Pagina's

donderdag, januari 01, 2009

GroenLinks woedend over Statenkorting NMF

GroenLinks is woedend over het besluit van de Flevolandse Statenfracties van Partij van de Arbeid, CDA en VVD om Natuur en Milileu Flevoland (NMF) een korting van hun subsidie van 30% op te leggen met ingang van 1 januari 2009. Dat is slecht voor het milieu en de natuur in Flevoland en de samenwerking tussen en de ondersteuning van de lokale Flevolandse milieu en natuurorganisaties.

Het is nu wel duidelijk hoe de verhoudingen liggen in de Flevolandse politiek. Als je als gesubsidieerde organisatie een te kritische toon aanslaat of de provincie in haar plannen juridisch dwarsboomt (denk hierbij aan de luchthaven!) krijg je daarvoor de rekening gepresenteerd en wordt je subsidie zo ver terug geschroefd dat het te weinig is om van te leven, maar te veel om van dood te gaan als organisatie. Met name de PvdA heeft -als initiatiefnemer voor deze korting - een zeer kwalijke rol gespeeld.

Tussen haakjes: de minister ging slordig om met alle luchthavenprocedures en NMF wees hem daarop. De provinciale PvdA moet dus bij de minister zijn, niet bij NMF. Kwestie van weten hoe de wereld in elkaar zit.

En maar vooral luid en duidelijk roepen dat “NMF vooral niet mag omvallen, want dat kan toch zeker niet de bedoeling zijn”. Dat noemen wij bij GroenLinks huichelachtig.

GroenLinks vindt het daarom des te verbijsterend dat de meerderheid in de Staten van Flevoland de steunbetuigingen van de VNG-Flevoland (namens alle gemeenten) aan NMF om het voorgenomen besluit over de korting te heroverwegen domweg naast zich neerleggen. Ook Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Flevoland, het Flevolandschap, IVN-Flevoland en De Provinciale Milieufederaties spraken zich uit voor het belang van het behouden van een sterk en volwaardig NMF met voldoende financiƫle ondersteuning door de provincie.

Maar het meest onbegrijpelijke aan de situatie is dat het voorstel van GS, waarin NMF gewoon de mogelijkheid had om te blijven bestaan, door de college-partijen PvdA, CDA en VVD niet eens in discussie werd genomen.

Natuur en Milieu Flevoland is de provinciale federatie van alle (lokale) milieu- en natuurorganisaties. Ze organiseert het onderling overleg tussen deze organisaties en ondersteund de lokale lidorganisaties die veelal uit vrijwilligers bestaan op professionele manier. Daarnaast toetst en adviseert ze provincie en gemeenten gevraagd en ongevraagd op hun natuur- en milieubeleid. Bij het omvallen van NMF valt die ondersteuning dus gewoon weg.

NMF heeft de afgelopen jaren actief meegewerkt aan de duurzame uitbereiding van Almere, de gemeenten gestimuleerd duurzaam te gaan inkopen, verregaande voorstellen gepresenteerd om Flevoland Klimaatneutraal te maken en de duurzaamheidspagragraaf van het provinciaal coalitieakkoord is vrijwel geheel overgenomen van de NMF voorstellen.

GroenLinks is van mening dat deze activiteiten voor Flevoland te waardevol zijn om ze verloren te laten gaan. Daarom wil GroenLinks dat deze korting zo snel mogelijk weer van tafel zodat Natuur en Milieu Flevoland haar belangrijke taken binnen de provincie kan uitvoeren.

Met het compleet negeren van de argumenten van de oppositie, ook dat van het KPMG-onderzoek: ‘broddelwerk’ noemde de PvdA dat, toonden de collegepartijen dat ze niet vies zijn van ordinair machtsmisbruik.

Aanbevolen links:
- Bericht omroep Flevoland: Voortbestaan Natuur en Milieu Flevoland onzeker
- GroenLinks Dronten: GroenLinks woedend over Statenkorting NMF
- Paul Vermast: Politiek amateurisme in 2008
- NMF: Natuur en Milieu Flevoland in zwaar weer
- Paul Vermast: Staten PvdA, CDA en VVD snoeren het milieu de mond
- GroenLinks Flevoland (juni 2008):PvdA-motie tegen NMF riekt naar wraak

Geen opmerkingen: