Pagina's

woensdag, januari 28, 2009

De actuele waarheid over Lelystad Airport

Ingezonden stuk van Cees Meijer, Flevolands statenlid voor GroenLinks. 
Eind 2008 heeft het kabinet vastgesteld dat Lelystad Airport onderdeel zal zijn van het luchthavensysteem Schiphol. Dat betekent geen rol voor de provincie Flevoland. Schiphol bepaalt wat er met Lelystad Airport zal gebeuren. De provincie zegt zelf: ‘Provincie neemt luchtvaarttaken over van het rijk, ... Maar niet voor Lelystad Airport’.

Schipholdirecteur Johan Nijhuis stelt in zijn Nieuwjaarstoespraak vast dat de overheid de voorwaarden moet scheppen voor LA om niet-mainportgebonden vluchten af te handelen. Op Schiphol blijft dan ruimte voor groei van het mainportgebonden verkeer. De provincie Flevoland zegt: ‘We willen niet het afvalputje van Schiphol worden”.

Nijhuis zegt ook dat op LA een aantrekkelijk, kostenwinnend product moet worden neergezet (kostenwinnend voor investeerder Schiphol, CM). “In gedwongen uitplaatsing geloven wij niet, de markt laat zich niet uitplaatsen”, zegt Nijhuis. Hij gelooft ook niet in het spreiden over te veel locaties. Nijhuis: “Om van LA een succesvol alternatief te maken, moet er voldoende volume zijn. Voor maar 10.000 vluchten loont ‘t niet en gaan de sommen van Alders niet kloppen”.Alders rapporteerde over de groeimogelijkheid van Schiphol inclusief de luchthavens Eindhoven en Lelystad.

Nijhuis constateert dat er fors moet worden bezuinigd op Schiphol vanwege o.a. de teruggang in het aantal passagiers. Ook de recessie en de vliegbelasting zijn daar debet aan. De lowcostmaatschappijen (die naar LA verplaatst zouden moeten worden, CM) hebben in 2008 een kwart minder passagiers vervoerd dan in 2007. Gevolg is een daling van de voor Schiphol belangrijke bestedingen, stelt Nijhuis vast.

Dan de luchtroutes. De provincie liet adviesbureau Boer en Croon onderzoek doen naar de mogelijkheid van luchtverkeersleiding op LA. Uitgangspunt is dat Schiphol de investeringen in baanverlenging en luchtverkeersleiding faciliteert. Essentiële voorwaarde is dat de luchtruimcapaciteit rond Schiphol en Lelystad Airport wordt vergroot. Daarmee kan het vliegverkeer boven LA worden afgehandeld zonder hinder voor het vliegverkeer boven Schiphol, zegt onderzoeker Olman van bureau Boer en Croon. Dit proces duurt nog tenminste twee jaar en betekent vooralsnog geen invoering van volwaardige luchtverkeersleiding, aldus Olman in zijn rapport.

Andere vormen van luchtverkeersleiding kan wel, maar daar gaat geen substantiële impuls vanuit voor het aantrekken van bedrijvigheid op of in de directe omgeving van de luchthaven. Inmiddels heeft de minister laten weten dat van ‘een vorm van verkeersleiding’ geen sprake kan zijn. De provincie Flevoland noemt het rapport realistisch, terwijl LA-directeur Oude Weernink ‘afstand neemt van de resultaten van dit onderzoek’. Hij vindt zelfs dat er geen onderzoek gepleegd is. Er zijn alleen meningen verzameld. Hij stelt vast dat bij de provincie onvoldoende expertise aanwezig is om door Oude Weernink gewenste vervolgonderzoeken te begeleiden.

De Kamer van Koophandel stelt nu voor om LA weer voor € 1,00 terug te kopen van Schiphol, teneinde zelf de ontwikkeling van de luchthaven ter hand te nemen.

Cees Meijer


Meer achterinfo>>

Geen opmerkingen: