Pagina's

dinsdag, maart 10, 2009

Verboden te lezen: CDA -campagnestrategie 2010

Het was natuurlijk niet de bedoeling, maar het campagne-plan van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen stond kortstondig online. Het is inmiddels al weer verwijderd.
Het campagne-plan is nu uiteraard nog steeds op verschillende plaatsen te downloaden. Altijd leuk om te lezen, zo'n campagne-plan van een andere partij.

Veel gegevens kunt u opvragen bij uw gemeente, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Funda. Deze laatste is een organisatie die het onroerend goed aanbod in Nederland presenteert op internet. Op http://www.funda.nl vindt u bijna alle woningen die er in Nederland te koop staan. Bij alle woningen die te koop staan is het mogelijk onder het kopje ‘buurt’ specifieke buurtinformatie te zien, bijvoorbeeld gezinssamenstelling, opleiding, inkomen en zelfs lifestyletypen. Het CBS (http://www.cbs.nl) heeft ook een database met kerncijfers wijken en buurten. Daarmee kunt u ook tot op buurtniveau een grote hoeveelheid statistische informatie boven tafel halen.
[..]
De boodschap wordt verwerkt in een verkiezingsslogan. Een kenmerk van een goede slogan is dat deze goed in het gehoor ligt. Door de juiste retoriek aan te brengen in de formulering van de boodschap, maakt u het makkelijker voor de burger om uw slogan te onthouden.
U kunt bijvoorbeeld kiezen voor de retorische drieslag: ‘Welvaart, zekerheid en respect’, of aan de alliteratie: ‘Betrokken, Betrouwbaar, Balkenende’ (welke tevens een alliteratie is) of aan een rijm ‘Houdt onze gemeente sterk. Stem CDA Ridderkerk’.
[..]
De publieke opinie in een gemeente wordt niet alleen bepaald door de politiek of de media. Integendeel, vaak is de invloed van maatschappelijke organisaties of actiegroepen veel groter. Dergelijke instanties kunnen onze partij ondersteunen door bijvoorbeeld positieve uitlatingen te doen over het CDA. In dat geval noemen we het steunzenders. Heeft uw afdeling al een beleid geformuleerd om steunzenders te mobiliseren?
[..]
Steunzenders krijgen in de media vaak veel ruimte of geven in hun contacten met de hun achterban bewust een stemadvies. Niets is vervelender dan tijdens een verkiezingscampagne geconfronteerd te worden met een maatschappelijke organisatie die ineens tegen het CDA is. Zij krijgen in de media vaak veel ruimte of geven in hun contacten met hun achterban vaak bewust een stemadvies.
[..]
Met primeurs kunt u journalisten belonen. Spreid de primeurtjes wel goed zodat alle media positief blijven over het CDA.


UPDATE: Met dank aan Bert Brussen hierbij speciaal voor de collega's uit Leiden de perslijst van D'66 (pssssst; Je moet Jaap van RTV-West hebben, die is oud-Augustijn…)

Let iedereen een beetje op wat hij / zij op internet zet?

Geen opmerkingen: