Pagina's

woensdag, december 09, 2009

Column 8 december 2009: Cees Meijer

Cees
,,Wethouder Broertjes was echter nog steeds niet om. Ik kondigde daarom aan dat we indien nodig alle wettelijke middelen zouden hanteren om het bedrijf tegen te houden en dat hadden we ook écht gedaan.” Een citaat uit het interview met Cees Meijer in het jubileumboek ’25 jaar Gemeente Zeewolde’ dat het afgelopen voorjaar verscheen. Cees – we tutoyeren maar, dat is wel zo persoonlijk – had het hier over de eventuele komst van het PVC-verwerkende bedrijf Balamundi naar bedrijventerrein Trekkersveld. Het bedrijf moest uit Huizen weg vanwege stankoverlast. Balamundi is nooit in Zeewolde gekomen. De eerdere ingediende plannen werden ingetrokken. Waarom? Dat moet ongetwijfeld zijn gekomen door de ‘tussenkomst’ van het actiecomité Schoon Zeewolde onder leiding van Cees Meijer. Het citaat gaf helder aan waar hij in de discussie stond. Cees zou zich nooit hebben neergelegd bij een besluit het bedrijf in Zeewolde welkom te heten, maar alle wettelijke middelen hebben gebruikt om het te weren. Doorzetten, doorgaan, niet opgeven, het zijn allemaal werkwoorden die op Cees van toepassing zijn. Soms ook doordrammen, maar dat kun je nodig hebben om je doel te bereiken.
Waar Cees eveneens altijd tegen ageerde was vliegtuiglawaai boven Zeewolde. Hij waarschuwde er al tegen in 1995. Telkens als er gesproken werd over uitbreidingsplannen van Lelystad Airport, dan stond Cees op de barricaden. Het milieu in het algemeen was in het geding en (geluids)overlast voor Zeewolde in het bijzonder.
Je mag Cees niet verwijten dat hij overal tegen was. Hij is al enige jaren voorzitter van de plaatselijke afdeling van het IVN. De natuur met alles wat daarin groeit en bloeit is zijn grote passie. Ooit werd er een prachtige foto van hem gemaakt voor de rubriek ‘Op de plaats rust’ in de voormalige Zeewolder Krant. Cees werd geportretteerd in het ‘gronddepot’ nabij de latere MMM-boerderij, omdat hij daar zo graag vertoefde.
Ook in politiek opzicht komt Cees al jarenlang gevraagd en ongevraagd voor zijn mening uit. In 1999 richtte hij in Zeewolde een eigen afdeling op van GroenLinks. De partij had toen nog te weinig stemmen voor een eigen zetel in de gemeenteraad. Dat veranderde in 2006 door samenwerking met de PvdA. Een gecombineerde lijst (en een groeiende aanhang in het dorp) zorgde ervoor dat Boete Korteweg in genoemd jaar namens GroenLinks zijn opwachting in de raad kon maken. Cees zelf stond niet op de lijst. Dat hoefde ook niet, want hij was in 2003 namens zijn partij lid van de Provinciale Staten geworden. Cees bleef z’n werk gewoon doordoen en het maakte hem daarbij niet uit waarvoor hij op pad was. Schoon Zeewolde, StEM, GroenLinks, IVN, Cees bleef altijd en overal zichzelf. Soms gebeurde dat ook tegen de stroom in. Heel Zeewolde ‘schreeuwt’ al jarenlang om de verdubbeling van de Gooiseweg. Maar Cees was nog niet overtuigd, zo liet hij begin dit jaar weten tijdens het Politiek Café in The Harbour. Zou verplaatsing van al de logistieke bedrijven op het Trekkersveld niet veel goedkoper en beter zijn voor het milieu? Die vraag was Cees ten voeten uit. Anderen mochten er anders over denken, hij legde zíjn visie op tafel. Principieel, eerlijk, consequent en doordacht. En politieke spelletjes zijn nooit aan Cees besteed geweest.
De link van GroenLinks naar de Koningin zal wellicht niet iedereen direct leggen. Dat hoeft ook niet. Als er één is die een Koninklijke onderscheiding verdient, dan is Cees het. Jammer dat dat waarschijnlijk niet meer kan rond 30 april. Dan maar vast op 5 december. Niet als een surprise van Sinterklaas, maar als tegenprestatie van ons allemaal.Bron: Zeewolde Actueel, 8 december 2009, Schoppen Troef

Geen opmerkingen: