Pagina's

dinsdag, juni 16, 2009

Nieuwe website gaat Wilders van repliek dienen

Prettige Voortzetting is een website met een duidelijk doel: Wilders en de PVV van repliek dienen.

De gevestigde politieke partijen, als ook de meeste opiniemakers in de media, weten niet goed hoe ze met de populistische aanpak van Geert Wilders om moeten gaan. Er wordt emotioneel gereageerd, aangevallen op de vorm in plaats van de inhoud, er wordt genegeerd of vergoeilijkend gedaan. Wat men vooral vaak doet is voorzichtig, stapje voor stapje, wat dichter bij de PVV aanschuiven. In de hoop weer wat van de kiezers terug te winnen, of in ieder geval de electorale exodus een halt toe te roepen.

Het echte debat wordt vaak niet aangegaan. Niet in de laatste plaats omdat Geert Wilders daar zelf vaak geen ruimte toe biedt. Hij valt aan en trekt zich terug of loopt op cruciale momenten weg. Een tactiek die voor drama zorgt en zijn populariteit geen schade berokkent, maar niet leidt tot een daadwerkelijke discussie.

Deze site wil een prettige voortzetting zijn van deze pogingen. Het mag duidelijk zijn dat wij het doorgaans stevig oneens zijn met de PVV. Dit wil echter niet zeggen dat wij de waarheid in pacht hebben. Wij proberen inhoudelijk te discussiƫren, met onderbouwde argumenten. Toch zullen wij er af en toe flink naast zitten. We staan dan ook open voor reacties van alle zijden van het politieke spectrum.

Kortom, wij hopen een levendige bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat, en wensen u nog een prettige voortzetting.


Voor de betere discussies: prettigevoortzetting.nl

Geen opmerkingen: