Pagina's

woensdag, december 16, 2009

Draaikonten rondom windmolens


Bij de kust van de Noordoostpolder moet een groot windmolenpark gaan verschijnen. De plannen hiervoor waren al in het omgevingplan opgenomen. Onlangs verscheen de MER en een eerste versie van het rijksinrichtingsplan. De exacte contouren van het windmolenpark worden nu duidelijk. Op Urk blijkt niet iedereen even blij te zijn met het windmolenpark. Het comité ‘Urk briest’ timmert stevig aan de weg.

De plaats en omvang van het windmolenpark waren al vastgelegd in het omgevingplan. De Christelijke partijen SGP, ChristenUnie en het CDA in de Staten van Flevoland lijken nu op de eerder ingenomen standpunten terug te komen. De SGP was al langer tegenstander van het windmolenpark. Tijdens de laatste statencommissievergadering bleek echter dat ook het CDA en de ChristenUnie van mening waren veranderd. Zij zijn niet helemaal tegen het windmolenpark, maar stellen voor de molens op de Zuidermeerdijk ter hoogte van Urk te laten vervallen. Zij werden hierop aangesproken in de commissie. In een uiterst zwak betoog mompelden zij iets over veranderende inzichten. Hierop doorvragen leverde weinig op, want sinds de vaststelling van het omgevingsplan waarmee ook deze Christelijke partijen hebben ingestemd, is er namelijk helemaal niets veranderd. Het blijft een rare ommezwaai van deze partijen. Zouden de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en het feit dat deze partijen zo sterk op Urk vertegenwoordigd zijn, hier misschien iets mee te maken hebben? Wordt ongetwijfeld vervolgd tijdens de eerste Statenvergadering van het nieuwe jaar, waarbij over dit onderwerp middels bijvoorbeeld een motie een advies uitgebracht moet worden aan de minister. De voorlopige stand van zaken: VVD, PvdD en GroenLinks willen gewoon dat het gehele plan doorgaat, SGP is ronduit tegen, CDA en ChristenUnie willen wel door maar dan zonder de molens op de Zuidermeerdijk. En de PvdA? Die is nog steeds ouderwets aan het twijfelen.

Het kan echter nog gekker. De CDA wethouder Willy Schutte van de Noordoostpolder is de weg helemaal kwijt bent. Hij schreef een brief aan de Urker politiek en de Tweede Kamer waarin hij haarfijn aangaf op welke onderdelen ze bezwaar zouden moeten maken tegen het windmolenpark. Hij ondertekende de brief met ‘Willy Schutte, CDA wethouder Noordoostpolder’. En dat is bijzonder merkwaardig want het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van de Noordoostpolder zijn altijd uitgesproken voorstander geweest van het windmolenpark. In allerijl werd er een persconferentie belegd. Gezeten naast de burgemeester legde de CDA wethouder uit dat het toch allemaal niet zo bedoeld was. Het is de vraag of hij daarmee wegkomt. Verschillende partijen in de gemeenteraad van de Noordoostpolder zijn hun messen voor aankomende donderdag al aan het slijpen. Het is dus nog maar de vraag of de politieke brekebeen Willy Schutte daarmee wegkomt.

Eén ding staat vast: de komende periode zal het windmolenpark nog regelmatig op de politieke agenda staan. Wordt ongetwijfeld vervolgd….

UPDATE: CDA Wethouder Willy Schutte van de Noordoostpolder heeft het debat in de gemeenteraad overleefd. Schutte erkende dat hij verkeerd heeft gehandeld. Na lang debat accepteerde de raad zijn uitleg en wilde hem zo vlak voor de verkiezingen niet naar huis sturen. Het bleef bij een motie van treurnis.

1 opmerking:

Jack Hage Sr. zei

Ze zijn toch helemaal gestoord met al die hoge windmolens!

Te duur, oerlelijk,- levensgevaarlijk.

Maar dat Gemeentebestuur op Urk, is ook niet wijs, wisten al lang van andere ideeen!

Hebben waarschijnlijk al een tik van de molen gehad!

Kijk eens op;

www.uweigenenergie.nl


Met een hartelijke groet,

Jack Hage Sr.

Putten