Pagina's

zaterdag, februari 21, 2009

Extreme verhoging loon Statenleden?


Onlangs kwam in de commissie bestuur de vergoeding van de Statenleden weer ter sprake. Er ligt een voorstel om de vergoeding van Statenleden met 23% te verhogen.

De vergoeding van Statenleden is de afgelopen jaren achtergebleven, maar GroenLinks vindt onder de huidige economische omstandigheden een verhoging van 23 procent niet verstandig.
De huidige recessie in Nederland wordt veroorzaakt doordat de wereldhandel inzakt en de export stokt. Voor een zo open economie als de Nederlandse is algehele loonmatiging één van de effectieve maatregelen tegen een recessie. Het proefondervindelijke bewijs daarvoor is in het verleden al enkele malen geleverd. Juist politici zouden het goede voorbeeld moeten geven. In de commissie bestuur werd deze mening van GroenLinks alleen gedeeld door de SP.
CDA, PvdA, PvdD, ChristenUnie, VVD en SGP ondersteunen een brief aan de tweede kamer waarin wordt gepleit voor een salarisverhoging van 23 procent voor Statenleden. Hierbij werd de argumentatie van GroenLinks door de VVD weggezet als 'gelegenheidsargument'.

Op omroep Flevoland gaf Adilia Roda (fractievoorzitter GroenLinks Flevoland) aan nu geen voorstander te zijn van deze verhoging, maar de discussie te willen laten rusten tot het moment dat de economie weer aantrekt.

Minister Guusje ter Horst heeft inmiddels besloten de besluitvorming door de tweede kamer hierover tot nader order uit te stellen.

Geen opmerkingen: