Pagina's

dinsdag, oktober 28, 2008

Over zwarte Piet

Even dacht ik toen ik dit las dat het van de satirische website De Speld kwam.

Vragen van de leden Fritsma en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een Eindhovense mars tegen Zwarte Piet.
1.) Bent u bekend met het bericht ‘Eindhovense mars tegen Zwarte Piet’? *

2.)Deelt u de mening dat deze zoveelste aanval op het leuke Nederlandse sinterklaasfeest te triest voor woorden is? Zo neen, waarom niet?

[..]
5.)Kunt u er zorg voor dragen dat deze subsidie onmiddellijk wordt gestopt, nu bewezen is dat het museum dit belastinggeld verspilt aan gevaarlijke politiek correcte multiculturele hobby’s? Zo neen, waarom niet?


Het is een bericht van de website van de Partij van de Onvrijheid (PVV). Echt waar!

woensdag, oktober 22, 2008

Googlen

Iedereen heeft wel eens op zijn eigen naam gegoogled. De naam 'Frank Pels' leverde laatst zelfs meer dan 500.000 vermeldingen op. Niet alles even positief, maar toch.....

donderdag, oktober 16, 2008

Alsnog duidelijkheid over Irak?


Uit het NRC:

RTL Nieuws vraagt de rechter om de notulen vrij te geven van de ministerraad waarin de politieke steun van Nederland aan de oorlog tegen Irak werd besproken. „Al vijf jaar weigert de regering volledige openheid van zaken te geven over deze oorlog en de reden waarom Nederland die oorlog steunde”, aldus hoofdredacteur Harm Taselaar.

Taselaar stelt dat net als in verscheidene andere landen ook de Nederlandse politiek verantwoording moet afleggen over de reden van de oorlog. „Ons werd gezegd dat er massavernietigingswapens waren, maar die zijn nooit gevonden.” De hoofdredacteur vindt dat de politiek die openheid krampachtig tegenhoudt. „Wij vragen de rechter daarom nu te toetsen wat ons wettelijk recht op informatie voorstelt als het er echt op aankomt.”
[...]
„Wij vinden het onverteerbaar dat in een democratische samenleving de onderste steen niet boven komt, zeker rond deze omstreden oorlog. Of je nou voor of tegen die oorlog was - waarom mogen alle Nederlanders niet precies weten hoe het zat? Zijn we misleid of niet? Als de politiek íets zou kunnen doen om de kloof met burgers te dichten, is het verantwoording afleggen in deze zaak.”


woensdag, oktober 15, 2008

LPF toestanden bij Ton

TON-afvallige Ed Sinke bij Paul en Witteman over Rita Verdonk.


“Zij laat dagelijks ruim 620 duizend mensen in de steek, die hebben ooit op haar gestemd in de combinatie Verdonk – VVD en die worden al een jaar lang niet vertegenwoordigd. Ze is zelden in de Kamer en in het vragenuurtje maakt ze ruzie met de voorzitter over de procedures, ze doet niets, strijkt wel 120 duizend euro op. Wat ze wel doet is de feesten en partijen, modeshows, Miljonairs Fairs, reisjes naar Marbella en dure cadeaus aannemen én ordinair ruziemaken.”
[...]
“We hebben geen plaats meer voor een gekrenkte diva. Het gaat er nu om dat we een parlement hebben dat bestaat uit mensen die wat voor het land willen doen en niet met zichzelf bezig zijn”.


Fortis

Snel nog ff pinnen bij Fortis.

dinsdag, oktober 14, 2008

Dorhout Mees op verkniptlandschap.nl


Dorhout Mees is een luxe activiteitencentrum annex hotel-restaurant nabij Biddinghuizen. Hier kan men terecht voor golfen, paardrijden, schieten en andere buitenactiviteiten. Sinds kort heeft Dorhout Mees ook een buiten toerijsbaan, FlevOnice geheten. Het complex is mooi in het groen gelegen, grenzend aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Flevoland.

Kortgeleden is de golfbaan van Dorhout Mees uitgebreid met een zogeheten Schotse baan van 9 holes. Deze baan is aangelegd op de laatste ontbrekende schakel van de Ecologische Hoofdstructuur in het gebied. De EHS wordt door de golfbaan verbroken. Oplossing is het verlies aan natuur te compenseren, zodat er een alternatieve route ontstaat. De doorgaande verbinding blijft zo behouden. De initiatiefnemer, Dorhout Mees, weet zich gesteund door de gemeente Dronten en provincie Flevoland en legt het verzoek tot compensatie naast zich neer. Hiermee is de weg vrij om ontbrekende delen van de EHS niet met nieuwe natuur, maar met golfbanen in te vullen.
Natuur en Milieu Flevoland is bij de Raad van State in beroep gegaan vanwege het besluit van Gedeputeerde Staten om het bestemmingsplan goed te keuren. Ook Natuurmonumenten en Milieugroep Dronten hebben deze stap genomen.

Uiteraard is dit schoolvoorbeeld van het verknippen van het landschap ook genomineerd op www.verkniptlandschap.nl.

dinsdag, oktober 07, 2008

Hypotheekcrisis

Hoera, eindelijk iemand gevonden die de hypotheekcrisis eenvoudig kan uitleggen.

zondag, oktober 05, 2008

Quote: Jorritsma zoekt grenzen op

Uit de pers van 25 september 2008:

Annemarie Jorritsma vertoont Harry Mens-achtige streken op tv. De burgemeester van Almere praat metbetalende gasten. Mens: ‘Zelfs bij mij ligt het er niet zo dik op.’
[..]
Dat zondag directeur van hoofdsponsor Fortis Mees Pierson bij Jorritsma aanschoof, noemt Mens ‘incest’. ‘Zelfs bij mij ligt het er niet zo dik bovenop.’ Ook CDA-mediawoordvoerder Joop Atsma is weinig enthousiast. ‘Blijkbaar heeft mevrouw Jorritsma veel tijd over’, sneert hij. Wat Jorritsma doet, mag ‘in principe’ volgens Atsma. ‘Maar het is de vraag of ze het zou moeten doen.’


Tja, altijd een leuke discussie. De zin en onzin van nevenfuncties van bestuurders.

zaterdag, oktober 04, 2008

Reactie GroenLinks Flevoland op advies Alders

Deze week bracht Alders advies uit over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Onderdeel van dit advies is het verplaatsen van 70.000 chartervluchten van low-cost carriers van Schiphol naar Eindhoven en Lelystad. Een bijzonder slechte zaak. Dit zal leiden tot sterke geluidsoverlast in Flevoland. De aanvliegroute van Lelystad loopt over de Oostvaarderplassen en zal grote vogels zoals de zeearend en lepelaar verjagen. Ook verdwijnt de rust op de Veluwe. Hieronder het persbericht van GroenLinks Flevoland.


GroenLinks Flevoland tegen uitbreiding luchthaven Lelystad

De GroenLinks fractie in Provinciale Staten van Flevoland heeft met zorg kennis genomen van het advies van de Alderstafel. GroenLinks vindt dat de uitbreiding van Lelystad Airport het woon- en leefgenot in de provincie in ernstige mate zal aantasten.
GroenLinks vindt dat het vliegverkeer zoveel mogelijk beperkt moet worden. Voor reizen binnen Europa moeten we andere, milieuvriendelijker vervoermiddelen gebruiken.
Het op korte termijn al verplaatsen van vluchten van Schiphol naar Lelystad is wat GroenLinks betreft niet aan de orde. Eerst moet de procedure rond de milieueffecten zorgvuldig worden afgerond.


De provincie en de gemeente Lelystad laten weten blij te zijn met de toekomstige werkgelegenheid en het advies van Alders. Hebben zij dat advies wel goed geïnterpreteerd, vraagt GroenLinks zich af.

Want de Alderstafel stelt dat “De negatieve effecten op de omgeving minder zijn bij uitplaatsing (van Schiphol), waarbij Lelystad qua ligging ten opzichte van de Randstad, vanuit het perspectief van geluid en werkgelegenheid voor lager opgeleiden een aantrekkelijker locatie lijkt dan Eindhoven.” GroenLinks ziet hierin de bevestiging dat Lelystad als het afvalputje van Schiphol wordt gezien.
De geluidsoverlast die inwoners van Flevoland nu al ondervinden door vliegverkeer van Schiphol zal ernstig toenemen door meer en grotere vliegtuigen van luchthaven Lelystad. Bovendien is nog nooit met zekerheid aangetoond dat deze overlast ruimschoots gecompenseerd zou worden door een grote toename van de werkgelegenheid.

Ook de druk op het milieu zal toenemen, terwijl de provincie juist streeft naar een CO2 neutrale situatie.
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben als ambitieniveau dat de milieudruk bij economische groei in absolute zin afneemt. (Najaarsnota blz 73). GroenLinks is blij met dit ambitieniveau. Het past ook geheel binnen het milleniumdoel nr 7: Werken aan een duurzaam milieu.

Het advies van de Alderstafel is naar de mening van GroenLinks strijdig met dat ambitieniveau. De CO2 uitstoot zal juist enorm toenemen en natuurgebieden als Oostvaadersplassen en het toekomstig Oostvaarderswold zullen te maken krijgen met geluidsoverlast.
Conclusie van de GroenLinksfractie is dan ook dat invulling van het advies van de vroegere PvdA-milieuminister Alders slecht is voor de ontwikkeling van Flevoland qua ruimtelijke ontwikkeling, werkgelegenheid en niet in de laatste plaats voor natuur en milieu.Nieuwe Commissaris van de Koningin in Flevoland

De vertrouwenscommissie heeft het er weken druk mee gehad. Verschillende kandidaten hebben zij uitvoerig aan de tand gevoeld, maar er kan er natuurlijk maar één gekozen worden. En dit is hem dan, de nieuwe Commissaris van de Koningin in Flevoland: Leen Verbeek.


Leen Verbeek is op dit moment burgemeester van Purmerend. Ook vergaarde hij bekendheid door in een burgemeestersreferendum met Rob van Gijzel te strijden om eerste burger van Eindhoven te worden.

Uiteraard ging omroep Flevoland op onderzoek uit in Purmerend. De reacties waren wisselend. Ook leuk om te lezen: het weblog van Leen Verbeek.

Leen, veel succes als Commissaris van de Koningin in Flevoland.

Debreczeny over Leefbaar Zeewolde

Jos Debreczeny (ChristenUnie), wethouder in Zeewolde, over het altijd fijnzinnige Leefbaar Zeewolde.

Zijn introductie was hectisch. VVD en Leefbaar Zeewolde vonden zich van coalitiepartij terug in de oppositie en moesten hun gram kwijt. Debreczeny is er laconiek over: ‘Dat hoort bij het rouwproces,‘ zegt hij, om eraan toe te voegen dat het bij een bepaalde fractie ‘wel erg lang duurt‘. ‘Het valt me op dat behoorlijk wat debat wat in de gemeenteraadszaal thuishoort, er buiten wordt gevoerd, vooral via weblogs op internet. Daar gaat men maar door met inhakken op elkaar.‘

Ook in de raadszaal mag het van hem wel wat anders: ‘Zoals hier heb ik het nog niet eerder meegemaakt. Ongenuanceerd hakken, afzeiken - ja, schrijf dat maar zo op, op de persoon spelen. De politiek verwijdert zich zo van het publiek, dat hoor ik op straat. Men zegt: ‘‘Moet dat nu zo‘‘.‘


Bron: de Flevopost