopte niet helemaal. Vervolgens geeft de politiek NMF de schuld. Je moet hen niet de schuld geven, maar het ministerie. Zij hebben hun huiswerk gewoon niet goed gedaan.“

Uit het persbericht van GroenLinks Flevoland begrijp ik dat Natuur en Milieu Flevoland door de collegepartijen van de Provinciale Staten is gekort op hun subsidie en dat jullie een sterk verband zien.
“Zij (PvdA, VVD en CDA, red.) doen dit alleen omdat NMF dwars ligt bij de luchthaven. Dat wordt vervolgens categorisch ontkend, maar ik blijf erbij dat het absoluut een rol speelt. Ik kan geen enkele andere reden bedenken. De reden die opgevoerd wordt is dat NMF zich te veel bemoeit met het beleid van de provincie en zich meer moet gaan bezighouden met de uitvoering. Als je bij NMF gaat informeren hoeveel ze met beleid bezig zijn, dan staat dat niet in verhouding met hoe de PvdA dat ziet en als ze beleid doen, is de gemeente er erg blij mee. Gemeente Almere heeft bijvoorbeeld een brief gestuurd dat het een kwalijke zaak zou zijn als NMF gekort zou worden, vanwege de kennis bij NMF en gemeenten die er hun voordeel mee kunnen doen.”

Hoe kan het dan dat de subsidiekorting toch is doorgevoerd?
“Wij zijn samen daar met de SP tegenin gegaan, maar de collegepartijen trokken een lijn. De andere partijen waren het eerst niet helemaal eens met de PvdA, maar uiteindelijk wel. Wij van GroenLinks willen bij de voorjaarsbeschouwing er opnieuw over praten. Misschien komen wij dan met een motie, maar we willen het niet zomaar laten passeren.”

Hoe waarschijnlijk is het volgens u dat de uitbreiding er nog komt?
“Volgens onderzoek van Boer en Croon in opdracht van de provincie, komt er bij uitbreiding een conflict tussen het luchtruim van Lelystad en Schiphol. Het luchtruim moet dus worden verruimd worden en daarnaast moet de banen nog langer gemaakt worden. Daarna moet nog duidelijk worden of het luchtverkeer überhaupt mogelijk is.”

Maar het advies van de Tafel van Alders ligt er. Zij achten het wel mogelijk. Vindt u in, navolging van Milieudefensie, dat Alders opnieuw onderzoek moet doen?
“Ja, daar ben ik het mee eens. Maar dat kun je niet ondertekenen als politieke partij. Dat kun je alleen maar als actiegroep doen.”

Maar als politieke partij kunt u Alders toch verzoeken opnieuw onderzoek te doen?
“Ja maar ik weet niet of GroenLinks Flevoland dat moet doen of dat het een Tweede Kamerverhaal is.”

Hoe zit het met het draagvlak voor de uitbreiding binnen de provincie?
“Ik meen dat het draagvlak voor de uitbreiding van de luchthaven minder aan het worden is. Maar dat wordt nog te weinig duidelijk. Ik heb wel eens gezegd tegen milieuorganisaties: laat je nou eens horen. Stuur nou eens een brief.”

Is het niet de taak van GroenLinks om dit te laten zien?
“Dat is weer een puntje voor de voorjaarbeschouwing. Op dit moment heeft GroenLinks nog niet duidelijk hoe het gebrek aan draagvlak duidelijk gemaakt kan worden. Misschien dat wij het wetenschappelijk bureau of een onderzoeksbureau als KPMG daarbij betrekken.”

Lees voor meer achtergrondinformatie: Milieueffectrapportage Lelystad Airport verwacht in maart

Bulderende boeiing boven Zeewolde; nu nog een fotomontage

dinsdag, januari 27, 2009

En weer een snoepreisje

Afgelopen zomer moesten, ondanks de commotie in de provinciale staten van Flevoland, gedeputeerde John Bos en commissaris van de Koningin Michel Jager persé met een delegatie afreizen naar de olympische spelen in China. Het kost wat zo'n snoepreisje, maar dan heb je ook niks.

Nu heeft gedeputeerde John Bos een nieuwe exotische bestemming uitgezocht om eens te gaan kijken hoe je olympische spelen organiseert. Dat er over de kandidaatstelling voor de miljarden kostende komst van de olympische spelen nog niet eens gediscussieerd is(laat staan dat er een besluit is), maakt voor globetrotter Bos niets uit. Dit keer gaat de reis naar Zuid-Afrika. Heel vervelend allemaal.....

Propria Cures: over de reaguurder

Leon Verdonschot kruipt in de huid van een reaguurder. Hele artikel op Propria Cures.


Het was 7 december toen Hippocrates plaatsnam achter zijn bureau en het zag. Het was daar, in het schijnsel van het tl-licht en onder het vertrouwde systeemplafond, de automatenkoffie nog dampend in het plastic bekertje, dat hij het zag. Hij was niet gewoon verbannen – dat was hij wel vaker, en dat hoorde bij zijn leven als verzetsheld in het jaar 63 nadat die nodig waren. ‘Opgejorist en opgerot’, die zin had hij al vaak op zijn scherm gelezen, en vaak met enige trots: het was toch een beetje als doodgeschoten worden op een Mediapark.

Maar nu stond er iets anders. Hij lag eruit, voorgoed, en zijn IP-adres was doorgegeven aan de officier van justitie. Hij had weer iemand het graf in gewenst, maar nu de verkeerde: de nationale coördinator terrorismebestrijding. “Op landverraad staat de doodstraf: Tjibbe Joustra moet voor het executiepeloton,” had hij geschreven, kennelijk. Hij kon het zich niet eens herinneren; op sommige dagen postte hij wel honderd berichten. Mogelijkheden genoeg. Voor mensen als hij waren er meer platforms dan tijd, in de vorm van de reactiemogelijkheid op de Telegraaf online, het AD, GeenStijl en allerlei nieuwssites. Waar het magische woord ‘reageer’, daar zijn woede. En waar zijn woede, daar uitroeptekens als bomen in een bos, en woorden in HOOFDLETTERS als in een artikel van Wilma Nanninga.

Zijn taal was die van zijn voorbeelden, dus een bonte mix van kogels van links, knettergekken en vooral veel mensen die deaud moeten. Deaud, dat moest iedereen die bekender was dan de onbekende soldaat, meer verdiende dan een bankwerker te Schinnen, het woord ‘multicultureel’ uitsprak zonder erbij te spugen en verdacht kon worden van een politieke voorkeur ter linkerzijde van zeer rechts.

[..]
Hij kreeg zijn eigen partij, TON, het verbond der verongelijkten, het bastion van de schuimbekkers, een partij die vindt dat “ze” alle problemen moeten oplossen, hier en nu, en boos worden als die “ze” vragen hoé dan, want problemen moeten gewoon worden opgelost punt uit en bovendien: diezelfde “ze” hebben ze toch veroorzaakt – nou dan. En toen TON op een dag in december van het jaar 2008 dan toch met iets kwam dat met enige welwillendheid een beginselprogramma genoemd mocht worden, bleek het oplossing voor het grootste probleem dat de mensheid teistert – files - betere stoplichten en het recht beschermde knaagdieren te overrijden – eureka voor dummy’s.
[..]
Ik had ooit een kapper die in één kapbeurt de oplossing van alle problemen in de wereld wist samen te vatten tot een zin of vijf, en al die zinnen begonnen met “ze moeten gewoon”. Wanneer ik dan zei dat het volgens mij niet zo was dat iedere buitenlander die zich bij de Nederlandse grens meldt onmiddellijk een ingericht huis krijgt, zei hij dat iedereen dat toch zei, gevolgd door zijn toverwoord: dus. Door hem - want nicht - uitgesproken als: dussss.
Zie hier de logica van de Hippocratessen van onze tijd: 1) ze moeten gewoon doen wat ik zeg, 2) want ik vind dat 3) en de anderen trouwens ook, 4) dussss.

Hij liep naar buiten en stak een sigaret op. Daar ga ik vanuit althans, dat Hippocrates rookt.
Roken is immers de enige lichaamsbeweging van de kankeraar, door hem zelf vaak verward met een recht. En nu hij voor zijn sigaret (door hem zelf steevast ‘sigaretje’ genoemd, want het is niet dat de Hippocrates geen tederheid ként, het is alleen dat hij hem slechts inzet voor hobby’s die stinken) naar buiten moet om rekening te houden met de ander, is hij boos. Dood aan het gedogen, regels zijn regels, strengere straffen – maar uiteraard alleen voor die ander, en dan vooral de heel andere ander. Liefst haalt hij Hitler er bij, die was immers ook tegen roken. Kortom: antirokers zijn fascisten. Dus.
[..]

Balkenende loog over Irak

Premier Balkenende heeft waarschijnlijk vaak en hard gelogen over de deelname van Nederland aan de Irak oorlog in 2003. De Nederlandse premier (CDA) heeft altijd volgehouden dat Nederland “nooit plannen heeft gehad om mee te doen met een invasie van Irak”. RTL Nieuws heeft echter documenten in bezit waaruit blijkt dat Nederland in maart 2003 een fregat wilde inzetten om mee te doen aan de invasie van Irak. Een onderzoek naar de Nederlandse deelname van de oorlog in Irak is nu onvermijdelijk. Als de Tweede Kamer het niet doet, dan staat de Eerste Kamer te trappelen.

zondag, januari 25, 2009

inauguratie Obama


Inauguratie van president Barack Obama gezien vanuit een heel ander gezichtspunt, namelijk vanuit de ruimte.

Hele afbeelding vind je hier (4 MB, jpeg)

Quote: de zwarte dag van Wilders

Bij de PVV geldt nog steeds: 'All animals are equal, but some animals are more equal than others'

Toen jonge, demonstrerende Marokkanen onlangs antisemitische leuzen riepen en Israël vergeleken met Hitler verweet hij de politie dat ze die jongeren niet had aangehouden. Hij wil kennelijk vervolging van deze jongeren, en terecht, maar daarmee geeft hij aan dat hij ook zelf vindt dat er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting. Bovendien vergeet hij dat hij met hetzelfde vuur speelt als hij vergelijkingen met het nazisme maakt.

Zo vanzelfsprekend als het voor Wilders is dat deze Marokkanen worden vervolgd, zo vanzelfsprekend is het tegelijkertijd voor hem dat hém geen strobreed in de weg wordt gelegd. En ik geef toe: als we de kloof met de moslims willen verbreden - en Wilders lijkt dat te beogen - dan moeten we ons vooral op dit pad van de rechtsongelijkheid begeven.


Bron: NRC-columnist Frits Abrahams

Wie een kuil graaft voor een ander....

Pechtold is weer goed bezig.

dinsdag, januari 20, 2009

Met de wind in de rug… de koploper in groene energie!

Waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Het klimaat verandert. Olie, gas en kolen raken op én maken ons afhankelijk van andere, soms onbetrouwbare, landen. Het is tijd om af te kicken van onze verslaving aan fossiele brandstoffen.

Hieronder een filmpje in het kader van de Europese verkiezingen.O ja: wind en zon zijn natuurlijk de belangrijkste bronnen van duurzame energie. Maar alle beetjes zijn welkom, dus ook nog een beetje aardwarmte hier, een beetje golfslagenergie daar en wat groen gas. Zo ziet onze toekomst eruit.

vrijdag, januari 16, 2009

Tweede Schiphol in Flevoland op losse schroeven?

De luchthaven Lelystad heeft plannen voor uitbreiding. Het moet een 'tweede' Schiphol worden met vier miljoen passagiers per jaar. Niet alle Flevolanders vinden bulderende opstijgende Boeiings op lage hoogte boven Zeewolde, Dronten en Lelystad een goed idee. GroenLinks verzet zich als enige partij in de Flevolandse Staten met hand-en-tand tegen de komst van het vliegveld. Maar komt die luchthaven er wel? Eerder hoorden we al dat de luchtverkeersleiding Lelystad links laat liggen. De luchtvaartmaatschappijen hebben ook al geen zin om naar dat 'tochtige veld achter in de polder' te gaan. Zelfs Schiphol - eigenaar van Lelystad Airport - is nu al minder enthousiast over de uitbreiding van Lelystad Airport. In de NRC stond het volgende:
De situatie dwingt Schiphol ertoe „zijn strategie te herijken”, zei Nijhuis. Hij kondigde aan dat Schiphol de geplande investeringen van 470 miljoen euro over 2009 naar beneden toe bijstelt. Verschillende projecten met een totaalwaarde van 180 miljoen euro zijn voorlopig uitgesteld tot 1 april. Schiphol sluit niet uit dat meer investeringen op de lange baan zullen worden geschoven.

Nijhuis zei dat hij hierover de komende maanden meer duidelijkheid zal geven. In een breuk met het beleid van zijn voorganger liet de nieuwe directeur gisteren alvast doorschemeren niet langer te geloven in een doorgroei van de kleinere luchthavens van de groep, met name Lelystad en Eindhoven. „Je moet niet te veel spreiden over te veel locaties. Om van de [kleine] luchthavens een succesvol alternatief te maken, moet er voldoende volume zijn”, zei Nijhuis. Met de huidige verwachtingen is dat volume er niet.


Zullen we nu maar helemaal stoppen met de uitbreiding van luchthaven Lelystad?

UPDATE 16-1-2009: Het was ook al te mooi om waar te zijn. We kregen een mailtje. Nijhuis, de directeur van Schiphol, deed een 'van Middelkoopje'. Hij bedoelde helemaal niet dat het Tweede Schiphol (Lelystad Airport) in de polder van de baan was. NRC plaatste de volgende rectificatie:
In het bericht Schiphol stelt groei uit na sterke daling vervoer (6 januari, p.14) staat dat directeur Nijhuis niet langer gelooft in een doorgroei van Lelystad Airport en Eindhoven Airport. Dit is onjuist. Schiphol blijft streven naar groei voor de twee kleinere luchthavens die deel uitmaken van de groep.


Tevens kregen wij nog de beschikking over de volgende toelichting van NRC:
Hij (Nijhuis) zegt geen 'gedwongen uitplaatsing' te willen, dus het overhevelen van vluchten van Schiphol naar Lelystad en Eindhoven, hij wil in plaats daarvan 'niet mainportgebonden verkeer' verplaatsen. Het gaat er juist om het drukke verkeer van Schiphol over te hevelen naar elders. Met name Lelystad kan niet zomaar autonoom eigen verkeer ontwikkelen. Nu de groei afneemt op Schiphol, sterker nog het verkeer krimpt (en wie weet wanneer het terugkomt), is overhevelen noch eigen groei voorlopig niet aan de orde. Zoals Nijhuis zei: 'er moet voldoende volume zijn' en dat volume is er dus niet. NRC kan de uitdrukking 'een breuk met het beleid van zijn voorganger' (nog ) niet hard maken en heeft daarom gerectificeerd.


Kortom: het Tweede Schiphol in de polder (Lelystad Airport) gaat wat betreft Schiphol gewoon door, maar gezien de economische omstandigheden nu even niet maar op een later tijdstip zeker wel.

woensdag, januari 14, 2009

Teken petitie tegen verkoop Essent

Er is een voorlopige overeenkomst: Essent wordt verkocht aan het Duitse RWE. Nu is de energievoorziening nog in handen van een aantal overheden, waaronder de provincie Flevoland. Maar straks is onze energievoorziening in handen van een Duitse energiereus. Slecht voor de consument (denk maar eens aan de *ahum* succesvolle privatisering van bijvoorbeeld de NS) en vermoedelijk zal op termijn ook werkgelegenheid verdwijnen naar Duitsland. Verder is RWE vooral bekend van bruinkoolwinning (Gatzweiler!) en door het gebruik van bestaande en bouw van nieuwe, bruinkoolcentrales, kolencentrales en kerncentrales. Niet echt duurzaam!

Voordat het besluit tot verkoop van Essent definitief wordt, moeten eerst de aandeelhouders toestemming verlenen. Een aantal gedeputeerden van verschillende provincies lieten zich al positief uit over de overname, maar uiteindelijk moeten de verschillende provinciale staten hun goedkeuring geven. Er kan dus nog wat aan gedaan worden. Teken hier de petitie tegen de verkoop van Essent.dinsdag, januari 13, 2009

Verkoop Essent aan RWE: duurzaamheid verkocht!Verkoop van onze energievoorziening aan een buitenlandse partij vond ik al niet zo'n goed idee. Verkoop van Essent aan RWE is al helemaal geen goed idee. RWE is vooral bekend van bruinkoolwinning (Gatzweiler!) en door het gebruik van bestaande en bouw van nieuwe, bruinkoolcentrales, kolencentrales en kerncentrales. Uiteraard ligt verplaatsing van een groot deel van de werkgelegenheid (op termijn) richting Duitsland in het verschiet. Reden voor GroenLinks Flevoland om - samen met een aantal andere GroenLinksfracties - te komen met onderstaand persbericht.De fracties van Groen Links in een aantal provincies die aandeelhouder zijn van Essent (Noord-Brabant, Limburg, Overijssel, Drenthe en Flevoland) waren al geen voorstander van de verkoop van het Productie en Leveringsbedrijf van Essent. Daarmee zou de overheidsinvloed op dit energiebedrijf sterk afnemen. Deze is nodig om de leveringszekerheid met name aan mensen met een laag inkomen en de duurzaamheid van de productie van energie te bewaken.
De meerderheden, waarvan in de meeste gevallen CDA, PvdA en VVD deel uit maken, beslisten echter anders. Wel eisten deze dat werkgelegenheid en duurzaamheid een rol zouden spelen bij de verkoop.
Inmiddels is bekend geworden dat de raad van bestuur van Essent toe werkt naar een overname van dit bedrijf door het grote Duitse concern RWE.
Het goede nieuws is dat een overname door Vattenfall van de baan lijkt. Dit bedrijf kwam meermalen in opspraak door lekkende kerncentrales.
Het slechte nieuws is dat een overname door RWE betekent dat – afgezien van de verplaatsing van het hoofdkantoor en daarmee werkgelegenheid naar Duitsland – Essent in handen valt een concern dat weinig op heeft met duurzaamheid.
In Limburg is bekend dat RWE massaal bruinkool afgraaft in Gatzweiler, waardoor niet alleen een aantal dorpen zijn verdwenen maar waardoor ook verdroging van een natuurgebied als De Meinweg dreigt en mogelijk zelfs De Grote Peel.
Niet alleen met bruinkoolcentrales maar ook met kolencentrales is RWE verantwoordelijk voor een enorme uitstoot van CO2. Bij de planning van nieuwe energiecentrales door RWE wordt niet alleen gekozen voor bruinkool- en steenkoolcentrales, waaronder een in de Eemshaven, maar vooral kerncentrales. RWE is bezig met de bouw van kerncentrales in Roemenië en Bulgarije, waar de aardbevingsgevoeligheid groot is, en met de voorbereiding van 3 à 5 kerncentrales in Duitsland zodra een meerderheid van CDU en FDP een beëindiging van de Atomaus-stieg kunnen doordrukken.

Er is dus vanuit het oogpunt van duurzaamheid alle reden om niet akkoord te gaan met de verkoop van Essent aan de RWE. De GroenLinks-fracties in de provincies zullen hier niet mee akkoord gaan. Mocht het desondanks toch zover komen dan rest de klanten van Essent die milieu en natuur een warm hart toedragen en die hun verantwoordelijkheid willen nemen in de bestrijding van de klimaatcrisis, slechts de mogelijkheid om te zien naar een andere leverancier die een duurzamere energieproducent is dan RWE.

Adilia Roda, lid Provinciale Staten voor GroenLinks in Flevoland
Johan Martens, lid Provinciale Staten voor GroenLinks in Noord-Brabant
Kees Schröer, lid Provinciale Staten voor GroenLinks in Limburg
Mimi van Olphen, lid Provinciale Staten voor GroenLinks in Overijssel
Jan Langenkamp, lid Provinciale Staten voor GroenLinks in Drenthe

Democratie?

Uit de Volkskrant:

Mocht blijken dat de Tweede Kamer straks door de digitalisering wordt overspoeld met burgerinitiatieven, dan moeten de regels worden aangepast, meent Jager. 'Het is niet de bedoeling dat mensen zo'n regeling te pas en te onpas gebruiken en dat we 365 initiatieven per jaar ontvangen.'


Aan het woord was CDA'er Rikus Jager, lid van de Tweede Kamercommissie Verzoekschriften en Burgerinitiatieven naar aanleiding van het zeer succesvolle burgerinitiatief 'meer plezier met minder vuurwerk'.

Burgers die zich met de politiek bemoeien, dat is natuurlijk niet de bedoeling.

En wat bedoelt Rikus Jager met 'overspoelen?'. Tot 1 januari van dit jaar mochten burgerinitiatieven alleen schriftelijk worden ingediend. Dat is toen 2 keer (ja, u leest het goed: t-w-e-e keer) gelukt.

NK schaatsen op natuurijs

zondag, januari 11, 2009

Schoonmaak

Als het de eerste keer niet lukt, dan probeer je het gewoon nog tien keer op precies dezelfde manier.

Mannenverlof

Roos Wouters pleit voor serieus mannenverlof bij de geboorte van een kind. Bron: de gezaghebbende site van Bert Brussen.

Kortom: zolang beleidsmakers van overheid en bedrijfsleven zich enkel richten op een grotere arbeidsparticipatie van moeders terwijl ze vaders enkel blijven behandelen als kostwinners, zullen zij zich blijven afvragen waarom het toch nog steeds de man is die op zondag het vlees snijdt terwijl moeder de vrouw voor de kinderen zorgt.

dinsdag, januari 06, 2009

Vuurwerk is munitie

Quote uit de Volkskrant.Als ex-officier munitietechniek bij de Koninklijke Luchtmacht wil ik het punt van David Rietveld in een interview maakt (Binnenland, 3 januari) graag ondersteunen:
Vuurwerk is een artikel waarin een explosieve stof is verwerkt.

Het valt dus onder het begrip ‘munitie’. Voor het omgaan met munitie is intensieve scholing vereist. Het is daarom onbegrijpelijk dat onze overheid in de particulier sfeer toestaat dat ongeschoolde consumenten, ongeacht leeftijd, met deze categorie munitie omgaan.

De gevolgen zijn jaarlijks dramatisch en de aangerichte schade is enorm. De vraag is gewettigd waarom wij tot de weinig landen willen behoren die nog steeds het afsteken van vuurwerk door ongeschoolden toestaat. Laten wij snel overgaan tot een verbod van de verkoop van vuurwerk aan consumenten.

Vuurwerkpetitie

Onlangs schreef ik een stukje over de petitie 'burgerinitiatief: meer plezier met minder vuurwerk'. Initiatiefnemer David Rietveld reageerde onlangs op zijn weblog op alle reacties. Leuk leesvoer, lees ook eens de reacties van voor- en tegenstanders onder het artikel.


Alsof er vuurwerk nodig is voor een feestje. In ieder geval is er geen knalvuurwerk in handen van 10-15 jarigen nodig om een buurtfeest echt tot een succes te maken, of wel?

Loonheffing afschaffen

Onlangs kwam ik de website Breinkracht.nl tegen. Breinkracht.nl is een forum met wilde en minder wilde plannen met vaak een verrassende invalshoek. Wat te denken van het plan om loonheffing af te schaffen en deze te vervangen door een productieheffing (prohef). Of het haalbaar en handhaafbaar is, weet ik niet, maar het is een sympathiek plan. Daarom hieronder de productieheffing in een notendop.


Wat is Prohef?
Een andere financiering van de sociale zekerheid door:
* afschaffing van de loonheffing
* in plaats daarvan een heffing over de toegevoegde waarde (productie)
* per werkende een korting op die heffing

Gevolg is lagere initiële loonkosten. De ondernemer betaalt pas mee aan de sociale zekerheid als er productie gemaakt wordt.
In plaats van een kostenverhogende heffing die arbeid duur maakt, een heffing over het resultaat van de productie: "eerst verdienen, dan pas wat afdragen".

Voordelen van Prohef
Prohef neemt de genoemde nadelen van loonheffingen weg:
* meer inzet van arbeid, ook laag opgeleiden
* minder werkdruk
* meer ruimte voor scholing on the job
* bevordering innovatie
* impuls voor investeringen
* evenwichtiger economische ontwikkeling
* evenwichtiger overheidsbegroting

zaterdag, januari 03, 2009

Vuurwerkpetitie laat servers roken

Arno Bonte en David Rietveld laten de servers van Petities.nl roken met hun petitie 'meer plezier met minder vuurwerk'.

Bericht van Petities.nl:

Burgerinitiatief nadert 20.000 ondertekeningen, slechte bereikbaarheid

03-01-2009

Het burgerinitiatief op vuurwerk.petities.nl heeft voor veel extra belasting van de petities.nl-webserver gezorgd. De website was daardoor zeer slecht bereikbaar tussen 13.00 en 17.00 uur op 3 januari.

We werken op dit moment aan extra optimalisatie om de grote aantallen bezoekers te verwerken en vragen u bij problemen het later nogmaals te proberen.

Een consequentie is onder andere dat de e-mails die normaal gesproken direct door het systeem worden verstuurd nu (als noodmaatregel) later op rustiger tijdstippen ('s nachts) bij u binnen komen, minstens een dag later.

Het aantal ondertekeningen boven het burgerinitiatief of een petitie op deze site is dus niet actueel omdat men nog niet heeft kunnen bevestigen. Zo stonden er zaterdagavond om 18:00 nog 7000 ondertekeningen voor het burgerinitiatief te wachten op bevestiging.

Ook is het tijdelijk niet mogelijk om te bladeren door de ondertekeningen onder het burgerinitiatief omdat deze pagina 'bevroren' is zodat dit minder rekenkracht vergt.

Daarnaast is het ons ook bekend dat het nog niet mogelijk is deze pagina's goed te zien met Internet Explorer 8.0, scrollen werkt niet. Totdat we dat gerepareerd hebben kunt u wel met een andere versie Internet Explorer of een browser als Firefox, Safari, Opera of iets dergelijks deze website bekijken.

Onze excuses voor de teleurstellende dienstverlening deze dagen. Mocht u nog suggesties of opmerkingen hebben over onze dienstverlening dan kunt u dat altijd mailen.

webmaster petities.nl

Nertsenfokkerij in Zeewolde gaat door

Ondanks vele bezwaren en een gang naar de Raad van Staten kan de nertsenfokkerij volledig los in Zeewolde. Bron: Nee tegen Nertsen!

Het is Stuurgroep voor Ecologie en Milieu (StEM) Zeewolde samen met Bont voor Dieren en buren aan de Sterappellaan niet gelukt om de door de gemeente Zeewolde verleende milieuvergunning voor de nertsenfokkerij met 9000 moederdieren (plus ongeveer 2000 reuen en 50000 jongen per jaar) door de Raad van State te laten vernietigen. Hoewel was aangetoond dat de vergunning niet voldoet aan de normen van de wet geurhinder en veehouderij, mag het bedrijf toch doorgaan, omdat de eerste aanvraag voor de vergunning was ingediend voordat die wet in werking was getreden.
vrijdag, januari 02, 2009

Quote:Artsen zijn vuurwerk beu

Uit Trouw:

De Nederlandse oogartsen willen af van het consumentenvuurwerk. Ze gaan deze jaarwisseling turven hoeveel mensen oogletsel hebben opgelopen.
[..]
Op basis van een steekproef schat Stichting Consument en Veiligheid dat zich de vorige jaarwisseling 1100 vuurwerkslachtoffers op de Spoedeisende Hulp hebben gemeld, van wie bijna een derde met oogletsel. „Als ik alleen in mijn eigen ziekenhuis kijk, denk ik: die cijfers liggen mogelijk veel hoger”, zegt NOG-voorzitter Tjeerd de Faber.
[..]
Per patiënt moeten ze opgeven door welk soort vuurwerk het letsel is veroorzaakt, de aard van de verwonding en welke behandeling nodig is. Eind januari verwacht het NOG de cijfers compleet te hebben. Daarmee wil het naar de politiek stappen met de oproep consumentenvuurwerk te verbieden. Faber noemt het doorgaan op de huidige voet, met iedere jaarwisseling meer vuurwerkslachtoffers, onhoudbaar.Link naar petitie 'Burgerinitiatief: Meer plezier met minder vuurwerk'

Petities.nl bezwijkt onder belangstellingArno Bonte en David Rietveld zijn een petitie gestart om het voorstel 'meer plezier met minder vuurwerk' op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen.

Of het er iets mee te maken heeft weet ik niet, maar een dag later staan de servers van Petities.nl te roken.

Ook dit bericht trof ik aan:
server heeft zich verslikt

01-01-2009

De server van petities.nl heeft zich verslikt in het versturen van duizenden e-mails in korte tijd. Om 10:00 op 2 januari stonden er nog enkele duizenden in de wachtrij.

Mocht u niet direct een e-mail ontvangen dan hoeft u het probleem dus niet aan uw kant te zoeken. U kunt erop vertrouwen dat u vroeg of laat de bevestigingse-mail ontvangt. U kunt eventueel zelf controleren of uw ondertekening is aangekomen door opnieuw te ondertekenen met hetzelfde adres. Als u een foutmelding krijgt dat u al heeft ondertekend dan staat de bevestigingsmail nog in de wachtrij.

Onze excuses voor de tekortschietende dienstverlening. We werken aan verbeteringen

donderdag, januari 01, 2009

Burgerinitiatief 'Meer plezier met minder vuurwerk'

Arno Bonte en David Rietveld zijn een petitie gestart om het voorstel 'meer plezier met minder vuurwerk' op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen. In plaats van de huidige situatie waarin iedereen zijn eigen vuurpijlen afsteekt, gaat dit voorstel ervan uit dat er per gemeente met oud en nieuw één of meer centrale vuurwerkshows worden georganiseerd, waar het vuurwerk wordt afgestoken door professionals. Zou hou je volgens de initiatiefnemers op een veilige, schone en minder luidruchtige manier de vuurwerktraditie in stand.

Zelf heb ik niet zo last van vuurwerk en gelukkig is mijn hond ook redelijk vuurwerkproof, maar er zijn ook veel mensen en dieren die er veel last van ondervinden. Daarom ben ik benieuwd wat de Tweede Kamer gaat besluiten als dit voorstel daadwerkelijk behandeld wordt. Maar daarvoor moeten er natuurlijk wel voldoende digitale handtekeningen verzameld worden, en dat kan door hier te ondertekenen.

Update: en het kon natuurlijk niet uitblijven, er is inmiddels ook een petitie 'vuurwerk moet blijven!'. Wat is democratie toch mooi....

GroenLinks woedend over Statenkorting NMF

GroenLinks is woedend over het besluit van de Flevolandse Statenfracties van Partij van de Arbeid, CDA en VVD om Natuur en Milileu Flevoland (NMF) een korting van hun subsidie van 30% op te leggen met ingang van 1 januari 2009. Dat is slecht voor het milieu en de natuur in Flevoland en de samenwerking tussen en de ondersteuning van de lokale Flevolandse milieu en natuurorganisaties.

Het is nu wel duidelijk hoe de verhoudingen liggen in de Flevolandse politiek. Als je als gesubsidieerde organisatie een te kritische toon aanslaat of de provincie in haar plannen juridisch dwarsboomt (denk hierbij aan de luchthaven!) krijg je daarvoor de rekening gepresenteerd en wordt je subsidie zo ver terug geschroefd dat het te weinig is om van te leven, maar te veel om van dood te gaan als organisatie. Met name de PvdA heeft -als initiatiefnemer voor deze korting - een zeer kwalijke rol gespeeld.

Tussen haakjes: de minister ging slordig om met alle luchthavenprocedures en NMF wees hem daarop. De provinciale PvdA moet dus bij de minister zijn, niet bij NMF. Kwestie van weten hoe de wereld in elkaar zit.

En maar vooral luid en duidelijk roepen dat “NMF vooral niet mag omvallen, want dat kan toch zeker niet de bedoeling zijn”. Dat noemen wij bij GroenLinks huichelachtig.

GroenLinks vindt het daarom des te verbijsterend dat de meerderheid in de Staten van Flevoland de steunbetuigingen van de VNG-Flevoland (namens alle gemeenten) aan NMF om het voorgenomen besluit over de korting te heroverwegen domweg naast zich neerleggen. Ook Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Flevoland, het Flevolandschap, IVN-Flevoland en De Provinciale Milieufederaties spraken zich uit voor het belang van het behouden van een sterk en volwaardig NMF met voldoende financiële ondersteuning door de provincie.

Maar het meest onbegrijpelijke aan de situatie is dat het voorstel van GS, waarin NMF gewoon de mogelijkheid had om te blijven bestaan, door de college-partijen PvdA, CDA en VVD niet eens in discussie werd genomen.

Natuur en Milieu Flevoland is de provinciale federatie van alle (lokale) milieu- en natuurorganisaties. Ze organiseert het onderling overleg tussen deze organisaties en ondersteund de lokale lidorganisaties die veelal uit vrijwilligers bestaan op professionele manier. Daarnaast toetst en adviseert ze provincie en gemeenten gevraagd en ongevraagd op hun natuur- en milieubeleid. Bij het omvallen van NMF valt die ondersteuning dus gewoon weg.

NMF heeft de afgelopen jaren actief meegewerkt aan de duurzame uitbereiding van Almere, de gemeenten gestimuleerd duurzaam te gaan inkopen, verregaande voorstellen gepresenteerd om Flevoland Klimaatneutraal te maken en de duurzaamheidspagragraaf van het provinciaal coalitieakkoord is vrijwel geheel overgenomen van de NMF voorstellen.

GroenLinks is van mening dat deze activiteiten voor Flevoland te waardevol zijn om ze verloren te laten gaan. Daarom wil GroenLinks dat deze korting zo snel mogelijk weer van tafel zodat Natuur en Milieu Flevoland haar belangrijke taken binnen de provincie kan uitvoeren.

Met het compleet negeren van de argumenten van de oppositie, ook dat van het KPMG-onderzoek: ‘broddelwerk’ noemde de PvdA dat, toonden de collegepartijen dat ze niet vies zijn van ordinair machtsmisbruik.

Aanbevolen links:
- Bericht omroep Flevoland: Voortbestaan Natuur en Milieu Flevoland onzeker
- GroenLinks Dronten: GroenLinks woedend over Statenkorting NMF
- Paul Vermast: Politiek amateurisme in 2008
- NMF: Natuur en Milieu Flevoland in zwaar weer
- Paul Vermast: Staten PvdA, CDA en VVD snoeren het milieu de mond
- GroenLinks Flevoland (juni 2008):PvdA-motie tegen NMF riekt naar wraak