Pagina's

zondag, februari 20, 2011

Bleker maakt een puinhoop van natuurbeleid

Wordt Spaarnwoude straks een Golfbaan? Komt een bungalowpark in de Oostvaardersplassen? Een hek om de Veluwe? Het zou zomaar kunnen. Het budget voor onderhoud en beheer wordt met 60% gekort en de aanleg van nieuwe natuurgebieden, als compensatie voor de enorme verstedelijking die we de afgelopen decennia in ons land kenden, wordt abrupt gestopt. Onder het motto ‘Hart voor Natuur’ voeren 30 natuur- en milieuorganisaties vandaag actie voor behoud van natuur en landschap in Nederland. En niet voor niets! De regering breekt het natuurbehoud af en vernietigt kapitaal en het landschap op een onomkeerbare wijze, vinden Rik Grashoff en Jolande Sap.

In de ogen van dit kabinet is natuur niet meer dan een vervelende kostenpost. Dat is knap kortzichtig. Natuur kost geld, maar levert ook enorm veel op. RecreĆ«ren in de natuur is geen overbodige luxe, maar is van groot belang voor gezondheid en welzijn van mensen. Er wordt ook geld mee verdiend, in de recreatieve sector.  Alleen al op en rond de Veluwe levert de natuur 35.000 arbeidsplaatsen op en wordt er € 1,7 miljard natuurgerelateerde omzet per jaar gegenereerd. De KvK in Flevoland berekende dat het aanleggen van het Oostvaarderswold, het nieuwe bos tussen de Veluwe en de Oostvaardersplassen zo’n 1500 banen oplevert. Natuur in de directe omgeving van de stad is voor velen een belangrijke vestigingsvoorwaarde en bepaalt daarmee mede de huizenprijzen.
Bijna dertig  jaar geleden startte de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur. De provincies gingen aan het werk. Ze maakten plannen, sloten overeenkomsten met boeren, burgers en natuurbeheerders. Veel van die plannen zijn intussen in uitvoering. Tot in oktober 2010 staatssecretaris Bleker beval hiermee onmiddellijk te stoppen omdat de regering alsnog 600 miljoen op het afgesproken budget wil bezuinigen. Vanaf dat moment ligt inderdaad alles stil. Niemand weet meer waar hij aan toe is. Ook boeren en particulieren die meenden afspraken te hebben over verkoop van hun gronden aan de overheid en zich daar op hadden ingesteld.
Maar, “afspraak is afspraak” stellen de provincies terecht. Niet voor niets zijn er destijds handtekeningen van ministers gezet. Vorige week kwamen zes gedeputeerden naar de Tweede Kamer om uitleg te geven.  Gedeputeerden van VVD, CDA, PvdA en GroenLinks, allen hadden ze dezelfde boodschap: we kunnen de bestaande afspraken die we gemaakt hebben met boeren, burgers en natuurbeheerders niet zomaar schenden. En daarnaast is het ook de slechtste oplossing om zomaar abrupt te stoppen. Met ons is nog best te praten over het tempo waarin die natuur gerealiseerd wordt. Maar daar hoort ook bij: geen onomkeerbare besluiten op plekken waar we de EHS later willen afmaken. De staatssecretaris blijft echter onbuigzaam. Sterker nog, hij kiest de weg van politieke powerplay. In een overleg met de provincies dreigde hij met ingrijpen vanuit het Rijk. Desnoods met een noodwet.
Maar wat ons betreft is het simpel: er ligt een bindende overeenkomst die moet worden uitgevoerd. Het wachten is op rechtszaken van particulieren en natuurorganisaties. Desnoods dwingen de provinciebesturen de uitvoering daarvan door het Rijk maar af via de rechter. Liever natuurlijk een bestuurlijke oplossing. Maar dan wel een, die recht doet aan de oorspronkelijke en maatschappelijk breed gedragen doelen van versterking van onze natuur. Niet alleen de aanleg van nieuwe natuur wordt gestopt. Ook het geld voor het beheren en onderhouden van al onze bestaande natuurgebieden wordt voor meer dan de helft weggesneden.
VVD-er Pieter Winsemius schreef Mark Rutte vorige maand een open brief met de vraag of hij vlak voor de verkiezingen een advertentie moest zetten met de tekst: ‘Als je om natuur en milieu geeft, stem dan niet op CDA, PVV of VVD’. Een antwoord van Mark Rutte op zijn vraag hebben wij niet gezien. En wie afgelopen donderdag luisterde naar het debat in de Tweede Kamer over natuurbeleid, zal het met ons eens zijn dat je inderdaad niet bij de VVD, het CDA of de PVV moet zijn als je natuur en milieu belangrijk vindt. Pieter Winsemius, plaats die advertentie nu maar snel. Wij tekenen mee! '

Jolande Sap en Rik Grashoff

Geen opmerkingen: