Pagina's

zondag, december 31, 2006

An Inconvenient Truth: nu te zien op internet

Voor diegenen die hem nog niet gezien hebben, of hem nog een keer willen bekijken: de hele film ' an inconventient truth ' van Al Gore over de klimaatverandering is nu te zien op internet (Youtube).


Part 1 of 9

Part 2 of 9

Part 3 of 9

Part 4 of 9

Part 5 of 9

Part 6 of 9

Part 7 of 9

Part 8 of 9

Part 9 of 9

vrijdag, december 29, 2006

Zijlstra beledigde niet?

Vandaag in de Flevopost:Mijn taaltechnische analyse en mijn conclusie/mening over het gebeuren zijn iets anders, maar daar wil ik het nu niet over hebben.

De Stuurgroep Ecologie en Milieu (StEM) heeft zich enorm ingespannen tegen de bulderende opstijgende Boeiings boven Zeewolde (vliegroutes Lelystad Airport na uitbreiding). Deze acties konden rekenen op een ruim draagvlak onder de Zeewoldenaren en de politieke partijen. StEM verdient deze behandeling door Leefbaar Zeewolde niet. En die boodschap is goed overgekomen bij bijna alle raads- en commissieleden van de gemeenteraad van Zeewolde.

Case closed.........

woensdag, december 27, 2006

Flevolandse VVD baalt van Rita


De Flevolandse Kamercentrale van de VVD baalt van minister Rita Verdonk.
Volgens voorzitter Cees Van Bemmel van de kamercentrale, dat is de regionale afdeling van de VVD, had Verdonk zich moeten neerleggen bij de mening van een meerderheid van de Tweede Kamer. Ze had dan ook het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers moeten opschorten.

En ze waren in november nog wel zo trots dat ' ijzeren' Rita Zeewolde bezocht.

En dan hadden de Flevolandse Liberalen ook al iets moeilijks uit te leggen aan de achterban over het Oostvaarderswold.

Ik wens de campagne-leider van de Flevolandse VVD - Helma Lodders - dan ook veel succes met de campagne van de VVD in Flevoland voor de provinciale statenverkiezing.

zondag, december 24, 2006

het is niet voor niks

Ik ben inmiddels al weer ruim tien jaar werkzaam in de bodemsanering. Vaak hoor je relativerende opmerkingen zoals ' van een bodemverontreiniging is nog nooit iemand dood gegaan'. Helaas geldt dat niet voor het opruimen van bodemverontreinigingen, maar dat is weer een heel ander verhaal....

Onlangs las ik een bericht van het Milieu en Natuur Planbureau. Bodemsanering loont altijd! We doen het dus allemaal niet voor niks! Of zit er nog een addertje onder het gras?

Samenvatting:
Bodemsanering levert de komende honderd jaar 30 tot 140 miljard euro op aan gezondheidsbaten. Dat blijkt uit een analyse van het Milieu- en Natuurplanbureau. De hoogte van de 'winst' hangt af van de intensiteit van het gevoerde beleid. Zelfs als de overheid sanering aan marktpartijen overlaat, liggen de opbrengsten nog altijd 30 miljard euro hoger dan de kosten.
Als in Nederland alle vervuilde locaties gesaneerd worden, kunnen de opbrengsten oplopen tot 140 miljard euro. Meer dan 90 procent hiervan zijn de zogeheten gezondheidsbaten. Zo zal het aantal kankergevallen door blootstelling aan cadmium met honderden mensen afnemen.

De woningmarkt profiteert niet van bodemsanering. Bijna 15.000 hectare bouwgrond is vervuild, goed voor een half miljoen nieuwbouwwoningen. Hogere woningprijzen wegen na een eventuele sanering niet op tegen de hogere grondprijzen.

Uit de analyse blijkt verder dat veel Nederlanders zich zorgen maken over bodemverontreiniging, vergelijkbaar met de onrust over luchtvervuiling.

wonderschone foto's

Soms kom ik tijdens het surfen wonderschone foto's tegen.

Bekijk ze eens zelf ...................

woensdag, december 13, 2006

Beledigingen en flauwe politieke spelletjes in de Raadzaal

De luchthaven Lelystad heeft plannen voor uitbreiding. Het moet een 'tweede' Schiphol worden. Volgens de (concept) plannen komt de route voor het opstijgende vliegverkeer precies over Zeewolde te lopen. De gedachte aan bulderende opstijgende Boeiings op lage hoogte boven Zeewolde zorgde eerder dit jaar voor veel protest. Het inspraakpunt van Verkeer en Waterstaat werd met bezwaarschriften overspoeld.

Na de acties tegen de vliegroutes over Zeewolde eerder dit jaar liet StEM (Stuurgroep Ecologie en Milieu ) het er niet bij zitten. Ze wilden bezwaar aantekenen bij de rechter tegen de gevolgde MER procedure. Het opstarten van zo'n procedure kost geld. StEM heeft hiervoor langs verschillende wegen geld ingezameld. Het verleggen van de luchtroutes is voor de inwoners van Zeewolde van groot belang. Daarom vroeg StEM ook aan de gemeente Zeewolde een beperkte financiele bijdrage van 1500 euro. Dit komt overeen met 0,07 euro per inwoner. Een zeer redelijk verzoek dus. Op donderdag 7 december werd dit verzoek van StEM behandeld in de commissie Bestuur en Middelen. Een meerderheid van de commissie was het helaas eens met het voorstel van het college van B&W om deze aanvraag van StEM af te wijzen. Dat vind ik erg jammer, maar dat is democratie - de meerderheid beslist -. Ook lijkt gezien de meest recente plannen - waarbij er geen vliegroutes meer over Zeewolde lopen - het verzoek van StEM wat minder urgent. De meest recente voorstellen van de vliegroutes werden overigs pas bekend in de week na deze commissievergadering.
Wel heb ik mij bijzonder gestoord aan de houding van Leefbaar Zeewolde bij de behandeling van dit onderwerp in de commissie Bestuur en Middelen. De toon van Leefbaar Zeewolde richting StEM en haar voorzitter Cees Meijer was ronduit beledigend. Zo werd door Leefbaar Zeewolde de term 'geitenwolsokken' gebruikt. Dat is natuurlijk geen manier om een groep zeer betrokken Zeewoldenaren aan te spreken die zich zo inzetten om de vliegroutes boven Zeewolde weg te krijgen. Absoluut dieptepunt in het betoog van Leefbaar Zeewolde was het moment waarop Leefbaar Zeewolde aan de andere partijen de volkomen irrelevante vraag stelde of zij van mening waren dat wethouder Schouten (ook Leefbaar Zeewolde) zich schuldig had gemaakt aan ' onbetrouwbaar bestuur'. Dit zijn gewoon bijzonder flauwe politieke spelletjes.
Dit soort beledigingen en bijzonder flauwe politieke spelletjes horen niet thuis in de Raadzaal. Hierbij verzoek ik de voorzitters van de gemeenteraad en de commissies om in te grijpen als zoiets zich weer voordoet.

Frank Pels
www.FrankPels.nl
Frank.Pels@gmail.com

zaterdag, december 09, 2006

Vrede op aarde?

Binnenkort is het kerst en dan wordt er weer veel gesproken en gezongen over ' vrede op aarde'. Kunnen we volgende jaar alvast een beginnetje maken?

Als je kijkt naar de (legale) wapenexport als graadmeter, dan zal het nog wel even duren met vrede op aarde. De bekende (legale) wapenexport in 2005 is gestegen tot een recordhoogte van 44,2 miljard dollar (in 2004 was dit 40 miljard). En dat is alleen de legale wapenexport, dus de ' interne' defensieuitgaven van de diverse landen (waaronder de VS) zitten daar uiteraard niet bij. 30,2 miljard van deze wapenleveranties (68,4%) wordt geleverd aan ontwikkelingslanden.

De grootste kopers van wapentuig:
1. India; al jaren op de eerste plaats. Wapenimport in 2005: 5,4 miljard;
2. Saudie Arabie: 3,4 miljard ;
3. China: 2,8 miljard;
4. Verenigde Arabische Emiraten: 2,2 miljard;
5. Venezuela: 1,9 miljard
6. Pakistan: 1,7 miljard
7. Iran: 1,5 miljard
8. Egypte: 1,3 miljard;
9. Brazilie: 0,9 miljard;
10. Zuid-Afrika 0,8 miljard;

De grootste verkopers van wapentuig:
1. Verenigde Staten: 12,8 miljard;
2. Frankrijk: 7,9 miljard
3. Rusland: 7,4 miljard;
4. Verenigd Koninkrijk: 2,8 miljard;
5. China: 2,1 miljard;
6. Duitsland: 1,5 miljard;
7. Italie: 1,4 miljard;
8. Overige EU-landen: 5,9 miljard;
9. Overige landen: 2,4 miljard;

De Verenigde Staten ' rechtvaardigt' de grootschalige verkoop aan ontwikkelingslanden met de oorlog tegen het terrorisme of 'gewijzigde inzichten in het buitenlands beleid'.
Vrede op aarde? Zolang Bush in het Witte Huis zit en ook allerlei andere landen op deze schaal wapens blijven verkopen aan ' heethoofden' wordt het er alleen maar slechter op.

woensdag, december 06, 2006

Oostvaarderwold (4)

In het omgevingsplan van de provincie Flevoland is voorzien in de aanleg van het Oostvaarderswold. Dit Oostvaarderswold gaat onderdeel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur en moet de Oostvaardersplassen gaan verbinden met de Veluwe via het Horsterwold. De gemeente Zeewolde en de betrokken agriers zijn fel gekant tegen het Oostvaarderswold zoals bedacht door de provincie Flevoland. Twee leden van de Tweede Kamer hebben hierover kritische vragen gesteld aan minister Veerman.

Ik had het al eerder voorspeld, minister Veerman zal het besluit van de provinciale staten van Flevoland om het Oostervaarderwold aan te leggen niet ongedaan maken. De minister heeft vandaag geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Schreijer-Pierik en Snijder-Hazelhoff. De minister zegt geen signalen te hebben dat provinciale staten op 2 november een besluit hebben genomen dat in strijd is met de geldende procedures. Verder vindt de minister dat de provincie in het gebied naar voldoende draagvlak voor het plan heeft gezocht. Daarmee is gehoor gegeven aan een motie van het Kamerlid Van Bochove, die opriep om naar draagvlak te zoeken.

Daarmee is de aanleg van het Oostvaarderswold dus een (politiek) feit. De gemeente Zeewolde is aan het nadenken over de vervolgstappen. Maar daar kan ik helaas niet meer over vertellen ….

Wordt vervolgd........................

Gammele windmolens

De windmolens van NUON aan de Eemmeerdijk in Zeewolde blijken niet zo stevig te zijn. Zo ontstond er na een storm in februari een knik in een molen. In juli sloeg de bliksem in een molen, waardoor honderden brokstukken op een akker terecht kwamen.

De gemeente Zeewolde laat de veiligheid van windmolens onderzoeken. Het gaat om alle molens van de NUON aan de Eemmeerdijk en een steekproef onder molens op andere plaatsen. In totaal worden er 200 molens gecontroleerd.

Ik vind dat heel verstandig.

Voor de liefhebber: fimpjes van de kapotte windmolens aan de Eemmeerdijk.

zinloos veel bedrijventerreinen

Gemeenten en provincies leggen gemiddeld vijf keer meer bedrijventerreinen aan dan nodig is. Dat blijkt uit een onderzoek van Stichting Natuur en Milieu en de Provinciale Milieufederaties. De organisaties spreken van 'verspilling van ruimte'.

In het onderzoek staat dat de lagere overheden gezamenlijk 45 duizend hectare meer aan bedrijventerreinen beschikbaar stellen dan nodig is. Het Rijk doet jaarlijks een prognose voor de economische groei en berekent hoe groot de behoefte is aan bedrijfslocaties. Er wordt gemiddeld vijf keer meer bedrijventerrein aangelegd dan nodig is. Dit doen gemeenten en provincies om elkaar op economisch gebied te beconcurreren, maar vaak leidt het alleen maar tot leegstaande terreinen, zegt Stichting Natuur en Milieu.

Ook in Flevoland kunnen we er wat van. De nieuwe bedrijventerreinen in Almere (zoals 'Stichtse kant') liggen er maar droevig en verlaten bij. Ook voor ons eigen Horsterparc in Zeewolde loopt het niet echt storm. En dan zijn er nog plannen voor het grootste bedrijventerrein van Nederland ter plaatse van de A6/A27.

Vandaag zijn de milieuorganisaties een campagne begonnen om aandacht te vragen voor het 'dichtslibben' van de openbare ruimte in Nederland. Daarvoor is het meldpunt Zuinig op ruimte waar iedereen zijn beklag kan doen over de afname van groen en 'open ruimte', ten gunste van bedrijfslocaties.

dinsdag, december 05, 2006

Nogmaals Oostvaarderswold (3)

Dit wordt een heel kort bericht. De Raad moest dit namelijk achter gesloten deuren behandelen en iedereen - ook beëdigde commissieleden - werd met zachte hand uit de zaal gezet.

Ik heb nog even iets gedronken met een sympathiek liberaal commissielid en wat plaatselijke ' persmuskieten' en ben vervolgens maar naar huis gegaan.........

de omgekeerde wereld


De wereld op z'n kop. We pakken niet het fijnstof-probleem en vliegverkeer aan, maar we heffen gewoon heel Badhoevedorp op.

(bron: Haarlems Dagblad)
De lucht boven Badhoevedorp zal ook na de omlegging van de A9 niet gezond zijn. Ook zal het verkeerslawaai niet overal weg zijn. De plaatselijke ChristenUnie/SGP pleit daarom voor een ingrijpend plan: laat de snelweg liggen en breng de bewoners van Badhoevedorp elders onder. Dat schrijft het Haarlems Dagblad.
Badhoevedorp kan vervolgens tot een bijzonder bedrijventerrein worden 'omgebouwd'. Wat met de achtergebleven woningen en andere gebouwen moet gebeuren als het dorp zijn woonfunctie heeft verloren, mag de markt onder regie van de gemeente Haarlemmermeer bepalen.

Als daar behoefte aan is kunnen woonvilla's kantoorvilla's worden, en rijtjeswoningen kunnen onderdak bieden aan starters op de bedrijvenmarkt. En als voor bepaalde panden geen nieuwe bestemming is, behoort sloop en nieuwbouw tot de mogelijkheden, aldus de ChristenUnie/SGP.

zondag, december 03, 2006

Big brother


Morgen - 4 december - is een dieptepunt voor onze westerse democratie.

Morgen wordt in de Verenigde Staten het Automated Tracking System (ATS) in gebruik genomen. Het ATS is een nieuw computersysteem dat het 'terreurrisico' van elke reiziger moet evalueren en opslaan. Het systeem van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid combineert de gegevens van tal van overheidsinstanties met data die luchtvaartmaatschappijen moeten verzamelen, zoals adres, e-mailadres, creditcardgegevens en type maaltijd dat in het vliegtuig is genuttigd.

De uitgerekende 'terreurscore' wordt veertig jaar opgeslagen en is toegankelijk voor tal van instanties, behalve voor de betrokkene zelf, die hem dus ook niet kan aanvechten of corrigeren.

"Nooit eerder in de Amerikaanse geschiedenis is onze regering met zo'n massaal project begonnen om scores van 'risico-evaluatie' aan zijn eigen burgers toe te kennen", aldus de Amerikaanse Burgerlijke Vrijheden Unie (ACLU).

"Als een onbekende regeringscomputer u op basis van onbekende bronnen heeft gekenschetst als 'veiligheidsrisico' en begonnen is dat label te verspreiden bij overheidsinstanties, dan zult u geen reëel middel hebben om uit te vinden waarom u dat label is opgeplakt noch om zijn geldigheid aan te vechten", aldus de ACLU.

Een andere burgerrechtenorganisatie, EFF, vreest dat "de regering zich opmaakt om miljoenen eerbare burgers scores van 'risico-evaluatie' te geven die hen hun hele leven zullen volgen", met alle consequenties van dien bij het zoeken van een baan.

Buitenlanders zou daarnaast de toegang tot de VS kunnen worden ontzegd. Het systeem zal worden gebruikt voor zowel Amerikanen als buitenlanders.

Dit computersysteem vormt een nieuw dieptepunt. Iedereen levert zijn vrijheid in en duizenden mensen krijgen waarschijnlijk onterecht een stempel ' veiligheidsrisico' opgeplakt om mogelijk enkele terroristen te traceren. Het middel is daarmee erger dan de kwaal. Het '1984' van Orwell is helaas weer een stapje dichterbij gekomen.

vrijdag, december 01, 2006

Eindelijk: generaal pardonDe nieuwe Tweede Kamer heeft er geen gras over laten groeien en is direct aan de slag gegaan. Wouter Bos heeft zijn verkiezingsbelofte direct ingelost en een motie door de kamer geloodst om het uitzetten van asielzoekers die nog vallen onder de oude vreemdelingenwet direct te staken. Ik ben erg blij met dit nieuws. Nu maar hopen dat Rita Verdonk verstandig is en de motie snel uitvoert.

Terleurstellend maar voorspelbaar: het CDA stemde weer tegen.
Een belangrijk deel van de achterban van het CDA is een voorstander van het generaal pardon. Zo hebben een aantal CDA-wethouders in het verleden flink van zich laten horen. Een motie voor het generaal pardon op het congres van het CDA haalde het echter destijds niet.
CDA-Kamerlid Wim van de Camp stond in de kamer omstandig uit te leggen dat het CDA tegen een generaal pardon is. Zo wordt het natuurlijk nooit wat met het sociale gezicht van het CDA................

zondag, november 26, 2006

Vliegroutes over ZeewoldeDe luchthaven Lelystad heeft plannen voor uitbreiding. Het moet een 'tweede' Schiphol worden. Volgens de huidige plannen komt de route voor het opstijgende vliegverkeer precies over Zeewolde te lopen. De gedachte aan bulderende Boeiings op minder dan 300 meter hoogte boven Zeewolde zorgde voor veel protest. Het inspraakpunt van Verkeer en Waterstaat werd met bezwaarschriften overspoeld.

Volgens Lex Oude Weernink -directeur van de luchthaven - zijn de plannen voor de nieuwe vluchtroutes bijna klaar. Het is mogelijk om geen vliegroutes over Lelystad en Zeewolde te laten lopen. Ik ga er vanuit dat het lukt', aldus Oude Weernink.

De acties en ingediende bezwaren lijken enig effect te hebben. Des te meer reden dus om de druk vol op de ketel te houden en elke bezwaar- en beroepmogelijkheid te benutten!

Wordt vervolgd tijdens de commissie Bestuur en Middelen van 7 december..........

misselijke actie


Vanochtend gehoord op omroep Flevoland: op de vooravond van de zevende 'Bomen voor het Leven'-dag zijn er vernielingen aangericht in het Koningin Wilhelminabos. Het Koningin Wilhelminabos ligt bij het Roggebotbos tussen Dronten en Kampen en is een monument voor mensen die aan kanker zijn overleden. Op de 'Bomen voor het Leven'-dag waren er ruim 6500 nabestaanden die bomen hebben geplant ter nagedachtenis aan dierbaren die overleden zijn aan kanker.

Vernielingen in een herdenkingsbos voor mensen die aan kanker zijn overleden: is er dan niets meer veilig voor vandalisten?

gekozen formateur


We zijn deze week weer getuige geweest van het mysterieuze spel genaamd 'de formatie'. Alle fractievoorzitters gaan naar de Koningin en die besluit vervolgens - na overleg met haar adviseurs - wie er (in)formateur wordt. Nu lijkt het erop dat Beatrix ook dit keer weer redelijk goed heeft geluisterd naar de fractievoorzitters. Ook de benoemde informateur - Rein Jan Hoekstra - lijkt mij een capabele man.

Maar ik blijf het raar vinden: waarom mogen wij - de kiezers - niet weten wat er met onze stem gebeurd? Volgens mij wordt het hoog tijd voor de gekozen (in)formateur. Weg met dat geheimzinnige gedoe over het 'geheim van paleis Noordeinde'. De (in)formateur moet gewoon benoemd worden door de Tweede Kamer na een openbare discussie in de Tweede Kamer.

donderdag, november 23, 2006

condooms


Een bericht van Omroep Flevoland vandaag:

GroenLinks: Almere-condooms voor jongeren

Almeerse jongeren moeten gratis condooms kunnen afhalen op het stadhuis. Dat vindt GroenLinks, die hiervoor een 'condoom-motie' gaat indienen bij de gemeenteraad. De partij wil daarmee de strijd aanbinden tegen het groeiende aantal tienerzwangerschappen en geslachtsziekten onder Almeerse jongeren. De gemeente zou de condooms kunnen laten bedrukken met de spreuk 'Het kán in Almere'. Zo zou de gemeente in één moeite door aan stadspromotie doen.

Dat is nog eens een creatief idee.........voedselbank in Zeewolde

De verkiezingen zijn weer voorbij....... Het is weer tijd voor wat ander nieuws. Ik had het al uit allerlei andere bronnen gehoord, maar het stond deze week ook in de plaatselijke krant: er komt een voedselbank in Zeewolde.

Zo'n voedselbank roept bij mij dubbele gevoelens op. Aan de ene kant is het natuurlijk fantastisch dat er mensen zijn die zich bekommeren om diegenen die het echt heel erg moeilijk hebben. Als je voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor de hulp van de voedselbank, dan gaat het helemaal niet goed met je. Deze mensen leven ver onder het sociaal minimum.

Aan de andere kant schaam ik mij rot dat er een voedselbank nodig is in een rijk en welvarend Nederland en een bovenmodaal verdienend Zeewolde. Het is droevig dat we -lokale en landelijke politiek- het sociale vangnet blijkbaar niet zo kunnen regelen dat er geen voedselbank nodig is. Wat mij betreft een mooi streven: zo snel mogelijk ervoor zorgen dat de voedselbank overbodig wordt, te beginnen in Zeewolde............

vrijdag, november 17, 2006

hardhandige verhoren?

Schokkend nieuws van de Volkskrant vandaag: de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zouden gevangenen hebben gemarteld tijdens de missie in Irak. Volgens minister Kamp was er destijds onderzoek gedaan door de Marechaussee waaruit bleek dat er geen strafbare feiten waren gepleegd.

Om te beginnen was en ben ik van mening dat de Nederlanderse militairen niets te zoeken hebben in Irak. Maar hebben de Nederlanders zich nu geplaatst in het lijstje van westerse militairen die op een wel erg merkwaardige manier bijdragen aan de opbouw van de democratie en rechtstaat in Irak? We hadden al de Amerikanen gehad met de Abu Ghraib gevangenis. Ook de Duiters hadden al een schandaal (iets met schedels) met hun militairen in Afganistan. En dan nu: de Nederlanders?

Volgens minister Kamp valt het allemaal wel mee. Is het een storm in een glas water of een grove schending van het verdrag van Geneve? Gelukkig komt er een onafhankelijk onderzoek. Over een paar weken weten we meer.

Wat ik wel merkwaardig vind: dat een schandaal uit 2003 vijf dagen voor de verkiezingen naar buiten komt. Dat kan toch bijna geen toeval zijn........

Nogmaals Oostvaarderswold

Gaat minister Veerman van Landbouw de provinciale plannen voor het Oostvaarderswold vernietigen of niet? CDA-Tweede kamerlid Annie Schreijer heeft schriftelijke vragen aan de minister gesteld. Schreijer wil weten of de provincie de motie van het CDA - waarin stond dat de plannen voor de ecologische zone voldoende draagvlak moeten hebben - wel goed heeft uitgevoerd. Het antwoord van de minister wordt over een paar weken verwacht.

Schreijer heeft misschien wel een punt: de gang van zaken in de provinciale staten heeft het draagvlak voor de ecologische zone niet echt bevorderd. Toch denk ik niet dat de minister het besluit van de provincie gaat vernietigen. Alle partijen zijn in het proces gehoord. De provinciale staten hebben vervolgens de verschillende belangen afgewogen en een besluit genomen. De besluitvorming verdiende geen schoonheidsprijs, maar ik denk dat de minister hierin geen aanleiding ziet om het besluit te vernietigen. Het vernietigen van een besluit van een lagere, maar wel democratisch gekozen volksvertegenwoordiging, is een zwaar wapen dat gelukkig zelden wordt ingezet in Nederland.

zaterdag, november 11, 2006

Stemadvies VVD-fractie: stem geen VVD?Aan: Eduard Plate (VVD Zeewolde)

Beste Eduard,

Je zal ongetwijfeld de gang van zaken rond het Oostvaarderswold in de provinciale staten hebben gevolgd. Tijdens de vergadering van de provinciale staten toverde de VVD-fractie een voorgekookt plannetje uit de borstzak. Samen met de overige coalitiepartijen werd vervolgens dit plan, zonder overleg met wie dan ook, door de provinciale staten gejast.

Tijdens het beraad van de gemeenteraad op 19 oktober legde jij een verband tussen de gang van de zaken rondom het Oostvaarderswold in provinciale staten en de verkiezingen. Je nam zelfs het woord 'stemadvies' in de mond. Ik ben nu een beetje in verwarring: moeten deze uitlatingen van jou worden gezien als een oproep om SP, ChristenUnie of ONS te gaan stemmen en vooral geen VDD? Het was tenslotte de VVD die met een plan op de proppen kwam waarvan:
  • de belangengroep OBA zegt: ' achterkamertjespolitiek nekt boeren', 'desastreus besluit', ' waardeloos besluit', ' provinciale staten plaatst zich boven de landelijke wetgeving'
  • LTO-Noord zegt:' zwarte dag voor de landbouw in Zuidelijk Flevoland', 'slechter plan dan het oorspronkelijke collegevoorstel'
Kun je misschien een nieuw stemadvies geven?

Vol spanning wacht ik je antwoord af.


Frank Pels
Frank.Pels@gmail.com

maandag, november 06, 2006

Irak: bedrog en onvermogen

Irak: wat mij betreft was deze oorlog nooit begonnen.
We zijn inmiddels ongeveer zeshonderdduizend doden verder. Het is opvallend dat er geen betrouwbare cijfers over het aantal doden zijn. De Amerikanen houden namelijk alleen betrouwbare statestieken bij over het aantal doden die er vallen onder de militairen. De andere doden die er vallen - Irakezen, maar ook personeel van ingehuurde bedrijven - zijn blijkbaar minder belangrijk. Irak is inmiddels een choatisch moeras geworden, en het terrorisme - waar het toch om begonnen was - is alleen maar toegenomen, in plaats van afgenomen.

Een ander aspect van de oorlog is stelselmatig onderbelicht gebleven in de media: de kosten van de oorlog. Samen met Linda Bilmes van de Harvard University heeft Stiglitz de werkelijke kosten van de oorlog in Irak berekend. Als alle kosten worden meegerekend - ook de pensioenen en uitkeringen aan veteranen- bedragen de kosten tweeduizend miljard dollar (2.000.000.000.000 dollar). Dit is een onvoorstelbaar groot bedrag. Stel je eens voor: als ook maar een fractie van dit bedrag was ingezet voor de ontwikkeling van schone energiebronnen of ontwikkelingshulp. Wat had je dan wel niet allemaal kunnen bereiken?

Het lijkt er gelukkig op dat zelfs de Amerikanen er nu een beetje genoeg van beginnen te krijgen: deze week zijn Bush en de zijnen tijdens de verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden hun meerderheid kwijt geraakt. Gaat Bush nu eindelijk een beetje inbinden?

Het Oostvaarderswold

Het Oostvaarderswold is een robuuste ecologische verbindingszone die de Oostervaardersplassen via het Horsterwold moet gaan verbinden met de Veluwe.

Er is de afgelopen periode veel over het Oostvaarderswold gesproken. De gemeente Zeewolde en de betrokken agriers zijn fel gekant tegen het Oostvaarderswold zoals bedacht door de provincie Flevoland. De boeren hebben hun mening bij de provinciale staten, in de gemeenteraad en in de media ruimschoots onder de aandacht gebracht. Er is lang over gepraat, maar er is nu eindelijk een beslissing genomen door de provinciale staten: het Oostvaarderswold komt er!

Ik heb er een beetje een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant ben ik blij dat er besloten is dat deze ecologische verbindingszone er komt. Als een dergelijke ecologische zone al niet in Flevoland - met al zijn 'lege' ruimte - aangelegd kan worden, waar dan nog wel?
Het besluitvormingsproces in de staten verdiende echter geen schoonheidsprijs. Er is tijden gesproken over het Oostvaarderswold met alle betrokkenen. En wat gebeurt er?: de VVD trekt tijdens de vergadering een alternatief plan uit de borstzak dat vervolgens in een rap tempo door de provinciale staten wordt aangenomen. In het plan van de VVD is de zone wat verschoven naar het westen en is er een zoekgebied van 1000 hectare bijgekomen. Dit alles is besloten zonder overleg met de betrokkenen in het gebied of de gemeente Zeewolde. De wijze waarop deze besluitvorming heeft plaatsgevonden is slecht voor draagvlak van de ecologische zone.

De betrokken boeren zijn woedend. Wat ik echter zorgelijker vindt, is dat ook de gemeente nu al dreigt met gerechtelijk stappen.
Het besluitvormingsproces in de provinciale staten verdient geen schoonheidsprijs, maar er ligt nu een besluit dat genomen is door een gekozen volksvertegenwoordiging. De gemeente heeft zich krachtig geweerd, maar nu het besluit genomen is, is het de hoogste tijd om de relaties met zowel de provincie als ook onze 'grote broer' Almere weer te herstellen. De strategie die de laatste tijd gevolgd is door het college met het Oostvaarderwold - met een gestrekt been in de aanval gaan - heeft in ieder geval niet het gewenste resultaat gehad. Over het Oostvaarderwold is nu een beslissing genomen, dus daar hoeven we verder niet meer over te hebben.

Almere is druk bezig met uitbereidingsplannen. Het is niet de vraag of de grens tussen Almere en Zeewolde zal worden gecorrigeerd, maar wanneer en hoe de grenscorrectie plaatsvindt. Op dit moment wordt Zeewolde in Almere of Lelystad (provincie) niet of nauwelijks gehoord in de plannenmakerij van Almere. Zeewolde moet weer een volwaardige partner in dit proces worden, zodat we straks niet weer met al beklonken plannen worden geconfronteerd. Daarom moet de nieuwe burgemeester na zijn benoeming zo snel mogelijk regelmatig op de koffie gaan in Lelystad en Almere. Door constructief mee te denken, zal ook het belang van Zeewolde de volgende keer serieus meegenomen worden in de besluitvorming.

zaterdag, oktober 28, 2006

Campagnefilmpjes op internet

Tijdens de vorige verkiezingen waren ze nog zeldzaam: campagnefilmpjes op internet. Door de opkomst van sites zoals Youtube kom je ze nu overal tegen op internet. Om te beginnen natuurlijk de verfrissende campagnefilm van GroenLinks.

Bij de PvdA maken ze het nog iets bonter. In de film 'Wouter's Angels' wordt gesuggereerd dat het CDA verpleegtehuizen leegrooft en het geld aan George W. Bush geeft om 'leuke militaire speeltjes' van hem te kopen: de JSF. Uiteraard voorkomen de 'Angels' van Wouter dit. Ook leuk: de klas met PvdA-ers.

En dan is er nog een filmpje van een wat vagere bron.
In de film zet het CDA de belevenissen van bejaarde Margreet tegenover die van de jonge crimineel Achmed el B. De PvdA zou ervoor zorgen dat de bejaarde Margreet er slechter op wordt (de bejaardenbelasting) terwijl het PvdA-beleid ervoor zorgt dat de crimineel Achmed er op vooruit gaat.

Maar de oppositie slaat terug met de film 'het gezicht van het kabinet Balkenende'.

Ik ben benieuwd wat we nog meer gaan zien de komende weken........

Gonny van Oudenallen

Gonny van Oudenallen, de laatste LPF-afvallige, maakte het deze week wel erg bont. Ze veroorzaakte hilariteit in de Tweede kamer door minister Hoogervorst niet te herkennen. Tijdens het vragenuurtje stelde ze hem vragen over het griepvaccin. Ze dacht dat ze een vervanger tegenover zich had. Nadat voorzitter Weisglas had gezegd dat Hoogervorst al geruime tijd aanwezig was en Hoogervorst zelf haar vragen had beantwoord, dacht Van Oudenallen nog steeds dat ze niet met de minister zelf van doen had. Die stelde zich toen voor als minister Hoogervorst, die sinds de invoering van het zorgstelsel op straat wordt herkend en hopelijk voortaan ook in de Kamer.

's Avonds bij Pauw & Witteman maakte ze het nog bonter door de volgende uitspraken te doen:
"Minister Hoogervorst heeft schitterende ogen."
"Na drie maanden Kamerwerk ben ik nu echt kapot. Dat komt omdat ik moet denken."
"Ik heb niet zoveel met de bewindslieden te maken."

Gonny nog een paar weken volhouden, dan mag je van je niet-verdiende wachtgeldregeling gebruik gaan maken.