Pagina's

woensdag, december 09, 2009

Koninklijke onderscheiding Cees Meijer nu reeds uitgereikt


Zeewolde - Namens Hare Majesteit benoemde burgemeester Gerrit Jan Gorter zaterdagmiddag 5 december Cees Meijer tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Verdiensten
Eigenlijk zou Meijer (69) het lintje pas vlak voor Koninginnedag 2010 uitgereikt krijgen. De GroenLinkser is echter zeer ernstig ziek en heeft menselijkerwijs gesproken nog slechts kort te leven. De aanvragers van de onderscheiding wisten burgemeester Gorter te bewegen zijn kanalen in Den Haag aan te boren de uitreiking van het lintje naar voren te halen. Dit gelukte. Afgelopen zaterdagmiddag om 15.00 u. vond in de raadszaal van het gemeentehuis de plechtigheid plaats, waarin Meijer de versierselen kreeg opgespeld die bij zijn onderscheiding hoorden.
Tijdens zijn inleidende toespraak vertelde Gorter in het kort welke weg Meijer in de richting van zijn lintje had afgelegd. Daarvoor moest hij allereerst terug naar Grootebroek (West-Friesland), waar Meijer een groot deel van zijn leven woonde samen met zijn vrouw Toos en hun beider dochters Marika en Laura. Meijer werkte er voor de PTT (vanaf 1989 KPN). In 1987 kwam de PTT’er met zijn familie in Zeewolde te wonen, omdat dat veel dichter bij zijn hoofdkantoor in Amersfoort lag. In 1991 stond Meijer aan de wieg van Schoon Zeewolde, het actiecomit√© dat werd opgericht naar aanleiding van de mogelijke komst naar het Trekkersveld van het PVC-verwerkende bedrijf Balamundi (BNI) uit Huizen. Meijer zou voorzitter blijven tot 1999, het jaar waarin Schoon Zeewolde bij gebrek aan een opvolger werd opgeheven. Gorter noemde verder een andere passie van Meijer, de natuur met al haar pracht en praal. Sinds enige jaren is Meijer voorzitter van IVN-Zeewolde, een organisatie die hij al veel langer een warm hart toedroeg. Ook in politiek opzicht heeft Meijer z’n sporen verdiend. Zo was hij in 1999 een van de oprichters van de Zeewolder afdeling van GroenLinks, de partij die zeven jaar later plaatselijk een gecombineerde lijst aanging met de Partij van de Arbeid. Samen boekten zij toen een zetel winst. In 2003 werd Meijer namens GroenLinks gekozen tot Provinciaal Statenlid van Flevoland. In 2007 volgde er een nieuwe termijn van vier jaar. Gorter noemde voorts het werk had Meijer had verricht voor StEM (Stichting Ecologie en Milieu) en de vele acties die Meijer op touw had gezet om vliegtuiglawaai boven Zeewolde tegen te gaan. Ook refereerde de burgemeester aan Meijers steun voor Amnesty International en ‘s mans collecteren voor de Hartstichting. Na het noemen van al dit werk volgde het ‘Het heeft Hare Majesteit behaagd…’. Meijer werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg daarvoor in zijn rolstoel het bijbehorende lintje opgespeld. Gorter had bovendien een prachtige bos bloemen voor de echtgenote van de gedecoreerde.
Felicitaties waren er hierna van vertegenwoordigers van het IVN en GroenLinks. Ook las Boete Korteweg (raadslid PvdA/GroenLinks) een gelukwens voor die Femke Halsema (landelijk partijleider GroenLinks) speciaal voor Meijer had gestuurd. Het laatste woord was aan de kersverse lintjesdrager zelf. Meijer bedankte voor de vele goede woorden, maar wees ook op de omstandigheden waarin de onderscheiding werd uitgereikt. ,,Men zal mij niet meer met het lintje door het dorp zien hollen,” deed hij de aanwezigen weten dat de vele felicitaties voor hem tegelijk een triest randje hadden.

Bron: de Zeewolde Actueel, d.d. 8 december 2009

Geen opmerkingen: