Pagina's

dinsdag, december 02, 2008

2 miljoen provinciaal geld naar ziekenhuizen?

Onlangs werden de ziekenhuizen in Emmeloord en Lelystad (voorlopig) gered van de ondergang. Er hing echter wel een prijskaartje aan. De nieuwe eigenaar was niet bereid de hele schuldenlast over te nemen. Diverse partijen - waaronder ook de gemeente Lelystad en de provincie Flevoland - verlenen 'balanssteun'. Van de provincie Flevoland wordt een bijdrage van 2 miljoen euro verwacht. De GroenLinks-fractie is er op dit moment nog niet helemaal uit. Gelukkig is de gedeputeerde Harry Dijksma (VVD) zo vriendelijk geweest om de voor- en tegenargumenten op zijn weblog te zetten.


Het reddingsplan van de IJsselmeerziekenhuizen doet de discussies hoog oplaaien. Ligt hier een taak voor de provincie. Het antwoord hierop is kort en bondig: “neen”. Het Rijk en de zorgverzekeraar zijn namelijk verantwoordelijk voor de ziekenhuiszorg.
[..]
In het Hoofdlijnenakkoord van het college van GS staat echter wel een duidelijke doelstelling verwoord. Daarin staat dat wij ons in deze periode zullen inspannen om het voorzieningenniveau in onze provincie sterk te laten groeien. Bij faillissement zal het tegengestelde bereikt worden.
[..]
Doorstarten met instandhouding van het huidige ziekenhuis noemen we een warme start. Het grootste deel van de banen blijft bestaan en de zorg blijft in stand. Wel moeten zodanige organisatorische en financiĆ«le besluiten worden genomen, dat de ellende van het verleden voorbij is en dat de medische zorg op een hoog niveau blijft of komt. Bij deze optie wordt de zorg in Dronten, Urk en Emmeloord via poliklinieken uitgebreid. En misschien wel het belangrijkste, het ziekenhuis hoeft niet een paar weken tot maanden dicht, met als consequentie dat mensen in die periode vele kilometers extra vervoerd moeten worden (medische risico’s) en bezoekers grote afstanden moeten afleggen en medisch personeel overstapt naar andere ziekenhuizen.


Wordt vervolgd op een ingelaste statenvergadering aanstaande donderdagavond...

Geen opmerkingen: