Pagina's

dinsdag, juni 29, 2010

Quote: De belastingen in Nederland zijn lager dan in veel andere landen

Alleen deze kop al zal sommige van de lezers tot razernij brengen. Want tot de vast geloofsartikelen van de rechtse kerk behoort de overtuiging dat de Nederlandse staat bestaat uit rovers die ons zuurverdiende geld afpakken en besteden aan linkse liefhebberijen. Maar het geloof van de rechtse kerk heeft gemeen met het geloof van de linkse kerk: het klopt niet.
De feiten zijn dat het in Nederland niet erger is gesteld met de rooftocht van de overheid dan in sommige andere landen. In tegendeel. Zeker als het gaat om de belasting op werk en de belasting op winst is Nederland tamelijk gematigd vergeleken bij andere Europese landen.


Asjemenou, de belastingen in Nederland zijn helemaal niet zo hoog. Lees het hele artikel op welingelichtekringen.nl

met de laptop in de zon


In advertenties van telecom-bedrijven is het regelmatig te zien. Iemand die meestal met een gelukzalige glimlach op het gezicht op zijn laptop in de zon aan het werk is.
Heb je het zelf wel eens geprobeerd? Het maakt niet uit wat voor een scherm je hebt: je ziet bijna niets.

Daarom hierbij mijn zomerse tip: zet je laptop in een grote kartonnen (verhuis)doos en je kunt het scherm weer uitstekend zien. Het ziet er misschien niet zo hightech en blits uit, maar het werkt uitstekend.

dinsdag, juni 15, 2010

Zie hoe BP de olieramp in de golf aanpakt

Een verstandige PvdA-er

Het lijkt bijna onmogelijk, maar dit stukje gaat over Lelystad Airport en een verstandige PvdA-er. Lelystad Airport wil uitgroeien tot een tweede Schiphol met vier miljoen passagiers per jaar. De PvdA in Flevoland is hier lyrisch enthousiast over. Dit kan natuurlijk voor heel veel werkgelegenheid zorgen!
De werkelijkheid is echter heel anders. Het Tweede Schiphol in de Flevopolder levert alleen maar een hoop herrie, luchtverontreiniging en slechts 200 baantjes op. Ook Schiphol zelf ziet het blijkbaar niet zo zitten. De procedures zijn bijna allemaal doorlopen, maar Schiphol weigert tot op heden om ook maar een euro te investeren. En dat is best raar, want ze kregen Lelystad Airport praktisch cadeau.

Geen nood dachten ze bij de PvdA in de provinciale staten van Flevoland, dan trekken we zelf de portemonnee maar weer eens open. Niet dat er wat in zit, maar dat maakt voor de big-spenders van de PvdA natuurlijk niet uit. Gesteund door de ChristenUnie, VVD en het CDA kwam er een motie met een ongedekte cheque.

Maar bij de PvdA in Lelystad zijn ze blijkbaar toch verstandiger. Henk Soomers, de kopman van de Lelystadse PvdA zette het volgende op zijn blog.

De tweede uitgave die me verbaast is dat men wellicht het instellen van luchtverkeersleiding wil gaan financieren. Natuurlijk goed bedoeld en in de hoop dat er dan wat vliegverkeer gaat komen met een werkgelegenheidseffect. Maar het is de vraag of dat in deze tijd kansrijk is en of dat andere investeringen niet een grotere kans bieden op werkgelegenheidseffecten. Schiphol zal zich in de handen wrijven als anderen hun kosten gaan betalen trouwens.


Spijker. Kop. Raak.

Nu 'investeren' in de luchthaven is zo'n beetje het onverstandigste dat je kunt doen.

De reactie van de woordvoerder Peter Pels van de PvdA Flevoland op deze zeer verstandige opmerking van zijn Lelystadse collega: ' tja, wij zijn een open partij met volop ruimte voor afwijkende standpunten'

maandag, juni 14, 2010

BP-olieramp over Nederland geprojecteerd

Als je de omvang van de olieramp in de golf over Nederland projecteert, hoe ziet dat er dan uit?

Nou, zo dus........

zondag, juni 13, 2010

Revolutionaire plannen van de SGP

Deze week hoorde ik tot mijn verbazing dat SGP best een coalitie PVV-VVD-CDA gedoogsteun zou willen geven. Tijd om het SGP programma er eens bij te pakken.

Een kleine bloemlezing uit SGP programma:

Factoren die een schadelijke invloed hebben op de ontwikkeling van zeer jonge kinderen, zoals het gebruik van audiovisuele media, moeten in de kinderopvang zo veel worden afgeschaft

Winkels dienen op zondag gesloten te zijn.

Voor uitzonderlijk ernstige en onomstotelijk bewezen gevallen van (meervoudige)moord, zoals oorlogsmisdaden en terroristische aanslagen, moet het weer mogelijk om de doodstraf te overwegen.

De Naam van God is heilig. Lastering van God, zoals Hij Zich in de Bijbel bekend maakt,dient te worden tegengegaan.

De Commissie Gelijke Behandeling kan worden afgeschaft.

Bij de bouw van moskeeën en minaretten moet wijze terughoudendheid betracht

Het Defensiebudget moet op termijn fors worden verhoogd, maar ook al in de komende kabinetsperiode.

Het verstrekkingenpakket moet worden opgeschoond voor ethisch onaanvaardbare zaken als (medisch niet-noodzakelijke) abortus provocatus en euthanasie.

Elke vorm van zelfdoding wordt zoveel mogelijk bestreden. De overheid neemt meer preventieve maatregelen om mensen tegen zichzelf te beschermen.

Euthanasie, hulp bij zelfdoding en levensbeëindiging van gehandicapte pasgeborenen worden niet langer toegestaan.

In abortusklinieken vindt geen medisch noodzakelijke zorg plaats. Zolang zij nog niet gesloten zijn, worden zij niet langer uit publieke middelen gefinancierd.

Het belastingstelsel wordt gezinsvriendelijk ingericht.Nieuwe overheidsmaatregelen worden ook getoetst op de effecten daarvan voor Grote Gezinnen

Ouders betalen zelf de kosten van kinderopvang.

Bij echtscheiding dient bemiddeling verplicht te worden, zeker wanneer de ouders kinderen jonger dan 18 jaar hebben, teneinde de schade voor kinderen te beperken. De publieke erkenning van niet-huwelijkse samenlevingsvormen en de gelijkschakeling van deze samenlevingsvormen met het huwelijk dient te verdwijnen. Het klassieke huwelijk wordt in ere hersteld.

De mogelijkheid van het zogeheten homohuwelijk moet ongedaan gemaakt worden. God Zelf heeft het huwelijk ingesteld en bedoeld als een levenslange verbintenis tussen man en vrouw. Hieruit volgt dat een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht niet de bedoeling kan zijn.

De waarden van het christelijk geloof botsen op de leer en afschuwwekkende praktijken van de radicale islam. Zeker wereldwijd gaat van een opkomend, militant islamisme een grote bedreiging uit. Was het gevaar van de islam eerst vooral gelokaliseerd in het Midden-Oosten, met name rond Israël, nu ligt heel de wereld in de gevarenzone.


Naast de PVV ook de SGP in de regering: heel veel dieper kunnen we dan niet meer zakken.
Wat zou de 'liberaal' Rutte van het SGP-programma vinden?

dinsdag, juni 08, 2010

GroenLinks: luchthavengeld over de balk

Lelystad Airport mag gaan uitbreiden tot een tweede Schiphol. Maar eigenaar Schiphol wil voorlopig niet investeren. Daar zijn op dit moment vanuit economisch perspectief goede redenen voor. Toch is tijdens de Algemene Beschouwingen op 27 mei door een meerderheid van de Provinciale Staten van Flevoland, bestaande uit PvdA, CDA, VVD, SGP en ChristenUnie, besloten om zelf als provinciale overheid weer fors geld in de ontwikkeling van Lelystad Airport te gaan steken. Volgens GroenLinks Statenlid Frans van Schoot is het juist in deze crisistijd onverantwoord om zoveel geld over de balk te gooien.

GroenLinks Statenlid Frans van Schoot hierover: "De provincie heeft de afgelopen jaren tonnen per jaar uitgegeven voor het speerpunt Luchthaven. Tot op heden wil Schiphol desondanks niet investeren in luchthaven Lelystad. Het lijkt wel of de PvdA, CDA, VVD, SGP en de ChristenUnie aan tunnelvisie lijden. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat de luchthaven netto slechts 200 banen oplevert, toch hebben de partijen besloten nu een blanco ongedekte cheque uit te schrijven om nog meer geld in de luchthaven te steken onder het mom van creëren van meer werkgelegenheid. Eerder dit jaar stopten de Flevolandse overheden al 32 miljoen in het aan de luchthaven gerelateerde bedrijventerrein OMALA". Geld dat er volgens van Schoot helemaal niet is in de begroting van Flevoland. Van Schoot wijst erop dat verschillende regionale luchthavens in Europa alleen kunnen bestaan dankzij royale financiële steun van betrokken overheden: "Vliegveld Eelde krijgt jaarlijks ruim een miljoen euro steun van de Noordelijke provincies." Van Schoot noemt het zeer opmerkelijk dat Schiphol als deskundige partij en als eigenaar al jarenlang geen geld stopt in de luchthaven die ze destijds praktisch cadeau heeft gekregen.

GroenLinks verzet zich al jaren met hand-en-tand tegen de komst van een tweede Schiphol naar Flevoland. “Voor ons waren de geluidsoverlast en de lucht- en milieuverontreiniging de voornaamste redenen om tegen de uitbreiding van de luchthaven te zijn. Nu is daar een belangrijke financiële reden bijgekomen. Het is onverantwoord om in deze crisisperiode zoveel geld te stoppen in een kansloze luchthaven die niet eens in eigendom van Flevoland is. Het weinige provinciale geld dat we hebben kunnen we echt beter besteden." aldus Van Schoot.

GroenLinks wil graag dat de provincie geen geld meer in de luchthaven stopt. Een GroenLinks-motie van deze strekking kreeg de steun van de SP en de Partij voor de Dieren, maar haalde geen meerderheid in de Statenvergadering van 27 mei.

donderdag, juni 03, 2010

Verkiezingsdebat omroep Flevoland zonder GroenLinks

Beste GroenLinkser,

In tegenstelling tot het eerdere bericht moet ik je helaas melden dat Linda Voortman niet mee doet aan het verkiezingsdebat van Omroep Flevoland op 4 juni.

Reden is dat de omroep ervoor heeft gekozen alleen Flevolanders mee te laten doen aan het debat. Linda komt uit Utrecht en we hebben geen Flevolanders op de lijst.

Bovendien vond de omroep ook nog dat de kans op een zetel voor Linda (nummer 10 op de lijst) niet zeker genoeg was.

De eerste beperkende keuze leidt ertoe dat de vaste spelers (PvdA, VVD, CDA en CU) nu weer op het podium zullen staan....

De tweede reden is er een waar wij heel anders naar kijken. Natuurlijk komt Linda in de Kamer!

GroenLinks staat er goed voor en we gaan er de komende dagen nog even flink tegenaan wat betreft campagne voeren.

Ook zonder debat zullen wij onze standpunten aan de kiezers duidelijk weten te maken.

Een ieder die zich daar voor gaat inspannen de komende dagen wens ik veel succes.


Vriendelijke groet,

Adilia Roda

fractievoorzitter GroenLinks, Provinciale Staten Flevoland

P.S. Kijk op de website van de lokale afdeling als je witl weten wanneer en campagneactiviteiten zijn.

woensdag, juni 02, 2010

Publiek gevraagd om onze GL-er Linda Voortman te steunen tijdens het debat!

Omroep Flevoland zendt in samenwerking met de provincie Flevoland een live debat uit met Flevolandse kandidaten die verkiesbaar zijn voor de Tweede Kamer en het hoogst op de lijst staan. Deze kandidaten gaan op vrijdagavond 4 juni het debat aan met elkaar in het provinciehuis in Lelystad. Namens GroenLinks zal Linda Voortman deelnemen aan het debat.

Het debat wordt vanaf 20.00 uur live uitgezonden via radio, televisie en de website van Omroep Flevoland en duurt een uur. Het programma wordt zaterdag overdag herhaald en is ook via ‘uitzending gemist’ van Omroep Flevoland te bekijken.

De Tweede Kamer herbergt momenteel een aantal vertegenwoordigers uit Flevoland die ook nu op een verkiesbare plaats staan. Een enkeling is nieuw op de lijst en vrijwel zeker van een plek in de Tweede Kamer.
De kandidaten die voor het debat zijn uitgenodigd zijn: Lea Bouwmeester van de PvdA, Ernst Cramer, namens de Christen Unie, Bas Jan van Bochove van het CDA, Raymond de Roon namens de PVV en Helma Lodders van de VVD. Zij zullen zich onder meer uitlaten over de rol van de provincie in de toekomst. Raymond de Roon van de PVV heeft afgezegd voor het debat.

Kom op de publiekte tribune Linda aanmoedigen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Over Linda (10e op lijst voor kandidaat TK):

Linda Voortman (1979, Enschede) was 22 toen ze raadslid werd in Groningen. Dit is ze geweest van 2002 tot 2008. In 2005 was zij finalist in de verkiezing ‘Jong raadslid van het jaar’. Na haar afstuderen is ze naar Utrecht verhuisd en vakbondsbestuurder bij FNV Bondgenoten geworden. Ze leidde met veel verve de acties van het schoonmaakpersoneel op Schiphol en de NS stations.

“Steeds weer loop ik tegen zaken aan waar de Tweede Kamer over gaat. De ruimtelijke inrichting van Nederland. Ons onderwijsstelsel, schoonmakers die niet tot 67 door kunnen werken, mensen zonder papieren die vaak misbruikt worden door werkgevers, migranten die kwetsbaar zijn ten opzichte van hun baas omdat ze onvoldoende het Nederlands beheersen, etc. Allemaal landelijke politiek. Als vakbondsbestuurder breng ik mijn idealen op het gebied van emancipatie, solidariteit en zelfontplooiing dagelijks in de praktijk. Nu de crisis om zich heen slaat en daarmee de mensen voor wie ik als vakbondsbestuurder strijd het hardst raakt, wil ik die idealen in de Tweede Kamer inzetten.”