Pagina's

dinsdag, februari 16, 2010

CDA en VVD vliegen elkaar in de haren

Er is niets mis met een politieke ruzie, vooral als je er zelf niet bij betrokken bent. De lijsttrekkers van het CDA en de VVD in Dronten vliegen elkaar in de haren. In de Flevopost van deze week lezen we het volgende:

VVD-lijsttrekker Bernd Rosing heeft forse kritiek op CDA-lijsttrekker Hans Engelvaart. De laatste vindt dat landelijke kopstukken zich afzijdig moeten houden van de gemeenteraadsverkiezingen. Rosing vindt politici die er zo over denken 'niet geschikt om Dronten te besturen'

Engelvaart is stellig. 'Geen enkele landelijke politicus heeft zich de afgelopen vier jaar met onze problemen bemoeid en ik verwacht niet dat ze dat de komende vier jaar wel zullen doen,' schrijft Engelvaart op de website van het CDA.
De verkiezingen zouden in zijn ogen moeten gaan over lokale zaken. Hij ziet weinig heil in de inzet van landelijke politici in de verkiezingscampagne. 'De landelijke politiek verzorgt verkiezingsbijeenkomsten over onderwerpen die niets met de lokale politiek te maken hebben.'
Engelvaart wilde geen landelijke CDA-kopstukken naar Dronten halen. Het heeft in zijn ogen voor de kiezers veel meer zin met de lokale kopstukken in discussie te gaan dan met landelijke. 'Het Radio 1 debat werd aangekondigd als het eerste verkiezingsdebat. Landelijke bekende politici schoven aan. Waar het over ging? Over van alles, maar niet over de gemeentes. Deze manier van campagne voeren is weinig respectvol richting al die lokale politici die zich inzetten voor hun eigen gemeente. Verhalen dat het stemgedrag bij gemeenteraadsverkiezingen beïnvloed wordt door hoe mensen landelijk stemmen, worden op deze manier gevoed.'

Rosing ziet het anders. 'Door de contacten met landelijke en provinciale politici en bestuurders zorgen we er voor dat de problemen waar we in Dronten tegenaan lopen op de politieke agenda in Den Haag en van de provincie Flevoland komen te staan. Voor de ontwikkeling van Dronten is dat van het grootste belang.'
De liberale voorman haalt fel uit naar Engelvaart: 'Politici die zeggen dat de landelijke politiek zich niet bemoeit met de problemen waar we in Dronten mee te maken hebben en ook niet verwachten dat ze dat de komende vier jaar doen, zeggen vooral iets over zich zelf. Eigenlijk zijn dit soort politici niet geschikt om Dronten te besturen. Dronten is geen eiland!'

In een reactie op de kritiek van Rosing stelt Engelvaart dat 'de heer Rosing blijkbaar niet verder komt dan naar het landelijke debat op tv te kijken'. 'Wij willen afgerekend worden op ons beleid in de afgelopen vier jaar en we willen niet afgaan op wat meneer Rutte vertelt. Bij de landelijke verkiezingen gaat het weer over landelijke zaken, nu gaat het om lokale onderwerpen.'
.

Geen opmerkingen: