Pagina's

maandag, november 06, 2006

Het Oostvaarderswold

Het Oostvaarderswold is een robuuste ecologische verbindingszone die de Oostervaardersplassen via het Horsterwold moet gaan verbinden met de Veluwe.

Er is de afgelopen periode veel over het Oostvaarderswold gesproken. De gemeente Zeewolde en de betrokken agriers zijn fel gekant tegen het Oostvaarderswold zoals bedacht door de provincie Flevoland. De boeren hebben hun mening bij de provinciale staten, in de gemeenteraad en in de media ruimschoots onder de aandacht gebracht. Er is lang over gepraat, maar er is nu eindelijk een beslissing genomen door de provinciale staten: het Oostvaarderswold komt er!

Ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant ben ik blij dat er besloten is dat deze ecologische verbindingszone er komt. Als een dergelijke ecologische zone al niet in Flevoland - met al zijn 'lege' ruimte - aangelegd kan worden, waar dan nog wel?
Het besluitvormingsproces in de staten verdiende echter geen schoonheidsprijs. Er is tijden gesproken over het Oostvaarderswold met alle betrokkenen. En wat gebeurt er?: de VVD trekt tijdens de vergadering een alternatief plan uit de borstzak dat vervolgens in een rap tempo door de provinciale staten wordt aangenomen. In het plan van de VVD is de zone wat verschoven naar het westen en is er een zoekgebied van 1000 hectare bijgekomen. Dit alles is besloten zonder overleg met de betrokkenen in het gebied of de gemeente Zeewolde. De wijze waarop deze besluitvorming heeft plaatsgevonden is slecht voor draagvlak van de ecologische zone.

De betrokken boeren zijn woedend. Wat ik echter zorgelijker vindt, is dat ook de gemeente nu al dreigt met gerechtelijk stappen.
Het besluitvormingsproces in de provinciale staten verdient geen schoonheidsprijs, maar er ligt nu een besluit dat genomen is door een gekozen volksvertegenwoordiging. De gemeente heeft zich krachtig geweerd, maar nu het besluit genomen is, is het de hoogste tijd om de relaties met zowel de provincie als ook onze 'grote broer' Almere weer te herstellen. De strategie die de laatste tijd gevolgd is door het college met het Oostvaarderwold - met een gestrekt been in de aanval gaan - heeft in ieder geval niet het gewenste resultaat gehad. Over het Oostvaarderwold is nu een beslissing genomen, dus daar hoeven we verder niet meer over te hebben.

Almere is druk bezig met uitbereidingsplannen. Het is niet de vraag of de grens tussen Almere en Zeewolde zal worden gecorrigeerd, maar wanneer en hoe de grenscorrectie plaatsvindt. Op dit moment wordt Zeewolde in Almere of Lelystad (provincie) niet of nauwelijks gehoord in de plannenmakerij van Almere. Zeewolde moet weer een volwaardige partner in dit proces worden, zodat we straks niet weer met al beklonken plannen worden geconfronteerd. Daarom moet de nieuwe burgemeester na zijn benoeming zo snel mogelijk regelmatig op de koffie gaan in Lelystad en Almere. Door constructief mee te denken, zal ook het belang van Zeewolde de volgende keer serieus meegenomen worden in de besluitvorming.

Geen opmerkingen: