Pagina's

maandag, maart 30, 2009

PVV doet zichzelf een groot plezier

De PVV deed zichzelf een groot plezier door weg te lopen uit de tweede kamer. Dankzij de afwezigheid van de partij van de onvrijheid, ook wel bekend onder de naam PVV, haalde een voorstel om de begroting van de ‘multiculti’s’ van de NPS met een bescheiden bedrag te korten het niet. Kan de PVV niet vaker wegblijven?

Bron: NPS

Eén effect werd echter donderdagnacht na het debat al onmiddellijk duidelijk, toen de Tweede Kamer begon aan de wekelijkse stemmingen. Niet alleen stemmingen over het crisisdebat, maar ook over zaken die de dagen daarvoor waren behandeld. Zoals de Mediawet, waar het PVV-Kamerlid Martin Bosma zich nogal duchtig had geweerd tegen de in zijn ogen te linkse publieke omroep. Vooral de ‘multi-culti’s’ van de NPS moesten het in onvervalste PVV-stijl ontgelden.

Bosma kondigde in het debat dan ook aan sympathiek te staan tegenover een voorstel van zijn collega’s van het CDA, de VVD, de ChristenUnie en de SGP om het budget van de NPS volgend jaar met een overigens bescheiden bedrag te korten. Toen het voorstel donderdagnacht in stemming werd gebracht, bleken vijf fracties (CDA, VVD, ChristenUnie, SGP en Verdonk) voor met in totaal 71 zetels. De PvdA, de SP, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren waren met in totaal 70 zetels tegen. Maar omdat de negen leden van de PVV-fractie al een tijdje waren vertrokken, werden zij geacht tegen te zijn, zodat het voorstel donderdagnacht met 71 tegen 79 zetels alsnog werd verworpen.

Je hoeft natuurlijk geen groot rekenwonder te zijn om te weten, hoe die stemming uitgepakt was als de PVV-fractie er wel was geweest.

zaterdag, maart 28, 2009

Zo doe je dat....

.... aandacht vragen voor dierenwelzijn.

dinsdag, maart 24, 2009

Kernenergie, maar dan anders

Onder onze voeten - in de kern van onze planeet- borrelt een kernreactor. Deze kern is ongeveer zo groot als de maan en zo heet als de buitenkant van de zon. Deze kernreactor zorgt ervoor dat 99 procent van onze aardbol warmer dan 1000°C is en van die overgebleven 1 procent is 99 procent nog steeds warmer dan 100°C. Deze warmte vormt een onuitputtelijke bron van energie. Op IJsland liggen de warmtebronnen dicht aan het oppervlak en zijn relatief makkelijk te benutten. Direct om de huizen te verwarmen, indirect om met stoom middels stoomturbines en generatoren stroom op te wekken. Dat gebeurt ondermeer ook nabij San Francisco en in Nieuw Zeeland, waar een aantal van dergelijke geothermische elektriciteitscentrales staan.

In Nederland zitten de lagen met dergelijke hoge temperaturen helaas wat dieper. Maar ook in Nederland kan van deze aardwarmte worden geprofiteerd. Op circa 1500 tot 1700 meter is de bodem al ruim 75 graden. Niet voldoende om stroom mee op te wekken, maar wel warm genoeg voor verwarming van woningen, kantoren en kassen. Bij gebruik van geothermie komt nauwelijks CO2 vrij, want alleen de waterpompen verbruiken wat energie (C02 uitstoot neemt ongeveer 90% af). Dat is nog eens een besparing van CO2 uitstoot en fossiele brandstoffen!

Met name de provincie Zuid Holland is erg actief op dit gebied. Bleiswijk herbergt sinds eind 2007 het eerste geothermische tuinbouwbedrijf van Nederland: A+G van den Bosch. Deze tomatenkweker bespaart ieder jaar 3 miljoen kubieke meter aardgas door water van zo'n anderhalve kilometer (65 à 70 graden) diepte op te pompen en na gebruik (30 graden) weer in de bodem terug te pompen. De gemeente Den Haag heeft vergevorderde plannen om zo'n 6000 woningen te gaan verwarmen met geothermie.
Op dit moment liggen er in heel Nederland zo'n 35 aanvragen voor geothermie. In Flevoland is een ondernemer in de Noordoostpolder begonnen met een vooronderzoek naar de toepassing van geothermie.

de temperatuur van de Nederlandse bodem op 2000 meter diepte

Natuurlijk zijn er ook nadelen van geothermie. In Nederland wordt de warmte naar boven gehaald met behulp van water. Geothermie is dus alleen mogelijk op plaatsen met een doorlatende diepe ondergrond. Toepassing van geothermie in bijvoorbeeld Almere en Zeewolde lijkt onzeker.

Geschiktheid Nederlandse ondergrond voor geothermie

De investeringskosten voor geothermie zijn hoog. Het vooronderzoek en het boren van de filters zijn erg duur, daarna zijn de kosten voor onderhoud erg laag. De ondergrond vertoont altijd wat variatie, dus er is een risico op 'misboren'. Minister Van der Hoeven werkt op dit moment aan een garantiefaciliteit om het risico van geothermische boringen (deels) af te dekken.

Wat kan de lokale overheid doen?
Geothermie is rendabel vanaf een bepaalde omvang. Bovendien moet er bij de uitgifte van vergunningen voor geothermie rekening gehouden worden met de onderlinge afstand van de bronnen. De provinciale danwel gemeentelijke overheid heeft hierin een belangrijke rol. De gemeente Lansingerland heeft bijvoorbeeld een aardwarmteconvernant afgesloten dat haar hele grondgebied omvat. Deze gezamenlijke aanpak om tot een maximaal rendement te komen is uniek in Nederland en beslaat het hele grondgebied van de gemeente. Hiermee wordt voorkomen dat andere mogelijke potentiële gebruikers van geothermie bezwaren gaan indienen tegen de opsporings- en gebruiksvergunning voor geothermie. Door alle aanvragen in een gebied te bundelen en gezamenlijk een opsporingsvergunning aan te vragen, is de kans op bezwaren een stuk kleiner.


Geothermie vraagt om een grote éénmalige investering voor met name het vooronderzoek en het boren van de putten zelf die vervolgens bijna eeuwigdurend meegaan. Het aantrekken van geld voor investeringen is op dit moment een groot probleem. Een (provinciaal) revolving fund kan dit bezwaar wegnemen. Een revolving fund betekent dat de financiële drempel (grote investering) aan de voorkant weggenomen wordt. De initiatiefnemer gebruikt (een deel van) het positieve rendement om het geleende bedrag (en eventueel rentebetaling) af te lossen. Zo komt het uitgeleende geld weer terug in het provinciale fonds en is dit weer beschikbaar voor nieuwe leningen. Het voordeel is dat de middelen tot in lengte van jaren inzetbaar blijven. Met een revolving fund maakt eenmalig subsidiëren plaats voor duurzaam financieren. Het revolving fund kan bij start éénmalig worden gevuld met een deel van de opbrengsten van de verkoop van nutsbedrijven.

Ideale schoonzoon

Merijn Jacops (PvdAGroenLinks Zeewolde) wordt in het zonnetje gezet in de column 'Schoppen Troef' van het toonaangevende en onafhankelijke Zeewolde Actueel.

De komst van PvdA/GroenLinks in het college mag een verademing worden genoemd. Plotseling krijgen we met z’n allen in de gaten dat de wereld groter is dan Zeewolde. De meeste mensen die ’s ochtends het dorp uitrijden en bij Nijkerk of Almere in de file komen te staan, wisten dat natuurlijk al lang. Toch zijn er ook die denken dat het op deze aardkloot allemaal draait om wat er gebeurt tussen de Spiekweg en de Strandweg en tussen de Ossenkampweg en de Eikenlaan. Over hen willen we het deze keer niet hebben. Waarover dan wel? Over Merijn Jacops! Merijn is raadslid namens PvdA/GroenLinks. Hij zou de schoonzoon van Jan Klop geweest kunnen zijn (zoals het CDA ook zo’n ‘koppel’ heeft), maar dit is niet het geval. Dit neemt niet weg dat Merijn hoge ogen zou gooien bij een eventuele verkiezing van een ideale schoonzoon. Een beetje drammerig is Merijn soms wel. Ook dit geeft niet. Mogelijk dat de partij waarvan hij lis is hier iets mee van doen heeft. Hoe het ook zij, Merijn komt regelmatig met de alleraardigste moties. Geen enkel ander raadslid zou op het idee komen! Een tijdje geleden (maar toen maakte PvdA/GroenLinks nog geen deel uit van de coalitie!) wilde Merijn de film van Al Gore draaien in de gemeenteraad. De meeste raadsleden hadden hier geen behoefte aan. Mogelijk hadden ze geen zin geconfronteerd te worden met hun geweten. Of wellicht hadden ze al gore films genoeg gezien. Nu Merijn weet dat er namens zijn partij een wethouder in het college zit, heeft hij meer succes. Zo wist hij te bewerkstelligen dat op dinsdag 10 maart de vlag van Tibet de hele dag wapperde bij het ingepakte gemeentehuis. Zeewolde was een van de acht Nederlandse gemeenten die op deze manier aandacht vroeg voor het Tibetaanse verzet tegen de Chinese overheersing. Bij het hijsen van de vlag hield wethouder Hendrik de Vries (PvdA/GroenLinks) een vlammende speech. Hij vergeleek de Tibetanen met onze Friezen. In beide gevallen ging het volgens hem om uiterst vredelievende volken. De Zeewolder wethouder merkte in dit verband op dat je anno 2009 de heidense voorouders van onze noorderlingen niet meer kwalijk mocht nemen dat zij in 754 een bekende evangelieprediker hadden vermoord. Hier kunnen we natuurlijk een boom over opzetten, De Vries’ stelling was duidelijk: wij nemen onze Friezen toch ook niet serieus met hun afscheidingsplannen, waarom doen de Chinezen dat dan wel richting Tibet? Helaas was er dinsdagmorgen geen Chinese cameraploeg aanwezig in Zeewolde. Daarbij was de te hijsen (Tibetaanse) vlag ook nog eens een vlag van niks. Veel te klein. Volgens De Vries ging het echter om het gebaar. Dagblad Trouw vermeldde dit op dinsdag 10 maart op de voorpagina, ons ‘protest’ krijgt daarmee vele malen meer aandacht dan Merijn ooit had durven dromen!

Licht uit
Voor zaterdag 28 maart heeft Merijn nog een motie ingediend. We verbruiken met z’n allen veel te veel energie. Daar mag best eens bij stil worden gestaan. Het is de bedoeling dat we dat de genoemde zaterdag een uur lang gaan doen, namelijk van 20.30 tot 21.30 u. Het licht moet dan uit. In Australië startte men enkele jaren geleden met het initiatief. Veel Europese steden volgden het voorbeeld vorig jaar en dit jaar moet het nog uitgebreider. Wethouder Hendrik de Vries beloofde Merijn dat hij aandacht zou vragen voor de actie op de Gemeentepagina. Alleen de VVD zag het allemaal niet zo zitten. ,,Laten we de gemeente besturen en overgaan tot de orde van de dag,” was de liberale boodschap in de raadsvergadering waarin Merijn met z’n idee op de proppen kwam. Met een beetje meer fantasie zou onze ideale schoonzoon ook de VVD aan zijn zijde hebben gekregen. [...]


Lees hele column>>

woensdag, maart 18, 2009

Zwart boek openbaar vervoer Zeewolde

Leefbaar Zeewolde komt met een digitaal openbaar vervoer zwartboek. De initiatiefnemers en ontwerpers Rob Tulleken en Ben Sonneveld van Leefbaar Zeewolde daarover:

Tulleken, “Veelvuldig krijgen we klachten van scholieren en andere buspassagiers over problemen met het Openbaar Vervoer in ons dorp. Met de lancering van dit Zwartboek willen wij deze klachten systematisch registreren en trends van de problemen onderzoeken”. Sonneveld, “Door de problemen in detail te analyseren kunnen we met concrete aanbevelingen voor de busmaatschappij, gemeente en provincie komen die de kwaliteit van het openbaar vervoer in Zeewolde moet verbeteren”.


De website registreert alle klachten. Het Zwartboek zal na enige tijd worden aangeboden aan Connexxion, provincie en de gemeente met concrete aanbevelingen om het Openbaar Vervoer in Zeewolde te verbeteren.

dinsdag, maart 17, 2009

Spleet-oog gate

Toen Ronald Giphart op Twitter vroeg wie de meest verschrikkelijke dictator was, Hitler, Stalin of Mao antwoordde VVD-Kamerlid Arend Jan Boekestijn "Stalin 30 miljoen doden, Mao 40 miljoen, Hitler 42 miljoen. Onze huisschilder dus. Hitler was ook rascist (sic), Mao en Stalin niet". Toen een andere Twitteraar Boekestijn corrigeerde door te zeggen dat 40 miljoen voor Mao een ietwat lage inschatting is, en dat 73 miljoen meer in de richting komt, antwoordde Boekestijn als volgt:Er is een spleet-oog gate in de maak. Morgen in de krant en binnenkort bij NOVA of Paul&Witteman. Er zijn wel eens kamerleden voor minder opgestapt.......

Meer bij 925>>

Arend Jan Boekestijn is bekend van zijn uitspraak: "Hij (Rutte) heeft geen ideeën. Dat is schokkend hoor."

Beatrix treedt af?

Leuk dat Twitter. Vandaag kondigde Wim-Alex op Twitter het aftreden van zijn moeder aan. *Oeps foutje* Het bericht is inmiddels gewist.

zaterdag, maart 14, 2009

Bever sloopt kunstwerk

Bevers worden op verschillende plaatsen in Flevoland gesignaleerd, onder andere in Biddinghuizen. Onlangs brachten ze ook een bezoek aan de Aardzee. De aardzee bestaat uit een paar bergen grond, wat waterpartijen en natuurlijk een aantal bomen. Logisch dat bevers zich daar thuis voelen. Door sommige mensen wordt de 'aardzee' kunst genoemd. Bevers blijken echter niet erg kunstminnend te zijn....

Speech Femke Halsema: Denk Groot, Stem Groen

Met aan het begin zinnige uitspraken over Geert Wilders en zijn partij voor de onvrijheid.

dinsdag, maart 10, 2009

Tibetaanse vlag wappert in Flevoland

Bij het gemeentehuis van Lelystad en Zeewolde wapperde vandaag de Tibetaanse vlag. Dit als steunbetuiging aan het Tibetaanse volk, dat 50 jaar geleden een vreedzame volksopstand begon tegen de Chinese bezetting. Onder leiding van de geestelijk leider, de Dalai Lama, strijdt de regering in ballingschap al die tijd voor een onafhankelijke staat binnen de volksrepubliek China. Bijna 2000 steden en gemeenten in Europa doen aan de actie mee.

In Lelystad werd dit initiatief ingebracht door GroenLinks. In Zeewolde bracht PvdAGroenLinks het voorstel in voor stemming in de gemeenteraad.

In Lelystad hees Jeroen Kok van GroenLinks de Tibetaanse vlag. Omroep Flevoland deed verslag.

Verboden te lezen: CDA -campagnestrategie 2010

Het was natuurlijk niet de bedoeling, maar het campagne-plan van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen stond kortstondig online. Het is inmiddels al weer verwijderd.
Het campagne-plan is nu uiteraard nog steeds op verschillende plaatsen te downloaden. Altijd leuk om te lezen, zo'n campagne-plan van een andere partij.

Veel gegevens kunt u opvragen bij uw gemeente, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Funda. Deze laatste is een organisatie die het onroerend goed aanbod in Nederland presenteert op internet. Op http://www.funda.nl vindt u bijna alle woningen die er in Nederland te koop staan. Bij alle woningen die te koop staan is het mogelijk onder het kopje ‘buurt’ specifieke buurtinformatie te zien, bijvoorbeeld gezinssamenstelling, opleiding, inkomen en zelfs lifestyletypen. Het CBS (http://www.cbs.nl) heeft ook een database met kerncijfers wijken en buurten. Daarmee kunt u ook tot op buurtniveau een grote hoeveelheid statistische informatie boven tafel halen.
[..]
De boodschap wordt verwerkt in een verkiezingsslogan. Een kenmerk van een goede slogan is dat deze goed in het gehoor ligt. Door de juiste retoriek aan te brengen in de formulering van de boodschap, maakt u het makkelijker voor de burger om uw slogan te onthouden.
U kunt bijvoorbeeld kiezen voor de retorische drieslag: ‘Welvaart, zekerheid en respect’, of aan de alliteratie: ‘Betrokken, Betrouwbaar, Balkenende’ (welke tevens een alliteratie is) of aan een rijm ‘Houdt onze gemeente sterk. Stem CDA Ridderkerk’.
[..]
De publieke opinie in een gemeente wordt niet alleen bepaald door de politiek of de media. Integendeel, vaak is de invloed van maatschappelijke organisaties of actiegroepen veel groter. Dergelijke instanties kunnen onze partij ondersteunen door bijvoorbeeld positieve uitlatingen te doen over het CDA. In dat geval noemen we het steunzenders. Heeft uw afdeling al een beleid geformuleerd om steunzenders te mobiliseren?
[..]
Steunzenders krijgen in de media vaak veel ruimte of geven in hun contacten met de hun achterban bewust een stemadvies. Niets is vervelender dan tijdens een verkiezingscampagne geconfronteerd te worden met een maatschappelijke organisatie die ineens tegen het CDA is. Zij krijgen in de media vaak veel ruimte of geven in hun contacten met hun achterban vaak bewust een stemadvies.
[..]
Met primeurs kunt u journalisten belonen. Spreid de primeurtjes wel goed zodat alle media positief blijven over het CDA.


UPDATE: Met dank aan Bert Brussen hierbij speciaal voor de collega's uit Leiden de perslijst van D'66 (pssssst; Je moet Jaap van RTV-West hebben, die is oud-Augustijn…)

Let iedereen een beetje op wat hij / zij op internet zet?

Lisanne Boerman houdt stug vol met verbod wilde circusdieren

‘Wilde dieren moeten worden geweerd uit het circus’, dat stelde Lisanne Boerman (16) in een commissievergadering van de gemeenteraad van Dronten van november 2008.

De Dronter fracties van GroenLinks en de PvdA hebben naar aanleiding van het burgerinitiatief van de Lisanne Boerman in een brief aan minister Gerda Verburg gevraagd om het gebruik van wilde dieren in circussen te verbieden.

Lisanne Boerman zal komende donderdag in de gemeenteraad van Dronten opnieuw pleiten voor een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen.

Boermans medestanders verzamelen zich al vanaf half zeven 's avonds voor het gemeentehuis met spandoeken, protestborden en folders. Willem Bobbink is één van die medestanders. "Dieren die het grootste gedeelte van hun leven in transportwagens moeten doorbrengen en gedwongen worden om onnatuurlijke kunstjes te doen, dat is niet meer van deze tijd. We zijn blij met het burgerinitiatief en de positieve reacties van de fractie's in de gemeenteraad. We rekenen op het gezonde verstand van de raad. Deze dieronterende praktijken moeten aan banden worden gelegd.'' De peiling op de website van Dronten liegt er niet om: 74 procent wil wilde dieren in circussen weren.

Lisanne kreeg in november 2008 steun van de PvdA en GroenLinks in Dronten. De overige partijen wachten liever een landelijk onderzoek naar het welzijn van dieren af. "Maar dan kan je heel lang afwachten. Dat schiet niet op. Wij hopen dat de gemeenteraad alsnog besluit in Dronten zo'n verbod in te voeren'', zegt Bobbink.

Lisanne nodigde de raadsleden uit verdere stappen te ondernemen om 'wilde dieren' uit het circus in de gemeente Dronten te weren. Een goed voorbeeld vond zij in de gemeente Alphen aan den Rijn, dat het Moskou-Holiday Circus vergunning verleende onder de voorwaarde dat het geen optreden zou verzorgen met wilde dieren. Bobbink is nu steun aan het zoeken voor de actie van donderdag. Hij verwacht zo'n vijftig demonstranten.

Update: en hier de website van Lisanne Boerman.

zondag, maart 08, 2009

Verbied zeehondenbont in Europa

Europarlementariër Kathalijne Buitenweg reageert op de vele mailtjes die zijn binnengekomen over zeehondenbont. GroenLinks wil een algeheel verbod.

Kamer teveel geregeerd door waan van de dag

De Tweede Kamer vindt zelf dat ze teveel wordt geregeerd door de waan van de dag. Uit het NRC:


Het parlement moet vaker zelf onderwerpen agenderen. De Tweede Kamer laat zich nu te veel leiden door plannen van de regering en door publicitaire incidenten. Dat zijn de de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Parlementaire Zelfreflectie’, dat volgende week dinsdag wordt gepubliceerd.
[..]
Kamerleden vinden blijkens het rapport dat ze minder vragen moeten stellen naar aanleiding van incidenten in de media, maar vaker kwesties moeten bespreken omdat het tijdsgewricht daar om vraagt. Ook moet de Tweede Kamer onafhankelijker opereren van de agenda van de regering. „Nergens staat geschreven”, aldus vicevoorzitter van de Raad van State Tjeenk Willink in een van de gesprekken „dat de Kamer debatteert naar aanleiding van een regeringsstandpunt.” Veel Kamerleden voelen zich „gegijzeld” door „de regeringsbureaucratie”.

Uit het rapport blijkt verder dat Kamerleden het in grote mate eens zijn over de problemen, maar sterk van mening verschillen over mogelijke oplossingen. De belangrijkste twistpunten zijn de hoge omloopsnelheid van politici; incidentpolitiek; de informatieachterstand van Kamerleden ten opzichte van ambtenaren, en de neiging van het parlement om zich te veel als medebestuurder op te stellen. Dat zou ten koste gaan van de controlerende taak van Kamerleden.
[..]


Het is goed dat de Tweede Kamer zelf eens kijkt naar haar functioneren. Maar ik denk niet dat het nu gedaan is met de spoeddebatten over krantenartikelen en de neiging van de Tweede Kamer om elke (vermeende) misstand meteen en reflexmatig om te zetten in wetgeving.

Quote: slinkse meters


Het altijd scherpe Barracuda over 'slinkse meters':

De verplichte invoering van slimme elektriciteitsmeters bedreigt de privacy. Aldus een nieuwe actiegroep onder de naam WijVertrouwenSlimmeMetersNiet. Waar Nederlanders zich al niet druk over maken. En weer een mooi staaltje overschatting van het technisch kunnen.

"Het invoeren van een meetsysteem waarmee draadloos, op afstand, minutieus gegevens kunnen worden vastgelegd over mijn gedrag, over wanneer ik thuis ben, slaap of wakker ben, hoe vaak de douche gebruikt wordt, hoeveel personen er zich volgens statistische gemiddelden in mijn woning bevinden, hoe warm ik mijn woonruimte stook enz, is een onnodige en onacceptabele inbreuk op mijn privé-leven," zo luidt de krankzinnige tekst van een petitie.

En: "Dat het systeem ten doel heeft om mijn gedrag te kunnen monitoren, de gegevens te kunnen doorspelen aan geïnteresseerde derden en mijn energielevering op afstand te kunnen afsluiten, zijn technische mogelijkheden waaraan ik mijn gedrag 'achter de voordeur' niet gekoppeld wil zien. Ook niet als de wet een barrière inbouwt waardoor niet alle toepassingen geoorloofd zijn zonder mijn specifieke toestemming."
[..]
Of vreest de petitieopsteller soms dat hij door de politie van het bed wordt gelicht op basis van zijn gasrekening ("U heeft gekookt tussen 12.00 en 13.00, ga naar de gevangenis en u ontvangt geen 200 euro")? Of dat wasmachinefabrikanten hem een prachtig bod doen ("Gisteren draaide u uw was met een Siemens, onze LG voorlader met koolborstelmotor is stukken zuiniger").


Het hele bericht op Barracuda>>

Geen commentaar


Tja..... het staat in de krant, dusssssss......

dinsdag, maart 03, 2009

Nieuwspagina, nieuwsbrief en RSS-feed politiek Flevoland (BETA)

Surf jij elke week langs alle websites van de politieke partijen om te zien of er nieuwe items zijn? ........

Nou, ik ook niet.

Daarom heb ik iets in elkaar geknutseld waarmee automatisch de nieuwste items van de politieke partijen uit de Provinciale Staten van Flevoland worden ingelezen. Helaas nog niet van alle politieke partijen. De website van de VVD heeft geen RSS-feed, de ChristenUnie heeft alleen een RSS-feed van haar 'staten-blog' en van de SGP heb ik helemaal geen Flevolandse website kunnen ontdekken.

Deze informatie is via een aparte webpagina, een email-nieuwsbrief en een RSS-feed beschikbaar (wat is RSS en wat kan je ermee?).

Er zijn twee smaken:
1. Alleen de items van de politieke partijen
2. De items van de politieke partijen en van de verschillende (Flevolandse) politieke weblogs. Helaas nog niet van de weekjournaals van de gedeputeerden (hebben nog geen RSS-feed).

Hieronder vind je alle informatie. Het betreft een beta-versie. Opbouwende kritiek, opmerkingen en aanvullingen zijn van harte welkom.


1. Nieuws-items politieke partijen uit de Provinciale Staten Flevoland (zonder blogs)
Inhoud: nieuwe items van de politieke partijen uit de Provinciale Staten van Flevoland.

Webpagina met laatste items (link)>>

RSS feedRSS-feed voor je Firefox, Explorer, google-pagina, google-reader, bloglines of andere RSS-reader


Geef je hieronder op voor de nieuwsbrief en je ontvangt bij plaatsing van een nieuw item een mailtje. Er wordt maximaal één mailbericht per dag verzonden. Het mailadres wordt uiteraard niet voor spam gebruikt. Je vindt onderaan elk mailbericht een link om jezelf - indien gewenst - weer af te melden. Deze service draait bij Feedburner, een onderdeel van Google.

Vul je emailadres in en je ontvangt automatisch mail bij plaatsing van een nieuw artikel (maximaal 1 bericht per dag):

Delivered by FeedBurner

2. Nieuws-items politieke partijen Staten Flevoland (met politieke blogs)

Inhoud: nieuwe items van de politieke partijen uit de Provinciale Staten van Flevoland en de (Flevolandse) politieke weblogs.

Webpagina met laatste items (link)>>

RSS feedRSS-feed voor je Firefox, Explorer, google-pagina, google-reader, bloglines of andere RSS-reader


Geef je hieronder op voor de nieuwsbrief en je ontvangt bij plaatsing van een nieuw item een mailtje. Er wordt maximaal één mailbericht per dag verzonden. Het mailadres wordt uiteraard niet voor spam gebruikt. Je vindt onderaan elk mailbericht een link om jezelf - indien gewenst - weer af te melden. Deze service draait bij Feedburner, een onderdeel van Google.


Vul je emailadres in en je ontvangt automatisch mail bij plaatsing van een nieuw artikel (maximaal 1 bericht per dag):

Delivered by FeedBurner

Deze service wordt aangeboden door FrankPels.nl

“Gereguleerd, da’s niet verkeerd”

Bericht op website De Speld:


“Gereguleerd, da’s niet verkeerd”
PvdA en GroenLinks samen voor meer regels


De PvdA en GroenLinks beginnen een gezamenlijk offensief om het aantal wetten en regels in Nederland te verhogen. Met de slogan “Gereguleerd, da’s niet verkeerd” presenteren de twee politieke partijen hun plannen vandaag in perscentrum Nieuwspoort. Ze gaven meteen al enkele voorbeelden van de creatieve en speelse nieuwe wetten die ze willen gaan invoeren. Ook de burger wordt betrokken bij de ‘legislatieve lente’.
Woordvoerder namens de PvdA is Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester. Het invoeren van regels hoeft niet moeilijk te zijn, zegt zij. “Het is belangrijk om misstanden meteen en als het ware reflexmatig om te zetten in een wet.” Bouwmeester komt met een voorbeeld. “Laatst heb ik nog een mooi nieuw verbod ingevoerd. Veel kinderen onder de 16 drinken teveel. Dan kun je de ouders erop aanspreken, of de kinderen zelf verantwoordelijk stellen voor hun gedrag. Maar ik dacht: zijn daar nog geen regels over?” Al snel had Bouwmeester iets bedacht: bij supermarkten die meer dan drie keer de fout in gaan en per ongeluk drank aan een 15-jarige verkopen, wordt de alcoholafdeling tijdelijk gesloten. “Een sluitende controle is bijna onmogelijk en de alcoholdrinkende jongeren gaan gewoon naar een andere supermarkt, of ze laten oudere vriendjes of familieleden drank voor ze kopen, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat er een regeltje bij is”, aldus een verheugde Bouwmeester.

“We kunnen niet genoeg regels en wetten hebben in dit land”, beaamt Kees Vendrik, parlementariër namens GroenLinks. “We hebben er al een hele hoop en dat is natuurlijk mooi. Maar wat mij betreft kunnen we in de komende vier jaar makkelijk toe naar een verdubbeling.” [..]


Lees verder op De Speld>>

zondag, maart 01, 2009

Grijp de graaiers!

Of electrocuteer ze, wat je wil. Leuk spelletje van de SP naar aanleiding van de voorgenomen verkoop van Essent en NUON, maar of het veel helpt...

Het spel vind je op Ze zijn nuts!

Hoe denkt Dronten over het weren van circusdieren?

‘Wilde dieren moeten worden geweerd uit het circus’, dat stelde Lisanne Boerman (16) in een commissievergadering van de gemeenteraad van Dronten van november 2008.

De Dronter fracties van GroenLinks en de PvdA hebben naar aanleiding van het burgerinitiatief van de Lisanne Boerman in een brief aan minister Gerda Verburg gevraagd om het gebruik van wilde dieren in circussen te verbieden.

Door het indienen van een burgerinitiatief, heeft zij het onderwerp Circusdieren op de politieke agenda gekregen. Zij nodigde daarbij de raadsleden uit, verdere stappen te ondernemen om ‘wilde dieren’ uit het circus in de gemeente Dronten te weren. In haar betoog wees ze erop dat zeer recent in de gemeente Alphen aan de Rijn aan het Moskou-Holiday Circus vergunning is verleend onder voorwaarde dat men geen optreden zou verzorgen met wilde dieren. Het circus heeft zich aan die afspraak gehouden.

Voordat raadsleden in Dronten verdere besluiten nemen willen zij graag weten hoe andere inwoners van Dronten hierover denken.

Hier kunnen inwoners van Dronten t/m 12 maart hun mening geven.

Quote: Niet Wilders, maar free speech de grootste

Wilders wint niet wegens moslimstandpunten, maar omdat Nederland veel Voltaires kent. Hele artikel op Over_alles_een_mening.

Het is de vrijheid van meningsuiting waarop Wilders wint. De aanklacht in Nederland, het gezeur van Engeland. Dát is dus het punt waar andere partijen blijkbaar dingen laten liggen. Dat is nog niet eens in de Tweede Kamer. In het recentelijke kamerdebat hebben GroenLinks, de VVD en D66 Wilders wel degelijk gesteund. Het zal dus met name zijn dat de beeldvorming is dat hij de enige is die opkomt voor de vrijheid van meningsuiting.

Het goede nieuws hieraan is dat blijkbaar heel veel Nederlanders zich druk maken over inperking van de vrijheid van meningsuiting. Zeker als je bekijkt dat ook (links)liberale partijen als D66 en Groen Links stijgen in de peilingen, kun je slechts concluderen dat die vrijheid Nederlanders aan het hart gaat. En dat voor Nederlanders van alle lagen van de bevolking, van Telegraaf-lezer tot grachtengordel GroenLinkser.

Geert Wilders wint dus niet omdat Nederlanders tegen moslims zijn. Maar omdat ze willen dat iedereen dingen kan roepen, desnoods waar dingen waar ze het niet mee eens zijn. Voltaires volop dus. Nu maar hopen dat de vrijheid van meningsuiting écht wordt beschermd. En ook dat iedereen doorziet dat iemand die boeken wil verbieden deze vrijheid niet echt beschermd.

Quote


De efficiency in de zorg wordt niet aangepakt, waardoor er veel extra geld wordt uitgegeven. Commissarissen als Eelco Brinkman, die bij de Philadelphia-groep niet hebben ingegrepen, blijven hun positie behouden en houden hoog aanzien bij hun vriendjes. Een stevige schoonmaak in het land van commissarissen en toezichthouders lijkt bijna taboe.


Stevige woorden van Harry Dijksma - VVD gedeputeerde in Flevoland - over het old boys network van commissarissen en toezichthouders. Hele bericht op HarryDijksma.eu.

de kredietcrisis verklaard (2)

De kredietcrisis op eenvoudige wijze verklaard.... Na deel 1 nu deel 2.