Pagina's

dinsdag, februari 02, 2010

GroenLinks: geen miljoenen voor OMALA

OMALA wordt een nieuw groot bedrijventerrein dat bij Lelystad Airport moet gaan verrijzen. De provincie Flevoland en de gemeenten Lelystad en Almere werken samen in OMALA. Om OMALA te starten is op korte termijn een financiële injectie van 32 miljoen nodig en dat is nog maar het begin. Ruim 10,5 miljoen hiervan moet direct uit de kas van de provincie Flevoland komen. GroenLinks Flevoland is tegen deze enorme uitgave. Op donderdag 4 februari wordt over dit voorstel gestemd in de provinciale staten van Flevoland.

GroenLinks Statenlid Frans van Schoot over OMALA: " Het bedrijventerrein staat of valt met het doorgaan van de uitbreiding van de Luchthaven Lelystad. Schiphol wil voorlopig niet investeren in de uitbreiding en daarnaast wordt er ook nog onderzoek gedaan naar alternatieve locaties voor de luchthaven. Onderzoek heeft aangetoond dat de uitbreiding van de luchthaven Lelystad nauwelijks nieuwe banen oplevert, namelijk slechts 200. De luchthaven levert alleen maar een hoop milieu- en geluidsoverlast op."

Van Schoot wijst erop dat het helemaal geen provinciale taak is om zelf bedrijventerreinen te ontwikkelen. Bovendien heeft Flevoland op dit moment al een overschot aan bedrijventerreinen. Een nieuw groot bedrijventerrein zal alleen maar tot leegstand leiden op de bestaande bedrijventerreinen. "Nu zoveel geld uitgeven aan een dergelijk project is onverantwoordelijk" aldus van Schoot. Liever ziet hij dat er geïnvesteerd wordt in duurzame en groene banen. Uit recent onderzoek bleek dat het huidige windmolenbeleid van de provincie Flevoland de komende jaren al ruim 1.900 banen oplevert. Deze banen zijn vooral te vinden bij de bouw en het onderhoud van de windmolens. Verdere intensivering van het beleid voor duurzame energie zal dus per saldo meer “groene” banen opleveren dan de betonnen landingsbaan van Luchthaven Lelystad en het daaraan gekoppelde bedrijventerrein.

Klik hier voor de berichtgeving op omroep Flevoland

Geen opmerkingen: