Pagina's

Wat betekent de uitbreiding van vliegveld Lelystad voor Biddinghuizen?


Lelystad Airport moet gaan groeien tot een tweede Schiphol voor grote verkeersvliegtuigen. Volgens de huidige concept plannen worden er tot 45.000 vluchten per jaar toegestaan. Afgelopen week werden de concept vliegroutes vrijgegeven. Zowel bij westenwind als bij oostenwind zullen vliegtuigen laag over Biddinghuizen komen met veel geluidsoverlast en luchtvervuiling als gevolg. 

Aanleiding
Luchthaven Schiphol gaat in de komende jaren tegen zijn milieugrenzen aanlopen, daarom is het plan om 70.000 vluchten uit te plaatsen naar luchthaven Eindhoven en Lelystad. Hiervoor is een commissie onder leiding van voormalig minister Hans Alders aan het werk gezet. Deze commissie ,‘de Alderstafel’, overlegt met diverse belanghebbenden en overheden om tot één advies te komen. In 2012 heeft deze Alderstafel een advies uitgebracht waarin staat dat Lelystad 45.000 vluchten per jaar moet gaan afwikkelen.

Wat gaat Biddinghuizen ervan merken?
Biddinghuizen gaat er veel van merken.

Vliegtuigen moeten tegen de wind in opstijgen en landen. De wind komt in Nederland meestal uit het westen. De vliegtuigen stijgen dan op in zuidwestelijke richting. Ze kunnen niet richting Almere want dan komen ze  in conflict met het dalende vliegverkeer richting Schiphol. Afhankelijk van hun bestemming kunnen ze twee kanten op. De eerste route loopt over de Oostvaardersplassen en dan het Markermeer op.
De tweede route is voor Biddinghuizen van groot belang. Ze vliegen dan laag richting Zeewolde en draaien daar. Ze vliegen vervolgens laag parallel aan de Gooise Weg richting Biddinghuizen. Boven Biddinghuizen draaien ze richting het Veluwemeer. Ze vliegen hierbij laag om niet in conflict te komen met de vliegtuigen die aan het dalen zijn voor de landing op Schiphol. Ze vliegen dan op circa 2000 voet (600 meter). Ze mogen in elk geval niet hoger dan 3000 voet (900 meter) vanwege het vliegverkeer richting Schiphol.
In de omgeving van Biddinghuizen geven ze dan flink gas om vervolgens het Veluwemeer over te steken naar de Veluwe. Ze geven gas om hoogte winnen. Op de Veluwe liggen militaire terreinen waar tot grote hoogte wordt geschoten en waar deze vliegtuigen dus ruim overheen moeten. Hier vind je een kaart op Googlemaps.
Vliegroutes bij Westenwind
Als de wind uit het oosten komt, dan stijgen de vliegtuigen op in noordoostelijke richting. Ze vliegen dan naar Dronten tot ongeveer het Wisentbos om daar naar het oosten of het westen te draaien en koers te zetten naar Biddinghuizen of Swifterbant. Daar vliegen ze dan laag overheen om daarna fors te klimmen naar de juiste vlieghoogte.
Het dalende vliegverkeer volgt in dat geval zo’n beetje de Gooise weg richting Zeewolde waarbij ze ook Biddinghuizen passeren. Bij Zeewolde maken ze bocht om vervolgens aan te vliegen op luchthaven Lelystad. Hier vind je een kaart op Googlemaps.
Vliegroutes bij oostenwind

Bij deze kaarten moet bedacht worden dat vliegtuigen nooit precies over een lijntje vliegen, maar dat hun daadwerkelijke route tot honderden meters kan afwijken. Op de kaart staat een dun lijntjes precies langs Biddinghuizen. Dat betekent dat ze in de praktijk regelmatig recht over Biddinghuizen vliegen. Hier kun je het hele rapport over de vliegroutes inzien (PDF, 1,6 MB). 

Hoeveel vliegtuigen?
Er is niet precies te zeggen hoeveel vliegtuigen er over Biddinghuizen zullen komen. Er zijn twee uitvliegroutes. Als we uitgaan van 45.000 vluchten per jaar en de helft daarvan komt over of vlak langs Biddinghuizen dan komt dat overeen met ruim 60 vliegtuigen per dag.

Komt er in de toekomst nog meer overlast? 
In de huidige plannen wordt uitgegaan van 45.000 vluchten. Er mag – uitgezonderd noodgevallen – ’s nachts van 24.00 uur tot 6.00 uur niet gevlogen worden.
Op vliegveld Lelystad moet voor tientallen miljoenen worden geïnvesteerd in een langere en bredere start- en landingsbaan en in gebouwen, bagageafhandeling, wegen en openbaar vervoer. Er zijn luchtvaartmaatschappijen die nu al aangeven graag ’s nachts te willen vliegen want dan kunnen ze twee keer per etmaal op- en neer naar een aantal populaire vakantiebestemmingen. Het kan dus gebeuren dat de grenzen voor Lelystad Airport in de toekomst verder worden verruimd. De investeringen moeten tenslotte wel terugverdiend worden. Er is al studie gedaan naar 90.000 vluchten per jaar. Er is in dat geval wel een nieuw aanwijzingsbesluit nodig van de minister dat de Tweede Kamer moet goedkeuren en waar uiteraard bezwaar tegen gemaakt kan worden.

Goed voor de economie en werkgelegenheid?
Een vliegveld zou goed zijn voor de economie. Dat lijkt echter wel mee te vallen. Vooral de (goedkope) chartervluchten worden naar Lelystad verplaatst. Er bestaan verschillende inschattingen over de hoeveelheid banen die dat op zou leveren. Een onderzoek van de provincie Flevoland spreekt over 200 extra banen. Het advies van Alders uit 2012 spreekt over 300 tot 400 banen.

Planning
De plannen en ideeën van de tafel van Alders moeten worden omgezet in een formeel besluit, het zogenaamde aanwijzingsbesluit. Dit wordt in het najaar van 2014 verwacht. Daarna moet de landingsbaan verlengd en verbreed worden en moet er luchtverkeersleiding komen. Verder zijn forse investeringen nodig in gebouwen, veiligheidsystemen en wegen. De eerste vliegtuigen worden in 2017 verwacht.

Politiek
De uitbreiding van de luchthaven is een nationale aangelegenheid. De minister neemt de formele besluiten die vervolgens door de Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd. De minister en de Tweede Kamer nemen de voorstellen van de ‘Alderstafel’ meestal over. Daarbij wordt wel gekeken naar wat ‘de regio’ ervan vindt. In de Tweede Kamer zijn alleen GroenLinks en de Partij voor de Dieren (PvdD) tegen. De SP is zeer kritisch. Er is dus een ruime meerderheid voor uitbreiding.
In de provinciale Staten van Flevoland zijn alleen de PvdD en GroenLinks tegen. Samen goed voor 2 van de 39 zetels. De overige partijen (37 zetels) zijn voorstander van de uitbreiding van de luchthaven. Lelystad en Dronten zijn in meerderheid voor. In Zeewolde zijn ze erg kritisch.
Er is op dit moment dus een ruime meerderheid in de Tweede Kamer en ‘in de regio’ voor de uitbreiding van de luchthaven.

Bezwaar maken helpt
Dat betekent niet dat er helemaal niets tegen de uitbreiding gedaan kan worden. Iedere inwoner, maar ook de betrokken gemeenten en bijvoorbeeld milieugroepen kunnen bezwaar maken tot aan de Raad van State. De Raad van State heeft al vier keer de formele besluiten voor de uitbreiding van de luchthaven vernietigd (in  2003, 2005, 2007 en 2011). Ook dit keer komt er weer de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het aanwijzingsbesluit. Dit keer ook massaal vanuit Biddinghuizen?

De luchthaven is ondergebracht in de crisis- en herstelwet. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor bezwaar beperkt. Het is dus zaak om direct vanaf het begin bezwaar te maken.

15 opmerkingen:

Marijke zei

Mooi helder verhaal, Frank. Dank je wel.
Heb je ook evt voorbeeld van bezwaarschrift en waar dat naar toegestuurd moet worden?

Frank Pels zei

Er is op dit moment nog geen formeel besluit waar bezwaar tegen gemaakt kan worden. Dit besluit - het aanwijzingsbesluit - wordt in het najaar van 2014 verwacht.

De vorige keren heb ik wel bezwaar gemaakt en dat ga ik ook nu zeker weer doen. Ik zal mijn bezwaarschrift t.z.t. als Word document online zetten zodat iedereen er gebruik van kan maken.

Anoniem zei

Jammer dat je niet hebt kunnen uitleggen waarom de eerder gepubliceerde vliegroutes zijn vervangen door de recente veel meer overlast gevende routes.

mvg, Brombeer

Anoniem zei

Inderdaad een duidelijk verhaal. Eerlijk gezegd, ben ik nu van mening om te gaan verhuizen. Zoveel vliegtuigen geven veel lawaai. Nu is het soms al lawaaierig in het luchtruim, soms lijkt er door het geluid, een vliegtuig neer te storten, hoe zal dat straks wel niet zijn?

Anoniem zei

Dankjewel voor je uitleg frank! Ik heb me de afgelopen week ook verbaasd over het feit dat de eerdere conceptvliegroutes waar alle discussie tot nu toe over ging ineens totaal veranderd zijn. Alders had in taakomschrijving dat inwoners moesten worden geinformeerd. Als routes nu zijn veranderd, zouden dan niet formeel alle inspraakrondes weer opnieuw moeten? Is er al meer bekend over eventuele planschade? Uit cpb studie blijkt dat huizen rond schiphol bij iedere extra decibel geluidshinder ongeveer een procent in waarde dalen. Zijn er mogelijkheden voor huizenbezitters in biddinghuizen om deze schade ergens te verhalen? Heeft het zin om nog een hantekeningenactie te houden? Hoe kunnen we onze stem meer laten horen?

Frank Pels zei

Dat klopt..... de procedure moet opnieuw.

Alders verwacht in het najaar van 2014 een nieuw zogenaamd aanwijzingsbesluit. Dit wordt genomen door de minister en moet goedgekeurd worden door de Tweede Kamer. Daarna kan iedereen - dus ook de inwoners van Biddinghuizen, maar ook milieugroepen en dergelijke - bezwaar maken. Mocht dat bezwaar niet gegrond verklaard worden, dan kun je daarna nog naar de Raad van State.

De plannen zijn al vier keer vernietigd door de Raad van State (de laatste keer in december 2011). Dus bezwaar maken heeft zeker zin.

Andere zaken - zoals handtekeningenacties, protesten en dergelijke - vestigen wel de aandacht op het probleem maar maken voor de formele procedure niet zoveel uit. Misschien dat je er nog 1 of meerdere politieke partijen mee kan overhalen om hun standpunt te veranderen. Maar voor dit onderwerp verwacht ik dat niet..... Dit verhaal loopt al zolang dat de verschillende politieke partijen hun stellingen al betrokken hebben :-(

Frank Pels zei

Aan de andere kant.... Ik was in 2006 betrokken bij de actie(s) in Zeewolde. Daar hebben toen (bijna) alle politieke partijen en de gemeente zich achter geschaard..... De gemeente Zeewolde heeft toen zwaar ingezet met haar bezwaar bij de Raad van State. Mede daardoor heeft in 2011 de Raad van State het toenmalige besluit vernietigd :-)

J.Kolart zei

Bedankt voor je uitleg Frank, duidelijk verhaal.
Overigens zien we hier hoe de overheid denkt over de mening van het volk, wij het volk die hier zijn komen voor rust en natuur wordt op deze manier erg verstoord. ook ik zal er op tegen stemmen. er zijn in Nederland best andere plaatsen waar men terecht kan voor dit soort vliegvelden.

Grove zei

Men gaat ervan uit dat wanneer eenmaal toestemming verkregen is, de zaak nooit meer teruggedraaid kan worden.
1. Instrument nadering voor baan 05: amper genoemd en niet vermeld dat de outer marker aangevlogen moet worden over Almere op een hoogte van slechts 450 meter!
2. De kosten van de uitbreiding van vliegveld Lelystad, zo staat in het rapport, wordt geraamd op slechts 38 miljoen terwijl ik het inschat op 600+ miljoen. Hier is de “metro Amsterdam” techniek toegepast, eerst vergunning en pas daarna de tegenvallers. Volksverlakkerij is dat!
Ik geef u hier nog wat aantekeningen:
Betreft rapport vliegveld Lelystad vliegroutes, baanverlenging, mijn gedachte hierover voor uw info.
Al lezend heb ik geprobeerd zo neutraal mogelijk dit rapport door te nemen.
Een aantal zaken vielen mij direct op, hier in dezelfde volgorde als het rapport:
1. De moeilijke naderings en vertrek routes met veel omvliegen, wat de kosten voor de vliegmaatschappijen nog verder opvoert, nog niet te spreken van de negatieve milieu aspecten daarvan.
2. De vliegveiligheid wordt met dit plan ernstig op de proef gesteld vooral tijdens piek momenten op Schiphol en Lelystad, routes lopen door elkaar ook qua hoogtes.
3. Geluidoverlast overal, maar ook door vliegverkeer gerelateerd aan Schiphol, door gecompliceerde aan en uitvliegroutes en langdurig laagvliegen.
4. 38 miljoen ( blz 58 ) euro zou voldoende zijn voor aanpassingen van vliegveld Lelystad? Ik schat de kosten eerder op 600+ miljoen euro en dus zal het vliegveld noooooit rendabel worden. Waar is de onderbouwing van deze 38 miljoen? Of is het berekend door de specialisten van de Amsterdamse metro?
5. Is er rekening gehouden met de grond samenstelling? Belasting limieten van de bestaande baan?Kosten uitplaatsen van GA? De elders aan te leggen oefenbaan met bijkomende kosten? Openbaar vervoer, spoorlijn omleggen? Wat zijn de stelposten? Of worden dat allemaal tegenvallers, als we maar beginnen met aanleg? Al gedacht aan de enorme kosten van verkeersleiding en nieuwe toren?
6. Er komt ook een ILS op baan 05 zie blz. 62, Nergens staat de aanvliegroute voor deze baan juist weergegeven. Voor uw informatie, neem de locatie van de nieuwe baan de drempel van baan 05, die ligt meer dan 1 km meer zuidwestelijk dan de huidige plaats door de baanverlenging. Ga vervolgens 7 km naar het zuidwesten, op dat punt vliegen vliegtuigen opgelijnt met de baan 05 de z.g. outer marker, het ILS interceptie punt. Dus hier vliegt men op een koers van 050 graad, op een hoogte van 1500 voet, dit is 450 meter hoog. De gehele bocht om op dat punt te komen gaat over of vlak langs Almere en zal zeer veel overlast geven vooral wanneer dat s,avonds tot 2300 uur, met uitloop mogelijkheid tot 2400 uur. Begrijpelijk dat dit punt onderbelicht is.

Even een berekening: baanverlenging vliegveld Eelde begroot 20 miljoen dat is € 650/m2 op basis van deze meterprijs wordt de baanverlenging van Lelystad 48 miljoen. Maar daarbij niet meegerekend:
1. Verzwaring huidige baan. Grondsamenstelling?
2. Alle taxibanen aan de west kant.
3. Taxibanen verlenging aan de oostkant.
4. Nieuw platform.
5. Aankomst/vertrekhal.
6. Verkeerstoren aan de westkant.
7. Verkeersleiding met kantoor ruimte.
8. Instrumentnadering systemen voor baan 05 en baan 23.
9. Aansluiting wegen aan westkant.
10. Parkeerterreinen aan de westkant.
11. Taxi en bus standplaatsen.
12. Grote Brandweer kazerne.
13. Brandweer wagens/ crash tenders voor grotere pax aantallen.
14. Ziekenwagens, uit huidige omgeving onvoldoende.
15. Hangaar voor klein onderhoud reparatie.
16. Aansluiting voor het spoor, de bereikbaarheid OV is nu slecht.
17. Verplaatsing van kleine luchtvaart zoals GA en ULM.
18. Vergoeding of opkopen van hun hangaars.
19. Voor het rendement op investering de lagere landingsgelden dan Schiphol.
20. In de toekomst massaal noodzakelijke geluid beperkende voorzieningen aan huizen.

Afblazen dit plan,maar daar zijn wel ballen voor nodig. Het zal altijd een hoofdpijn dossier blijven met mogelijk ook nog een heel reële kans op een ernstig ongeval en nooit rendabel te maken.

Anoniem zei

Een uitbreidingsplan voor airport Lelystad zou een goede zaak zijn voor de economie van ons land. Airport Lelystad is erg in trek bij investeerders en het bedrijfsleven.

Als er één landingsbaan van 4.200 x 80 meter zou liggen en gericht op het Noordoosten / Zuidwesten, dan hebben de meeste personen daar geen last van, van de geluidsoverlast.

Verder zou de komst van Airport Lelystad zorgen voor minder files op de A1 en de A6, omdat het verkeer de andere kant oprijden, in plaats van naar Amsterdam en Utrecht.

Zo komt de snelweg A1 ook weer veel beter bereikbaar voor iedereen. Zowel naar Amsterdam als naar Amersfoort. Het heeft zijn voordelen.

Unknown zei

Beste Frank.
Kan je ook beknopt aangeven wat de gevolgen van de uitbreiding voor Enkhuizen zijn?

Roel Mulder.

Frank Pels zei

@Roel Mulder

Volgens mij zeer beperkt. Toestellen vliegen vooral naar het zuiden en oosten (vakantiecharters). Als ze richting Enkhuizen gaan, dan zitten ze ruim boven de 6000 voet bij Enkhuizen. Een toestel dat 2x zo hoog vliegt heeft nog maar een kwart van de geluidsproductie. Bij Enkhuizen zitten ze al op een hoogte dat je ze nauwelijks nog hoort.

Unknown zei

Beste Frank, Hartelijk dank voor de reactie. Voor ons hier aan deze kant van het IJsselmeer een goed bericht, ik hoop dat zoiets ook zo af toe voor jullie te melden is

Erik zei

Dag Frank,

Dank je wel voor je uitleg en informatie. Hoe breed is zo'n aanvliegroute eigenlijk?
Ik zie dat de aanvliegroute vlak onder Zwolle doorgaat. Hoe hoog vliegen ze daar en komen ze ook over Zwolle heen?

Frank Pels zei

De afwijkingen van de vliegroute mogen (wettelijk) 1 zeemijl bedragen, dus zo'n 1,9 kilometer. De vliegroute is dus (wettelijk) zo'n 4 kilometer breed.

Bij Zwolle zitten ze op zo'n 6000 voet (circa 2000 kilometer).

Hieronder een animatie van de vliegroute (bij Westenwind):
Animatie dalend bij Westenwind

bij oostenwind:
Opstijgend bij Oostenwind