Pagina's

Vliegroutes over Biddinghuizen – update

Er is de afgelopen dagen veel gebeurd. Daarom hierbij een update.

Acties in Biddinghuizen
Claudia Toetenel heeft flink aan de weg getimmerd. Een flyer, een item op omroep Flevoland, een geluidswagen door het dorp, een handtekeningenactie en een petitie op internet.

De petitie kan nog tot en met zondag online worden getekend. Deze petitie wordt maandag 16 september aangeboden in het gemeentehuis van Dronten aan wethouder Paul Gach. En jij kunt daar bij zijn……  (gewoon om 9.30 uur naar het gemeentehuis komen)

Bezwaar indienen bij het ministerie
Je kunt nog een zienswijze indienen tot 16 september. Een voorbeeld zienswijze kun je hier downloaden (word-bestand). Even je naam eronder zetten en indien gewenst nog wat aanpassen. En dan kun je hem hier online indienen.

Zienswijze Flevoland, Zeewolde, Lelystad en de Noordoostpolder
De provincie Flevoland, Zeewolde Lelystad en de Noordoostpolder hebben een nogal juichende zienswijze ingediend. De luchthaven kan niet snel genoeg worden aangelegd volgens deze partijen.

“In de NRD staat dat de luchthaven pas vanaf 2017 operationeel zal zijn. Voor onze regio is Lelystad  Airport van groot economisch belang. In eerdere overleggen en documenten is altijd uitgegaan van een operationele luchthaven in 2015. Uitstel met 2 jaar is zeer ongewenst. De inzet is om Lelystad Airport zo spoedig mogelijk in gebruik te nemen en er naar te streven om dit al in 2015 te realiseren.”

Zienswijze Dronten
De gemeente Dronten zou eigenlijk ook meedoen met deze gezamenlijke zienswijze samen met Flevoland, Zeewolde, Lelystad en de Noordoostpolder. Dronten besloot echter op het laatste moment dat niet te doen en een eigen zienswijze in te dienen. Dronten kon zich niet vinden in de juichende toon van de gezamenlijke zienswijze, aldus wethouder Paul Gach tijdens de commissievergadering van afgelopen donderdag.

Dronten vraagt om het extra inzichtelijk (piekbelasting) maken van de geluidsoverlast in Dronten en Biddinghuizen (en niet alleen de gemiddelde getallen).

Flevoland zet zich in voor wijziging van de vliegroutes
Gedeputeerde Jaap Lodders gaat zich inzetten om te voorkomen dat de vliegroutes over de woonkernen lopen. En als dat niet lukt, dan werkt Flevoland niet meer mee aan de uitbreiding van luchthaven Lelystad. Stoere taal, een beetje jammer dat daar niets van terug te vinden is in de officiële zienswijze van de provincie die opgestuurd is aan het ministerie.

1 opmerking:

William zei

VOORSTEL GEDRAAIDE BAAN, (30 GRADEN OOST)
De optie gedraaide start- en landingsbaan, naar 30 graden-oost, is naar mijn mening de juiste oplossing om de dorpen en steden te ontwijken en te ontlasten van vliegtuiglawaai.

Willem
E: wb.meridian@gmail.com