Pagina's

woensdag, maart 23, 2011

Jeroen Kok en Simon Miske nieuwe Statenleden GroenLinks

“Het was een moeilijke legpuzzel, maar uiteindelijk zijn alle stukjes op hun plaats gevallen”, zo typeert Jeroen Kok, voorzitter van de GroenLinks Statenfractie in Flevoland, de situatie die was ontstaan nadat Indira Draijer (nummer 4 op de lijst) met veel voorkeurstemmen een zetel had behaald.

Omdat Indira op de datum van benoeming nog geen 18 oud jaar is, kan volgens de Kieswet die benoeming niet doorgaan. GroenLinks behaalde bij de afgelopen Statenverkiezingen in Flevoland twee zetels en de vraag die beantwoord moest worden was, of de gekozen nummer 2 op de lijst, Frank Pels, t.z.t. ‘ruimte’ zou maken voor Indira Draijer.

“Dat was best een moeilijke afweging” stelt Frank Pels. “Ik was in de vorige periode zgn. Burgercielid van verschillende Statencommissies en dan is het natuurlijk een grote uitdaging om in de volgende periode vol aan de bak te gaan. Anderzijds moeten we als GroenLinks blij zijn met ‘jong aanstormend talent’ en daar was ik ook gevoelig voor”. Die positieve instelling vormde de basis voor de oplossing, die in een driegesprek tussen fractievoorzitter Jeroen Kok, samen met Frank en Indira werd gevonden. Na ongeveer een inwerkperiode van een jaar zou Indira het stokje overnemen van Frank. Een oplossing die met volledige instemming van de gehele fractie en tot opluchting van het provinciaal bestuur werd bevestigd.

De verkiezingsuitslag trok veel media aandacht en veel mensen van binnen en buiten de partij ‘stortten’ zich op de zaak en alle pijlen richtten zich op Frank Pels. “Ik ben enorm geschrokken van de felheid en onredelijkheid van al die reacties, met name de felle reacties vanuit onze eigen partij” zegt Frank Pels. “Mijn thuissituatie is op dit moment kwetsbaar en dan kun je zo’n lawine van negatieve reacties er gewoon niet bijhebben. Daarom heb ik besloten om mijn zetel helemaal niet in te nemen”.

De Statenfractie is zeer ontstemd over deze gang van zaken, die men ‘GroenLinks onwaardig’ acht en heeft het provinciaal bestuur gevraagd om in een komende ledenvergadering hier een hard punt van te maken. De beslissing van Frank Pels wordt met ‘politieke tegenzin’ volledig gerespecteerd .

Naast fractievoorzitter Jeroen Kok wordt de tweede zetel nu ingenomen door nummer 3 op de lijst: Simon Miske. In onderling overleg heeft de fractie besloten dat Indira Draijer vanaf 18 mei a.s. burgercommissielid wordt.

Geen opmerkingen: