Pagina's

zondag, juni 13, 2010

Revolutionaire plannen van de SGP

Deze week hoorde ik tot mijn verbazing dat SGP best een coalitie PVV-VVD-CDA gedoogsteun zou willen geven. Tijd om het SGP programma er eens bij te pakken.

Een kleine bloemlezing uit SGP programma:

Factoren die een schadelijke invloed hebben op de ontwikkeling van zeer jonge kinderen, zoals het gebruik van audiovisuele media, moeten in de kinderopvang zo veel worden afgeschaft

Winkels dienen op zondag gesloten te zijn.

Voor uitzonderlijk ernstige en onomstotelijk bewezen gevallen van (meervoudige)moord, zoals oorlogsmisdaden en terroristische aanslagen, moet het weer mogelijk om de doodstraf te overwegen.

De Naam van God is heilig. Lastering van God, zoals Hij Zich in de Bijbel bekend maakt,dient te worden tegengegaan.

De Commissie Gelijke Behandeling kan worden afgeschaft.

Bij de bouw van moskeeën en minaretten moet wijze terughoudendheid betracht

Het Defensiebudget moet op termijn fors worden verhoogd, maar ook al in de komende kabinetsperiode.

Het verstrekkingenpakket moet worden opgeschoond voor ethisch onaanvaardbare zaken als (medisch niet-noodzakelijke) abortus provocatus en euthanasie.

Elke vorm van zelfdoding wordt zoveel mogelijk bestreden. De overheid neemt meer preventieve maatregelen om mensen tegen zichzelf te beschermen.

Euthanasie, hulp bij zelfdoding en levensbeëindiging van gehandicapte pasgeborenen worden niet langer toegestaan.

In abortusklinieken vindt geen medisch noodzakelijke zorg plaats. Zolang zij nog niet gesloten zijn, worden zij niet langer uit publieke middelen gefinancierd.

Het belastingstelsel wordt gezinsvriendelijk ingericht.Nieuwe overheidsmaatregelen worden ook getoetst op de effecten daarvan voor Grote Gezinnen

Ouders betalen zelf de kosten van kinderopvang.

Bij echtscheiding dient bemiddeling verplicht te worden, zeker wanneer de ouders kinderen jonger dan 18 jaar hebben, teneinde de schade voor kinderen te beperken. De publieke erkenning van niet-huwelijkse samenlevingsvormen en de gelijkschakeling van deze samenlevingsvormen met het huwelijk dient te verdwijnen. Het klassieke huwelijk wordt in ere hersteld.

De mogelijkheid van het zogeheten homohuwelijk moet ongedaan gemaakt worden. God Zelf heeft het huwelijk ingesteld en bedoeld als een levenslange verbintenis tussen man en vrouw. Hieruit volgt dat een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht niet de bedoeling kan zijn.

De waarden van het christelijk geloof botsen op de leer en afschuwwekkende praktijken van de radicale islam. Zeker wereldwijd gaat van een opkomend, militant islamisme een grote bedreiging uit. Was het gevaar van de islam eerst vooral gelokaliseerd in het Midden-Oosten, met name rond Israël, nu ligt heel de wereld in de gevarenzone.


Naast de PVV ook de SGP in de regering: heel veel dieper kunnen we dan niet meer zakken.
Wat zou de 'liberaal' Rutte van het SGP-programma vinden?

Geen opmerkingen: