Pagina's

zondag, november 26, 2006

Vliegroutes over ZeewoldeDe luchthaven Lelystad heeft plannen voor uitbreiding. Het moet een 'tweede' Schiphol worden. Volgens de huidige plannen komt de route voor het opstijgende vliegverkeer precies over Zeewolde te lopen. De gedachte aan bulderende Boeiings op minder dan 300 meter hoogte boven Zeewolde zorgde voor veel protest. Het inspraakpunt van Verkeer en Waterstaat werd met bezwaarschriften overspoeld.

Volgens Lex Oude Weernink -directeur van de luchthaven - zijn de plannen voor de nieuwe vluchtroutes bijna klaar. Het is mogelijk om geen vliegroutes over Lelystad en Zeewolde te laten lopen. Ik ga er vanuit dat het lukt', aldus Oude Weernink.

De acties en ingediende bezwaren lijken enig effect te hebben. Des te meer reden dus om de druk vol op de ketel te houden en elke bezwaar- en beroepmogelijkheid te benutten!

Wordt vervolgd tijdens de commissie Bestuur en Middelen van 7 december..........

misselijke actie


Vanochtend gehoord op omroep Flevoland: op de vooravond van de zevende 'Bomen voor het Leven'-dag zijn er vernielingen aangericht in het Koningin Wilhelminabos. Het Koningin Wilhelminabos ligt bij het Roggebotbos tussen Dronten en Kampen en is een monument voor mensen die aan kanker zijn overleden. Op de 'Bomen voor het Leven'-dag waren er ruim 6500 nabestaanden die bomen hebben geplant ter nagedachtenis aan dierbaren die overleden zijn aan kanker.

Vernielingen in een herdenkingsbos voor mensen die aan kanker zijn overleden: is er dan niets meer veilig voor vandalisten?

gekozen formateur


We zijn deze week weer getuige geweest van het mysterieuze spel genaamd 'de formatie'. Alle fractievoorzitters gaan naar de Koningin en die besluit vervolgens - na overleg met haar adviseurs - wie er (in)formateur wordt. Nu lijkt het erop dat Beatrix ook dit keer weer redelijk goed heeft geluisterd naar de fractievoorzitters. Ook de benoemde informateur - Rein Jan Hoekstra - lijkt mij een capabele man.

Maar ik blijf het raar vinden: waarom mogen wij - de kiezers - niet weten wat er met onze stem gebeurd? Volgens mij wordt het hoog tijd voor de gekozen (in)formateur. Weg met dat geheimzinnige gedoe over het 'geheim van paleis Noordeinde'. De (in)formateur moet gewoon benoemd worden door de Tweede Kamer na een openbare discussie in de Tweede Kamer.

donderdag, november 23, 2006

condooms


Een bericht van Omroep Flevoland vandaag:

GroenLinks: Almere-condooms voor jongeren

Almeerse jongeren moeten gratis condooms kunnen afhalen op het stadhuis. Dat vindt GroenLinks, die hiervoor een 'condoom-motie' gaat indienen bij de gemeenteraad. De partij wil daarmee de strijd aanbinden tegen het groeiende aantal tienerzwangerschappen en geslachtsziekten onder Almeerse jongeren. De gemeente zou de condooms kunnen laten bedrukken met de spreuk 'Het kán in Almere'. Zo zou de gemeente in één moeite door aan stadspromotie doen.

Dat is nog eens een creatief idee.........voedselbank in Zeewolde

De verkiezingen zijn weer voorbij....... Het is weer tijd voor wat ander nieuws. Ik had het al uit allerlei andere bronnen gehoord, maar het stond deze week ook in de plaatselijke krant: er komt een voedselbank in Zeewolde.

Zo'n voedselbank roept bij mij dubbele gevoelens op. Aan de ene kant is het natuurlijk fantastisch dat er mensen zijn die zich bekommeren om diegenen die het echt heel erg moeilijk hebben. Als je voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor de hulp van de voedselbank, dan gaat het helemaal niet goed met je. Deze mensen leven ver onder het sociaal minimum.

Aan de andere kant schaam ik mij rot dat er een voedselbank nodig is in een rijk en welvarend Nederland en een bovenmodaal verdienend Zeewolde. Het is droevig dat we -lokale en landelijke politiek- het sociale vangnet blijkbaar niet zo kunnen regelen dat er geen voedselbank nodig is. Wat mij betreft een mooi streven: zo snel mogelijk ervoor zorgen dat de voedselbank overbodig wordt, te beginnen in Zeewolde............

vrijdag, november 17, 2006

hardhandige verhoren?

Schokkend nieuws van de Volkskrant vandaag: de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zouden gevangenen hebben gemarteld tijdens de missie in Irak. Volgens minister Kamp was er destijds onderzoek gedaan door de Marechaussee waaruit bleek dat er geen strafbare feiten waren gepleegd.

Om te beginnen was en ben ik van mening dat de Nederlanderse militairen niets te zoeken hebben in Irak. Maar hebben de Nederlanders zich nu geplaatst in het lijstje van westerse militairen die op een wel erg merkwaardige manier bijdragen aan de opbouw van de democratie en rechtstaat in Irak? We hadden al de Amerikanen gehad met de Abu Ghraib gevangenis. Ook de Duiters hadden al een schandaal (iets met schedels) met hun militairen in Afganistan. En dan nu: de Nederlanders?

Volgens minister Kamp valt het allemaal wel mee. Is het een storm in een glas water of een grove schending van het verdrag van Geneve? Gelukkig komt er een onafhankelijk onderzoek. Over een paar weken weten we meer.

Wat ik wel merkwaardig vind: dat een schandaal uit 2003 vijf dagen voor de verkiezingen naar buiten komt. Dat kan toch bijna geen toeval zijn........

Nogmaals Oostvaarderswold

Gaat minister Veerman van Landbouw de provinciale plannen voor het Oostvaarderswold vernietigen of niet? CDA-Tweede kamerlid Annie Schreijer heeft schriftelijke vragen aan de minister gesteld. Schreijer wil weten of de provincie de motie van het CDA - waarin stond dat de plannen voor de ecologische zone voldoende draagvlak moeten hebben - wel goed heeft uitgevoerd. Het antwoord van de minister wordt over een paar weken verwacht.

Schreijer heeft misschien wel een punt: de gang van zaken in de provinciale staten heeft het draagvlak voor de ecologische zone niet echt bevorderd. Toch denk ik niet dat de minister het besluit van de provincie gaat vernietigen. Alle partijen zijn in het proces gehoord. De provinciale staten hebben vervolgens de verschillende belangen afgewogen en een besluit genomen. De besluitvorming verdiende geen schoonheidsprijs, maar ik denk dat de minister hierin geen aanleiding ziet om het besluit te vernietigen. Het vernietigen van een besluit van een lagere, maar wel democratisch gekozen volksvertegenwoordiging, is een zwaar wapen dat gelukkig zelden wordt ingezet in Nederland.

zaterdag, november 11, 2006

Stemadvies VVD-fractie: stem geen VVD?Aan: Eduard Plate (VVD Zeewolde)

Beste Eduard,

Je zal ongetwijfeld de gang van zaken rond het Oostvaarderswold in de provinciale staten hebben gevolgd. Tijdens de vergadering van de provinciale staten toverde de VVD-fractie een voorgekookt plannetje uit de borstzak. Samen met de overige coalitiepartijen werd vervolgens dit plan, zonder overleg met wie dan ook, door de provinciale staten gejast.

Tijdens het beraad van de gemeenteraad op 19 oktober legde jij een verband tussen de gang van de zaken rondom het Oostvaarderswold in provinciale staten en de verkiezingen. Je nam zelfs het woord 'stemadvies' in de mond. Ik ben nu een beetje in verwarring: moeten deze uitlatingen van jou worden gezien als een oproep om SP, ChristenUnie of ONS te gaan stemmen en vooral geen VDD? Het was tenslotte de VVD die met een plan op de proppen kwam waarvan:
  • de belangengroep OBA zegt: ' achterkamertjespolitiek nekt boeren', 'desastreus besluit', ' waardeloos besluit', ' provinciale staten plaatst zich boven de landelijke wetgeving'
  • LTO-Noord zegt:' zwarte dag voor de landbouw in Zuidelijk Flevoland', 'slechter plan dan het oorspronkelijke collegevoorstel'
Kun je misschien een nieuw stemadvies geven?

Vol spanning wacht ik je antwoord af.


Frank Pels
Frank.Pels@gmail.com

maandag, november 06, 2006

Irak: bedrog en onvermogen

Irak: wat mij betreft was deze oorlog nooit begonnen.
We zijn inmiddels ongeveer zeshonderdduizend doden verder. Het is opvallend dat er geen betrouwbare cijfers over het aantal doden zijn. De Amerikanen houden namelijk alleen betrouwbare statestieken bij over het aantal doden die er vallen onder de militairen. De andere doden die er vallen - Irakezen, maar ook personeel van ingehuurde bedrijven - zijn blijkbaar minder belangrijk. Irak is inmiddels een choatisch moeras geworden, en het terrorisme - waar het toch om begonnen was - is alleen maar toegenomen, in plaats van afgenomen.

Een ander aspect van de oorlog is stelselmatig onderbelicht gebleven in de media: de kosten van de oorlog. Samen met Linda Bilmes van de Harvard University heeft Stiglitz de werkelijke kosten van de oorlog in Irak berekend. Als alle kosten worden meegerekend - ook de pensioenen en uitkeringen aan veteranen- bedragen de kosten tweeduizend miljard dollar (2.000.000.000.000 dollar). Dit is een onvoorstelbaar groot bedrag. Stel je eens voor: als ook maar een fractie van dit bedrag was ingezet voor de ontwikkeling van schone energiebronnen of ontwikkelingshulp. Wat had je dan wel niet allemaal kunnen bereiken?

Het lijkt er gelukkig op dat zelfs de Amerikanen er nu een beetje genoeg van beginnen te krijgen: deze week zijn Bush en de zijnen tijdens de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden hun meerderheid kwijt geraakt. Gaat Bush nu eindelijk een beetje inbinden?

Het Oostvaarderswold

Het Oostvaarderswold is een robuuste ecologische verbindingszone die de Oostervaardersplassen via het Horsterwold moet gaan verbinden met de Veluwe.

Er is de afgelopen periode veel over het Oostvaarderswold gesproken. De gemeente Zeewolde en de betrokken agriers zijn fel gekant tegen het Oostvaarderswold zoals bedacht door de provincie Flevoland. De boeren hebben hun mening bij de provinciale staten, in de gemeenteraad en in de media ruimschoots onder de aandacht gebracht. Er is lang over gepraat, maar er is nu eindelijk een beslissing genomen door de provinciale staten: het Oostvaarderswold komt er!

Ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant ben ik blij dat er besloten is dat deze ecologische verbindingszone er komt. Als een dergelijke ecologische zone al niet in Flevoland - met al zijn 'lege' ruimte - aangelegd kan worden, waar dan nog wel?
Het besluitvormingsproces in de staten verdiende echter geen schoonheidsprijs. Er is tijden gesproken over het Oostvaarderswold met alle betrokkenen. En wat gebeurt er?: de VVD trekt tijdens de vergadering een alternatief plan uit de borstzak dat vervolgens in een rap tempo door de provinciale staten wordt aangenomen. In het plan van de VVD is de zone wat verschoven naar het westen en is er een zoekgebied van 1000 hectare bijgekomen. Dit alles is besloten zonder overleg met de betrokkenen in het gebied of de gemeente Zeewolde. De wijze waarop deze besluitvorming heeft plaatsgevonden is slecht voor draagvlak van de ecologische zone.

De betrokken boeren zijn woedend. Wat ik echter zorgelijker vindt, is dat ook de gemeente nu al dreigt met gerechtelijk stappen.
Het besluitvormingsproces in de provinciale staten verdient geen schoonheidsprijs, maar er ligt nu een besluit dat genomen is door een gekozen volksvertegenwoordiging. De gemeente heeft zich krachtig geweerd, maar nu het besluit genomen is, is het de hoogste tijd om de relaties met zowel de provincie als ook onze 'grote broer' Almere weer te herstellen. De strategie die de laatste tijd gevolgd is door het college met het Oostvaarderwold - met een gestrekt been in de aanval gaan - heeft in ieder geval niet het gewenste resultaat gehad. Over het Oostvaarderwold is nu een beslissing genomen, dus daar hoeven we verder niet meer over te hebben.

Almere is druk bezig met uitbereidingsplannen. Het is niet de vraag of de grens tussen Almere en Zeewolde zal worden gecorrigeerd, maar wanneer en hoe de grenscorrectie plaatsvindt. Op dit moment wordt Zeewolde in Almere of Lelystad (provincie) niet of nauwelijks gehoord in de plannenmakerij van Almere. Zeewolde moet weer een volwaardige partner in dit proces worden, zodat we straks niet weer met al beklonken plannen worden geconfronteerd. Daarom moet de nieuwe burgemeester na zijn benoeming zo snel mogelijk regelmatig op de koffie gaan in Lelystad en Almere. Door constructief mee te denken, zal ook het belang van Zeewolde de volgende keer serieus meegenomen worden in de besluitvorming.