Pagina's

vrijdag, april 13, 2007

Raad voor journalistiek

Vandaag ontving ik een mailtje van Janet de Jong met het verzoek om een (open) brief gericht aan Rein Zijlstra (Leefbaar Zeewolde) te plaatsen op dit weblog. Bij deze voldoe ik graag aan dit verzoek:
=========================================
Geachte heer Zijlstra,

In de Aktueel van 11 april las ik een artikel over de uitspraak van de Raad van Journalistiek van 21 maart 2007 inzake de door u ingediende klacht tegen de heer Wolters en de Flevopost. 2)
Een voor u niet geheel bevredigende uitspraak omdat uw klacht ongegrond is verklaard. De raad concludeerde dat de Flevopost de berichtgeving in voldoende mate heeft rechtgezet in de rectificatie van 29 december 2006 en de grenzen van journalistieke ethiek niet zijn overschreden.

Maar net als u vind ik het een groot voorrecht van de Nederlandse democratie dat men ergens beklaag kan doen, indien men vind dat men onheus is bejegend.

In uw geval stelt u dat u ten onrechte publiekelijk in verband wordt gebracht met het uiten van beledigingen in de raadszaal. U heeft nooit gezegd dat Cees Meijer en zijn kompanen van de stuurgroep Ecologie en Milieu (stEM) ´geitenwollensokkenmilieuactivisten´ zijn. 1)
Tijdens een gemeenteraadscommissievergadering nog wel! Als ik uw standpunt tijdens de zitting goed weergeef nam u alleen een woord in de mond dat u gebruikt zou hebben ´als`.
U betoogt dat u door de onjuiste berichtgeving in uw goede naam en eer bent aangetast en dat leefbaar Zeewolde in diskrediet is gebracht.
Bovendien heeft de heer Wolters ten onrechte nagelaten u te benaderen om uw versie van het verloop van de commissievergadering te vernemen. Hierdoor is het beginsel van hoor en wederhoor geschonden.

In mijn geval zou ik graag de beroepsethiek van de Zeewolder politici in het algemeen en de politici van Leefbaar Zeewolde in het bijzonder aan de kaak stellen.
Bij wie kan ik terecht om mijn beklaag te doen over het feit dat ik onheus door deze partij bejegend ben en dat de grenzen van politieke ethiek zijn overschreden?
Dat Leefbaar Zeewolde ten onrechte heeft nagelaten om mijn versie te vernemen door niet te reageren op mijn mail.

U weet, uit persoonlijke ervaring, hoe het is om niet "gehoord" te worden.
De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie, waar men terecht kan met klachten over journalistieke activiteiten. Zij buigt zich over de vraag of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.
Weet u een (onafhankelijke) instantie waar ik terecht kan met vragen of een politicus zorgvuldig zijn werk heeft gedaan of met klachten over activiteiten of meer het gebrek daaraan van politici en politieke partijen in Zeewolde?

In afwachting van uw antwoord verblijf ik,

Met vriendelijke groeten
Mr. J. de Jong
janet.dejong@chello.nl

====================================

Een paar noten van de beheerder van dit weblog:

1) Eind vorig jaar maakte Rein Zijlstra van Leefbaar Zeewolde de actiegroep StEM (niet?) uit voor geitenwollensokken in een vergadering van een raadscommissie. Ik was het niet hier mee eens en schreef een briefje naar de burgemeester en de pers. De Flevopost wijdde hier een klein berichtje aan. Rein Zijlstra was het hier niet mee eens en stapte naar de Raad voor Journalistiek, ondanks een tweede artikel in Flevopost waarin ook het standpunt van Rein Zijlstra aan bod kwam.

2) de volledige uitspraak van de raad voor journalistiek is hier te lezen.

6 opmerkingen:

Anoniem zei

Wel leuk om zo'n brief op je weblog te zetten, maar inhoudelijk ga je er niet op in. Wat moet je doen als de politieke partijen geen gehoor geven?

Frank Pels zei

In contact komen met politieke partijen is niet zo moeilijk:
- je kunt gewoon bellen;
- je kunt mailen. Ik probeer alle mails te antwoorden. Uiteraard geldt dat niet voor massa-mailings en haatmails;
- je kunt inspreken bij een commissievergadering of gemeenteraadsvergadering;
- je kunt een brief sturen aan de gemeenteraad. Deze komt dan automatisch bij alle gemeenteraadsleden terecht.

Als dat allemaal niet helpt kun je ook gewoon niet meer op de desbetreffende partij stemmen.

Anoniem zei

Waar zijn ze nou helemaal mee bezig bij leefbaar zeewolde?
Ruziemaken met de pers, met stem, bijna alle bomen in zuid omkappen, mails niet beantwoorden

Frank Pels zei

Wat de bedoeling van de acties van Leefbaar Zeewolde richting StEM (dec 2006) en de Flevopost (raad voor journalistiek) is, is mij ook niet duidelijk. Misschien kun je het beter zelf maar even gaan navragen. Op hun site kun je vast wel een emailadres of telefoonnummer vinden.

Er loopt op dit moment een bezwarenprocedure tegen de voorgenomen kap van de bomen. Ik ben benieuwd wat dit gaat opleveren.
Na het afronden van deze bezwarenprocedure zou het bomenbeleidsplan wat mij betreft weer opnieuw op de agenda van de commissie ruimte&wonen moeten komen.

Anoniem zei

En bij welke onafhankelijke instanties kan je terrecht als je je beklaag wil doen?

Frank Pels zei

Tegen het handelen van de gemeente als overheid kun je op verschillende manieren in beroep. Bijvoorbeeld bij de commissie van beroep/bezwaar, bestuursrechter, raad van state, enzovoort.

Je beklag doen over een politieke partij is een stuk lastiger (behalve als er sprake is van strafbare feiten). Voor zover dit zich in de Raadzaal afspeelt kun je je beklagen bij de voorzitter (burgemeester). Daarbuiten is niet niet zoveel mogelijk. Je kunt natuurlijk de publiciteit zoeken of gewoon niet meer op de desbetreffende partij stemmen. Ook kun je een brief schrijven aan de gemeenteraad, die komt dan automatisch bij alle gemeenteraadsleden terecht. Tevens kun je natuurlijk een keer inspreken bij een raads- of commissievergadering. Je bent dan in de gelegenheid om zelf je standpunt naar voren te brengen.