Pagina's

zaterdag, mei 15, 2010

GroenLinks wil niet nog meer ruimte voor intensieve veehouderij

De provincie Flevoland wil meer ruimte bieden aan de intensieve veehouderij. Een meerderheid van Provinciale Staten wil van 2.500 vierkante meter per bedrijf naar 7.000 vierkante meter per bedrijf.

Deze uitbreiding is een ontwikkeling die haaks staat op de manier waarop GroenLinks tegen de ontwikkeling van de agrarische sector aankijkt. GroenLinks vindt niet dat een bedrijfstak die zeer omstreden is in deze tijd drie keer zoveel ruimte moet krijgen. De intensieve veehouderij levert goedkoop vlees zoals de kiloknallers, maar heeft ook nadelige gevolgen voor mens, dier en ons leefmilieu.

De verschillende uitbraken van de dierziektes hebben laten zien dat intensieve veehouderij een heilloze weg is. Het houden van zoveel dieren bij elkaar heeft ook nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. Q -koorts is hiervan het meest recente voorbeeld. Daarnaast zijn er negatieve gevolgen voor de consument door overmatig gebruik van antibiotica en hormonen in de intensieve veehouderij. Ook voor het welzijn van de dieren zijn dit soort grote intensieve veehouderijen bijzonder slecht.

In Brabant gaan ze paal en perk stellen aan de intensieve veehouderij. En dan zou Flevoland de deuren openzetten voor een enorme invasie van pluimvee, varkens en koeien?

GroenLinks ziet liever dat de biologische landbouw zich verder ontwikkeld. De keuze voor meer intensieve veehouderij staat hier haaks op. GroenLinks zal zich in Provinciale Staten keren tegen deze keuze voor drie keer zoveel ruimte voor de intensieve veehouderij.

Wat kunt u doen?
Op dit moment ligt de startnotitie voor een milieu-effectrapporage ter inzage, die de eerste stap vormt in een procedure voor een aanpassing van het Omgevingsplan. Deze aanpassing moet drie keer zoveel ruimte voor de intensieve veehouderij mogelijk maken.
Als u het hier niet mee eens bent en dat aan de provincie wilt laten weten, dan kunt u dat doen door een zienswijze in te sturen. Een voorbeeld hiervan vindt u hier.

Geen opmerkingen: