Pagina's

maandag, juni 02, 2008

PvdA draait Natuur en Milieu Flevoland de nek om

De provinciale fractie van de PvdA vindt het maar niks in Flevoland. Veel te rustig, veel teveel rust en ruimte. Dat moet anders, dus daarom moet luchthaven Lelystad een tweede Schiphol worden. Maar liefst 4 miljoen passagiers per jaar moeten in bulderende Boeings van luchthaven Lelystad gaan vertrekken.

Niet iedereen staat hierbij te juichen. Onder ander Natuur en Milieu Flevoland is altijd al kritisch geweest. Onlangs wisten zij zelfs nog de MER procedure van de luchthaven te torpederen.

Dat was een kleine tegenvaller voor de PvdA, maar gelukkig waren daar nog de algemene beschouwingen. De PvdA kroop in de aanloop naar de algemene beschouwingen voor een ouderwets machtspelletje achter haar PC. In goede samenspraak met de coalitiepartijen VVD en CDA werd een mooie motie in elkaar geschroefd. Talloze concept moties en amendementen passeerden onze mailboxen in de aanloop naar de Algemene Beschouwingen. Maar de motie 'draai Natuur en Milieu Flevoland de nek om' was daar om mysterieuze redenen niet bij.

Tijdens de algemene beschouwingen toverde de PvdA de gewraakte motie uit haar binnenzak. Met wat vage argumenten dat zij 'minder beleid en meer uitvoering' wilde, drukte de PvdA de motie erdoor heen met hulp van de trouwe coalitiepartijen CDA en VVD.

De provinciale fractie van Groenlinks liet vandaag naar aanleiding van de geniepige aanslag door de PvdA op Natuur en Milieu Flevoland de halvering van het budget van Natuur en Milieu Flevoland onderstaand persbericht uitgaan.


Persbericht

GroenLinks-fractie (Provinciale Staten): “PvdA-motie tegen Natuur en Milieu Flevoland riekt naar wraak”

De fractie van de PvdA in de Provinciale Staten van Flevoland heeft, samen met de andere coalitiepartijen VVD en CDA, tijdens de Algemene politieke Beschouwingen van donderdag 29 mei, een motie ingediend om de subsidie aan Natuur en Milieu Flevoland (NMF) te halveren. De motie werd aangenomen.

De motie stelt dat NMF bezig is met beïnvloeding van het provinciale beleidsproces en tegelijkertijd ook zelf bezig is met beleidsontwikkeling, waardoor er overlap zou zijn met provinciale activiteiten. De motie vindt dat NMF zich moet richten op de uitvoering van beleid. Vandaar die halvering van de subsidie.

De collegepartijen stellen de positief ingestelde kritische toon van NMF dus niet langer op prijs. Het was een publiek geheim dat met name de PvdA daar al eerder van overtuigd was. Maar nu deed zich de mogelijkheid voor om NMF de mond te snoeren door het indienen van een motie, die werd ingediend namens de collegepartijen VVD, CDA en PvdA, een meerderheid dus.

De statenfractie van GroenLinks heeft tegen de motie gestemd. Cees Meijer, namens de fractie: “Het is ronduit schandalig dat de motie sowieso werd ingediend en nog wel door alle collegepartijen, waarmee op voorhand een meerderheid vóór de motie zou stemmen. De gehele oppositie had geen weet van deze motie en had zodoende het nakijken, nog voor dat er argumenten konden worden uitgewisseld. Hier werd dus onbeschaamd macht uitgeoefend om een kritische, meedenkende stem de mond te snoeren.”

De fractie van GroenLinks kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hier wraak werd genomen. Wraak vanwege het feit dat Natuur en Milieu Flevoland zich altijd zeer kritisch heeft opgesteld ten aanzien van de ontwikkelingen rond de uitbreiding van Lelystad Airport. Meijer: “Dit voor Flevoland schadelijke speeltje van de collegepartijen VVD, CDA en PvdA moet vooral doorgaan en mag niet gehinderd worden door wie dan ook. Dat het gedoemd is te mislukken, gezien de ontwikkelingen in de luchtvaart die veel verder gaan dan tot nu toe is afgesproken, is geen punt van discussie bij deze politieke voorstanders van de uitbreiding.”

Het is daarom, naar de mening van de fractie, een schoolvoorbeeld van machtsuitoefening, onder leiding van de Partij van de Arbeid. Wie met argumenten niet kan winnen, rest alleen nog de mogelijkheid om naar machtsmiddelen te grijpen.


Nadere informatie:
Cees Meijer
06 53 183 919

1 opmerking:

Anoniem zei

Dank