Pagina's

woensdag, december 06, 2006

Oostvaarderwold (4)

In het omgevingsplan van de provincie Flevoland is voorzien in de aanleg van het Oostvaarderswold. Dit Oostvaarderswold gaat onderdeel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur en moet de Oostvaardersplassen gaan verbinden met de Veluwe via het Horsterwold. De gemeente Zeewolde en de betrokken agriers zijn fel gekant tegen het Oostvaarderswold zoals bedacht door de provincie Flevoland. Twee leden van de Tweede Kamer hebben hierover kritische vragen gesteld aan minister Veerman.

Ik had het al eerder voorspeld, minister Veerman zal het besluit van de provinciale staten van Flevoland om het Oostervaarderwold aan te leggen niet ongedaan maken. De minister heeft vandaag geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Schreijer-Pierik en Snijder-Hazelhoff. De minister zegt geen signalen te hebben dat provinciale staten op 2 november een besluit hebben genomen dat in strijd is met de geldende procedures. Verder vindt de minister dat de provincie in het gebied naar voldoende draagvlak voor het plan heeft gezocht. Daarmee is gehoor gegeven aan een motie van het Kamerlid Van Bochove, die opriep om naar draagvlak te zoeken.

Daarmee is de aanleg van het Oostvaarderswold dus een (politiek) feit. De gemeente Zeewolde is aan het nadenken over de vervolgstappen. Maar daar kan ik helaas niet meer over vertellen ….

Wordt vervolgd........................

Geen opmerkingen: