Pagina's

zondag, augustus 31, 2008

quote: Leefbaar Zeewolde


De natuurmaffia wint het in Nederland van hardwerkende ondernemers en de door ons gekozen politici werken daar gewoon aan mee. Denk daar eens aan terug als u weer gaat stemmen!
[...]
Er zitten nota bene twee VVD-gedeputeerden in Lelystad en zij zijn de grootste partij in Flevoland. Maar ja, laat nu juist een daarvan, mevrouw Anne Bliek, de kwade genius achter al deze plannen zijn. Deze mevrouw is een totaal mislukte wethouder in Almere geweest en maakt nu het leven zuur van veel Flevolandse inwoners.


Oud-wethouder Michiel Schouten schrijft weer eens fijne en genuanceerde column over het Oostvaarderswold. Namens zijn altijd vriendelijke, deskundige en genuanceerde partij Leefbaar Zeewolde bewijst hij daarmee het Zeewolder belang in deze zaak een e-n-o-r-m-e dienst.

De hele verstandige en uiterst genuanceerde column van Michiel Schouten lees je hier.

donderdag, augustus 28, 2008

raadsleden mogen niet meer bloggen


Geachte gemeenteraadsleden,

Met grote regelmaat en met grote tegenzin constateer ik dat u allerlei schrijfsels achterlaat op dat verderfelijke internet. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. U dient alleen uw kunstjes te vertonen in onze stoffige raadszaal onder het toeziende oog van onze vaste journalist van ons plaatselijke huis-aan-huis-blad 'het sufferdje' en een enkele verdwaalde ambtenaar. Dit alles natuurlijk onder mijn strenge en bezielende voorzitterschap.

Het plaatsen van allerlei berichten op obscure internetsites is nadrukkelijk NIET de bedoeling. Het gewone plebs zou er zomaar eens achter kunnen komen wat we hier uitvoeren en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Wat denken jullie wel? Dat we een democratische instelling zijn ofzo? Dat jullie recht hebben op vrije meningsuiting? Deze open brief aan de gemeenteraad is echt de allerlaatste waarschuwing!

Was getekend,

W.L.F.C. van Rappard

de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder

Onbegrijpelijk

Weet je het nog? Vorig jaar reed de op krukken lopende Henk Schuurman met zijn taxi door Almere. Zijn auto werd bekogeld met eieren. Toen hij uitstapte om verhaal te gaan halen, ontstond er een opstootje waarin Henk Schuurman werd neergestoken. Omdat er geen ambulance voorhanden was in Almere –een stad met 182.000 inwoners – moest deze helemaal uit het 30 kilometer verderop gelegen Zeewolde komen. Voor de ogen van zijn vrouw en de toegesnelde buurtbewoners lag Henk Schuurman dood te bloeden.
De burgemeester van Almere – Annemarie Jorritsma (VVD) - vond het allemaal niet zo erg, want het was maar “een incidentje”.

Ik heb vandaag met verbazing naar de persrechter op omroep Flevoland zitten luisteren. Dat er verzachtende omstandigheden waren en dat die meegewogen werden in de uitspraak lijkt mij logisch. Het bewijs tegen de verdachte was zonder twijfel sluitend, het laatste wat je dan verwacht is vrijspraak. Onbegrijpelijk en slecht voor het vertrouwen in de rechtstaat.

Verder discussiëren (o.a. met de broer van Henk Schuurman, ook te zien in onderstaand filmpje) kan bij Bert Brussen.


zondag, augustus 24, 2008

Quote: Ook goud voor het Grote AfschuivenIn Tibet komt geen journalist, bij de Oeigoeren nauwelijks, maar de geruchten zijn wreed. Het bespioneren, intimideren, arresteren, ‘heropvoeden’, bedreigen van familie, invalide slaan, doodtrappen, met elektrische stokken branden, en uiteraard executeren van mannen en vrouwen wier enige misdaad is dat ze het regime onwelgevallig zijn, is altijd en overal in China doorgegaan. Een feit dat gek genoeg zelfs de grootste China-verdedigers erkennen. Ze vinden het alleen niet zo erg.

Met het daverende succes van de Spelen heeft de Chinese Communistische Partij (CCP) aan de bevolking gedemonstreerd dat China niet alleen gelijkwaardig, maar allicht superieur is aan de rest van de wereld. Dat gaat hun, exact als de nazi’s in 1936 en de Argentijnse generaals in 1978, extra jaren van goodwill en krediet opleveren. De echt moedigen, de Chinese burgers die het in het openbaar tegen de CCP opnemen, zullen zo veel langer slachtoffer zijn.


Cabaretier Erik van Muiswinkel analyseert de olympische spelen in de Volkskrant.

Ondertussen had de delegatie van politici uit Flevoland ook een gezellige tijd in China. Ook belangrijk.........

zaterdag, augustus 23, 2008

Snoepreis olympische spelen


Ondanks de commotie in de provinciale staten van Flevoland moesten gedeputeerde John Bos en commissaris van de Koningin Michel Jager persé met een delegatie afreizen naar de olympische spelen in China. Het kost wat zo'n snoepreisje, maar dan heb je ook niks. En wat gingen ze eigenlijk doen in China? De Nederlandse sportbonden ontmoeten? Maar die staan toch ook gewoon in het telefoonboek? Eén vandaag keek mee.

Ondertussen zitten de Chinese kerkers vol met dissidenten, wemelt het er van de uitgaansverboden, is demonstreren uit den boze en wordt het halve internet gecensureerd.

dinsdag, augustus 19, 2008

Teerput Vasse


Op circa anderhalve kilometer van het pittoreske Vasse (Overijssel) werd tot de jaren zeventig van de vorige eeuw zuurteer en ander chemisch afval gestort in een voormalige zandafgraving. Zelfs de firma Witco Chemicals uit Haarlem was zo vriendelijk om haar chemische afval te komen brengen.


Het gevolg: twee teerputten met een oppervlakte van 24.000 m2. Door zettingen van de ondergrond komt het spul op onregelmatige tijdstippen spontaan uit de grond spuiten. Een vervelende erfenis uit het verleden die nu eindelijk aangepakt gaat worden. Deze week zag ik de uitnodiging voor inschrijving op het project. Reden om eens te googlen. Dit leverde dit mooie filmpje op. Op authentieke beelden is te zien hoe het er vroeger aan toeging. Mannen zonder beschermende kleding of enige andere beschermende voorziening stappen rond in het chemisch afval. Er staan zelfs beelden op van een halfslachtige sanering waarbij men kalk over het zuurteer strooit. Ook is te zien hoe de stort regelmatig spontaan vlam vat.


Gelukkig gaat de sanering nu (eindelijk) opgepakt worden. Omdat het uitgraven van deze teerputten economisch, milieutechnisch en arbeidshygiënisch eigenlijk niet mogelijk is, wordt er een robuuste bovenafdichting en leeflaag aangebracht. Om verspreiding via het grondwater te voorkomen worden geohydrologische maatregelen genomen.

zondag, augustus 10, 2008

McCain is lekker bezig

Wie arm is, denkt niet aan democratie


Meer dan 700 miljoen Chinezen moeten iedere dag weer vechten om te overleven. Dan ben je niet bezig met democratie.

Aldus Toine Manders van de VVD in het AD. Volgens welgeinformeerde bronnen noemt Toine zichzelf nog wel eens gekscherend 'liberaal'.
Ondertussen zitten de Chinese kerkers vol met dissidenten, wemelt het van de uitgaansverboden, is demonstreren uit den boze en wordt het halve internet gecensureerd.
Geen probleem, volgens Manders, want wie arm is, denkt niet aan democratie.

vrijdag, augustus 08, 2008

Fokke en Sukke bètacanon


Lectuur die ik als techneut met ingenieurstitel natuurlijk niet had mogen missen: de Fokke en Sukke bètacanon. Beter later dan nooit, hier (PDF-alert) is hij helemaal gratis te downloaden. Met veel humor belichten de sympathieke stripeend en stripkanarie de vijftig kernbegrippen uit de canon. Binnenkort verkrijgbaar in de boekhandel.

SniperHij wist trouwens niet helemaal zeker of die zeven Afghanen wel allemaal bij de Taliban hoorden. Dat kun je niet zien over zulke grote afstanden, want ja, een baard en een tulband dragen ze hier nou eenmaal allemaal, grijnsde hij. Ze hadden wel een regel, want zo maar schieten kan natuurlijk niet, wist hij ook wel. ,,Als je ergens een verdacht persoon ziet, dan schiet je eerst vlak langs hem op. Rent hij weg, dan is hij een burger. Blijft hij staan, dan schiet je hem af.”

Uit een artikel van commenter Ach en Wee - volgens een goedgeïnformeerde bron een buitenlandcorrespondent bij een kwaliteitskrant - op de welbefaamde site van Bert Brussen.

Internetcensuur ChinaDe internetcensuur in China heeft weer een nieuwe mijlpaal bereikt: de Chinese overheid heeft het levensgevaarlijke hyves op zwart gezet.
En terecht natuurlijk: het levensgevaarlijke hyves vormde natuurlijk een onacceptabel groot risico voor de veiligheid van de olympische spelen en het voortbestaan van de staat China.
Een rochelende man in een donkere parkeergarage fluisterde dat de site van de terroristische Donald Duck binnenkort ook op zwart gaat in China.

woensdag, augustus 06, 2008

Duyvendak-gate?


Het volgende bericht zal weinig mensen ontgaan zijn in deze komkommertijd 'Duyvendak stal plannen kernenergie uit ministerie'.
Ik heb heel veel waardering voor het werk van Duyvendak als tweede kamerlid van GroenLinks, maar dit kan natuurlijk gewoon niet. Als tweede kamerlid ben je onderdeel van de wetgevende macht en heb je je te houden, net zoals elke burger, aan de regels die we democratisch hebben vastgesteld. Methodes zoals inbraak om informatie te bemachtigen en zo je politieke doelen te bereiken horen niet thuis in een democratie.

Dus wat mij betreft geeft Duyvendak snel openheid van zaken en geeft hij klip en klaar aan dat dit soort methoden niet kunnen. Serieuze excuses zijn op zijn plaats. Als hij hier niet toe bereid is, dan kan hij maar beter opstappen.

En graag snel een beetje: dit komt de politieke geloofwaardigheid van Duyvendak en GroenLinks niet ten goede en valt eigenlijk niet uit te leggen aan de GroenLinks-stemmers.

Update: er is een verklaring vanuit de Tweede kamerfractie van GroenLinks.

“Het boek ‘Klimaatactivist in de politiek’ heb ik geschreven vanuit grote zorg om de klimaatverandering en het gebrek aan (politieke) actie om daar tegen op te treden. In het boek analyseer ik ook welke maatschappelijke beweging er nodig is om tot een afdoende aanpak te komen. Ik blik daarbij ook terug op mijn eigen actieverleden en leg daarover uitgebreid verantwoording af. Ik vind dat ook de plicht van een politicus. Ik heb dat ook al eerder op verschillende manieren gedaan. Ik trek in het boek uitgebreid lering uit acties waar ik eerder aan heb meegedaan, zoals de inbraak bij het ministerie van EZ. Ik beschrijf daarbij waarom ik tot het inzicht ben gekomen dat acties zich moeten richten op de parlementaire besluitvorming en binnen de grenzen van de wet moeten blijven. Daarmee neem ik afstand van de actiemiddelen van 23 jaar geleden en spreek daarover een negatief oordeel uit. Ik geef aan waarom ik heb gekozen voor de parlementaire politiek om de klimaatcrisis aan te pakken. De keuzes die ik twintig jaar geleden maakte zijn op geen enkele manier meer de keuzes die ik nu zou maken. Willen we de klimaatcrisis effectief aanpakken dat zijn politici met lef nodig die de noodzakelijke maatregelen nemen en is er een zeer brede en open maatschappelijke beweging onontbeerlijk waar zeer, zeer velen zich in herkennen en aan kunnen bijdragen” stelt Duyvendak.


En daarmee distantieert Duyvendak zich nadrukkelijk van de inbraak in het ministerie van EZ.

Update 2: na twee dagen van gedoe geeft Duyvendak eindelijk een interview in de Volkskrant. Hij veroordeelt hierin duidelijk de inbraak van destijds.


Zelf is hij die nacht van de inbraak niet in het ministerie geweest. Hij wachtte in een huis. Zijn medeactivisten haalden de buit. ‘Zij zijn met een autootje naar mij toe gereden. Ik heb de documenten in ontvangst genomen en kopieerde ze.’ Die kopietjes, die dus op straat lagen, veroorzaakten politieke beroering.

‘In die zin vond ik die actie destijds een succes’, zegt Duyvendak. ‘Toch was de inbraak zeer onverstandig. Je speelt voor eigen rechter.’ Het Kamerlid, dat een pittig actieverleden achter de rug heeft, is decennia later tot een nieuw inzicht gekomen over het actievoeren. ‘Het zou juist heel slecht zijn als je een beweging hebt die inbraken pleegt.’