Pagina's

zondag, januari 28, 2007

Bomen: last of lust?

Foto: ' Poepzeiltje' in de Mosroos, juli 2006. Bron: www.zeewoldecentraal.nl

Onlangs pleitte minister Winsemius voor meer groen in woonwijken. In Zeewolde lijkt het erop dat de gemeente de woonwijken juist minder groen wil maken om tegemoet te komen aan klachten over pluisjes (populieren), vlekken op auto's (zie bovenstaande foto) en overige ' bomenoverlast'. Binnenkort worden er 210 bomen gekapt binnen de bebouwde kom. De Stuurgroep Ecologie en Milieu (StEM) is het daar niet mee eens. Ook de bewoners beginnen zich te roeren. In een ingezonden brief in de Zeewolde Aktueel laten de bewoners weten het niet eens te zijn met de voorgenomen kap.

Sinds kort heeft de gemeente Zeewolde een bomenbeleidsplan. In dit beheerplan worden een aantal bomen ' beschermd' omdat deze structuurbepalend zijn. Voor de overige bomen is benoemd hoe men hier mee omgaat als het gaat om snoeien, dunnen, vervangen of zelfs verwijderen. De bebouwde kom van Zeewolde bestaat inmiddels 20 jaar, dus het opstellen van een bomenbeleidsplan is verstandig. Ik heb het plan destijds gelezen en kreeg niet de indruk dat er op grote schaal gekapt zou gaan.

In de commissievergadering Ruimte en Wonen van 4 december 2006 is het bomenbeleidsplan besproken. Een klein citaat uit het verslag:

De heer Schaaf van Leefbaar Zeewolde geeft aan dat hij dit punt geagendeerd heeft. Hij is gebeld door een burger die dit stuk heeft gelezen en daaruit concludeerde dat de gemeente, zodra zich de gelegenheid voordoet, de bomen zijn groot, tot kappen overgaat. Dit gevoel heeft de heer Schaaf na het document gelezen te hebben niet, maar wil toch graag een korte toelichting van de wethouder om eventuele onrust weg te nemen.

Wethouder Schouten geeft aan dat de geluiden bekend zijn, het is bijna winter en wil men hout stoken. Het is zeker niet zo dat, nu dit boombeleidsplan is vastgesteld, de houthakkers de wijk ingaan en bomen gaan kappen. Dat is absoluut niet het geval.

Begin januari stond er een bericht in de Zeewolde Aktueel dat de gemeente zichzelf kapvergunningen had verleend voor 210 bomen. Dit staat op wat gespannen voet met de uitspraken van de wethouder op 4 december.

Maar niet gevreesd, het is nog mogelijk om bezwaar te maken. De wethouder daarover tijdens de commissievergadering op 4 december:

Bovendien is het zo dat wanneer de gemeente bomen wil gaan weghalen er een kapvergunning voor aangevraagd wordt en iedereen in de gelegenheid is om daarop zijn of haar visie te geven.

Iedereen die tegen de kap is, moet dus vooral bezwaar gaan maken. Als er een hoop bezwaren binnenkomen, is dat direct een mooie aanleiding om het boombeleidsplan weer op de agenda te zetten. Voor meer informatie verwijs ik graag naar de site van StEM.

Geen opmerkingen: