Pagina's

woensdag, juni 25, 2008

Helma Lodders (VVD) vindt GroenLinks spannend

‘Dat in Zeewolde GroenLinks ook in de coalitie zit maakt het er wel spannender op‘.
Aldus oud-wethouder in Zeewolde, Helma Lodders (VVD), in een interview in de Flevopost. Wat ze precies bedoelde met deze opmerking werd helaas niet duidelijk, want er werd in het interview snel overgeschakeld op de echt belangrijke zaken in het leven.

Als laatste. Haar voorkeur voor mooie dingen. Altijd tip top verzorgt; er zijn mensen die alleen de plaatselijke kranten lezen om te zien wat Helma Lodders nu weer aan heeft. ‘Ik ben daar zeer bewust mee bezig‘, zegt ze. ‘Ben gek op aparte dingen vinden. Daar kan ik zo van genieten‘. Regelmatig komt er ook weer een nieuw mobieltje- nog lichter, nog meer gadgets, uit weer een nieuw tasje. ‘Hoe vind je deze‘, en laat een paars tasje zien. Helemaal de kleur van komende winter. ‘Er kan helemaal niets in‘. Het tasje kleurt bij de frutsels aan haar pols. ‘Kijk en zit zelfs een kompas in. Doet het ook nog‘. Als meisje zeker al behangen met bedeltjes? Maar dat blijkt niet zo te zijn. Is ze toch nog ergens een laatbloeier. ‘Bij mijn afscheid heb ik ook weer een heel leuk setje aan‘.

Schouten: raad van Zeewolde functioneert slecht


‘Ze verliezen zich in details en missen het contact met de inwoners. Het dualisme is in Zeewolde mislukt. Er zit onvoldoende kwaliteit in de raad. Meer dan de helft is ongeschikt voor het werk, omdat ze geen politieke ideeën hebben vluchten ze maar in de inhoud en bemoeien ze zich met dingen waar ze helemaal niet over gaan. Ik heb mij vaak moeten inhouden omdat ze soms totaal geen verstand van zaken hebben en de feiten in een verkeerd daglicht plaatsten. Ze lijken wethouders niet te vertrouwen en richtten al hun pijlen op het college in plaats van met elkaar in debat te gaan.‘


Michiel Schouten, oud-wethouder van Leefbaar Zeewolde, leest de gemeenteraad van Zeewolde nog even in de les in de Flevopost. Gelukkig blinken de bijdragen in de raad van zijn eigen Leefbaar Zeewolde wel altijd uit door kwaliteit.

zondag, juni 22, 2008

Quote: Sinken

TON van Rita Verdonk begint LPF-trekjes te krijgen. De columnisten draaien alvast warm.

Je mag het als columnist toch wel grappig vinden dat in Rita’s beweging nu al de pleuris is uitgebroken? Of Sinke nou gegraaid heeft of dat Kay heeft lopen jatten of dat Rita zelf een krater in haar hand heeft doet er allemaal even niet toe. Het is onrustig en dat is leuk. Oude tijden herleven. Opeens zie ik het straatvechtende crapuul van de LPF weer voor me. De literair begaafde Harry Wijnschenk, de koddige Eduard Belletje Bomhoff, de fijnbesnaarde Herman Heinsbroek, de erudiete Cor Eberhard, carnavalsnummer Hilbrand Nawijn en de geweldige olifantentemmer Mat Herben. Nee, ik vergeet de ontoerekeningsvatbare en daardoor oh zo aantrekkelijke Winnie de Jong niet. En wat te denken van Gerard van As, João Varela, Ferry Hoogendijk en Gods eigen wonder Jim Janssen van Raay? […] Het is toch prachtig dat zo’n leeghoofd [Verdonk] zo goed als zeker ons land gaat leiden. Wie haar ministers worden? Ik vrees dat Harry Mens en Nina Brink al warm lopen. En verder mag u het invullen. Denk aan Gordon op Cultuur, Peter R. de Vries op Justitie, Lee Towers op Buitenlandse Zaken omdat hij in het Engels zingt en Frans Bauer op Ontwikkelingssamenwerking. Wilders zal Volksgezondheid wel nemen en ongetwijfeld wordt Godsdienstzaken daar aan toegevoegd. Die enge Hero Brinkman neemt vast en zeker onze overzeese gebiedsdelen voor zijn rekening en daar zullen ze op Aruba blij mee zijn. De politiek is weer helemaal van het volk.


Aldus Youp van 't hek in de NRC.

Quote

Harry mens, dat is juist zo’n betrouwbaar en kritisch objectief journalist, die zou nooit frauderen.

Mensen die doneren aan TON trouwens ook niet, dat zijn echte, oprechte geïnteresseerde democraten die hart hebben voor Nederland en een kritische maar eerlijke politiek willen. En dat heeft niks te maken met bezit van vastgoed.Uit de comments op BBrussen.nl

dinsdag, juni 10, 2008

Welkom in de slangenkuil

Met een welgemeend ‘Welkom in de slangenkuil‘ werd de nieuwe wethouder Jos Debreczeny welkom geheten door een niet nader te noemen gemeenteraadslid van de coalitie.
bron: Flevopost


De bijdrage van de oppositiepartijen VVD en Leefbaar Zeewolde bij de installatie van het nieuwe college van Zeewolde (CDA/ChristenUnie/PvdA-GroenLinks) was niet erg verheffend. De oud-wethouders Helma Lodders (VVD) en Michiel Schouten (Leefbaar Zeewolde) waren teleurgesteld maar hielden het nog netjes. De fracties van de VVD en Leefbaar Zeewolde gingen echter helemaal los. Eén van de nieuwe wethouders werd door de VVD aangeduid met 'pluche-plakker', hetgeen natuurlijk best knap is voor een compleet nieuwe wethouder die op dat moment nog niet eens geïnstalleerd was. De nog onfrissere en zuurdere uitspraken van de VVD en Leefbaar Zeewolde laat ik maar even buiten beschouwing.

Het moddergooien gaat echter gewoon door, ook na de raadsvergadering.

Piet Verschure (CDA) weet het goed onder woorden te brengen op de website van het CDA:

,,Beledigend en aanmatigend, andere woorden heb ik hier niet voor'', aldus fractievoorzitter Piet Verschure na de raad. ,, Voor de mensen op de tribune werd op deze manier wel duidelijk waarom de onderhandelingen voor een breed college zijn stukgelopen. De verhoudingen staan op scherp, daar helpen geen duizend ontgiftingsbijeenkomsten meer aan.''

Het lijkt nog geen dag geleden dat alle raadsleden zich hebben opgesloten in het gemeentehuis om langdurig en uitvoerig te spreken over omgang met elkaar. Het lijkt erop alsof al deze bijeenkomsten totaal geen effect hebben gehad. Want zeker na deze avond lijkt de toon weer gezet. In wat voor familie, vrienden en bekenden een feestelijke bijeenkomst had moeten worden, verzuurde de toon van Leefbaar Zeewolde en de VVD. De manier waarop zij de nieuwe wethouders van buitenaf schoffeerden, laat de CDA fractie achter met een gevoel van schaamte richting de nieuwe leden van het college.


Uiteraard moet Rein Zijlstra (Leefbaar Zeewolde) daar op reageren:

Daarnaast heb ik geconstateerd dat het door Jos Huizinga {nieuwe wethouder} ingediende CV mij uitermate geschikt leek om op een burgermeestersfunctie te solliciteren of misschien zelfs al gesolliciteerd te hebben. Is dat beledigend of wellicht juist complimenteus?
[...]
De opmerking van de afgelopen weken zijn uitgelokt gedrag. Ik vergelijk dit met een situatie die zich vroeger op mijn lagere school heeft voorgedaan. Een paar jongens maakten continu vervelende opmerkingen tegen een bepaalde leerling, zo nu en dan werd hij uitgescholden en werd zijn tas afgepakt. Je kent dit soort situaties wel. Na een aantal maanden is die leerling het eindelijk zat en op het moment dat er weer gescholden wordt duwt deze leerling een van de treiteraars omver. Deze rent vervolgens huilend naar de juffrouw en roep dat hij geslagen wordt.
[...]
Dat een en ander voor familie, vrienden en bekenden sneu was, is jammer
[...]

De complete uiterst zure reactie van Leefbaar Zeewolde lees je hier.

Het blijft voorlopig nog wel even ouderwets gezellig in de raadszaal van Zeewolde, met speciale dank aan de fracties van Leefbaar Zeewolde en de VVD.

maandag, juni 09, 2008

Coalitiechecker


GeenCommentaar komt met de coalitiechecker. Op basis van de peilingen worden de mogelijke coalities berekend. Een opvallende conclusie is dat er op dit moment - op basis van de peilingen - minimaal vier partijen nodig zijn voor een coalitie. Er zijn 226 combinaties mogelijk met GroenLinks in de coalitie.

maandag, juni 02, 2008

PvdA draait Natuur en Milieu Flevoland de nek om

De provinciale fractie van de PvdA vindt het maar niks in Flevoland. Veel te rustig, veel teveel rust en ruimte. Dat moet anders, dus daarom moet luchthaven Lelystad een tweede Schiphol worden. Maar liefst 4 miljoen passagiers per jaar moeten in bulderende Boeings van luchthaven Lelystad gaan vertrekken.

Niet iedereen staat hierbij te juichen. Onder ander Natuur en Milieu Flevoland is altijd al kritisch geweest. Onlangs wisten zij zelfs nog de MER procedure van de luchthaven te torpederen.

Dat was een kleine tegenvaller voor de PvdA, maar gelukkig waren daar nog de algemene beschouwingen. De PvdA kroop in de aanloop naar de algemene beschouwingen voor een ouderwets machtspelletje achter haar PC. In goede samenspraak met de coalitiepartijen VVD en CDA werd een mooie motie in elkaar geschroefd. Talloze concept moties en amendementen passeerden onze mailboxen in de aanloop naar de Algemene Beschouwingen. Maar de motie 'draai Natuur en Milieu Flevoland de nek om' was daar om mysterieuze redenen niet bij.

Tijdens de algemene beschouwingen toverde de PvdA de gewraakte motie uit haar binnenzak. Met wat vage argumenten dat zij 'minder beleid en meer uitvoering' wilde, drukte de PvdA de motie erdoor heen met hulp van de trouwe coalitiepartijen CDA en VVD.

De provinciale fractie van Groenlinks liet vandaag naar aanleiding van de geniepige aanslag door de PvdA op Natuur en Milieu Flevoland de halvering van het budget van Natuur en Milieu Flevoland onderstaand persbericht uitgaan.


Persbericht

GroenLinks-fractie (Provinciale Staten): “PvdA-motie tegen Natuur en Milieu Flevoland riekt naar wraak”

De fractie van de PvdA in de Provinciale Staten van Flevoland heeft, samen met de andere coalitiepartijen VVD en CDA, tijdens de Algemene politieke Beschouwingen van donderdag 29 mei, een motie ingediend om de subsidie aan Natuur en Milieu Flevoland (NMF) te halveren. De motie werd aangenomen.

De motie stelt dat NMF bezig is met beïnvloeding van het provinciale beleidsproces en tegelijkertijd ook zelf bezig is met beleidsontwikkeling, waardoor er overlap zou zijn met provinciale activiteiten. De motie vindt dat NMF zich moet richten op de uitvoering van beleid. Vandaar die halvering van de subsidie.

De collegepartijen stellen de positief ingestelde kritische toon van NMF dus niet langer op prijs. Het was een publiek geheim dat met name de PvdA daar al eerder van overtuigd was. Maar nu deed zich de mogelijkheid voor om NMF de mond te snoeren door het indienen van een motie, die werd ingediend namens de collegepartijen VVD, CDA en PvdA, een meerderheid dus.

De statenfractie van GroenLinks heeft tegen de motie gestemd. Cees Meijer, namens de fractie: “Het is ronduit schandalig dat de motie sowieso werd ingediend en nog wel door alle collegepartijen, waarmee op voorhand een meerderheid vóór de motie zou stemmen. De gehele oppositie had geen weet van deze motie en had zodoende het nakijken, nog voor dat er argumenten konden worden uitgewisseld. Hier werd dus onbeschaamd macht uitgeoefend om een kritische, meedenkende stem de mond te snoeren.”

De fractie van GroenLinks kan zich niet aan de indruk onttrekken dat hier wraak werd genomen. Wraak vanwege het feit dat Natuur en Milieu Flevoland zich altijd zeer kritisch heeft opgesteld ten aanzien van de ontwikkelingen rond de uitbreiding van Lelystad Airport. Meijer: “Dit voor Flevoland schadelijke speeltje van de collegepartijen VVD, CDA en PvdA moet vooral doorgaan en mag niet gehinderd worden door wie dan ook. Dat het gedoemd is te mislukken, gezien de ontwikkelingen in de luchtvaart die veel verder gaan dan tot nu toe is afgesproken, is geen punt van discussie bij deze politieke voorstanders van de uitbreiding.”

Het is daarom, naar de mening van de fractie, een schoolvoorbeeld van machtsuitoefening, onder leiding van de Partij van de Arbeid. Wie met argumenten niet kan winnen, rest alleen nog de mogelijkheid om naar machtsmiddelen te grijpen.


Nadere informatie:
Cees Meijer
06 53 183 919

zondag, juni 01, 2008

Quote: politiek is bang geworden

Heeft Tichelaar, oud fractievoorzitter van de PvdA in de tweede kamer, alsnog het licht gezien? Uit een interview met de Volkskrant.

‘We gaan beleidsmatig zwalken. Daardoor raken de burgers hun vertrouwen in de politiek kwijt.’
[...]
Het vorige kabinet roeide tegen de stroom in. Was dat dan toch een goede ploeg?
‘Er zat visie in die club, zeker over de hervorming van de sociale zekerheid. Je kon het ermee eens zijn of niet, maar ze presenteerden het wel goed en deinsden niet terug voor een vol Malieveld. Daar kan het huidige kabinet van leren. Politici zijn bang geworden voor de kiezer. Te bang.’

Radio GroenLinks


Aanstaande maandag te horen op omroep Flevoland (radio): Adilia Roda,
fractievoorzitter GroenLinks in de provinciale Staten.
In het discussieprogramma Forum zal zij samen met een paar andere statenleden uitgebreid terugkijken op de Algemene Beschouwingen van afgelopen donderdag.
Uiteraard zullen hoogtepunten aan bod komen, zoals de unaniem aangenomen GroenLinks motie om de kwaliteit van de jeugdzorg te verbeteren.
Maar ook een dieptepunt, namelijk de geniepige aanslag door de PvdA op Natuur en Milieu Flevolandde halvering van het budget van Natuur en Milieu Flevoland, zal ongetwijfeld aan bod komen.

Het programma wordt uitgezonden tijdens de avondspits (van 18.30 uur tot 19.00 uur).