Pagina's

woensdag, juli 08, 2009

Geen tweede Schiphol!


De luchthaven Lelystad (Lelystad Airport) heeft plannen voor uitbreiding. De start- en landingsbaan moet verlengd worden zodat er grote vliegtuigen zoals Boeings en Airbussen kunnen gaan landen en opstijgen. Het moet een tweede Schiphol worden met vier miljoen passagiers per jaar.

Wat levert het op?
Vooral goedkope chartermaatschappijen zullen gaan vliegen vanaf Lelystad Airport. Op lokaal niveau zal de uitbreiding economisch nauwelijks van belang zijn. Er werken nu al veel Flevolanders op Schiphol. Zij kunnen misschien dichterbij aan de slag, maar van extra banen zal nauwelijks sprake zijn. Het niet-Schipholgebonden verkeer is voornamelijk in handen van low-budget-maatschappijen, en juist zij proberen maximaal te besparen op arbeidskosten. Deze vluchten leveren economisch bijna niets op, daarom wil Schiphol ze graag gaan verplaatsen naar Lelystad Airport. In plaats van investeren in een betonnen start- en landingsbaan zou er beter geïnvesteerd kunnen worden in duurzame (groene) banen.

Overlast
De uitbreiding van luchthaven Lelystad zal veel overlast veroorzaken in de woonkernen Lelystad, Almere, Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Zeewolde, Harderwijk, Hierden, Nunspeet, Ermelo en omliggende plaatsen.

De uitbreiding van luchthaven Lelystad zal voor mens en dier de rust verstoren in een groot aantal natuurgebieden, waaronder de Oostvaardersplassen, Natuurpark Lelystad, het Larserbos, het Knarbos, de Hollandse Hout, het Harderbos, het Horsterwold, het Hulkesteijnse bos, het Veluwemeer en de Veluwezoom.

Verruiming van de luchtvaartcapaciteit is in strijd met de wereldwijde doelstelling om uitstoot van CO2 te verminderen. Extra luchtvaartcapaciteit is het slechts denkbare antwoord op de klimaatcrisis. De recessie wordt er evenmin mee bestreden.

Wat betekent het voor mij?
Lelystad Airport ligt 10 kilometer van de bebouwde kom van Biddinghuizen. Dronten ligt op 13 kilometer afstand van de luchthaven. Iedereen die graag wil weten wat dat betekent aan geluidsoverlast moet maar eens op bezoek gaan in plaatsen rondom Schiphol.
De gevolgen van geluidsoverlast voor de gezondheid zijn redelijk bekend. Slechte nachtrust, meer stress, verminderde leerprestaties van kinderen en een verhoogde kans op een verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste.

Wat kan ik doen?
Gelukkig is het nu nog niet zover. Op dit moment liggen de plannen ter inzage en kan hiertegen bezwaar worden gemaakt door een ‘zienswijze’ in te dienen.
Wilt u geen tweede Schiphol in uw achtertuin? Dien dan voor 22 juli een schriftelijke zienswijze in (mail of brief). Dat is niet moeilijk, er zijn voorbeeldbrieven beschikbaar. Hoe meer bezwaren er binnen komen, hoe groter de kans dat geen tweede schiphol in de polder komt. Meer informatie en voorbeeldbrieven kunt u hieronder vinden. De voorbeeldbrieven kunt u uiteraard geheel naar eigen inzicht aanpassen.

Uw bezwaarschriften kunt u als volgt verzenden:

Per brief naar:
Provincie Flevoland
Aanwijzing Luchtvaartterrein Lelystad
Postbus 55
8200 AB LELYSTAD

Per email naar: inspraak.luchthaven@flevoland.nl

Vermeld in elk geval uw naam, adres, postcode en woonplaats. Indien u dat wenst, kunt u verzoeken om vertrouwelijke behandeling van uw gegevens.

Voorbeeld bezwaar / zienswijze
- voorbeeld zienswijze (zienswijze zoals ingediend door Frank Pels);
- zienswijze van de actiegroep Vlieg op!
- voorbeelden van VIVF (Verontruste Inwoners Van Flevoland)
- voorbeeld Leefbaar Zeewolde
- voorbeeld van StEM Zeewolde

Meer informatie
- Officiële informatie en documenten
- Verontruste Inwoners Van Flevoland (VIVF)
- Tafel van Alders
- Bewoners Aanspreekpunt Schiphol;
- Milieucommissie voor luchtvaartterrein Lelystad
- De inspraak van GroenLinks

Contactgegevens GroenLinks
- Cees Meijer (fractie staten Flevoland)
- Paul Vermast (fractie GroenLinks Dronten)
- Frank Pels (fractie staten Flevoland)
- website GroenLinks Flevoland
- website GroenLinks Dronten

zondag, juli 05, 2009

Inspraak MER Lelystad Airport

De luchthaven Lelystad (Lelystad Airport) heeft plannen voor uitbreiding. Het moet een 'tweede' Schiphol worden met vier miljoen passagiers per jaar. Niet alle Flevolanders vinden bulderende opstijgende Boeings op lage hoogte boven Zeewolde, Almere, Dronten en Lelystad een goed idee. Op 29 juni 2009 kon er in het provinciehuis van Flevoland worden ingesproken op de MER (milieu-effect rapportage). Hierbij waren zo'n 200 mensen aanwezig, waarvan er 24 inspraken. De MER was zeer uitvoerig (zo'n 800 bladzijden) en bovendien zeer taaie kost. De meeste mensen waren echter opvallend goed ingevoerd in de materie. Een groot aantal insprekers wisten een uitstekend verhaal te houden met soms een verfrissende invalshoek.

Hieronder een greep uit mijn bevindingen van de avond:
- mensen vertrouwen het maar niks. Als de luchthaven er ligt, zal deze onbeperkt gaan groeien (salami-tactiek), en waarom is er slechts gekeken tot 2015?
- 800 pagina's tekst en maar zes weken gelegenheid voor reactie en dat ook nog in een vakantieperiode. A-sociaal noemde een inspreker het.
- er waren veel klachten over de vliegroutes. Deze blijken niet te kloppen en kunnen ook zo weer gewijzigd worden zonder inspraak of overleg met wie dan ook. Leefbaar Zeewolde toverde een tekening van de luchtverkeersleiding tevoorschijn met hele andere vliegroutes. Het zeer belangrijke onderdeel geluid van de MER klopt daarmee dus niet.
- uiteraard veel klachten over de geluidsoverlast die zal ontstaan (slechter slapen, meer stress, schoolprestaties van kinderen gaan achteruit);
- veel opmerkingen over de vliegroute over de Oostvaardersplassen. Vogels en vliegtuigen verdragen elkaar slecht. Een vogel in de motor van een vliegtuig kan een motorstoring veroorzaken. En een botsing met een vliegtuig is voor een vogel ook niet erg gezond. En dan hebben we het nog niet eens over stress bij vogels en andere dieren als gevolg van het vliegtuiglawaai.
- er waren maar erg weinig Statenleden (bijna heel GroenLinks was aanwezig en er waren een paar verdwaalde SP-ers);
- een aantal insprekers kondigden al aan hun protest door te zetten tot aan de Raad van State.
- GroenLinks heeft ook ingesproken.

Schriftelijk kunnen zienswijzen nog worden ingediend tot woensdag 22 juli. Een voorbeeld bezwaarbrief is te downloaden via de site van StEM Zeewolde.

Hieronder nog een korte foto-impressie en een aantal filmpjes.


Verslag omroep Flevoland


Inspraak GroenLinks Dronten


Inspraak StEM Zeewolde


Milieudefensie voorafgaande aan de inspraak-avond (1)


Milieudefensie voorafgaande aan de inspraak-avond (2)