Pagina's

vrijdag, oktober 28, 2011

Niet verstandig: bezuinigen op preventie

"Voorkomen is beter dan genezen"

Eind oktober/begin november stellen de verschillende lokale overheden hun begrotingen vast. De bezuinigingen gaan vanaf 2012 écht doorwerken in de begrotingen. Er is natuurlijk niets mis met het wegsnijden van wat vetrandjes uit de begroting. Kwalijker wordt het als er bezuinigd wordt op nuttige zaken zoals preventie.

In oktober wordt in de gemeenteraad van Almere het wegbezuinigen van de preventieve logopedie op de basisscholen besproken. Het plan van de gemeente is om in drie jaar tijd de gehele preventieve logopedie uit de basisscholen weg te bezuinigen.
Wij maken ons grote zorgen over de gevolgen hiervan voor onze basisschool- kinderen.

Waarom zorgen?
Zeven procent van alle kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis. Er zijn minstens zoveel kinderen met taalproblemen als ADHD en minstens 18x zoveel dan met autisme. De taalontwikkelingstoornis is daarmee een van de meest voorkomende problemen.
Sommige kinderen blijven hun hele leven kampen met taalzwakte. Dit heeft directe gevolgen voor de eigen ontwikkeling, het welbevinden, de schoolloopbaan en carrière.

Waarom preventieve logopedie?
De preventieve logopedist heeft een belangrijke rol bij de vroege signalering en het voorkomen van taal- en spraakproblemen. De logopedist op school onderzoekt, controleert, adviseert en geeft voorlichting. Daarmee wordt de kans op uitval op de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid kleiner.

Waarom deze petitie ondertekenen?
U geeft hiermee aan dat u de preventieve logopedie in Almere op alle scholen wilt behouden.
http://petities.nl/petitie/bezuiniging-preventieve-logopedie-almere

Geen opmerkingen: