Pagina's

woensdag, januari 30, 2008

Het blijft moeilijkHet blijft moeilijk voor bestuurders: onderscheid maken tussen prive- en werkritten met de dienstauto. Eerder dit jaar moest de provincie Flevoland al met de billen bloot voor de belastingdienst omdat de gedeputeerden en de commissaris der Koningin niet konden aantonen dat de dienstauto niet is gebruikt voor privegebruik.

Volgens een anonieme brief lijken burgemeester Jorritsma en wethouder Duivesteijn van Almere ook wat moeite te hebben met het onderscheid tussen prive- en werkritten. GroenLinks heeft om een onderzoek gevraagd.

dinsdag, januari 29, 2008

De beste stuurlui (4)

College crisis in Zeewolde
Net voor de kerst trok de ChristenUnie de stekker uit de coalitie van de VVD, Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie. De informateur van Leefbaar heeft vervolgens aan het CDA en PvdA-GroenLinks gevraagd het derde wiel aan de Leefbaar-VVD wagen te zijn. Deze dappere poging faalde echter volgens verwachting. Er werd een extern deskundige ingeschakeld en sindsdien houden de hoofdrolspelers de lippen stijl op elkaar.

Daarom maar eens een bloemlezing van de reacties.

Deel 4: Thijs van Daalen, sinds een maand ex-wethouder

[....]Langzamerhand ging het moeilijker. Toen we eraan begonnen wisten we dat het niet zo eenvoudig zou zijn als het aan het eind van de onderhandelingen leek. Met de fractie hebben we 20 maanden geleden een weloverwogen keuze gemaakt om toch in zee te gaan met Leefbaar Zeewolde en de VVD. We hebben lang gesproken over de samenwerkingsproblemen die bestonden in vorige colleges. Het ging ons met name over de houding naar elkaar, de houding naar de raad en niet in de laatste plaats de houding naar de inwoners. We maakten afspraken met elkaar dat we het ditmaal goed zouden doen. We hebben het ter bevestiging naar elkaar toe ook op papier gezet in het coalitieakkoord. Zo kwamen we als ChristenUnie in een coalitie met Leefbaar Zeewolde en de VVD terecht. Met de duidelijke doelstelling om het dit keer te laten lukken. Het is gewoon niet gelukt en dat vind ik erg jammer!

In het college was het een weerkerend gevecht om te pogen de sociale wegen, die volgens het coalitieprogramma geplaveid zouden moeten worden, in te slaan. Vertragingsactie op vertragingsactie leerde mij dat deze wegen bij de collega’s niet zo gewenst waren. In voorkomende gevallen werd door hen gewoon tegengestemd of onthielden ze hun medewerking. Een team dat in goede samenwerking het beste wil bereiken, dat bestond niet.
De coalitiepartners in de raad waren soms zeer negatief zonder echte argumenten. De “oppositie” zorgde er soms voor dat de sociale plannen toch doorgingen. Er ontstond als gevolg daarvan een sfeer waarin niets meer goed van de grond komt. In het college werd niet primair gekeken naar het belang van alle burgers in het dorp. Er werd vooral op partijpolitieke gronden voor of tegen iets gestemd. De bestuurbaarheid werd steeds minder.

Hetzelfde ondervond onze fractie in de raad. Contact met de fractie van Leefbaar Zeewolde was nauwelijks te krijgen. En als Gerben al eens een keer langs kon komen dan werd hem luid en in onparlementaire bewoordingen te verstaan gegeven dat hij het helemaal bij het verkeerde eind had. Overleg niet mogelijk.
Besluit onze fractie een motie op een bepaald onderwerp te willen indienen. Gaat Gerben in overleg met de coalitiepartijen. De VVD reageert en praat inhoudelijk mee over de teksten. Prima. Van Leefbaar Zeewolde meestal geen reactie. Soms wel plots een motie van hun hand (als verrassing gepresenteerd in de raad zelf) die probeert de motie van de ChristenUnie te overtreffen. Samenwerken? Alleen als het Leefbaar Zeewolde vooruit helpt.

Begin december blijkt dat er geen eenduidig collegebeleid te maken is rondom de ontwikkeling van het scholenproject voor de Polderwijk (Mfa). We besluiten de bal op de helft van de raad te leggen. In beslotenheid, want er zijn financiƫle en juridische posities in het geding.
Het lijkt er op 20 december - na een aantal onderlinge gesprekken met de coalitiepartners - op dat ook in de raad geen eensluidend coalitiestandpunt kan komen. Het blijkt dat wij samen met CDA en PvdA/GL op een lijn zitten en graag de plannen die door de directeuren van het basisonderwijs zijn gemaakt tot uitvoering willen laten komen. De andere coalitiepartijen willen dat slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet. De ChristenUnie zou een meerderheid in de raad kunnen halen omdat de oppositie partijen hetzelfde willen. Dat zou opnieuw tot een zeer onplezierige situatie in het college gaan leiden.

De fractie en ik besluiten dat het nu genoeg geweest is. Er is op een toenemend aantal dossiers geen eenheid in het college en ook niet in de coalitie. Besturen is wat mij betreft niet meer mogelijk in deze constellatie. De fractie onderschrijft dat volledig, ook op grond van haar ervaringen met Leefbaar Zeewolde in de raad. Ik stap die avond, bij het begin van de raadsvergadering, uit het college en de fractie uit de coalitie. Jammer, heel jammer……..

De collega’s zeggen de kritiek niet te herkennen. Vreemd. We hebben er de afgelopen maanden toch al meerdere keren over gesproken. Maar misschien geeft dat ook wel aan waar het om gaat. Wil je met elkaar tot resultaten komen of ben je alleen met en voor jezelf bezig?

Hoe nu verder? Een interessante vraag. Naar onze mening moet er een andere samenstelling in het college komen om te doen wat goed en nodig is voor Zeewolde. We hebben vastgesteld dat dit in de combinatie met Leefbaar Zeewolde en de VVD niet haalbaar is. We hebben in de raad te maken met een rechts-liberale minderheid (Leefbaar Zeewolde en de VVD) en met een sociaal getinte meerderheid (CDA, PvdA/GL en ChristenUnie). Er zijn dus andere meerderheden denkbaar in de raad van Zeewolde.

Op donderdagavond 20 december hebben de fractievoorzitters onmiddellijk een informateur benoemd. Zoals te doen gebruikelijk neemt de grootste partij daarbij de leiding: Leefbaar Zeewolde. De informateur is ook van die huize. Zover mijn informatie strekt heeft hij inmiddels onderzocht of PvdA/GL of het CDA zouden willen aanschuiven bij de huidige twee demissionaire collegepartijen. Hij heeft te horen gekregen dat zij dat niet zien zitten, om dezelfde reden waarom wij zijn uitgestapt. Met name het CDA kan uit ervaring spreken.

Andere combinaties zijn niet onderzocht. Van een gemeenteraadslid dat informateur is mag je, vind ik, niet verwachten dat hij naar combinaties zoekt waarin zijn eigen partij niet meer voorkomt, dat zou niet eerlijk zijn. Het lijkt mij, gezien alles wat ik hiervoor opschreef, zeer dienstig als de informatie uit handen van de grootste partij gehaald wordt. Een onafhankelijk persoon zal veel beter in staat zijn een goede en onpartijdige analyse te maken en de meest stabiele coalitie uit te denken.

Ik hoop dat er snel meer lijn in komt. De vertragingen die nu telkens worden geĆÆntroduceerd zijn niet goed voor het onderlinge vertrouwen en ook niet goed voor de bestuurbaarheid van ons dorp. Persoonlijk lijkt mij de beste optie als een meerderheid in de raad zich vormt uit de in grote lijnen gelijkgestemde partijen CDA, PvdA/GL en ChristenUnie. Mogelijk aangevuld met een vierde partij.
Hanteer je de stelling dat de grootste partij in een samenstelling de leiding moet nemen, dan is het CDA absoluut aan de beurt om dit op te pakken. Ik denk dat dit heel snel zou kunnen gaan. Het coalitieprogramma ligt al klaar.[....]


Van het weblog van Thijs van Daalen

De beste stuurlui (3)

College crisis in Zeewolde
Net voor de kerst trok de ChristenUnie de stekker uit de coalitie van de VVD, Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie. De informateur van Leefbaar heeft vervolgens aan het CDA en PvdA-GroenLinks gevraagd het derde wiel aan de Leefbaar-VVD wagen te zijn. Deze dappere poging faalde echter volgens verwachting. Er werd een extern deskundige ingeschakeld en sindsdien houden de hoofdrolspelers de lippen stijl op elkaar.

Daarom maar eens een bloemlezing van de reacties.

Deel 3: Sipke Veenstra, gelegenheidscolumnist

Het college is gevallen, Thijs van Daalen opgestapt, of liever: af. Twee jaar mocht hij op de bagagedrager zitten en meefietsen met zijn achtenswaardige collega‘s Schouten en Lodders. Schouten stuurde en Lodders moest trappen, zo werkt dat. Van Daalen kreeg het te kwaad, toen hij merkte, dat zijn medetrawanten niet met hem wilden samenwerken aan een goed Mfa gebouw. Bovendien mocht hij niet liegen, wat in het college ook een nadeel was. Kortom, Van Daalen stapte af en de fiets reed slingerend verder, echter niet voor lang. De trappers hielden stil bij het achterom kijken en het kleine ventje op de stang verloor plots al zijn macht. Het vehikel belandde in de slechte berm, waar de bestuurders bijna werden ondergereden door een zware gronddumper. Gehaast stonden ze op om zich in de wasstraat snel te laten reinigen, de onderkant deden ze niet, daar hadden ze niks mee... [....] Op weg naar het gemeentehuis ruziede Schouten met Lodders over al de omwegen, die ze had aangelegd. Zij had de lieslaarzen aan en kwam net van het nieuwe Trekkersveld. Niet met de boot, want zelfs de aanbesteding van die bruggen was haar mislukt, net als nog zeven andere projecten. Te plaveien wegen hadden ze in het begin samen geroepen, maar knetters wat liepen die stenen slecht! Van meer marktwerking en nieuw inkoopbeleid was ook niks terecht gekomen en nu was ook zij in handen gevallen van grote aannemers. Links en rechts had ze de spelregels al gewijzigd en toch moesten ze nu voor het groene laken. Een miljoen ging haar dat extra kosten, als ze tenminste intern nog wat kon wegschrijven. [....]


Uit de Flevopost

De beste stuurlui (2)

College crisis in Zeewolde
Net voor de kerst trok de ChristenUnie de stekker uit de coalitie van de VVD, Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie. De informateur van Leefbaar heeft vervolgens aan het CDA en PvdA-GroenLinks gevraagd het derde wiel aan de Leefbaar-VVD wagen te zijn. Deze dappere poging faalde echter volgens verwachting. Er werd een extern deskundige ingeschakeld en sindsdien houden de hoofdrolspelers de lippen stijl op elkaar.

Daarom maar eens een bloemlezing van de reacties.

Deel 2: Schmelter, ex-wethouder

R. Schmelter, is niet verbaasd dat weinigen een mening weten te geven: "Door alle beslotenheid speelt de kwestie onder de mensen ook niet op. Ik zou het zoveel mogelijk in openheid doen. Deze crisis is niet goed voor de beheersbaarheid van het beleid. Aan de andere kant was dit misschien wel nodig, het blijkt niet makkelijk een oplossing te vinden, dus er zit iets echt mis."


Uit de Stentor.

De beste stuurlui (1)

College crisis in Zeewolde
Net voor de kerst trok de ChristenUnie de stekker uit de coalitie van de VVD, Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie. De informateur van Leefbaar heeft vervolgens aan het CDA en PvdA-GroenLinks gevraagd het derde wiel aan de Leefbaar-VVD wagen te zijn. Deze dappere poging faalde echter volgens verwachting. Er werd een extern deskundige ingeschakeld en sindsdien houden de hoofdrolspelers de lippen stijl op elkaar.

Daarom maar eens een bloemlezing van de reacties.

Deel 1: Wiel Cleutjens, ex-wethouder

Ex-wethouder W. Cleutjens vindt de situatie schadelijk voor het imago van de politiek in Zeewolde. "Er moet toch uitgelegd worden, waarom het is misgelopen. De een zegt 'het college is los zand', de anderen 'herkennen zich daar niet in'. Dat betekent, dat er tenminste een iemand liegt."

Ook de rol van burgemeester G.J. Gorter roept volgens Cleutjens vragen op: "Normaal stemt het college over iets en bij een stand van 2-2 telt de stem van de burgemeester dubbel. Uit de situatie nu moet je concluderen, dat de burgemeester partij heeft gekozen voor de zittende wethouders. Dit moeten de burgers toch kunnen weten?"

Volgens Cleutjens moet de raad 'interpelleren': "Dat is een vorm van ondervraging, waartoe de raad bij wet het recht heeft. Ik zou als raadslid in het openbaar willen horen hoe de situatie lag. Dat lijkt me een voorwaarde voor het vormen van een nieuw college."


Uit de Stentor.

Fotoquote: de film van ome Wilders
GroenLinkser David Rietveld weet alle commotie over het nog steeds niet gepubliceerde 10 minuten Youtube-fimpje van Geert Wilders in het juiste perspectief te plaatsen. Meer op Wildersfilm.nl

dinsdag, januari 15, 2008

Quote: Internationale socialisten over Wilders


De makers van de poster leggen uit waarom ze Wilders een extremist noemen. Van de site van de Internationale Socialisten uiteraard.


Geert Wilders wil kunnen discrimineren op basis van religie. En onder die noemer valt hij iedereen aan met een islamitische achtergrond, of ze nu geloven of niet. Dat heet racisme. Daarnaast streeft Wilders een autoritaire politiestaat na, is hij nationalistisch, propageert een extreme vorm van neoliberalisme en vecht voor een soort 'culturele zuivering' van Nederland.

Quote: over Peter R. De Vries bij P&W

Maar goed, het blijft vooral triest om te zien hoe half de natie one-linerige, eigen geilende, volksverlakkende, haatzaaiende, levensverwoestende, niks oplossende, egotrippers als Peter R. de Vries, Rita Verdonk en Geert Wilders nabouwen, gewoon omdat ze te besodemieterd (jaren 50-woord) zijn om zelf fatsoenlijk na te denken en wat te doen. These are sad times, indeed.


Xaviera Ringeling keek ook naar Paul en Witteman. Meer op Xa4a.net.

zondag, januari 13, 2008

Tofik Dibi opgepakt (2)

Vervolg: nu met beeld.Vanuit de cel laat Tofik Dibi (Tweede kamerlid GroenLinks)het volgende weten:

"dat het moet kunnen dat Wilders een film tegen de islam maakt, maar dat het ook moet kunnen dat de Internationale Socialisten een satirische poster over hem maken."Ook Pepijn Brandon van de Internationale Socialisten blijft strijdvaardig. Vanuit de cel laat hij het volgende weten:

“Volgende keer staan we er weer, met nog meer mensen. Wij vinden het noodzakelijk dat er in Nederland de ruimte blijft bestaan om kritiek te uiten op Geert Wilders, zeker in het huidige politieke klimaat, waarin hij wekelijks haat kan zaaien tegen een hele bevolkingsgroep.”

Tofik Dibi opgepakt
De politie heeft vanmiddag op de Dam in Amsterdam acht actievoerders opgepakt die demonstreerden tegen politicus Geert Wilders. Een van hen is het GroenLinks-Tweede Kamerlid Tofik Dibi. De andere zijn leden van de Internationale Socialisten. Drie van de demonstranten werden zaterdag op de Dappermarkt in de hoofdstad ook al aangehouden. [...]
Tofik Dibi sloot zich bij de activisten aan omdat ook hij de arrestaties van zaterdag onterecht vindt. ,,Ik ga de straat op omdat de vrijheid van meningsuiting voor een ieder geldt, zowel voor Geert Wilders als voor zijn critici. Het is onacceptabel dat de politie onwelgevallige geluiden op deze manier belemmert'', zei hij kort voor zijn aanhouding.


Bericht uit de NRC. Het is weer een mooie dag voor de politiestaat Nederland.

UPDATE: Geert Wilders geeft zijn mening op NieuwNieuws.

Wilders vindt de Internationale Socialisten die zaterdag en zondag zijn aangehouden ,,een abjecte club''. Hun boodschap dat hij een extremist zou zijn, noemt hij ,,te walgelijk voor woorden''. Maar de actievoerders, onder wie GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi, hebben geen bedreigingen tegen hem geuit en dus ,,had de politie hen hun gang moeten laten gaan''.

college-onderhandelingen Zeewolde

Drie weken nadat de ChristenUnie de stekker uit de coalitie VVD-Leefbaar Zeewolde- ChristenUnie heeft getrokken is er nog steeds geen zicht op een nieuw college.

Omroep Flevoland heeft voor het gemeentehuis staan posten. Het enige nieuws wat zij konden melden was dat de partijen het erover eens zijn dat zij het nog niet eens zijn.

Omroep Flevoland noemde de volgende mogelijkheden:

1. VVD-Leefbaar-ChristenUnie : lijkt onwaarschijnlijk. De ChristenUnie is tenslotte niet voor niets opgestapt drie weken geleden.

2. VVD- Leefbaar - CDA: historisch gezien de meest logische oplossing. Zal het CDA echter weer het derde wiel aan de VVD-Leefbaar wagen willen zijn? In 2006 hebben zij ervoor bedankt. De relatie tussen het CDA en Leefbaar is er sindsdien niet beter op geworden.


3. CDA-ChristenUnie-PvdAGroenLinks: wat mij betreft heeft deze combinatie de voorkeur.

Wilders brengt u ernstige schade toeDrie activisten van de Internationale Socialisten zijn op de Dappermarkt in Amsterdam gearresteerd omdat zij op straat stonden met een satirische poster over Geert Wilders.

Op de poster wordt de omstreden politicus afgebeeld op een sigarettenpakje, met de tekst: ‘Extremist – brengt u en de samenleving ernstige schade toe’. De activisten werden een aantal uur vastgehouden op het bureau, hun posters en borden werden in beslag genomen. Volgens de politie is er sprake van smaad. Geert Wilders zou persoonlijk een klacht hebben ingediend over de poster.

Blijkbaar vindt Wilders dat de vrijheid van meningsuiting alleen voor hem zelf geldt. Zelf mag hij wel allerlei dingen roepen over bijvoorbeeld het verbieden van de Koran en bestempelde zijn partij de Antillen als 'een corrupte boevenbende'.
Maar laat vooral niemand wat terugroepen, want dat kan natuurlijk niet volgens Geert.

Pepijn Brandon van de Internationale Socialisten daarover:
‘Wij vinden het noodzakelijk dat er in Nederland de ruimte blijft bestaan om kritiek te uiten op Geert Wilders, zeker in het huidige politieke klimaat, waarin hij wekelijks haat kan zaaien tegen een hele bevolkingsgroep. Wij zijn dan ook niet van plan om ons hierdoor te laten afhouden van het verspreiden van onze poster.’

zondag, januari 06, 2008

Warmtepomp-affaire Jorritsma reloaded?


Bij de bouw van haar optrekje in Almere-overgooi besloot burgemeester Jorritsma een warmtepompinstallatie aan te leggen. Door in de winter warmte aan het grondwater te onttrekken kan zij haar woning zeer energiezuinig verwarmen. In de zomer kan het grondwater worden gebruikt voor koeling van de woning. Dit soort installaties zorgen voor een enorme daling van het energieverbruik en dragen dus bij aan de CO2-reductie.

Bij de bouw van de installatie was wel iets over het hoofd gezien. Het watervoerend pakket op 10 meter en dieper was aangewezen voor drinkwaterwinning. Het boren van filters in deze laag is slechts in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Daarbij was er voor het boren van de filters voor de warmtepomp geen vergunning aangevraagd. Door dieper dan tien meter te boren, overtraden de Jorritsma's de provinciale milieu- en grondwaterverordening.

Toen berichten hierover in de media verschenen, braken er politiek zware tijden aan voor Annemarie Jorritsma. Ze kreeg een motie van wantrouwen van de gemeenteraad van Almere aan haar broek en moest in de zomer van 2007 een aantal weken gaan nadenken over haar politieke toekomst.
Later bleek dat de installatie toch gelegaliseerd kon worden. Een paar nieuwe minder diepe filters boren en de installatie voldeed aan de provinciale regels. Eind goed, al goed …….?

In opdracht van de gemeenteraad van Almere is er een feitenonderzoek (PDF-alarm) uitgevoerd door Harry ter Braak van WagenaarHoes organisatieadvies. Onderzoeker Harry ter Braak concludeerde toen dat niet alleen Jorritsma, maar ook de Commissaris van de Koningin fouten heeft gemaakt. Zo zou de communicatie tussen Jager en Jorritsma onvoldoende duidelijk zijn geweest. Helemaal niets van waar volgens de commissaris van Koningin Michel Jager. In het radioprogramma Forum van Omroep Flevoland horen we hem het volgende zeggen:


"Sommige dingen heb ik hem (onderzoeker Harry ter Broek) niet willen vertellen"

[…….] " het is niet van belang wat er precies gezegd is" [….] "dat is een zaak tussen de betrokken burgemeester en de commissaris van de Koningin"


Waar haalt democraat (D'66) Michiel de Jager dit nou weer vandaan? De democratisch gekozen gemeenteraad van Almere laat een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Dan houd je toch niet allerlei informatie achter?

Zo heb ik nog wel wat vragen:
- de overtreding is vastgesteld op 4 mei 2006. Pas in januari 2007 verstuurde de provincie een brief waarin zij aangaf dat zij ging handhaven. Heeft de berichtgeving in de NRC in december 2006 hier misschien wat mee te maken?
- waarom moest het duren van mei 2006 tot september 2007 voordat iemand bedacht dat het boren van nieuwe minder diepe filters een eenvoudige oplossing was om de installatie te laten voldoen aan de regels?

Ik ga toch eens proberen hier antwoorden op te krijgen.

woensdag, januari 02, 2008

College Zeewolde valtIn de Zeewolder-politiek rommelt het al een tijdje. Donderdag voor de kerst trok de ChristenUnie de stekker uit de coalitie van de VVD, Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie.

Wethouder Thijs van Daalen aan het begin van de Raadsvergadering: “Ik constateer dat ik, door gebrek aan samenwerking en vertrouwen, in het college langzaam verder in de grindbak terecht kom. Dat leidt tot sterk afnemende mogelijkheden om goed te kunnen besturen”.
Hij noemde daarbij met name dat hij binnen het college niet de sociale agenda kon uitvoeren. Het college is volgens hem in toenemende mate loshangend zand. 'Ieder gaat voor zichzelf. Er wordt veel partijpolitiek bedreven in het college. Goed bestuur wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. Er wordt onvoldoende gezamenlijk gezocht naar “het beste voor de inwoners”. "

De druppel die de emmer deed overlopen was het gedoe rondom de nieuw te bouwen multifunctionele accomodatie in de polderwijk.

Nu heeft deze coalitie het nog lang uitgehouden. Leefbaar Zeewolde en de VVD, samen goed voor acht van de zeventien zetels, vinden elkaar erg lief. Tijdens de campagne in 2006 liet Helma Lodders, wethouder van de VVD, zich al ontvallen dat wat haar betreft twee wethouders genoeg waren. Helma droomde duidelijk van een huwelijk met alleen Leefbaar. Helaas voor haar waren er drie partijen nodig voor de collegevorming, net zoals in de afgelopen perioden. De afgelopen periodes hebben het CDA en de ChristenUnie elkaar afgewisseld als derde wiel aan de VVD/Leefbaar wagen.

Na de verkiezingen in maart 2006 mocht eerst het CDA aanschuiven. Na wekenlang praten bedankte het CDA uiteindelijk voor de eer en mocht de ChristenUnie het gaan proberen. De ChristenUnie kreeg met name op sociaal gebied behoorlijk wat van haar punten in het coalitie-akkoord. Maar ondanks deze ronkende teksten in het coalitie-akkoord kwam er weinig van de sociale agenda terecht. Als de centen verdeeld moesten worden, waren de VDD en Leefbaar Zeewolde niet thuis. Niet zo vreemd als je bedenkt dat de VVD in Zeewolde behoorlijk rechts is. Vorig jaar nog haalden zij bijvoorbeeld nog Rita Verdonk met veel enthousiasme binnen. Leefbaar Zeewolde heeft wel mooie ronkende sociale teksten in haar programma staan, maar ze zijn in de praktijk behoorlijk rechts.

En hoe nu verder?
De zetelverdeling is alsvolgt:

4 zetels: Leefbaar Zeewolde
4 zetels: VVD

3 zetels: CDA
3 zetels: PvdA/GroenLinks
3 zetels: ChristenUnie
===========+
17 zetels totaal

Ben Sonneveld van Leefbaar Zeewolde is op dit moment druk aan het informeren. Een combinatie van de VVD en Leefbaar Zeewolde, net zoals in de afgelopen perioden, ligt voor de hand. Hiervoor is nog een derde partij nodig. De ChristenUnie is net uitgestapt, dus historisch gezien is het CDA nu weer aan de beurt.

Toch lijkt de vorming van een combinatie met de VVD en Leefbaar Zeewolde op dit moment erg moeizaam. Leefbaar Zeewolde heeft zich in de afgelopen periode niet erg populair gemaakt bij de ChristenUnie, het CDA (o.a. het havendebat en het piepelen van Verschure als commissievoorzitter) en PvdAGroenLinks (teveel om op te noemen).

Volgens mij wordt het - naar landelijk voorbeeld - tijd voor de combinatie CDA/ChristenUnie/PvdAGroenLinks.

Wordt vervolgd.....